stamboomforum

Forum logoActualiteit en nieuws » Help mij het Stamboom Forum te redden

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding
Ik sta op het punt de stekker uit het Stamboom Forum te trekken. Waar er wel meer "roerige tijden" zijn geweest, waait deze niet vanzelf over. Ik ben een privé persoon die in de avond en nachtuurtjes (naast fulltime job en jong gezin) gratis diensten voor stamboomonderzoekers realiseer. Als je meer tijd kwijt bent met juridische zaken dan is de onschuld en lol van je hobby erg snel verdwenen...

Het Stamboom Forum heeft al haar moderators verloren. Doordat ik hen niet kon vrijwaren van persoonlijke aanvallen (deels door de door mij aan hen gegeven bevoegdheden) en ik hen (na juridisch advies) niet in al hun advies/beslissingen heb kunnen blijven steunen (er was zeker geen sprake van onwil) heb ik hen in hun ogen laten vallen, hetgeen ik begrijp. Kortom, ik heb richting deze vrijwilligers die veel voor het forum betekend hebben gefaald. Ik ben blij dat zo velen op dit forum hun bijdrage net als ik hebben gewaardeerd. Alle negatieve berichten over hen haal ik zonder pardon weg.

Een deel van de problemen ligt in het kunnen handhaven van de "pais en vree" binnen een forum. Waar er technische mogelijkheden zijn (om delen) van berichten te verwijderen, personen te weren van het forum via een ban of een duimenfilter te introduceren blijkt dit volgens de Nederlandse wet (vrijheid van meninguiting, auteurswet, privacy, ..) niet altijd zo maar gebruikt te mogen worden. Ik heb op dit moment absoluut niet het gevoel dat ik nog enige controle op het forum heb.

Graag hoor ik uw constructieve ideeën hoe ik deze situatie kan slechten. Welke maatregelen zijn er te nemen, die binnen het Nederlands recht vallen, om de "pais en vree" te bewaren? En het forum (leden/moderators/mijzelf) van juridische dreigementen kan "vrijwaren". Van de gekke dat ik deze vraag moet stellen voor een forum over genealogie... Ik ga niet de uurtjes die ik vrijwillig aanbied stoppen in het spelen van rechter/kleuterjuf (of "take-down-notices" beoordelen), dat kunt u niet van mij vragen (laat staan eisen), sorry dan is het gewoon einde forum...

mvg,
Bob Coret

Bob Coret

Bob,

 

Hoewel ik me jouw verzuchtingen goed kan indenken, helpt het wellicht ook in deze roerige tijden te beseffen dat het forum een geweldig medium is voor heel veel genealogen:

 

Het stamboomforum heeft 25.300 leden (waarvan 461 zich in de laatste 30 dagen hebben geregistreerd).

 

Ik schat zo in, dat meer dan 25.000 leden gèèn stennis maken en dankbaar gebruik maken van de forumfaciliteiten zoals ze zijn bedoeld. Dàt is ook heel veel waard dunkt me.

 

Helaas ben ik geen jurist zodat ik je niet van het gevraagde advies kan voorzien. Wellicht zijn er anderen die dat wèl kunnen, zodat het forum niet alleen voor de zeer grote schare gebruikers, die niet deelneemt aan "het gedoe", maar ook voor jezelf leefbaar blijft. Dat gun ik jou en allen die dit forum een warm hart toedragen.

 

Jan

Jan

Beste Bob.

Het spijt me dat het zover moet komen!!

Ik heb altijd met plezier het Forum bezocht, waar je leuke vriendelijke mensen ontmoette.

Altijd fijn geholpen door iedereen, en vond het fijn als Kéren, en de andere moderatoren ook aanwezig waren, de sfeer was leuk, maar....

Dit is nu al de tweede maal dat er onenigheid is binnen het Forum.

En elke keer dezelfde persoon die ergenis en boosheid oproept

In elke willekeurige topic/bijdrage op dit forum word vriendelijk met elkaar gepraat, maar..als

een  bepaalde persoon zich in het gesprek mengt voel je de ergenis opkomen.

Ik heb mij dan ook voorgenomen om mijn registratie te beeindigen als dit door blijft gaan.

Het is toch van de zotte dat één persoon  jou" paradepaardje" (zoals gisteren een oud lid het zo mooi omschreef)  naar de knoppen helpt.

Zonder meer geef ik toe dat deze persoon een waardevolle bijdrage geeft aan de mensen,

maar is het dit alles waard?

Er zijn nog genoeg deskundigen ( met fatsoen) hier op dit Forum.

Meer wil ik er niet aan toevoegen, het is duidelijk genoeg.

Ben altijd bereid tot medewerking.

Vr. groet en succes.

Willemina.

Willemina Meijer

Bob,

Jij bent de beheerder, dus over het forum draag jij de eindverantwoordelijk. Daarom zal ik, ongeacht welk besluit je zult nemen, je hierin steunen. Mocht je het forum stopzetten, dan is dat erg jammer, maar begrijpelijk. Mocht je doorgaan, dan heb je de onvoorwaardelijke steun nodig van alle forumleden, en gezien de verwijten die naar je zijn geslingerd, ook van de leden die zich recentelijk hebben uitgeschreven. Anders is het werk dat je achter de schermen verricht gewoonweg niet te doen.

Ik wil bij deze tevens mijn spijt betuigen dat ik op een gegeven moment in deze discussie heb deelgenomen. Dit is ongeacht het feit of ik gelijk danwel ongelijk heb, want feit is dat mijn bijdragen niet hebben geleid tot de terugkeer van de rust. Dit bleek onmogelijk en ik had beter moeten weten, ondanks dat ik bewust voorzichtigheid betrachtte. Ik kon het simpelweg niet aanzien dat er zo met modder werd gesmeten.

De enige verstandige opstelling in deze was van de honderden / duizenden leden en bezoekers die niet hebben deelgenomen in de discussie.

Alleen al voor hen zou ik graag zien dat je doorgaat met het forum. Wat de juridische kant betreft, kan ik ook geen uitspraak doen. Mogelijk kun je de gebruikersvoorwaarden aanpassen, met daarin bijv. duidelijke sancties met wat er met onruststokers gaat gebeuren, en iedereen dwingen deze gebruikersvoorwaarden opnieuw te accepteren, voordat toegang tot het account wordt gegeven. Alleen biedt dat geen oplossing voor het gegeven dat jij moet beoordelen wanneer een melding terecht is of niet, en daarbij ook nog een oog op de wet moet houden...

Voordat het zover is, hoop ik dat degenen die aan de discussie ten grondslag liggen beseffen dat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het feit dat dit bericht nodig is. Waar twee vechten hebben twee schuld. Als iedereen simpelweg zijn verstand en de netiquette gevolgd zou hebben, was dit hele gebeuren allang overgegaan, en had het niet hoeven escaleren. Ik hoop ook dat zij een verstandig besluit zullen nemen. De manier waarop laat ik geheel aan hen over, als het maar oprecht gemeend is.

Het Stamboomforum bestaat zowel bij de gratie van Bob, alsook de community. Beide hebben verantwoordelijkheden jegens elkaar, en leden van de community hebben ook verantwoordelijkheden jegens zijn/haar medeleden. Als iemand hier anders over denkt, kan degene zich het beste uit deze community terugtreden.

Groeten en veel succes met de beslissing die je zult nemen,

Frank Steggink

p.s. Ik heb nog een tip voor je, maar ga dit privé melden.

Frank Steggink

Hello Bob,

Sorry to write in English; I can read Dutch but can't speak/write it very well.

I have been a member of many community boards and these sorts of problems do occur from time to time. I'm sure you are aware of the existence of "board trolls" who delight in stirring up trouble. Not pointing any fingers as I have not been here long enough and have not followed what happened.

I am a new member here and I am thrilled with the help I have been given already. It would be a great pity to lose this board.

Would it be possible to hand over responsibility/ownership of the board to another volunteer for a time, so that you get a rest? It is rather a lot of responsibilty for one person to shoulder.

My tips?

*Moderators get/keep the ability to delete posts - no questions asked. Should they make a mistake, then better luck next time.

*get rid of the little "thumbs up/down" symbols - they are unnecessary and just intorduce an element of judgement.

*I am willing to volunteer as a moderator though I might miss subtle nuances in the written Dutch language.

And finally you have to remember most of you are Dutch. They like nothing better than a good debate: "Lekker bomen." A Dutchman does not like to back down.

I read the book, "The Undutchables" it is hilarious - and so true.

Vriendelijke groeten

Frank W.

Frank Winston

Is het misschien een idee, dat mensen alleen worden toegelaten op het stamboomforum als ze hun voor- en achternaam vermelden, liefst met foto.

Dat is toch een drempel, dan denk je toch eerder na voor je iets roept.

Vr. gr.

Angelique

Angelique Kuster

Hallo Angelique

Dat gaat niet lukken,ze geven een valse naam op en een foto van de buurvrouw.

En Bob kan ook geen legimitatie vragen.

Groetjes.

Anja

Anja

Beste Bob,

 

Ik denk dat je de rol van moderator zou moeten scheiden van het lid zijn. Als lid neemt hij deel aan aan het forum maar als moderator heeft hij een andere pet op.

 

Een moderator post niet zelf, geeft geen commentaar en adviezen, maar controleert en grijpt in als hij/zij dat noodzakelijk acht, gesteund door duidelijk omschreven rechten en plichten. Hij/zij kan waarschuwen, de inhoud van een bericht verwijderen of andere maatregelen nemen.

 

Een moderator heeft geen mening over medeforummers maar toetst slechts regels.

Een moderator is anoniem, gaat geen discussies aan en heeft per definitie gelijk. Het is niet mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met een moderator. Iemand die het niet eens is met dat ingrijpen kan dan via een mailformulier reageren.

 

Het is daarbij uiteraard zaak dat het moderatorschap in handen komt van mensen die niet behept zijn met oordelen en vooroordelen over zaken die hier in het verleden volstrekt uit de hand zijn gelopen of zich met deze oeverloze discussies hebben ingelaten.

 

Of dit alles comform de Nederlandse wetgeving is weet ik niet maar misschien is het een idee.

Ik wens je veel wijsheid en succes.

 

Frank

frank

Een korte reactie mijnerzijds. In aansluiting op een eerder door mij aan de Beheerder gegeven schriftelijk advies. De zaak ligt heel eenvoudig!

1.Er zijn meer dan 25.000 geregistreerde leden. Het Stamboomforum is een groot succes en voorziet in een grote behoefte. Dikwijls worden vragen in een record-tempo beantwoord. Vele leden, waaronder ik, zijn "gelukkig" met dit forum en zijn de eigenaar/beheerder daarvoor zeer erkentelijk.

2. Alle leden verklaren zich bij registratie akkoord met: 

"  Ja, ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer! Ik ben mij ervan bewust dat berichten geplaatst in dit forum voor een ieder leesbaar zijn en door externe systemen als Google geïndexeerd en gearchiveerd worden.".

3. Alle leden en de Beheerder en zijn Assistent-Beheerder(s) zijn gehouden zich aan "de regels", en  uiteraard ook aan de wet, te houden.

4. Als men zich aan het onder 3. gestelde houdt is er geen enkel juridisch probleem. 

5. Dat er een juridisch probleem was is te wijten aan het feit, dat er - onder verantwoordelijkheid van de Beheerder - in strijd met die regels en de wet is gehandeld. Men mag daar de ogen niet voor sluiten. Dat is ook de reden voor de opschudding die is ontstaan.

6. De Beheerder is de greep op het forum niet verloren. Dat is inmiddels gebleken door het afsluiten van berichten. Hij heeft voor de korte termijn behoefte aan 1 of 2 Assistent-Beheerders (bij voorkeur anoniem, al dan niet lid van het forum) die dagelijks de berichten nalopen en zonodig "kwetsende" en "provocerende" berichten verwijderen. Dat behoeft maar weinig tijd te kosten. Het verplaatsen van verkeerd geplaatste berichten is niet urgent.

7. De vrijheid van meningsuiting - binnen de grenzen van de wet - dient ten alle tijde te worden gerespecteerd. Censuur is uit den boze. Van willekeur mag geen sprake zijn.

Jacobus.

Jacobus

Dag Bob,

 

Ik ben vrijwel vanaf het begin lid geweest van dit forum en heb altijd heel veel ontzag gehad voor je kennis.

Die kennis heeft een plek gecreëerd waar genealogen eigenlijk alles kwijt kunnen.

Ze kunnen hun gegevens publiceren, ze doen kennis op, ze maken contacten en ga zo maar door.

Het forum is altijd het middelpunt van deze plek geweest en dat moet het blijven.


Weet je nog dat we een paar jaar geleden een hele discussie hebben gehad over de toekomst van het Forum, omdat het allemaal teveel voor je werd?

Er is gekeken of het mogelijk was een rechtspersoon van het totale "pakket Coret" gemaakt kon worden, de mogelijkheid om subsidie te krijgen, etc. etc.

Een belangrijke wens van de deelnemers aan die discussie was het aanstellen van moderatoren en duidelijke huisregels.

Die zijn er gekomen en door het aanstellen van een aantal moderatoren kon jij worden ontlast en je bezig houden met het beheer van het pakket Coret.

Op elk forum of nieuwsgroep in de wereld is er wel eens "gedonder" en wordt er misbruik gemaakt van de anonimiteit die er mogelijk is.

Maar je kunt dit "gedonder" behoorlijk indammen door de huisregels eens onder de loep te leggen, waarin vooral het in het openbaar persoonsgerichte aanvallen, meteen de kop in gedrukt kunnen worden.

Wat nu gebeurd is, had voorkomen kunnen worden!

Hoe? Door het niet alleen op te knappen, maar hulp zoekt bij mensen die net als jij hun vrije tijd willen steken om dit forum goed te laten draaien.

Het forum is veel te groot geworden voor een beheerder en een paar moderatoren!


Je vraagt om constructieve ideeën maar het heeft in mijn ogen beslist geen zin de bezoekers te vragen deze nu te geven d.m.v. het reageren op dit onderwerp.

Ik weet zeker dat velen zullen reageren, de één uitgebreid en "to the point" en de ander kort maar krachtig "gooi amokmakers eruit".

Vooral dit laatste is erg moeilijk, vooral als er gedreigd wordt met juridische stappen om zijn/haar gelijk te halen.

Diegene zijn een gevaar voor dit forum, want dat heeft totaal niets meer met genealogie te maken!

Ook al zou diegene volgens de "wet" misschien gelijk hebben, dan nog zal de Netiquette gehandhaafd moeten blijven op het forum.


Mijn advies: probeer een kleine groep mensen bij elkaar te krijgen, die met elkaar in discussie gaan (via een apart e-mailadres, of andere mogelijkheid) om te kijken dat wat er de afgelopen weken is gebeurd, nooit meer kan voorkomen!

Het is toch van de gekke, dat één persoon het voortbestaan van dit forum in gevaar kan brengen??????????


Net wat Jan zegt: er zijn ruim 25.000 bezoekers die dit forum bezoeken vanwege informatie en/of hulp bij hun onderzoek.

Die bemoeien zich niet met het gewauwel van een enkeling, omdat ze met Genealogie bezig zijn.

Natuurlijk hebben die ook hart voor dit forum, maar laten dit soort trammelant links liggen.

Maar er zijn ook mensen die al jaren lid waren en het niet pikten wat er hier gebeurde, zoals ondergetekende.

Zij is in ieder geval allergisch voor mensen die over de ruggen van anderen hun gelijk moeten halen en de manier waarop.


Mensen kunnen fouten maken en die fouten moeten op een normale wijze en achter de schermen opgelost kunnen worden.

Mijn ervaring is, dat als je mensen die het niet eens met je zijn met respect behandeld, zij jou ook met respect behandelen.

Ook vind ik het onzinnig om bij het uitoefenen van je hobby meteen de Nederlandse wet erbij te halen om je gelijk te halen.

 

Dus Bob, kom in aktie en zorg dat je een paar mensen om je heen krijgt, die hart hebben voor dit forum en niet hun eigen ego!

 

Ik wens je veel wijsheid!


Evelien 

 

Evelien van Ruitenbeek

Beste Bob,

Ik sluit me bij Jacobus aan. Houd het simpel, neem geen moderators meer, en kijk wel of je misschien een of meer extra beheerders vinden kunt. Beheerders onderscheiden zich van moderators doordat ze zich niet met anderen bemoeien, maar dat ze jou wel helpen bij het schoonhouden van het forum.

Van mij mogen de duimpjes weg, hoewel je ze misschien ook kan laten staan, zodat wie dat wil zich er toch mee kan uitleven. Juridisch is er niets mis mee, want een oordeel verandert niets aan de inhoud van een bericht. Laat je daarom door opmerkingen op dat gebied niet van de wijs brengen.

Omdat het nalopen van berichten volgens mij als het druk is onbegonnen werk is, denk ik dat je daarvoor toch een meldpunt nodig hebt. Bij Geen Stijl is dat een uitroepteken naast elk bericht, en als je dat in plaats van de duimpjes zet, kunnen berichten die flagrant over de schreef gaan in elk geval bij een beheerder worden gemeld. Juridisch kan je hier ook eigenlijk niet onderuit. Misbruik voorkom je hopelijk wel door in elk geval ook te registreren wie die melding doet.

Voor alles geldt dat je je aan de wet moet houden. Het ging hier namelijk juist fout doordat er iemand te veel vrijheid nam, en kreeg. Dat mag niet weer gebeuren.

vriendelijke groeten,

Enno

Enno

Ik lees hier en daar dat het onverstandig is als je je in de discussie gemengd hebt. Dit is natuurlijk onzin want daar is deze site juist voor.

Het enige belangrijke is dat je je op een fatsoenlijke manier in de discussie mengt zonder andere mensen te krenken.

Ik denk dat Bob iemand moet vragen om de ethische kant van de zaak in de gaten te houden en zo nodig de juiste maatregelen te treffen

Mvrgr. Rob

Rob Verouden

Hallo Bob,

Omdat ik op vakantie ben, heb ik de berichten van de afgelopen dagen gemist. Ik zie dus nu dat e.e.a. nog verder uit de hand is gelopen, wat ik heel jammer vind. Juist omdat het forum voor zoveel mensen iets moois is en veel hulp biedt.

Zelf heb ik mij vaak ingehouden en niet op bepaalde discussies gereageerd, om niet weer andere reacties op te roepen. En dat hadden meer mensen moeten doen.

De pot verwijt de ketel ... is iets wat mij vorige week steeds weer door het hoofd schoot.

Ik denk niet dat het forum door 1 persoon om zeep geholpen is als het hier nu stopt, maar mede door degenen die zich niet in konden houden, die reageerden, vaak met veel uitroeptekens e.d. Doordat bepaalde mensen steeds weer hun gelijk wilden halen, zodat het inderdaad oeverloze discussies werden met veel irritaties.

Ik vind het leuk voor anderen wat op te zoeken. Ik zit veel op internet naast mijn normale werk en gezin. Ik wil eventueel best kijken of ik mee kan werken aan het voorkomen van zinloze discussies door deze tijdig af te breken, als je besluit met een groepje anderen toch het forum te redden. En misschien dat de bovenstaande suggestie over anonieme 'controleurs'  dan toch het beste is.

Op tijd een discussie stoppen als mensen zich ergeren is denk ik een goede methode.

Ik weet niet of het kan lukken, ik zou het wel prettig vinden, want ik vind het een goed forum.

Groeten, Mirjam

mirjam van rooijen

Bob Van mij niets meer dan repect voor jou en je medewerksters, die zich op vrijwillige basis inzetten om dit zeer prettige forum draaiende te houden.

Jullie zijn de baas in jullie huis.

Ik hoop dat de rust snel weder mag keren, want er is geen ander nederlands forum op dit gebied dat zo prettig werkt. We hebben alle hetzelfde doel, namelijk zoveel mogelijk onze stamboom opbouwen met mooie en intressante informatie, en niets zo leuk als je elkaar hier meer kan helpen.

Groetjes Carola

carola


ik hoop van harte dat vanaf nu het forum weer gevuld wordt met genealogische vragen en antwoorden in plaats van met ordinair gekissebis; met dat laatste is niemand gebaat. Sluit het forum voor dergelijke zinloze discussies over gelijk of ongelijk en ga over tot de (genealogische) orde van de dag. Het doel van dit forum is toch elkaar HELPEN en niet de Zwarte Piet toespelen?

Liesbeth

niepoortPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!