stamboomforum

Forum logoActualiteit en nieuws » N L , Z - H o l l a n d : archief & genealogie : Openbaarheidsdag 5 januari 2016 bij Nat. Archief !


Profiel afbeelding

Beste forumlezers,

We zijn weer aangeland bij een nieuw jaar, 2016: u allemaal natuurlijk veel geluk, gezondheid en genealogische vondsten toegewenst! De koning te rijk U weet het : het is dus bij het Nationaal Archief binnenkort weer Openbaarheidsdag; de datum waarop een grote hoeveelheid per 1 januari openbaar geworden archiefdocumenten ineens concreet, daadwerkelijk beschikbaar komt voor het geinteresseerde, grote publiek.

Een mooie democratische traditie in ons genealogisch paradijsje Nederland, die gelukkig ook steeds vaker op het niveau van de regionale historische centra (RHC's, streekarchieven) wordt nagevolgd. Overigens, zoals u weet is het Nationaal Archief naast de archiefinstelling voor Nederland-als-geheel óók het RHC voor de provincie Zuid-Holland.

                                                                                                                         (illustratie: www.facilitaire-info.nl)

Zie het persbericht van het Nationaal Archief dd. 28-12-2015, beeldcitaat :

Een toelichting die hieraan is ontleend vindt u bijvoorbeeld hier ; beeldcitaat :

In het persbericht van het NA vindt u de lijst van documenten die per 1-1-2016 zonder beperkingen zijn in te zien (PDF-bestand) : http://www.gahetna.nl/sites/default/files/bijlagen/openbaar_per_1_januari_2016.pdf

Een paar mooie voorbeelden, uit de schitterende verzameling genealogische juweeltjes die voortaan ook voor u te vinden zijn :

- over kinderen die in de jaren '50 en '60 rooms-katholiek zijn gedoopt in het bisdom Rotterdam: archieftoegang 3.18.01.02, Bisdom Rotterdam

- over huwelijken in Hoek van Holland, 1940: archieftoegang 3.260.02, Burgerlijke stand Rotterdam: hulpsecretarie Hoek van Holland, huwelijken

- over mensen die gedetineerd zijn geweest bij gevangenissen en Huizen van Bewaring in Den Haag, 19de en 20ste eeuw: archieftoegang 3.05.04, Strafinstellingen te 's-Gravenhage

- over scheepsverklaringen n.a.v. zeereizen (vergelijk: het logboek) van Nederlandse zeelieden bij consulaten in het buitenland:  archieftoegang 2.05.45, Gezantschap Denemarken

- over erkenning van kinderen in het buitenland, alimentatie- en onderhoudsplicht, bigamie en natuurlijke kinderen ; uitreiking van identiteitsdocumenten ; ondersteuning van werkloze en armlastige Nederlanders in het buitenland : archieftoegang 2.05.03, Ministerie van Buitenlandse Zaken: A-dossiers

- over KLM-piloten en hun betrouwbaarheid, zoals ingeschat door koningin Wilhelmina's regering in Londen, 1940: archieftoegang 2.13.71, Ministerie van Defensie te Londen; Ministerie van Oorlog te Londen (...)

- over een beslissing van koningin Wilhelmina, in de periode 1941-1943, om de Britse luchtmacht, Royal Air Force, toch maar níet te feliciteren met haar bombardementen op Rotterdam en Eindhoven, vanwege de indruk die het zou maken als dit in Nederland bekend zou worden: archieftoegang 2.02.14, Kabinet der Koningin [periode 1898-1945]

- over de nu beruchte, in onze ogen anno 2015 wel zéér kille, formeel-ambtelijke mentaliteit van het Nederlandse bestuur anno 1940-'45, om nà terugkeer in Nederland van de Nederlandse regering-in-ballingschap alsnog ijverig belasting-bedragen vanaf 1940 te willen gaan invorderen: archieftoegang 2.02.14, Kabinet der Koningin [periode 1898-1945]

- over de ontgroening van studenten aan de TH Delft, 1958-1965: archieftoegang 3.12.08.02, Technische Hogeschool Delft: Senaat

U ziet: párels van archiefstukken. Gaat u vooral gauw zèlf op zoek in deze "goudmijn" (allereerst natuurlijk uw familienamen uitproberen met Ctrl-F in het PDF-bestand!)... en dan natuurlijk óp naar het Nationaal Archief, altijd uw bezoek waard!

Veel succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.