stamboomforum

Forum logoFora » Actualiteit » Centraal Bureau voor genealogie: belangrijke wijzigingen per 1 juli 2015

Op de website van CBG wordt aangekondigd dat de huidige studiezaal wordt omgevormd tot bronnenzaal. Ook het aanvragen van stukken en boeken zal per 1 juli veranderen. Zie de volledige tekst van de mededeling:

 http://www.cbg.nl/index.php/639/nieuwsarchief?id=639

mvg-Ben

Ben Wegman

Ik had reeds een en ander vernomen, helaas is een spontaan bezoek aan de studiezaal niet meer mogelijk om direct een dossier in te zien.

Waarom kan bij  het Nationaal Archief, na aanvraag, de bronnen wel direct worden geraadpleegd?

Onduidelijk is ook hoe het precies verder gaat met de microfiches en hoe het toezicht hierop wordt geregeld?

Buiten de 500 eenheden, zie ik het nut er niet meer van in om vriend te blijven.

De vrienden van het CBG zijn van de veranderingen nog niet in kennis gesteld..

Niet netjes en niet transparant.

Het is tegenwoordig normaal om veranderingen via via te vernemen.

Mijn spontane bezoeken aan de studiezaal zal zeker hierdoor afnemen, als een dossier of een andere bron niet direct raadpleeg is.

Het is net als bij de belasting: Leuker kunnen wij het niet maken, neen inderdaad de spijker wordt op zijn kop geslagen.

Personeels leden van het CBG zijn al aan het solliciteren of nemen afscheid.

Jammer, jammer.

Groet,

Everardus

https://www.stamboomforum.nl/profiel/803

Everardus Rollema

Dat is bepaaldelijk geen vooruitgang. Mijn ervaring was dat ik dossiers kon opvragen in de studiezaal, waarna ik vervolgdossier meteen kon aanvragen. Het komt namelijk nogal eens voor dat het ene dossier je op het spoor van het andere zet, waarna je dat meteen kon aanvragen.

Dat werkt dus niet meer, hetgeen het onderzoek in de dossiers in heel stuk lastiger maakt.
Het CBG zal hopelijk inzetten op digitalisering van deze dossiers, zodat ze online raadpleegbaar zijn.
Ik vrees overigens dat daar meteen een stevig prijskaartje aan zal gaan hangen. Ik was namelijk geen vriend van het CBG door mijn onregelmatige en incentele bezoeken, zodat ik altijd een dagbezoek kocht van EUR 7,50 en daarmee de hele dag kon zoeken. Dat zal ik met een toekomstige digitalisering niet meer redden vrees ik.

Ook hier slaat de efficiency en de commercialisering toe helaas, zoals overal tegenwoordig.

André Sijnesael

André,

Je hebt zeker een punt indien je een vervolg dossier nodig hebt.

Wat denk je van bezoekers die ver van het CBG wonen.

Buitenlandse bezoekers.

Spontane bezoekers.

Het lijkt me wel een moeilijk uit te voeren proces om de dossiers openbaar via scan online te gaan zetten.

Vele dossiers bevatten informatie die behoorlijk met de privacy in gedrang komen.

Je hebt dunne en dikke dossiers.

Wat zet je wel of wat zet je niet online.

Wat mag je wel downloaden en welke stukken niet en inderdaad wat gaat dit kosten?

Stukken die niet relevant zijn, dan ben je ook je eenheden kwijt.

Bij advertenties is dat nu ook een probleem, je bent al veel eenheden kwijt aan pagina's waar je niets aan hebt en zonder de garantie dat je inderdaad iets vindt!

Wie gaat dat allemaal beoordelen?

Auteurs dienen benaderd te worden voor toestemming, zover ze nog bekend zijn.

Dossiers zullen denkelijk bij het NA ingezien moeten worden.

Al met al nog een zeer grijs en mistig veld.

Is een spoed PK/PL nog direct aan te vragen in de studiezaal van het NA/CBG?

-----------------

Verder:

Ik heb erg veel moeite, dat de toezicht op microfiches gaat verdwijnen i.v.m. het verkeerd terugzetten van de fiches.

Fiches zouden ontvreemd kunnen worden, worden zij voorzien met een magneetje, zodat niet per ongeluk een fiche kan worden meegenomen?

Nieuwe bezoekers moeten direct in de bronnenzaal iemand kunnen aanspreken als zij informatie willen hebben en uiteraard met kennis van zaken.

Het is al te makkelijk tegenwoordig om mensen als poppetjes te zien en er een streep door te halen.

Waarom niet eerst een enquette gehouden onder de vrienden en bezoekers van de studiezaal.

Het zal ongetwijfeld een geld kwestie zijn, gaat het geld van de subsidie op aan het huren van het pand, kan de salarissen van de mederwerkers niet meer betaald worden, brengt de lidmaatschappen van de vrienden te weinig op, te weinig betalende bezoekers in de studiezaal?

Is het overdragen van WWW hier debet aan, een project die door de strot van het CBG is geduwd?

Hopelijk geeft de heer van Drie op dit forum een duidelijke uitleg?

Ik heb hem de link toegezonden van dit topic.

Uiteraard kunt U zelf Rob van Drie benaderen via zijn e-mailadres om zijn reactie op dit forum te geven, hij heeft dit zelf in de nieuwsbrief aan gegeven.

rob.vandrie@cbg.nl

Uiteraard mag U ook Uw mening in dit topic geven, als U een (voormalige) bezoeker van het CBG bent geweest of nog steeds de studiezaal bezoekt.

 

Groet,

Everardus

https://www.stamboomforum.nl/profiel/803

Everardus Rollema

Die privacy-discussie speelt op meer plaatsen. Zo werd onlangs de gehele krantenbankzeeland offline gehaald om die reden. Vreemd genoeg mag hij wel in de Zeeuwse bibliotheken en archieven worden ingezien.
Bij het Indisch Familie Archief idem : daar zijn de gescande dossier ook offline gehaald om privacy-issues.
Ik zie echter geen verschil tussen het raadplegen van een dossier op een archief of op internet.
In beide gevallen kun je dezelfde gegevens zien. Verschil is dat je bij de ouderwetse methode naar de studiezaal gaat en bij de moderne methode naar je beeldscherm.

Ik vrees dat hier een overgangsprobleem speelt, waarbij men internet als iets gevaarlijks en privacy-schendends beschouwt. Ik denk dat er tijd overheen gaat voordat men dit onderscheid niet meer maakt.

Wat het CBG betreft : het is een trend om de dienstverlening overal te verschralen. Digitalisering wordt daarbij als toverwoord gebruikt, wat echter alleen werkt als men zorgt dat alles digitaal raadpleegbaar wordt.
Als de dossiers niet worden gedigitaliseerd en dus van tevoren aangevraagd moeten worden, is dat dus duidelijk een forse verschraling. 
Daarnaast is het vrees ik bij het CBG ook zo dat een fors deel van het budget opgeslokt wordt door salarissen (vooral van de top) en fancy gebouwen, alsmede aan projecten ter profilering van het management.

Wat digitalisering van dossiers betreft : het Indisch Familiearchief heeft bewezen dat het heel goed werkt. In de tijd dat ze nog online stonden, waren ze prima te raadplegen. Ook daar bestond het ene dossier uit 1 blad en het andere weer uit 100, waaronder A4's, kladjes, foto's etc.
Het kan dus wel zeker.

 

André Sijnesael

André,

Inderdaad alles kan je scannen, maar als ik bij het CBG ben, dan maak ik alleen een kopie van een stuk die voor mij iets kan betekenen en ik ga dan echt niet het hele dossier kopieëren.

Wat ik ook in mijn vorig bericht heb aangehaald zijn als voorbeeld de advertenties.

Wanneer je thuis een hele pagina zichtbaar maakt, dan ben je gelijk 4 eenheden kwijt, zonder de verwachting of je wat aan de pagina hebt en dat is meestal niet of je moet de exacte datum kennen en mijn zorg is, dat dit wellicht ook gaat gebeuren met de dossiers en ja dat wordt dan een heel duur grapje.

Het online zetten van een heel dossier is toch iets heel anders dan een dossier in de studiezaal bekijken.

In de studiezaal was het niet toegestaan om digitale foto's te maken van een dossier en dan ga je niet zo snel een heel dossier op het kopieerapparaat leggen. Kopietjes leveren geld op en digitale foto's zelf nemen niet.

Ook was het niet toegestaan om digitale foto's te maken van alle microfiches, alleen bepaalde fiches van BS en DTB vormden een uitzondering, je zag soms bezoekers stiekum hier toch foto's van maken en alls de CBG-medewerker dit zag, werd de fotograaf aangesproken om zijn gedrag en ja je mocht een readerprint maken, maar dan ga je ook niet van alle fiches een print maken, want dan ben je heel wat euro's kwijt.

Op deze wijze werd er een rem op gezet.

Ik kom reeds sedert de begin jaren zeventig bij het CBG, maar wat er nu gaat gebeuren is zeker niet klant vriendelijk te noemen.

Groet,

Everardus

Everardus Rollema

Meneer Sijnesael,

Die privacy-discussie speelt op meer plaatsen. Zo werd onlangs de gehele krantenbankzeeland offline gehaald om die reden. Vreemd genoeg mag hij wel in de Zeeuwse bibliotheken en archieven worden ingezien.

...

Ik zie echter geen verschil tussen het raadplegen van een dossier op een archief of op internet.
In beide gevallen kun je dezelfde gegevens zien. Verschil is dat je bij de ouderwetse methode naar de studiezaal gaat en bij de moderne methode naar je beeldscherm.

De Zeeuwse krantenbrank ging offline vanwege de auteursrechten die journalisten en fotografen hebben op hun werk. Alleen diegene die het auteursrechts heeft (of een licentie daarop) mag een "werk" publiceren.

Persoonlijk snap ik het onderscheid tussen studiezaal/bibliotheek ook nog steeds niet, maar afgelopen week nog heeft de rechter dit onderscheidt weer benadrukt in een zaak tussen een fotograaf en het IISG.

Dat er in de dossiers van het CBG gegevens van levende personen zitten is zowieso een heikel punt. Kan de opslag en inzage van privacy gevoelige gegevens door de beugel, dus is e.e.a. conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens?

Het bericht van het CBG over het sluiten van de studiezaal heeft mij ook wel wat bevreemd. Te meer daar de genealogische dienstverlening van het Nationaal Archief in 2012 is overgenomen door het CBG:

Vanaf 2 januari 2012 wordt de genealogische dienstverlening van het Nationaal Archief overgenomen door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Klanten met vragen over de geschiedenis van personen en families kunnen voortaan bij één loket terecht: het CBG. Een belangrijke doelgroep van het Nationaal Archief, de genealogische onderzoeker, krijgt hierdoor meer specifieke begeleiding en digitale dienstverlening.

Het CBG krijgt per jaar (via het Nationaal Archief/OCW) een subsidie van € 1,77 miljoen (zie rijksbegroting), mijn indruk was dat dit ook gelieerd was aan de dienstverlening.

Bob

Bob Coret

Ik ben van mening dat de privacy-bescherming in ons land volledig is doorgeslagen. Dat men niet bij vertrouwelijke privégegevens moet kunnen is helder. Niemand hoeft mijn bankrekening in te zien, of privécorrespondentie. Maar het gaat al zó ver dat zelf vermelding van een persoon in een stamboom al tot juridische heibel kan leiden. En het zijn doorgaans alleen díe gegevens die in een genealogisch dossier te vinden zijn. Het ergste wat een onderzoeker kan ontdekken zijn persoonsgegevens en verwantschappen.
Ik vind dat die gegevens beslist niet wettelijk beschermd hoeven worden. 

De doorgedraaide privacy-wetgeving in ons land hindert mensen op vele terreinen en zorgt voor onnodige bureaucratie en onnodige belasting van de recherlijke macht.

Verder is het jammer van de rechter het onderscheid studiezaal/internet maakt. Het getuigt van een ouderwetse mentaliteit die anno 2015 niet meer gepast is. Bij een juiste digitalisering zouden studie/leeszalen helemaal niet meer nodig zijn. Juist dit vasthouden aan vroegere situaties belemmert een optimale toepassing van de mogelijkheden die internet en digitalisering ons tegenwoordig bieden.

André Sijnesael

Ontvangen van de heer R. van Drie, pl.verv. directeur CBG - Den Haag

--------------

Geachte heer Rollema, beste Everardus,

 

Hartelijk dank dat u mij informeerde over de discussie op het Stamboomforum. Wij  begrijpen dat deze verandering in de dienstverlening van het CBG tot vragen leidt.

 

Wij willen het publiek zo veel mogelijk centraal informeren over de omvorming van studiezaal, via de pagina 'bronnenzaal' op de CBG website, zoals aangegeven in ons nieuwsbericht. Deze zal volgende week beschikbaar komen.

 

Op die webpagina komt ook een onderdeel met FAQ's, veel gestelde vragen. Daarin zullen we vragen meenemen die ons via fora en individuele onderzoekers bereiken.

 

De Vrienden zullen wij over de veranderingen informeren via een persoonlijke brief, die zij met het volgende nummer van Gen. Magazine ontvangen (verzending eerste week van juni).

 

Met vriendelijke groet,

Rob van Drie

Everardus Rollema

Beste Everardus,

de problemen die je aankaart zullen velen delen, en ik baal enorm van deze ontwikkeling.

Ik nam af en toe een dag vrij om naar het CBG te gaan, en bestelde dan ter plekke 15 of 20 dossiers, plus vervolgdossiers. Dat zal nu niet meer mogelijk zijn.

De hele boel scannen is inderdaad geen oplossing. Veel dossiers zijn of heel dun, of er liggen tientallen pagina's in met materiaal waar je niks aan hebt. Zoals je al aangaf is dit al een probleem met de advertenties. Ik heb wel eens 5 euro of meer uitgegeven voor pagina's waar ik toch niet vond wat ik zocht. 

Ik heb sowieso teleurgesteld over de ontwikkelingen op het CBG. Het CBG jaarboek had ook niet meer de inhoudelijke kwaliteit die het tot de jaren 90 had, en het tijdschrift Gen.Magazine is niks voor genealogen die zich interesseren voor genealogische puzzels, parentelen, kwartierstaten en genealogien voor 1800. Het zijn veelal geschiedkundige en sociologische verhalen of persoonlijke geschiedenis. 

al met al, geen goede ontwikkeling. en ik hoop dat het CBG met een goede oplossing komt want het was altijd een waardevol archief voor genealogen.

Ko Muller

Ik ben jaren vriend vh CBG geweest echter toen zij WWW in huis haalde heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Dit bewijst maar weer eens dat het CBG steeds commercieler wordt.

Jammer, want door stukken die vh NA daar naar toe zijn verhuist hadden ze interressante documentatie.

ien lejeune

leuk om dan per juni ingelicht te worden  want 1 juni gaat het hele verhaal al in werking terwijl het al zeker langer bekend moet zijn geweest . Ik doe deze hobby al 23 jaar de laatste 22 jaar kwam ik regelmatig bij het cbg  vooral de overlijdens advertenties  zijn erg belangrijk voor mij. Nu de studizaal veranderd en je dossiers 2 dagen van te voren moet aanvragen. loont het voor mij niet meer. soms heb je goede matches maar meestal ook niet. ik ga dan ook stoppen met mijn lidmaatschap  we moeten immers allemaal bezuinigen  en iets betalen wat geen nut heeft dat heeft geen zin.  dan maar naar het verenings centrum van de NGV deze heeft ook overlijdens adverties. Wel ben ik van Mening dat  het Nationaal Archief het CBG de nek heeft omgedraaid  door wie was wie en de Bs en DTB over te dragen. je zou dan mogen verwachten dat het Nationaal ook geld daarvoor zou geven aan het CBG.

ik was ook zeer verheugd dat het CBG in 2012 de DTB en Bs van ZuidHolland overnam want laten we eerlijk zijn de overdreven controlles en ook de verschrikkelijk onkunde van het personeel. om nog maar te zwijgen van de belabberde  toestand van het de Fiche Readers. ze wilden al jaren af van dit stukje. ik persoonlijk ging altijd met goede moed er naar toe. en kwam vaak kokend van woede en onmacht weer terug bij het CBG  om daar te vernemen dat de 10 jarfen tafels van na 1842 wel aanwezig waren. ik vind het ook jammer dat veel kennis verloren gaat. 2 heren en dames van de studizaal maakte mijn bezoek altijd leuk door een praatje en door advies te geven. ik zal ze ook enorm missen. En wens hen dan ook veel sterkte toe met het vinden van werk . wat het CBG betreft  die zal niet zo lang meer bestaan nu de leden massaal weglopen. misschien is dit besluit mede te danken aan mis management. maar ook deels denk ik door de bezuinigen door dit leuke kabinet die naast het slopen van de zorg ook onze hobby probeerd te mollen .

Herman Bennink

Ook bij het CBG en elders in de archiefwereld slaat het managementsvirus toe. De leiding geraakt steeds meer in handen van kille managers, die niets hebben met de taak van de instelling, maar alles met cijfertjes, "efficiency", bezuinigen en vooral : reorganiseren. 

Ik kwam in 1982 voor het eerst bij het CBG en toen was het écht een instituut met aanzien. In de studiezaal trof je uitermate kundige medewerkers aan, een dame van wie ik helaas de naam kwijt ben, de bijna deftige heer O.F. Helmond achter de balie, dhr Wijnaendts van Resandt in de studiezaal etc.etc. Stuk voor stuk keurige en vooral kundige mensen. Zo'n dagje CBG was bijna een feest en ik genoot er altijd met volle teugen van. Later sloeg het managementvirus toe en ging het CBG over op zakelijk werken, werden taken langzaam wegbezuinigd en werd de studiezaal minder "gezellig". 

De voortschrijdende digitalisering is enerzijds erg handig, want je kunt thuis zoeken. Het systeem met betalen per bladzijde is echter veel te duur. Als je namen met veel treffers moet doorzoeken ben je zo tientallen euro's kwijt en heb je soms geen of heel weinig resultaat. Ging je naar het CBG dan betaalde je een paar euro per bezoek en kon je de hele dag zoeken.

Overigens zijn er gelukkig alternatieven voor de dure advertenties. De diverse krantenbanken (oa krantenbankzeeland, helaas tijdelijk geblokkeerd, Delpher etc) bevatten ook al die advertenties. Kost wat meer zoektijd, maar is volledig gratis en levert vaak nog leuke toevalsvondsten op ook.

Hiermee is maar weer bewezen dat niet iedere verandering een verbetering is. Dat is doorgaans helaas het geval als het "moderne mangement" de taken van echte deskundigen overneemt.
 

André Sijnesael

Niet iedere wijziging is een verbetering.

Niet spontaan, als je in de buurt bent, (meestal in onze vakantietijd) een of meerdere dagen achtereen het archief in. Bij binnen komst gaf ik al een lijstje met verzoek-aanvragen, door verwijzigingen (vaak onverwacht) maakt dat je dan al weer snel een vervolg dossier kon opvragen. Heerlijk om een ervaren (bevlogen) medewerker te treffen als je er niet uitkwam, hoe iets gelezen, (in welke context) moest worden, of uitleg krijgen bij een betekenins van een woord (woorden) waar je niet in thuis bent? 

Het wordt nadenken wat je gaat aanvragen, om van te voren in te dienen

Ben benieuwd hoe men zal reageren als ik een aanvraag indien voor 25 dossiers, want ja, vooruitzien wordt dan regeren. 
Vanwege de afstand wonen versus CBG, betekend dat bij opening voor de deur staan en bij sluiting de deur uitgaan.

Anneke Ronitz-van Santen


Volledig eens met de vorige spreekster. Zo werkte ik ook altijd en ik denk velen met ons.

Ik ben wel blij dat ik in de afgelopen 33 jaar al vrijwel alles wat ik na wilde kijken in het CBG ook nagekeken heb. Ik kom er ook al een tijd niet zo heel vaak meer, maar toch is het jammer !

André Sijnesael
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!