stamboomforum

Forum logoActualiteit en nieuws » Abraham Jacob van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (downloads)


Profiel afbeelding

http://www.werelate.org/wiki/Source:Van_der_Aa,_Abraham_Jacob._Aardrijkskundig_Woordenboek_der_Nederlanden#Volumes

 

▼Volumes

1839-1851 Edition consisted of 13 volumes plus an appendix

Pauwel

Voor het downloaden van de afzonderlijke pdf-bestanden, zie rechtsboven op de Google pagina die verschijnt na het aanklikken van bovenstaande links. Kies Download PDF.

Pauwel


aartspr.                       aartspriesterdom

afd.                             afdeling

akk.                             akkers

amb.                            ambacht

arr.                              arrondissement

arr. Hoofdpl.               arrondissementshoofdplaats

bisd.                            bisdom

bund.                          bunders

b.                                buurt

buursch.                      buurschap

cler.                             clerezij

comm.                         communicanten

dep.                             departement

distr.                            distrikt

doopsg.                      doopsgezinden

d.                                dorp

droogm.                      droogmakerij

eil.                               eiland

eil. Gr.                         eilandengroep

ell.                               ellen

Ev. Luth.                     Evangelisch-Lutherschen

fakt.                            faktorij

geb.                             geboren

geh.                             gehucht

gem.                            gemeente

gemet.                         gemeten

gen.                             genaamd

gl.                                guldens

gouv.                           gouvernement

griet.                            grietenij

gr.                               groep

grooth.                        groothertogdom

heerl.                           heerlijkheid

H. of HH.                    Heilige of Heiligen

Herst. Luth.                 Herstelde-Lutherschen

Herv.                           Hervormden

H. E. H. G.                  Hoog-Edel Hoog geboren

h.                                huizen

HEGM.                       Hunne Edele Groot Mogenden

inw.                             inwonders

Jans.                            Jansenisten

kant.                            kanton

kant. Hoofdpl.            kantons hoofdplaats

kast.                            kasteel

katoenpl.                     katoenplantaadje

klaas.                          klassis

kl.                               klein

koffijpl.                       koffijplantaadje

kol.                             kolonie

kon.                            koningrijk

kostgr.                         kostgrond

kw.                              kwartier

lands.                          landschap

landv.                          landvoogdij

Luth.                           Lutherschen

Menn.                         Mennisten

m. k.                           militie kanton

Neder.                         Nederduitsch

neg.                             negorij

N. B.                           Noorder Breedte

N.                                Noord

O.                                Oost

O. L.                           Ooster Lengte

palm.                           palmen

plant.                           plantaadje

pold.                           polder

p.                                pond

prinsd.                         prinsdom

prov.                           provincie

reg.                              regentschap

reg. dist.                      regeringsdistrikt

regtsg.                         regtsgebied

Rem.                           Remonstranten

resid.                           residentschap

riv.                              river of riviertje

roed.                           roeden

R. K.                           Roomsch Katholijken

schiereil.                      schiereiland

s. d.                             schooldistrikt

suikerpl.                      suikerplantaadje

u.                                uur

vad.                             vademen

verl.                            verlaten

vic.                              vicariaat

vic. Gen. apost.        vicariaat generaal apostolijk

v.                                voeten

v. e.                             vierkante ellen

v. m.                           vierkante mijlen

v. p.                            vierkante palmen

v. r.                             vierkante roeden

v. v.                            vierkante voeten

voorm.                        voormalig

voorst.                         voorstad

vorst.                           vorstendom

WEW.                         Wel Eerwaarde

W.                               West

W. L.                           Wester Lengte

Z.                                Ziel of Zielen

Z.                                Zuid

Z. B.                            Zuider Breedte

 

http://www.werelate.org/wiki/Source:Van_der_Aa,_Abraham_Jacob._Aardrijkskundig_Woordenboek_der_Nederlanden#Volumes

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu