stamboomforum

Forum logoActualiteit en nieuws » Centraal Bureau voor genealogie: belangrijke wijzigingen per 1 juli 2015

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Beste mensen,

Ik heb net de nieuwsbrief van het CBG gekregen (ben geen lid maar krijg wel de nieuwsbrief) en daar staat een mailadres in van de direkteur. Nou had ik de direktie al een mail gestuurd, maar heb dat via deze weg dus nog eens gedaan.

Als we nou eens allemaal de mailbox van dhr van Drie ( plv direkteur, waar is de echte?) laten vollopen met tips en suggesties hebben we toch iets functioneels gedaan.

mvg

ien

ien lejeune

Beste Ien,

ik lees in het voorgaande bericht van Everardus (gisteren om 13:46), dat hij in contact staat met de directie over deze kwestie.

Het lijkt me daarom zinvoller om tips en suggesties aan Everardus door te geven.

Iemands mailbox vol laten lopen grenst aan baldadigheid en is geen basis voor constructief overleg.

vriendelijke groet, Jan

Jan Clavaux

Beste mensen,

Excuses voor mijn botheid.

Was niet de bedoeling nogmaals mijn nederige excuses.

mvg

ien

ien lejeune

Brief / vermelding was aanwezig in het blad van het CBG......geen personlijke brief.

Weijtenburg Henriette

Regelmatig kom ik in de studiezaal van het CBG en al 25 jaar lang zeker.

 

De hulp die daar geboden wordt is van onschatbare waarde en de aanwinsten .

Vaak is het verwijzing a en ineens verwijzing b en waar zoek ik die..nu er is dan hulp.Super.

 

We zullen nu ervaren hoe het zoeken werkt en zal volgende week het trammetje eens nemen naar de studiezaal....

 

Het zal een nadeel zijn om de dossiers van te voren aan te moeten vragen daar men ook weer tegen inzage aanloopt die van direct belang zijn en dat is dan niet meer mogenlijk.HELAAS....

 

Wordt vervolgd...

Weijtenburg Henriette

Zo'n 40 jaar geleden hebben mijn broer en ik onderzoek gedaan naar simpel rechtelijns voorvaderen. Hierbij enorm geholpen door het Rotterdams Gemeente Archief zijn we tot begin 1700 gekomen, waarna het spoor in Duitsland dood liep. Via CNG nog geprobeerd verder te komen maar zonder succes. Wel, destijds, alle medewerking gekregen van CNG medewerkers! Maar tijden veranderen: digitalisering, privacy toestanden en onontkombare bezuinigingen treffen ook het CNG. En ook het NA. Nu een ander punt: is het niet zo dat alle beschikbare gegevens (behalve mogelijk nog levende personen) feitelijk bezit zijn van het Nederlands publiek? Het zijn tenslotte onze families waar we het over hebben. Wie bepaald het recht om toegang te hebben tot onze eigen voorvaders/familie? Dit dient in mijn optiek vrij toegankelijk te zijn want is tenslotte publiekelijk bezit. CNG/NA zou omgevormd moeten worden tot een (zoveel mogelijk digitale) bron die voor iedereen gratis te raadplegen is. Hier is een taak weggelegd voor Den Haag (Tweede Kamer). Ultiem zou zijn als ook alle (soms reeds prima functionerende) lokale bestanden in één database ondergebracht zou worden. Dat maakt de levensvatbaarheid/bestaansrecht van het CNG gelijk een stuk groter. Want waarom zit elke gemeente hetzelfde wiel op nieuw uit te vinden??

Graag uw suggesties,

mvrgr,

Jan

Jan Sluyter

De privacy-wetgeving in ons land is volkomen doorgeslagen. Niets mag je meer inzien, want o wee, privacy !
Van recente gegevens is dat terecht natuurlijk. Zeker als het fraudegevoelige informatie is, zoals bankgegevens, ID-gegevens etc.
Maar ik kan op geen enkele manier inzien waarom een huwelijksakte ten minste 75 jaar oud moet zijn om hem te mogen inzien. Of een geboorteakte minstens 100 jaar.

Het gaat hier immers om openbare registers. Registers die in basis voor iedereen in te zien moeten zijn.
Dat persoonslijsten niet in te zien zijn, lijkt me helder. Daar staan adressen op en dat is iets dat beschermd moet worden. Het grappige is dat bijvoorbeeld de persoonskaarten van de Gemeente Rotterdam, die tot 1939 lopen (en soms wat verder) gewoon geboorten toont die nog lang geen 100 jaar oud zijn.

Een voorbeeld van totaal doorgeslagen privacy-flauwekul. Ik vroeg een paar jaar geleden bij de gemeente Rotterdam waar mijn opa (overleden 1996) tussen 1954 en 1978 in de gemeente Rotterdam had gewoond.
Ik wil zijn biografische info aanvullen met adressen en foto's van die adressen.
Mooi niet dus. De gemeente vond het schending van privacy (van wie ? Van mijn opa ?) en verstrekte deze zwaar bejaarde gegevens niet. Bespottelijk natuurlijk, want hier wordt geen enkel belang mee gediend.


 

André Sijnesael

Privacy wetgeving kan in de weg zitten, maar het kan veel erger. In Duitsland mag je niets inzien als het niet familie in de rechte lijn betreft. Bij een voorouder loop ik vast in Duitsland, omdat de archieven van zijn geboorteplaats zijn opgeborgen bij één of andere kloosterorde en die laten niemand toe.

Nicolette Jentink

Beste forumleden,

Vandaag heb ik een gesprek gehad met de adj.directeur de heer Rob van Drie van het CBG in Den Haag.

Ik wil U enige details van ons gesprek niet onthouden

Tijdens ons gesprek heb ik met hem gesproken over de versobering van de studiezaal.

De onderwerpen die wij verder besproken hebben, waren gelijk zoals in mijn berichten op dit forum.

Hij vertelde mij, dat hij de berichten op dit forum had gelezen (en P.B's) en begreep dat er daadwerkelijk een verschil moet zijn tussen een Vriend van het CBG en passanten.

Ik heb hem enkele suggesties voorgelegd, o.a. een deskundige medeweker in een tijdsblok aanwezig te zijn in de studiezaal om bezoekers met raad en daad bij te staan in hun onderzoek, b.v tussen 10.30 en 12.30 uur (tijdstip kan ook eerder of later liggen) van dinsdag t/m vrijdag.

De kopieerapparaten gaan van de studiezaal af en ik raad de bezoekers aan om een eventuele digitale camera of usb-stick mee te nemen, daar dit in zijn geheel wordt toegestaan.

De familieadvertenties zullen raadpleegbaar blijven in de studiezaal als voorheen.

Dossiers via CBG site na aanvraag via CBG-site in te zien bij het NA, reservering 2 dagen vooraf, blijft voorlopig gehandhaafd en er zal na een periode bekeken worden of dit tot problemen heeft geleid bij bezoekers.

Het kwartaalblad GENS, mooie druk en vormgeving, is ook onder de aandacht geweest en de heer van Drie gevraagd om ook bladzijden te reserveren voor de beginnende onderzoekers in begrijpelijke taal en beperkte kwartierstaten.

Spoed persoonskaarten zullen na aanvraag, niet via de studiezaal, en ontvangst bij het CBG binnen 2 dagen worden toegestuurd. 

Ik heb de heer van Drie gevraagd om bij een normale aanvraag, niet via de studiezaal, de aanvrager/ster een bericht te sturen,dat de aanvraag in behandeling is genomen en te vermelden hoe lang de klant op zijn bestelling moet wachten.

 

Ik wil wel de forumleden en passanten er op wijzen dat het een geheel eigen initiatief van mij is geweest, na verontrustende gesprekken met bezoekers in de studiezaal, en dat anderen een andere mening over het geheel hebben of dat zij nog andere wensen hebben.

Ik draag het CBG een warm hart toe, zolang zij oog blijven houden voor de Vrienden en de passanten van het CBG, het zij in de studiezaal of digitaal op de webiste van het CBG.

De heer van Drie is de aankomende weken niet aanwezig bij het CBG en in de Nieuwsbrief van het CBG staat met wie U nu contact kan opnemen.

Via de link in het eerste bericht komt U helaas niet meer bij de Nieuwsbrief.

Vragen aan het CBG hierover tusssen 1 juni en 1 juli bij Maarten van Bourgondiën, tel. 070 -150592, e-mail maarten.vanbourgondien@cbg.nl.

---------------

 

Hopende de belangstellenden van dienst te zijn geweest.

 

Met vriendelijke groeten,

Everardus

Everardus Rollema

Heeft men ook nog nagedacht en iets geregeld voor personen in rolstoelen die archieven zouden willen bezoeken zoals Nationaal Archief en het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag in hetzelfde gebouw? In het verleden heb ik personen in rolstoelen geholpen, slechtzienden en slechthorenden, mindervaliden, ouderen die niet meer in staat zijn om al die ingewikkelde apparatuur te bedienen met name computers.

Deden Kazenbroot

Ik mijn bericht maar weer verwijderd, ik mag geen afbeelding opnemen van het systeem (wordt automatisch verwijderd!)

P.J. de Bree

                               @P.J. de Bree                                                                        https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS03TaNGbJrmWA6Qb5y1dqXKInSVzRj96CxzMINdUVSLbOnjx_p-patHiU

Eerst afbeelding in JPG in eigen bestand beslaan. Icoontje hierboven aanklikken en vervolgens via bladeren in je bestand de afbeelding opzoeken, o.k. en naar server zenden, verder instructie scherm opvolgen.

Wanneer de afbeelding te groot is het formaat aanpassen voor dat je op o.k. en verzenden drukt.

Succes

Eigen foto

Gr.

Everardus - moderator

Everardus Rollema

P.J. de Bree,

----------------------------------------------------

U schreef volgens bericht, maar ik zie dat U Uw bericht heeft aangepast!

Ik denk dat ze daar helemaal niet op "passanten" zit te wachten. Die komen nooit binnen!

Zie hieronder.

PJ

----------------------------

Er kwamen al regelmatig passanten bij het CBG in de studiezaal, alleen wanneer men de dossiers wilden in zien of de advertenties en bibliotheekbronnen dan moest men een dagtarief betalen.

Microfiches en BS waren vrij om in te zien, echter men mocht geen digitale opnamen maken van bepaalde microfiches, wel een afdruk via de readerprint.

Gr.

Everardus

Everardus Rollema

Geachte heer Rollema,

Ik wijk even af van het onderwerp CBG.

Ik neem dat u als moderator met goede bedoelingen mijn tekst heeft teruggehaald.

Maar wie zegt dat ik die tekst nog daadwerkelijk de wereld in wilde sturen? Er staat toch bij dat ik mijn tekst terugtrokken heb? Dat plaatje was namelijk de onderbouwing van mijn tekst.

Maar dat even terzijde.

Ik dank u voor uw instructie.

PJ

P.J. de Bree


Omdat naar de server uploaden van de afbeelding niet werkt (blijft om een url vragen), heb ik het anders opgelost.

Mijn insteek was dat er in deze materie ook eens een keer iets vrolijk(er)s geschreven moest worden, dus schreef ik het volgende.

Ik denk dat ze daar helemaal niet op "passanten" zit te wachten. Die komen nooit binnen!

Daaronder zou een afbeelding komen uit het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) over de betekenis van het woord passant.

Passant:
1.  znw. (m): Iemand die passeert, die voorbijgaat of doortrekt.
2. uitdr.(bijw): van het franse "en passant". Al passeerende, in het voorbijgaan; ook in figuurlijk gebruik.

[ vindplaats http://gtb.inl.nl/ ]

Ik kan u het gebruik van deze link ten zeerste aanraden als u naar de betekenis van een oud woord zoekt.

PJ
 

P.J. de BreePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!