stamboomforum

Forum logoGezochte namen in NL » betekenis naam Barnhoorn


Profiel afbeelding

Hallo,

Wie weet wat de naam " Barnhoorn" betekent of waar het vanafgeleid is?

Waar komt deze familie oorspronkelijk vandaan?

Kees

Kees Barnhoorn

Kees,

Zoeken via www.genlias.nl op de naam Barnhoorn geeft t/m 1850 meer dan 200 hits, voornamelijk in de plaatsen Oegstgeest en Lisse.

Idem via http://haarlem.digitalestamboom.nl/ zo'n 130 hits, voornamelijk in de plaatsen Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort.

Via http://alkmaar.digitalestamboom.nl/ 6 hits (17e eeuw) op Barnhorn in Schagen.

De kans is dus groot dat je daarmee een indicatie hebt van de regio van herkomst van die naam.

Zie voor betekenis van de naam en verspreiding in 1947:

http://www.meertens.knaw.nl/nfd/detail_naam.php?naam=Barnhoorn

Jan

Beste Kees,

De naam verwijst naat een woonplaats. `Barn` betekent bron. Barneveld en Baarn zitten ook in de familie.

`Horn` betekent hoek. Dat kan een bocht zijn, of een úitstekend stuk land, eigenlijk ´plaats waar lijnen samenkomen´. Samen dus ´hoek bij de bron´.

Ruud Poortier

Ruud Poortier

Kees,

Heb je van jezelf al een stamreeks gemaakt?

De fam. naam Barnhoorn zou afkomstig zijn van de plaats Barsingerhorn in Noord-Holland.

Dit is mij reeds diverse jaren geleden verteld door een genealoog (helaas enkele jaren geleden overleden) in het Nat. Archief te Den Haag, die deze familie in zijn kwartieren had.

Verder ook nog een bevestiging op site:

http://www.barsingerhorn.nl/site/?pageId=132

Gr.

Everardus

Everardus Rollema

hallo heer Everardus,

Ik ben inderdaad ook zelf met een stamboom bezig maar heb nog nooit gezocht naar de naam Barsingerhorn en ben de naam ook nog nooit tegengekomen in combinatie met Barnhoorn.

Is er ergens een ' bewijs'  te vinden dat deze 2 namen een band met elkaar hebben?

Al mijn voorouders tot 1700 heetten Barnhoorn en zijn afkomstig uit Katwijk.

Ik ga op onderzoek uit.

Bedankt voor uw reactie.

mvg

Kees Barnhoorn

Kees Barnhoorn

Beste Kees Barnhoorn,

Zoals ik in mijn bericht heb geschreven was de wijlen genealoog iemand die zelf in Noordwijk heeft gewoond.

Hij was jaren 2x in de week in het Nat. Archief te vinden en heeft alle plaatsen rond Noordwijk met daaronder ook Katwijk onder het vergrootglas gehad. Notar. en oud recht. archief uit de 17e eeuw.  De familie Barnhoorn zat ook in zijn kwartieren.

Daar ik zelf geen onderzoek naar deze familie heb gedaan viel het me destijd op, toen hij me dat vertelde,omdat ik met een andere familie uit Barsingerhoorn aan de gang ben geweest.

U zou eens contact kunnen op nemen met de maker van de site die ik met een link in mijn vorig bericht heb vermeld. Mogelijk dat hij bronnen heeft onderzocht  Hoe vaak kwam het in de 1e helft van de 17e eeuw niet voor, dat iemand genoemd werd naar een plaats als hij zich elders vestigde en een verbuiging pplaats vond i.v.m. de uitspraak!

O.a.: het bericht (zie nogmaals de link)

Geplaatst op: zo, 06 jul 2008, 11:42 door: Dick Barnhoorn (op de site zijn emailadres). 
de familienaam Barsingerhorn (oorspronkelijk: \'van Barsingerhorn\') is de oorsprong van de familienaam Barnhoorn (komt in de 17e eeuw ook voor als \'van Barnhoorn\'). Daarom hebben mij zus Lenie en ik deze naam ook betrokken in ons genealogisch onderzoek. Mijn Al;dfaer database bevat inmiddels 69 personen met de naam Barsingerhorn. De oudste is Luijtjen Barsingerhorn (ook vermeld als Barnhorn!) die in de tweede helft van de 17e eeuw leefde. Zijn oudste zoon Cornelis werd geboren in 1686. De jongste Barsingerhorn in onze database is Sjouke, dank zij de akte op deze website. Aanvullende gegevens zijn welkom. Ik kan een parenteel van Luijtjen maken in HTML, voor plaatsing op deze website. Mooie site trouwens !!

Link nogmaals:

http://www.stamboomforum.nl/extern.php?url=http%3A%2F%2Fwww.barsingerhorn.nl%2Fsite%2F%3FpageId%3D132

en

http://www.barsingerhorn.nl/site/?pageId=1

 

Succes met Uw onderzoek.

Vr. gr.

Everardus

Everardus Rollema

Bedankt voor de toelichting. Ik ga contact met hem opnemen.

Kees

Kees Barnhoorn

Barn of Baerm is een oud keltischwoord dat dijk, dam of waterkering betekend. Horn of Hoorn betekend o.a. hoek, punt, spits.

Noordwijk voormaals Ambachtelijkheid waarmede Jan van den Bouckhorst verlijd werd in de jare 1438 bij gifte van Vrouwe Margariete van Bourgonje, weduwe van Hertopg Willem den VI 1604 verlijd op Heer Jan van der Does Janszoon

xxxuit tegenwoordige staat der VBereenigde Nederlanden 6e deel 1746

      rijksarchief te Haarlem van Noord Holland no.122

Dit dorp heeft meermalen van de zee geleden. Onder andere verhaal H.Junius die omtrent de jare 1575 schreef dat er weinige jaren terug een gehele buurt of straat met huizen en een gemeene put is weggespoeld. dergelijke rampen heeft het sedert meer malen geleden. Geliojk ook voor weinige jaren de vuurbaak, die op een hoge duin stond door de zee is ingezwlogen waarvoor sedert een andere meer binnenwaarts de duinen werd gebouwd

De visschers willen, dat er in oude tijden tussen Katwijk en Noordwijk een lange stenen  Dijk geleegen zou hebben, op wiens overblijfselen nu en dan nmet een lange boom wordt gestoten wij geloven dat dit hetzelfde muurwerk zal zijn waar wijn onder Katwijk hebben gesproken.

Daar moet een muurwerk gevonden zijn van 't Huis te Britten voordien een wapenhuis der romijnen onder keizer Kaligula in der jare 43.

Uit voorenstyaande gegevens kan men dus aannemen dat de Barnhoorn's afkomstig zijn uit de streek tusssen Noorwijk en Katwijk, daar waar men in de buurt de bedoelde muur of dijk gevonden heeft. Wat daar een tallud was waarop een buurtschap gebouwd was.

Het valt dus niet aan te nemen dat alle mensen met de naam Barnhoorn van een sibbe zouden zijn. Op de bovengenoemde plaats hebbben misschien verschillende families gewoond waarvan de kinderen naar de omliggende buurten of plaatsen vertrokken. Vandaar dat men te Noorwijk en Katwijk zoveel fam,ilies aantreft met dezelfde naam.

documentatie uit In het dijk en waterschapsrecht in Nederland voor 1`795 daao A.A.Beekman, eerste deel A-H en Rijksarchief Noord Holland no 2229 pagina 123+151 

C.G.Barnhoorn

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
? Joost Teewisz van Barnhorn, huw. Noordwijk-binnen 1657 [H. van der Niet, 'Wie is een echte Noordwijker?', in: De Blauwdotter. Uitgave van het genootschap Oud-Noordwijk (1979), nr 30, p 7; vgl. De Blauwdotter (1995), nr 96, p 4].


reinera

Dat is wel een heel onwaarschijnlijke verklaring (berichtje 21:25).....

Als er sprake is van een dijk "tussen katwijk en noordwijk" dan komt de oude 's-gravendijk het meest in aanmerking. Van die dijk is al sprake in het begin van de 14e eeuw en lag er toen waarschijnlijk al langer, ten noorden van de uitmonding van de Oude Rijn. De Noordwijkse kant dus. Die is nooit van steen geweest.

De Brittenburg lag zuidelijker, vóór Katwijk. Misschien twee dingen door elkaar gehaald? Dat die vissers gestoten zijn op muurresten van Brittenburg? Bij die dijk is in elk geval géén buurtschap ontstaan, daar waren in de omgeving alleen wat verspreide boerdrijen. Dichtsbijzijnde nederzettingen werden de beide Katwijken en de beide Noordwijken.

De logica dat "dus" de Barnhoorns uit deze omgeving afkomstig zijn ontgaat me. Hoe zou nu een oud Keltisch woord hier in Holland terechtkomen? Erg vergezocht.In Noordwijk komt nog de Barnebrug voor, de Hollandse verklaring voor dat "barne" is branden. Oud-NL woordenboek: Platgebrand stuk land; door afbranding voor ontginning geschikt gemaakt perceel. Daar zou ik eerder bij aanhaken dan bij de Kelten.....

Wat Reinera later postte, het huwelijk van Joost Teuwisse Barnhoorn, is waarschijnlijk (ik heb er ook geen aparte studie naar gedaan maar in de bronnen die ik heb zie ik de naam niet eerder) de eerste keer dat de naam in Noordwijk voorkomt. En die Joost was geboren in Rijnsburg..... Zijn vermoedelijke vader, die in 1642 in Rijnsburg als getuige optreedt, zou dan Teus Lourisz van Barnhoorn kunnen zijn. Let wel VAN Barnhoorn, dat duidt op een toponiem.

Ik zou me maar houden bij de verklaring die Everardus aandroeg.

groeten, Frans

Frans Angevaare

Toevallig zag ik hier een post van mezelf die van de site van de familie Barsingerhorn gekopieerd was.

Inmiddels is er iets meer bekend.

Er is bewezen dat er een relatie is tussen de namen 'Barsingerhorn' en 'Barnhoorn'

In tenminste 2 niet-verwante takken van de familie komen beide namen in één gezin voor.

In de ene tak gebruikt het nageslacht de naam 'Barnhoorn', in de ander tak de naam 'Barsingerhorn'

Het is dus duidelijk dat de naam een toponiem is en gerelateerd aan het havenstadje Barsingerhorn, dat overigens al heel lang niet meer aan zee ligt. Het in niet duidelijk hoe de familie 'van Barsingerhorn' in de bollenstreek terecht is gekomen, en omdat het waarschijnlijk een arme familie was, zal er ook wel nooit duidelijkheid komen. Maar in het midden van de 17e eeuw (1656, 1660, 1670) zien we 3 huwelijken van dochters van Teeuwis/Theunis/Mattheus? van Barnhoorn in Wassenaar. Ongeveer gelijktijdig zien we ook Barnhoornen in Noordwijk en enkele tientallen jaren later ook in Katwijk.

Inmiddels heeft onze Aldfaer database 1347x Barnhoorn, 67x de afgeleide naam Barnhorn, 109x Barsingerhorn.

Helaas hebben we heel weinig gegevens van nog levende personen met deze namen. Als de lezer gegevens wil doneren (volledige naam, geboorteplaats+datum, huwelijksplaats+datum, overlijdensplaats+datum, etc) dan zijn deze zeer welkom op dick . barnhoorn @ hccnet . nl (zonder de spaties)

We hebben inmiddels gezien dat relatief kort geleden een familie die oorspronkelijk 'Barghorn' heette, ook de naam Barnhoorn is gaan gebruiken. Verder komt de naam voor in Essex (Engeland), bij diverse emigranten en als 'Barnhorn'in America, maar bij de laatsten is geen link met Nederland gevonden.

Over de herkomst van de naam Barsingerhorn: 'horn' betekent inderdaad hoek of bocht (zoals in een dijk) en ik heb ergens het vermoeden gelezen dat 'Bern' een oud-friese mansnaam zou zijn.

Dick Barnhoorn

Herkomstonderzoek Simon Hart, Stadsarchief Amsterdam:

 

- Barnerhorn thans Barsingerhorn (Noord-Holland, Nederland) ondertrouw 

 

- Barnhorn thans Barsingerhorn (Noord-Holland, Nederland) ondertrouw

 

- Barningerhorn thans Barsingerhorn (Noord-Holland, Nederland) 

  ondertrouw.

 

" De naam Barsingerhorn komt waarschijnlijk van de oude vormen Bersingerhorne; Bersincshorne, van

  de Friese mansnaam Barse. Horne betekent hoek, uithoek, inham." (Wikipedia).

Jacobus

Dick

in 1623 was er in Rijnsburg een gezin Frans Pietersz [van Barsingerhorn] en Judith van Bockstal, man en wijf, met Pieter, Corstiaen, Claes, Jacob, Abraham, Tonis, Jan en Annetgen Franssen  (Hoofdgeld Rijnsburg, bew. J. Glasbergen).

Jacob Frans van Bersingerhorn komt voor in deze notariële akte bij het RAL (scan 156),

Verder uit het notarieel arch. Rijnsburg (ook bew. J. Glasbergen):

27-10-1636 Corstiaen Fransz [van Barsingerhorn], vlasser te Rijnsburg, en Jacob Fransz [van Barsingerhorn], schipper varende tussen Rijnsburg en Leiden

18-10-1648 Jacob Fransz [van Barsingerhorn], schipper, 35 jr

31-12-1652 Jacob Fransz Barsingerhorn, schipper, 37 jr

27-04-1642 getuige Teus Lourisz van Barnhoorn

groeten, Frans

Frans Angevaare

Hoi Frans,

Ja die namen en data die jij beschrijft, heb ik ook al ontdekt.

Ik kan hier helaas geen vervolg aan geven naar bijvoorbeeld Jacob barnhoorn, geboren

in 1706 in katwijk, Joris Teeuwisz barnhoorn, getrouwd 1651 in Noordwijk of Joost Teeuwisz, getrouwd 1657 in Noordwijk of Joost Cornelisz Barnhoorn, getrouwd 1717 in Noordwijk.

Iemand een idee hoe die linken in elkaar zitten ?

Groeten,

Kees

Kees Barnhoorn


Hallo noeste zoekers.

De link van Frans Angevaare naar de notariële akte in leidenarchief werkt helaas niet meer, waarschijnlijk omdat die site op de schop is gegaan. Ik heb hem indertijd wel gebruikt en ben tot het volgende vermoeden gekomen:

Frans Pietersz van Barsingerhorn 's zoon Tonis zou wel eens de Teeuwis/Mattheus kunnen zijn (geb. cica 1600), met de volgende kinderen:

  • Anna Theunisdr (huwt 7-5-1656 in Wassenaar, ovl. 4-5-1712 in Wassenaar)
  • Joris Teewisz (huwt 10-1-1652 in Noordwijk)
  • Trijntie Mattheusdr (huwt 24-10-1660 in Wassenaar)
  • Joost Teeuwisz (huwt 13-5-1657 in Noordwijk)
  • Janneke Teeuwis (huwt 26-5-1670 in Wassenaar, ovl. 7-7-1717 in Wassenaar)

De geboortedata liggen voor de tijd van de doopboeken, dus die vinden we nooit meer terug.

Wat vinden jullie van deze hypothese?

Groeten, Dick

P.S. Ik ben begonnen met het publiceren van een deel van mijn gegevens op WeRelate. Deze site is opgezet als een Wiki, dus iedereen kan er aan toevoegen. Al op de eerste dag had ik het beoogde resultaat, namelijk het koppelen van mijn gegevens aan 2 reeds bestaande stambomen, voor de namen Jansma en Stegenga. Op deze site mogen alleen personen vermeld worden die zijn overleden. Van personen die in de 20e eeuw zijn geboren is de overlijdensdatum (en vooral: een betrouwbare bron) soms lastig te vinden. Alleen door samenwerken kunnen we de puzzel redelijk invullen.

Dick BarnhoornPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!