stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » familie Jellema gegevens aangeboden

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Mijn database van de familie Jellema begint redelijk compleet te worden.

Indien u gegevens hieruit nodig heeft kan ik misschien behulpzaam zijn.

Jan Jellema

Jan. Jellema

Beste Jan,

U geeft in het bovenstaande bericht aan dat u een redelijk compleet beeld heeft van de Jellema stamboom in Nederland. Ik ben zelf namelijk al een tijd op zoek naar informatie over mijn voorouders.

Mijn vader 'Edward Jellema' is geboren in Amsterdam. Zijn vader, mijn opa 'Dirk Jellema' woonde al lang in Amsterdam toen hij mijn vader kreeg maar had bijna geen contact meer met andere familie terwijl hij uit een groot gezin kwam. Oorspronkelijk uit Leeuwarden. Hij had zeker twee broers 'Ad & Dries Jellema' en twee zussen 'Annie & Jitske Jellema'. Over andere familie is helaas weinig bekend. Omdat mijn opa op jonge leeftijd is overleden, heeft mijn vader nauwelijks (geen) informatie over zijn familie, roots. Wel veel foto's van eventuele neefjes en nichtjes, ooms en tantes maar deze zijn tot nu toe nog nooit geidentificeerd.. 

Mijn opa zou als hij nu nog geleefd zou hebben, over de 100 jaar oud zijn. Dat betekend dus dat hij begin 1900 is geboren. Mijn vraag is of u hem ergens kunt terugvinden in de door u samengestelde stamboom.

Alvast enorm bedankt!

Groetjes Marthe Jellema

Marthe

Beste Marthe,

Helaas, het lukt me niet. Mijn verontschuldiging! De eerste keer dat het niet lukt.Schamen

Er zijn vele Dirken Jellema in mijn bestand, maar geen die rond 1905 in Leeuwarden geboren is.

Ook een Dries of Ad Jellema kan ik nergens localiseren, Dit zijn geen gangbare Friese namen.

Helaas stopt GenLias nog op 1895 voor Leeuwarden, dus waarschijnlijk zullen in de toekomst de gegevens wel openbaar worden.

Als ik zuiver naar het voorkomen van de namen Andries, Dirk en Jitske Jellema rond 1900 kijk, dan kom ik in Harlingen of Achlum terecht.

Het zou een grote stimulans zijn als je de exacte geboortegegevens in Amsterdam op de Burgelijke Stand van Amsterdam op kunt vragen. Misschien is zijn doopnaam Hendrik of Durk Jellema, geboren te Goutum of Cammingaburen, wat tegenwoordig ook onder Leeuwarden valt.?

Dan heb ik een beter aanknopingspunt, als anderen hulp kunnen geven, ook van harte welkom,

Jan Jellema

Jan. Jellema

Beste Marthe,

Mag ik je mijn vorderingen voorleggen. Ik heb meerdere losse einden aan elkaar geknoopt en tot een verassende hypothese gekomen. Het is aan jou om te zeggen of ik op de goede weg ben.

Op 15 mei 1875 trouwen Cornelis Gerrits Jellema (*18-10-1851) en Ymkjen Jans Punter (*18-10-1840) met elkaar in Gauw, Friesland. Zij krijgen een hele rij kinderen, waarbij de meeste rond Gauw blijven wonen.

Alleen de twee jongste zonen kunnen geen boerderij krijgen en trekken rond 1912 naar Amerika.

Dit zijn Hotze Jellema (* 30-4-1884 te Gauw) en Ette Jellema (*30-9-1886 te Offingawier).

Ette is getrouwd met Annie.

Tegelijkertijd (15-3-1911 NewYork) emigreert ook een nichtje Popke Minnes Jellema (*10-1-1900 te Bozum) met de hele familie. Ze zullen wel in contact zijn gebleven.

Na de emigratie in 9-3-1912, NewYork noemt Ette zichzelf Edward en vestigt zich eerst in Bonhomme, Running Waters , in Passaic New Jersy, en later in Patterson, New Jersy, USA.

Rond 1920 schijnt Annie overleden te zijn, Edward gaat terug naar Nederland. Maar op 1-7-1922 komt hij opnieuw aan in New York, maar overlijdt voortijdig aan acute longontsteking te Patterson.

Daarna zullen de kinderen verspreid zijn geraakt.

Nu komt mijn veronderstelling dat Dirk en Popke Jellema terug naar Nederland zijn gekeerd en hier de Grote depressie en de tweede Wereldoorlog hebben doorstaan. De andere familieleden zullen wel op bezoek in Nederland zijn geweest maar verder in Amerika blijven wonen.

Als dit juist is, zijn ze daar gemakkelijk terug te vinden. De naam Edward Jellema heb ik meerdere malen opnieuw gesignaleerd.

Mocht ik meer informatie tegenkomen, dan zal ik dit aangeven. 

De oude Edward Jellema had een broer Jan Jellema en is ook familie van mij!

Jan Jellema, Haarlem

Jan. Jellema

Beste Jan,

Ontzettend bedankt voor uw reactie en ik heb de recente informatie die ik van u ontvangen heb met mijn vader doorgenomen. Hij heeft toen alle familiepapieren erbij gehaald en daar kwam het volgende uit:

Mijn opa Dirk Antoon Jellema is (officieel, staat in het trouwboekje) te Amsterdam op 27 december 1905 geboren. Volgens mijn vader moet dat echter 26 december zijn (op 2e Kerstdag dus). Mijn opa's ouders waren Andries Albert Jellema en Popkje van Uiting. De geboortedata heb ik niet. Ik vermoed, dat Andries in het koloniale leger heeft gezeten. Popkje is geruime tijd weduwe geweest en waarschijnlijk in 1948 of 1949 in Amsterdam gestorven. Ze was toen, dacht ik, in de tachtig. Ze zal dus ca. 1860-1870 geboren zijn.
Voorzover mijn vader weet, had mijn opa twee broers, Albert en Andries, en twee zusters, Annie (getrouwd met ene Gerritse(n)  en Sjouke (?) (getrouwd met ene Martin).
De informatie die ik van u ontvangen heb, komt qua namen redelijk overeen maar qua data en locatie jammer genoeg niet.. Kunt u niets van de hierboven genoemde personen terugvinden in uw archief? Ontzettend bedankt voor uw hulp en het zou toch wat zijn als we straks nog echt verre familie van elkaar zijn!;) Groetjes van Marthe Jellema

Marthe

Hoi Marthe en Jan,

onderstaand zal de geboorte van Andries Albert en de 2 huwelijken van zijn vader zijn:

Geboorteakte Leeuwarden, 1857

Aangiftedatum 2 juli 1857, akte nr. 409

Andries Albert Jellema, geboren 2 juli 1857

Zoon van Albert Jellema en Trijntje Lubach

Huwelijksakte Leeuwarden, 1855

Man : Albert Jellema Vrouw : Trijntje Lubach

Datum : 13 mei 1855, akte nr. 39

Huwelijksakte Leeuwarden, 1860

Man : Albert Jellema Vrouw : Rixtje Lubach

Datum : 9 december 1860, akte nr. 174

En onderstaande geboorte past dan mooi in het overzicht:

Geboorteakte Leeuwarden, 1895

Aangiftedatum 30 mei 1895, akte nr. 401

Rixtje Jellema, geboren 29 mei 1895

Dochter van Andries Albert Jellema en Popkje van Uiting

Groetjes, Maikel

Maikel Galama

Hai Maikel!

Superbedankt voor je reactie!:) De namen en tijden komen allemaal overeen:)

Jammer dat er niet meer recente info is over mijn opa en overgrootvader, maar ik

ga gewoon verder spitten!:)

Bedankt in ieder geval!

Groetjes Marthe

Marthe

Hoi Marthe,

voor de recentere gegevens kun je terecht bij het Amsterdams archief:

http://stadsarchief.amsterdam.nl/

De eerdere generaties (zoals mijn bijdrage hierboven) zijn te vinden op:

http://www.tresoar.nl/

Groetjes, Maikel

Maikel Galama

Hallo Marthe en Jan,

Ik ben al een poos bezig met het uitzoeken van deze familie Jellema.

Van Andries Albert Jellema (geb. Leeuwarden 2 juli 1857) en Popkje van Uiting heb ik als kinderen:

1. Albert Andries, geb. Amsterdam 25 september 1891, tr. Amsterdam 28 sept. 1922 Lucretia Twisterling

2. Sjoukje, geb. Amsterdam 18 oktober 1892, tr. Amsterdam 8 mei 1919 Cornelis Bernardus Martini

3. Rixtje, geb. Leeuwarden 29 mei 1895

4. Antje, geb. Amsterdam ca. 1898, tr. Amsterdam 6 mei 1926 Christiaan Gerrits

5. Dirk Antoon, geb. Amsterdam 26 of 27 december 1905 (toegevoegd n.a.v. jouw bericht).

Andries Albert Jellema is fuselier geweest in het Oostindisch Leger. In Nederland (Leeuwarden en Amsterdam) is hij actief geweest als drukkersknecht en als meubelmaker.

De genoemde huwelijksakten zijn te vinden op Genlias.

Leuk om via dit forum iets te horen van een van de nakomelingen van dit echtpaar.

Ik ben familie van de hierboven genoemden. Onze gezamenlijke stamvader is Albert Jans Jellema, schoolmeester en dorprechter te Midlum bij Harlingen (overl. 1726).

Menno de Lange.

Menno de Lange


Beste Menno,

Hartelijk bedankt voor deze aanvulling! Het wordt steeds completer.

Het was een lacune in onze stamboom. Als we nu een Amsterdamse Jellema tegenkomen kunnen we hem onze familie noemen.

Ik correspondeer ook met een Foppe de Lange (familie Barradeel) die al ver is met zijn familie. Misschien ben je geinteresseerd in zijn resultaten?

Jan Jellema, Haarlem

(http://jellema.myheritage.com)

Jan. Jellema

Hai Menno en Jan!

Wat superleuk om dit te horen! En wat super om mijn eigen bevindingen bevestigd te krijgen door iemand anders! In hoeverre ben jij familie van mijn overgrootopa 'Andries Albert'? En heb jij toevallig nog meer informatie van verdere familie? Ik ben erg benieuwd!

Als het niet teveel gevraagd is zouden jullie me dan jullie bevindingen kunnen mailen?

Ik kan hetzelfde doen voor jullie;) (denk niet dat ik veel kan toevoegen aan jullie bevindingen, gezien de tijd dat jullie al bezig zijn, maar is toch leuk om bevestiging te krijgen:)

Mijn e-mail adres is:

marthejellema@hotmail.com

Echt superleuk!

Groetjes van Marthe

Marthe

Jan,

Zoals mijn naam al doet vermoeden ben ik ook een Jellema. Ik ben een paar maanden geleden begonnen met onderzoek en ben nu, in ieder geval in rechte lijn, terug tot ongeveer 1750 (8 generaties). Als ik begin met de oudste generatie, heb ik in ieder geval 2 lijnen volledig gehad (inclusief trouw-, geboorte- en overlijdensaktes in pdf). De familie waar ik toe behoor heeft vooral rond Leeuwarden gewoond: Deinum specifiek. Ik hoop nog de Jellema lijn terug te kunnen voeren naar Dirk III Jellema van Holland, maar dat zal lastig worden denk ik. Ik heb gezien dat voor 1800 er geen achternaam werd genoemd en men heeft denk ik de naam van het dorp (Jellum) als achternaam gekozen (Napoleontische tijd?).

Ik weet niet in hoeverre er in jou stamboom een Frans Feddes of Fedde Franses voorkomt?

Best nog wel lastig en tijdrovend, dit stamboom onderzoek, want, waar stop je. Op een gegeven moment, vooral bij dochters, komt de naam Jellema niet meer voor en hoe sterk is dan de verbintenis nog...

Pieter Jellema

Beste Pieter,

Je zit waarschijnlijk al diep in mijn stamboom, want ik meerdere overeenkomende Fedde Franses Jellema.

Ik heb zelfs een collega die van deze tak afstamt.

Je kunt deze tak terugvoeren op de Jellema State in Poppingawier.

Mijn gegevens zijn te vinden op http://jellema.myheritage.com

Maar ik ben ook geinteresseerd in jouw gegevens. zullen we de Gedcom file uitwisselen?

Hoe kom je aan die Dirk III?, zeer interessant! 

Ik heb wel een vage link met Radboud I

Jan

Jan. Jellema

Jan,

Laat maar weten waar ik de file naar toe kan sturen, is geen probleem.

Je kunt mijn voortgang tot op dit moment zien op www.spete.net/jellema.jpg

Ik ben op Dirk III gekomen via Hyves, daar is een Jellema bezig, of heeft in ieder geval een groep aangemaakt hierover. Dirk III was verbonden met de Jellema burcht/huis in Zuidhorn.

Ik ga denk ik nog een paar generaties naar rechts verder. Daarna wordt het meer omhoog en hopelijk vind ik dan meer, hoewel er geen achternamen waren dus.

Pieter

Pieter Jellema


Beste Pieter,

Veel Dank voor de aangeleverde gegevens op de jpg, ik heb ze reeds overgenomen.

Toevallig was mijn collega op TNO, jouw familielid, de heer Renger Jellema, die me reeds veel familieleden had doorgegeven. Hij dacht altijd met liefde terug aan zijn jeugd in Aduard. 

Bij het checken van de reeks voorouders in mijn lijst, zag ik wel dat het bestaan van een Fedde Hendricks Jellema, geboren 1720, zuiver hypothetisch  is. Dit zou iemand nog eens goed moeten uitzoeken. Ik heb deze persoon ingevoerd omdat hij precies past tussen de Jellema's vlak in de buurt, maar vaak blijken mijn schattingen verkeerd.

De oudste bewezen Jellema in onze stamboom, die ik vorige week heb toegevoegd, is de adelijke Uteke Jellema, genoemd in een schenkingsacte van het jaar 1433 te Leeuwarden. Binnenkort ga ik een nieuwe versie publiceren.

Als je mailbox een grote GedCom toestaat, stuur dan een mailtje naar janjellemaATplanet.nl.

Jan

Jan. JellemaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!