stamboomforum

Forum logoFora » Actualiteit » VNG adviseert om gezinskaarten offline te halen

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/gezinskaarten

Veel archiefinstellingen van onder meer steden en provincies publiceren digitale gezinskaarten in hun online archieven.  Dat is op grond van de privacy- en archiefwetgeving echter niet toegestaan. De VNG adviseert dan ook om de gezinskaarten offline te halen.

Klachten
Archiefinstellingen hebben te maken van klachten van burgers over het online publiceren van gezinskaarten. Op deze gedigitaliseerde kaarten staan tal van gegevens over de persoon, de familieverbanden, woonplaats en vorige woonplaatsen, beroep en ook over bijvoorbeeld de kerkelijke gezindte. Volgens de VNG is het op grond van de privacy- en archiefwetgeving niet toegestaan deze gegevens online te publiceren.

Gestegen levensverwachting

Gezinskaarten werden in de bevolkingsadministratie gebruikt tussen 1921 en 1939. Daarna werden ze vervangen door de persoonskaart. De gezinskaarten mogen na 75 jaar worden geopenbaard. Er werd vanuit gegaan dat mensen in de regel na die periode overleden zouden zijn. Maar doordat mensen steeds ouder worden, is dat niet meer per definitie het geval. Ook is het feit dat na 75 jaar de beperking op de openbaarheid op grond van artikel 15 van de Archiefwet vervalt, is volgens de VNG niet voldoende om publicatie te rechtvaardigen. ‘Volgens de Archiefwet geldt een uitzondering voor archiefdiensten om bijzondere persoonsgegevens te verwerken (artikel 2a Aw), het is echter verboden ze ter raadpleging of gebruik beschikbaar te stellen (artikel 2a lid 1 sub d Aw),’ zo stelt de VNG op haar website.

AVG
Online publicatie is wel toegestaan als de betrokkene er toestemming voor geeft of als deze is overleden. Het kost echter veel tijd om dat voor iedereen na te gaan. Daarom gaan er stemmen op om de beperking van de openbaarheid van gezinskaarten uit te breiden tot 110 jaar. Overigens zullen de artikelen in de Archiefwet die verwijzen naar de Wet bescherming persoonsgegevens worden vervangen door verwijzing naar de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei in werking treedt.

Stefan Lambregts

Dat hele zogenaamde privacy=gedoe is bizar, nu Google en zijn trawanten tot in details alles van je weten. Natuurlijk is niet alle informatie goed om te weten. Als er bijvoorbeeld staat dat iemand naar de gevangenis of een psychiatrische instelling is verhuisd, maar zelfs daar geldt dat het over mensen met tekorten ging. 

Klaas de Graaff

Dus u vindt het prima als er identiteitsfraude met uw gegevens wordt gepleegd? Kan veel narigheid veroorzaken hoor.

Annemarie57

Leo Bijl

Ik zou het heel jammer vinden, want het geeft veel aanknopingspunten. Maar ik heb ook wel eens levende familie gevonden die verbolgen waren dat ik zoveel informatie van ze wist, zonder dat zij wisten dat dat online stond. Ze stonden dan als kind op een persoonskaart van een ouder. En die geboortejaren gaan door tot 1959, dus die mensen zijn nog jong. Sowieso de geboortedatum maar ook vaak de huwelijksdatum staat vermeld en woonplaats of vertrokken naar. Gelukkig kon ik hun schrik wel sussen, en was het contact voor een goed doel, maar toch..... ik weet niet hoe ik zou reageren als het mijzelf betrof.

Yolanda Lippens

Dit topic gaat echter over gezinskaarten....

Joop Huijssoon

Dit topic gaat echter over gezinskaarten....

@Joop, ik denk dat het voor beide opgaat. 

Yolanda Lippens

Dit topic gaat specifiek over gezinskaarten. Er staan geen persoonskaarten systematisch on-line.

Joop Huijssoon

Wel in Amsterdam.

Yolanda Lippens


Ron Schouw
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!