stamboomforum

Forum logoActualiteit en nieuws » Centraal Bureau voor genealogie: belangrijke wijzigingen per 1 juli 2015

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Het lijkt er een beetje op dat men bezorgd is voor digitalisering. Ik vind digitalisering juist een groot plus. Ik denk dat het goed is als er systemen komen zoals dat van WWW die informatie inzichtelijk maken op een georganiseerde manier met daarachter scans van de originelen.

Ik ben wel bezorgd dat het CBG dit op een minder efficiente manier zal doen. De resultatenset die gegenereerd wordt door het proces achter het zoekveldje boven aan de site, levert twijfelachtige data op. En het mist ook nog eens de mogelijkheid om meer gegevens in te voeren dan alleen de achternaam.

Mijns inziens lijkt het er wel eens op dat ieder archief het CBG niet uitgezonderd herhaaldelijk het wiel probeert uit te vinden. Er is in Nederland een aantal zeer goede digitale archieven, ga op bezoek en leer daarvan. Het CBG zou ik, opmerkelijk genoeg, niet klassificeren als een goed voorbeeld.

Shariff

Ik ben zelf een groot voorstander van digitalisering. Als ervaren computeraar (begonnen in 1981 met een ZX81) ben ik volledig vergroeid met internet en gebruik ik internet dagelijks voor mijn speurwerk (waar ik al sinds 1982 mee bezig ben, toen nog met de bekende fysieke kaartenbakken).
Ik ben ontzettend blij met de talloze bronnen die steeds meer via internet ontsloten worden.

Waar ik echter niet blij mee ben, is de commercialisering van de genealogie. Steeds meer archieven gaan geld vragen voor de digitale raadpleging van hun gegevens, zoals het CBG en archieven in Amsterdam en Bergen op Zoom. Om van MyHeritage maar niet te spreken, dat is helemaal schandalig.
Men zou een voorbeeld moeten nemen aan Familysearch of het Belgische rijksarchief, dat enorme hoeveelheden data volledig gratis online heeft gezet. En zo zijn er gelukkig nog heel wat, zoals het door mij veel geraadpleegde Zeeuwengezocht.

Digitalisering prima, maar de kostenstructuur moet duidelijk anders. Als ik nu op cbg de advertentiecollectie moet doorzoeken, kan me dat veel geld kosten, omdat ik per bladzijde moet betalen. Als je op de site van het Amsterdamse archief een aantal akten moet bekijken, ben je helemaal veel geld kwijt. Dat baart mij zorgen en is duidelijk een van de keerzijden van de op zich prima digitalisering.

André Sijnesael

"De Vrienden zullen wij over de veranderingen informeren via een persoonlijke brief, die zij met het volgende nummer van Gen. Magazine ontvangen (verzending eerste week van juni)." schrijft Rob van Drie.

Ik ben Vriend van het CBG, het is vandaag 7 juni .... waar is die persoonlijke brief, heer Van Drie ?

Hans Simonis

Gevraagd de mening  " van Vrienden van het CBG " over de brief die zij de afgelopen week hebben ontvangen, bijgesloten bij het kwartaalnummer GEN., van het CBG over de veranderingen die gaan komen.

Het kan zijn dat Vrienden het nummer en de brief nog niet hebben ontvangen, maar zullen de brief en kwartaalnummer ongetwijfeld deze week in hun bus vinden.

De verzending heeft plaats gevonden in de eerste week van juni en kan dus na het weekend worden ontvangen, daar er op zondag en maandag niet wordt bezorgd!!

-----------------------------------------------------------------

Detail uit hun brief van 2 juni 2015:

"Voor het aanvragen van materiaal uit de verzamelingen van het CBG en de bibliotheekcollectie worden voorzieningen getroffen. De details zullen worden gepresenteerd op de website van het CBG. Het materiaal uit de verzamelingen zal beschikbaar worden gesteld in de Studiezaal van het Nationaal Archief. Voor het bibliotheekmateriaal is een andere oplossing gevonden."

--------------------------------------------------------------------

Mijn commentaar:

Daar de Vriendenbrief " na de Nieuwsbrief op de stite van het CBG " is gekomen, hoop ik dat de dossiers uit de verzamelingen van het CBG bij een bezoek aan het Archief, direct kunnen worden ingezien na aanvraag, daar in de brief aan de Vrienden niets hierover wordt geschrevenen, feitelijk is de Nieuwsbrief op de site overruled.!

" Voor het bibliotheekmateriaal is een andere oplossing gevonden." (Welke????)

_____________________________

Verder wordt in de brief aan de Vrienden geschreven:

"Als Vriend willen we het voor U makkelijker maken om producten uit onze Digitale studiezaal te downloaden. We gaan daarom de verkoop van eenheden uitfaseren. Per 1 juli 2016 zullen de eenheden hun geldigheid hebben verloren en kunt U als Vriend vrije toegang tot de Digitale studiezaal krijgen. Per dag wordt er dan een limiet voor het aantal downloads ingevoerd, om eventueel misbruik te kunnen voorkomen."

Mijn commentaar:

Het is mij niet duidelijk of de advertenties in de bronnenzaal nog raadpleegbaar zijn of dat daar ook een slot op gaat? Hoe gaat het verder met de bidprentjes?

Als Vriend kwam en kom ik regelmatig in de studiezaal, echter bij gefaseerd thuis zoeken zal je maar op de naam Jansen of de Vries iets willen opzoeken en je kent geen (exacte) datum. Dan ben je gauw door je limiet heen.

Waarom niet bovenaan de pagina een periode vermelden, van wanneer tot wanneer de advertenties op een bladzijde lopen, dat werkt veel effectiever. Want nu worden alleen 1 of 2 afgekapte advertenties getoond, zolang de advertenties niet zijn gedownload en vaak ontbreekt dan net een datum.Ook dit probleem diverse malen aangekaart bij het CBG.

-----------------------------------

De verdere inhoud van de brief aan de Vrienden van 2 juni 2015 ga ik verder niet uitpakken.

Het zou helpen als U niet alleen op dit forum Uw mening geeft, maar ook Uw eventuele misnoegen ventileert bij de directeur "Leo Voogt" van het CBG.

 

Gr.

Everardus Rollema

https://www.stamboomforum.nl/profiel/803

Everardus Rollema

Helemaal mee eens, André.

Vooral het Rijksarchief van België verdient veel lof, ze zijn al een paar jaar bezig om alles digitaal op hun site te zetten, gratis en wel kun je dit gemakkelijk vinden.

Wat betreft FS, en dat heb ik al vaak genoeg gezegd, dat is een toporganisatie. Zij zoeken trouwens ook nog vrijwilligers om hun gegevens in een zoekmachine te plaatsen.

Hier in Nederland wordt door de archieven onder iedere steen nog een cent gezocht, sommige archieven uitgezonderd zoals o.a. het Gelders archief, welke mij een digi stuurde van een akte welke nog niet op FS stond, kosteloos wel te verstaan.

ien lejeune

 

Beste genealogen,

Al hoewel ik al een jaar of 8 met veel plezier genealogie als hobby bedrijf, ben ik pas op vrijdag 23 mei voor het eerst naar het CBG gegaan en heb gelijk maar even het NA bezocht.

De website van het CBG heb ik vele malen bezocht en circa 100 A4-tjes met familieadvertenties gekocht in een jaar of 5.

De kosten van de advertenties wegen niet op tegen een reisje Den Haag, maar nu kan je die advertenties vaak via Delpher gratis en soms van een betere kwaliteit gratis downloaden.

Ik ook wel eens wat PK’s aangevraagd en het blijft me verbazen, dat dat weken moet duren.

Waarom dan nu pas naar het CBG? Vijf redenen:

1.Het ophalen van een afbeelding uit het Algemeen politieblad geeft al 5 jaar een foutmelding.

2. De advertenties vanaf 2010 zijn al jaren niet aanwezig vanwege “LET OP: Momenteel zijn de advertenties vanaf 2000 niet allemaal in te zien op onze studiezaal wegens de voorbereiding van scanwerkzaamheden.“.

3. Het inzien van enkele dossiers op familienaam.

4. Het inzien van de biografische index.

5. Het sluiten van de studiezaal per 1 juli 2015.

Het ritje naar het CBG (3 uur in de auto) heeft uiteindelijk toch wel wat positiefs opgebracht (meer dan ik had gedacht) en je word netjes geholpen.

Toegang tot de studiezaal € 5,00. 23 kopietjes gemaakt (€ 6,90). 30 bladzijden met mijn telefoon gefotografeerd en parkeren in de buurt € 12,00.

Deze maand zal ik nog een paar keer richting Den Haag rijden.

Of ik later ooit nog iets van te voren zal reserveren en het een paar dagen later ga bekijken, waag ik te betwijfelen. Het NA kent een beter systeem.

Het bezoek aan de studiezaal van het NA heeft ook wel wat opgeleverd, maar wat vooral opvalt, is de strenge bewaking van de geüniformeerde bewakers.

Tas controleren bij het binnengaan en bij het verlaten van de studiezaal.

Toegang studiezaal via een pasje (3 jaar geldig), wat je gratis kan laten maken.

Bij het NA kun je stukken thuis reserveren en een paar dagen later in de studiezaal bekijken, maar je kunt ook ter plekke stukken reserveren en na een half uur in de studiezaal bekijken.

Als het CBG ook zo zou werken, worden er een helemaal mensen heel gelukkig, denk ik zo.

Met vriendelijke groeten,

Ton Mondt

 


 

Ton Mondt

Waarom nog Vriend (lid) blijven van het CBG - Den Haag of het nut hiervan?

 

De familieadvertenties zullen niet meer in de studiezaal raadpleegbaar zijn als voorheen en alleen maar digitaal via internet te bekijken.

Bij een veel voorkomende familienaam vlieg je door je eenheden heen.

 

De informatiebalie van het CBG verdwijnt met als gevolg geen directe expertise bij calamiteiten in de bronnenzaal.

Waarom geen deskundige, als voorheen, in de bronnenzaal houden, die ook met raad en daad de bezoekers kan informeren en helpen. Blijkbaar is het de bedoeling om het personeel weg te zuiveren!

 

Geen directe aanvraag meer van dossiers bij bezoek aan het CBG., maar twee dagen van te voren via internet aan te vragen. Er is in de brief aan de Vrienden en de nieuwsbrief nergens aangegeven, waarom deze belachelijke beslissing is genomen.

Deze aankomende maatregel dient te worden terug gedraaid en bij bezoek direct aanvraagbaar.

 

In de Nieuwsbrief en de brief aan de Vrienden wordt hier niet duidelijk op ingegaan en er zijn vele Vrienden die het CBG periodiek bezoeken, maar thuis geen internet hebben.

 

Persoonskaarten en persoonslijsten kunnen niet meer met spoed in de bronnenzaal worden aangevraagd of worden afgehaald.

 

Het is niet meer mogelijk om in de bronnenzaal een kopie van een fiche te maken via een readerprint.

Het kopieerapparaat verdwijnt uit de zaal.

 

De enquette die verleden jaar is gehouden is misleidend geweest en was niet behoorlijk gespecificeerd, blijkbaar de bedoeling om de Vrienden onwetend te houden en ze bij invulling hiervan naar een bepaalde richting te sturen.

 

Willen wij dit accepteren?

 

Blijf aub. reageren!!!!!!!!!!!!!! Via dit forum of rechtstreeks naar de directie van het CBG, het is in Uw eigen belang als Vriend of als passant van de studiezaal van het CBG. Als er meer verschillende mensen zullen reageren zal de directie hopelijk hun dwaling in zien, het CBG is een dienstbare instelling en er dient naar ons geluisterd te worden en behoort geen speeltje zijn van het management.

 

Groet

Everardus Rollema, reeds jarenlang Vriend van het CBG

Everardus Rollema

Misschien komt het CBG op andere gedachten als een groot aantal vrienden zijn abonnement opzegt.
Zoals zoveel instellingen tegenwoordig meent ook het CBG te weten wat de onderzoeker graag wil.
Dit wordt doorgaans gebaseerd op vage enquettes en uiteraard speelt ook de mogelijkheid van fors bezuinigen een grote rol.

Jammer dat ook dit fraaie instituut wordt omgevormd tot een uitgekleed geheel dat zo min mogelijk kost en liefst zelfs geld oplevert. Ben overigens benieuwd of het salaris van de directeur ook onderwerp van discussie is.

André Sijnesael

Ik wil wel blijven reageren, maar als de mensen gewoon lid blijven (alleen massaal opzeggen van abonnement  zet zoden aan de dijk) zullen er geen ogen open gaan bij het CBG. Geen abonnement nemen bij WWW zou ook kunnen helpen, maar dat zal ook wel niet gebeuren, daar staan ze volgens mij al, bij wijze van spreken, voor in de rij.

ien lejeune

Beste Ien,

Dank voor je reactie.

Hopelijk heb je ook gereageerd naar de Directie toe?

Ik zou graag willen zien dat ook anderen gaan reageren, zowel op dit forum, als bij de Directie van het CBG.

Ik heb zelf het gevoel, dat het de Directie geen barst uit maakt of men nu wel of niet opzegt.

 

Groet,

Everardus

Everardus Rollema

Wellicht wordt het allemaal zo erg niet. Waarom niet eerst even afwachten totdat alles uitgekristaliseerd is? Pas dan kan men inhoudelijk commentaar leveren.

Wel lijkt het erop alsof het CBG zijn klanten uit het oog verliest, ten minste degene die hier klagen.

Shariff

Wil ik wel doen Everardus, reageren naar de direktie. Doe ik gelijk ook mededelen waarom ik toendertijd bij toetreding van WWW bij het CBG mijn lidmaatschap al heb opgezegd.

Hopelijk doen hier meer mensen aan mee, maar ik heb mijn twijfels zo hierover.

ien lejeune

Beste Kevin,

 

Dan is het te laat en is de bronnenzaal onbemand en zijn de advertenties en dossiers niet meer direct raadpleegbaar. Je zal maar van ver en onverwacht binnen komen.

Waarom de archiefstukken van het NA wel direct raadpleegbaar en van het CBG niet?

De expertise van een informant gaat verdwijnen.

Er zijn nog altijd mensen die geen computer hebben en daar vrees voor hebben, maar wel Vriend en een regelmatige bezoeker van het CBG zijn.

Ik kom er reeds 40 jaar en weet wat er gaande is en wie er zou al binnen komt.

Kijk om je heen, het is tegenwoordig kommer en kwel met maatregelen die er doorgedrukt zijn en later weer terug gedraaid worden..

Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Je merkt terecht op, dat het lijkt of het CBG zijn klanten uit het oog verliest, echter niet alleen zijn klanten maar ook de betalende leden of te wel Vrienden en zal verder drastisch terug lopen met de nieuwe plannen.

Groet,

Everardus

Everardus Rollema

Heel goed Ien,

Elke klacht/aanbeveling is er een.

Ook vandaag ben ik nog aanwezig geweest bij het CBG en een reeks familieadvertenties na 1970 doorgenomen en dossiers opgevraagd, daar ik gisteren thuis bemerkte, dat ik nog wat aanvullende gegevens nodig had.

Met de nieuwe maatregelen in het verschiet, was dit niet mogelijk geweest en had ik twee weken moeten wachten, daar ik dan niet eerder in de gelegenheid ben om de studiezaal te bezoeken.

Vandaag heb ik wederom een brief aan de Directie toegestuurd en om een heldere uitleg gevraagd en suggesties aangegeven.

Groet,

Everardus

Everardus Rollema


Ik denk dat het CBG zichzelf heeft overleefd door de opkomst van internet en daarmee de ontsluiting van een enorme hoeveelheid brongegevens via sites als Familysearch en Delpher, terwijl regionale- en stadsarchieven steeds meer bronnen publiceren en dat vaak gratis doen. Krampachtig zit men in Den Haag op de 'eigen' [?] gegevens zoals de 19e-eeuwse politieberichten en -signalementen. Kortom, het CBG is een schoolvoorbeeld van de remmende voorsprong: haar dienstverlening die vóór pakweg 2000 voor veel genealogen een uitkomst was, is nu grotendeels achterhaald - en die kloof zal in de toekomst alleen nog maar groter worden. Mijn advies: CBG zet een punt achter jullie noodlijdend bestaan.

Kees WallePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!