stamboomforum

Forum logoActualiteit en nieuws » N e d. A n t i l l e n, A r u b a, 1831-2004 : burg. stand, bevolking : Aanvulling bij ZoekAkten.nl


Profiel afbeelding

Beste forumlezers,

- De internetsite ZoekAkten.nl, het gebruikersvriendelijke portaal tot vele voor ons belangrijke FamilySearch-collecties van gedigitaliseerde archiefdocumenten voor wat betreft kerkboeken DTB, akten van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister, heeft op 29 juni 2017 een belangrijke aanvulling bekendgemaakt op het gebied van de Nederlandse Antillen en Aruba (zie bijv. https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Antillen en https://nl.wikipedia.org/wiki/Aruba voor de oude staatkundige situatie, tot 1986 resp. 2010).

(bron: www.bevrijdingintercultureel.nl/bi/antillen.html)                                  (bron: www.landenkompas.nl/nederlandse-antillen)

- Zie voor de collecties de hoofdpagina van ZoekAkten.nl, en die over Aruba, en de desbetreffende pagina over de Nederlandse Antillen, beeldcitaat:

- Wat meteen opvalt is dat op Aruba kennelijk àndere, ruimere wettelijke openbaarheidstermijnen gelden voor de akten van de burgerlijke stand dan wij in Nederland gewend zijn (de 50/75/100-norm, met een belangrijke nuancering in artikel 25 Besluit Burgerlijke Stand 1994); daar zou men tenminste van uitgaan, afgaande op de jaargangen die blijkbaar voor FamilySearch ter digitalisering c.q. verfilming zijn goedgekeurd. Een interessante kwestie. Anno 2017 is de autoriteit op dit gebied ter plaatse de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, die een mooie beschrijving geeft van de geschiedenis:

- Zo kunt u in die collectie, toevallig, meteen mooi het verschil zien tussen de klassieke akte van de burgerlijke stand, in de vorm van een lopend verhaal ("relaasvorm", op Aruba in gebruik tot en met 31 december 1997), en de moderne, in de vorm van een gestructureerde set computergegevens ("staatvorm", sinds 1 januari 1998). Vraagt u zich als genealoog maar eens af: welke vorm zou u nu de meeste informatie opleveren (gesteld dat u de mogelijkheid zou hebben tot het krijgen van een volledig afschrift, niet een uittreksel; zie ook hier onder artikel 8); en welke vorm vindt u eigenlijk als 'liefhebber' de mooiste ?

- Als het goed is, valt u bij het (grondig of in grote lijnen) doornemen van de beide collecties nòg iets op, dat specifiek voor de (vm.) Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname (en ook bij de daaruit afkomstige gemeenschap in Nederland) een veel voorkomend 'cultureel verschijnsel' is : vrij veel inwoners hebben juridisch geen vader. Staat u als genealoog ook even erbij stil, wat dit precies wil zeggen; en bij wat dit kan betékenen, qua oorzaken en gevolgen.

- Bij de collectie over de Nederlandse Antillen gaat het niet om een primaire bron (als bijv. DTB, burgerlijke stand en bevolkingsregister), maar om een bijzonder mooie collectie genealogieen en genealogische aantekeningen en documenten van ene dominee A.J.C. Krafft uit 1951, goed gedocumenteerd en rijk geillustreerd, waarnaar u hier en daar op andere internetsites verwijzingen kunt vinden die genealogisch nogal veelbelovend zijn:

- De collectie registers van de burgerlijke stand van Aruba (volgens Wikipedia "ongeveer even groot als het Nederlandse waddeneiland Texel") bevat, zo te zien, niet alleen daadwerkelijke huwelijksakten, maar ook akten van huwelijksaangifte. - Sowieso is de hele serie documenten over geboorte, huwelijk en overlijden een boeiende ontdekkingstocht... zie bijvoorbeeld:

Bonbini, genealogen! De koning te rijk

Succes met uw onderzoek, met vriendelijke groet,

Dimitri Vlas

Dimitri Vlas
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.