stamboomforum

Forum logoActualiteit en nieuws » Vanaf 2017 gratis scans van Amsterdams archief


Profiel afbeelding

Gisteren ontving ik deze mail:

Geachte mevrouw, mijnheer,

In verband met de invoering van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie zullen per 1 januari 2017 alle scans op onze site gratis te raadplegen zijn, voor zover openbaar uiteraard. Dit geldt voor zowel de Indexen als de inventarissen. Om te voorkomen dat u onnodig geld uitgeeft aan scancredits willen wij u nu al inlichten over deze vergaande verandering in onze online-dienstverlening.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende en naar tevredenheid hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Dienstverlening

Stadsarchief Amsterdam

 

Dear Madam, Sir,

We would like to inform that from January 1st, 2017 all scans on our website will be available to the public free of charge, both from the indexes online as from the inventories.

This is because the introduction of a new law, the so called Wet Hergebruik Overheidsinformatie (Re-use Regulatory Law).

This law guarantees the free reuse of all governmental information.

We hope to have informed you to your satisfaction.

Kind regards,

Public Service department

Amsterdam City Archives

J.P. Lieuwen

Geweldig nieuws! Nog even geduld dus.

niepoort

Dat is zeker goed nieuws.

Annemarie57

Yes!!!!! Dat is nog eens goed nieuws. Daar zullen veel mensen blij mee zijn.

Bedet

Digitaliseren van documenten

Mogen archieven de kostprijs voor het digitaliseren doorbereken in het tarief?
Nee. Voor archieven geldt ook artikel 9, lid 1 van de Wet hergebruik van overheidsinformatie: ‘De met een publieke taak belaste instelling brengt voor het hergebruik van informatie ten hoogste de marginale kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding in rekening.’

Als archieven bepaalde informatie als gevolg van een verzoek wel gaan digitaliseren, wie gaat dat dan betalen?
Op grond artikel 14 van de Archiefwet kunnen archiefbescheiden kosteloos worden geraadpleegd en gebruikt. Verzoekers kunnen dus ter plekke de archiefbescheiden zelf digitaliseren (bijvoorbeeld door digitale fotografie), waarbij de nodige voorzorgen moeten worden genomen voor behoud van de originelen. Als het gaat om een omvangrijk aantal archiefbescheiden (bijvoorbeeld reeksen en series), kunnen met de archiefinstelling afspraken worden gemaakt over de beschikbaarheid van ruimte en apparatuur. De archiefinstelling mag voor het digitaliseren of het gebruik van apparatuur niet meer in rekening brengen dan de marginale verstrekkingskosten.

Kunnen de kosten van het digitaliseren van het eerste verzoek om de informatie in rekening worden gebracht terwijl daarna de informatie (bijna) gratis wordt aangeboden?
Nee. Alle verzoeken om hergebruik moeten op dezelfde wijze worden behandeld, de Wet hergebruik kent een verbod op het maken van onderscheid. Bovendien worden op verzoek gedigitaliseerde stukken in de praktijk niet bewaard, als het gaat om een beperkt aantal stukken uit een archiefblok, omdat dat nogal kostbaar is. Het heeft niet veel zin om `plukjes’ te bewaren voor later gebruik. Praktisch gezien komt het vrijwel niet voor dat er meer opeenvolgende verzoeken zijn voor dezelfde archiefbescheiden. Voor archiefbescheiden die op initiatief van de instelling zelf worden gedigitaliseerd is het de bedoeling dat er geen kosten worden berekend.

Kan er in dat geval dan wel een verdeelsleutel worden bedacht, zodat alle hergebruikers meebetalen aan de digitalisering in plaats van alleen de eerste verzoeker?
Nee. Zie antwoord op de twee vorige vragen.

Kan dit leiden tot twee verschillende tarievenregimes: een voor al gedigitaliseerde documenten en een andere voor nog te digitaliseren documenten?
Nee.

http://open-overheid.nl/blog/alles-wat-je-wil-weten-over-de-wet-hergebruik-van-overheidsinformatie/

Pauwel

Nationaal Archief — Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoe open zijn wij? Informatieblad over hergebruik en open data

Pauwel

Goede Zaak !!!

Martin Berkepeis

Dat is nog eens een mooie bericht! Dan kan ik eindelijk de stamboom van de familie van mijn partner verder uitbouwen. Ik heb één keer credits gekocht, maar helaas open je ook regelmatig documenten die helemaal niet van personen dei bij de familie behoren blijken te zijn. Weggegooid geld dus. Toen ben ik er maar mee gestopt.
Dit bericht betekend, dat ik weer verder kan.

Marleen Boom

Chapeau, Amsterdams archief.

Het worden gelukkig steeds meer archieven die scans gratis aanbieden en zich houden aan de wet.

Kom op, al die andere archieven.

ien lejeune

Super goed nieuws is dit.

Astrid Buijs-Edel

Eindelijk! M'n familie komt uit Amsterdam maar ik woon te ver weg om persoonlijk in het archief te snuffelen.

marion

Marion Loeve-Koring

Eindelijk!!!!!!!

Ton Ross

De scans zijn nu blijkbaar vrijgegeven. 

Archiefkaarten van Persoonskaarten 1939-1994 Zoek Voorbeeld Handleiding
Begraafregisters 1553-1811 Zoek Voorbeeld Handleiding
Begraafplaatsen 1660-2012 Zoek Voorbeeld Handleiding
Bevolkingsregisters 1851-1853 Zoek Voorbeeld Handleiding
Bevolkingsregisters 1853-1863 Zoek Voorbeeld Handleiding
Bevolkingsregisters 1874-1893 Zoek Voorbeeld Handleiding
Bevolkingsregister Overgenomen Delen 1892-1920 Zoek Voorbeeld Handleiding
Bevolkingsregister Tijdelijk Verblijf 1854-1934 Zoek Voorbeeld Handleiding
Boedelpapieren 1634-1938 Zoek Voorbeeld Handleiding
Boetes op Trouwen en Begraven 1685-1795 Zoek Voorbeeld Handleiding
Comportementboeken 1785-1971 Zoek Voorbeeld Handleiding
Confessieboeken 1535-1732 Zoek Voorbeeld Handleiding
Doopregisters 1564-1811 Zoek Voorbeeld Handleiding
Gezinskaarten 1893-1939 Zoek Voorbeeld Handleiding
Huiszittenhuizen 1808-1870 Zoek Voorbeeld Handleiding
Lidmaten Doopsgezinden 1668-1829 Zoek Voorbeeld Handleiding
Marktkaarten 1922-1954 Zoek Voorbeeld Handleiding
Ondertrouwregisters 1565-1811 Zoek Voorbeeld Handleiding
Overledenen Gasthuis, Spinhuis enz. 1739-1812 Zoek Voorbeeld Handleiding
Paspoorten 1940-1945 Zoek Voorbeeld Handleiding
Patiëntenregisters 1818-1899 Zoek Voorbeeld Handleiding
Pensioenkaarten 1894-1915 Zoek Voorbeeld Handleiding
Persoonskaarten 1939-1994 Zoek Voorbeeld Handleiding
Politierapporten 1940-1945 Zoek Voorbeeld Handleiding
Poorters 1531-1652 Zoek Voorbeeld Handleiding
Signalementenregister 1880-1917 Zoek Voorbeeld Handleiding
Tewerkgestelden 1940-1945 Zoek Voorbeeld Handleiding
Vonnissen van averij-grosse 1700-1810 Zoek Voorbeeld Handleiding
Transportakten 1563-1811 Zoek Voorbeeld Handleiding
Vreemdelingenregisters 1849-1922 Zoek Voorbeeld Handleiding
Waterloogratificaties 1815 Zoek Voorbeeld Handleiding
Woningkaarten 1924-1989 Zoek Voorbeeld Handleiding


 

Pauwel

Ruim een week voor de eerder aangekondigde datum al gratis beschikbaar. Top.

mvg-Ben

Ben Wegman


Prima en heel gebruiksvriendelijk,

Marion Loeve-Koring

Marion Loeve-KoringPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu