stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Stelt-Hoisingius ouders van Maria Stelt overl na 1743

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie Kan mij helpen met het zoek de naam Rond.

Ik zoek de ouders, en daar de ouders van, Jan ( Pieterz ) Rond, geb 1744- 1779 uit Knollendam N.H

dit zijn de laatste die ik kan vinden.

Is het mogelijk dat de naam Rond ca. na 1700, niet bestaat,

ja ik weet dat dan er vaak (Jansz) (Jacobsz) ofzo iets word gezegd.

Als  iemand het weet, dan hoor ik het graag.

Y.W. Rond

LS

Ik vond nog een zeer fraai schepenzegel van GOVERT STELT met zijn familiewapen uit 1668, zie tekst en bron  hieronder op dit jaartal.

Voor nader onderzoek voorts in de daar genoemde bronnen zoals namen van getuigen e.d. beveel ik aan

1645
Trouwen op 28 februari 1645 te Heusden
Bruidegom     Govert Gijsberts Stelt, geboren te Heusden
Bruid                Maria Verbeeck
Bronvermelding
Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen
Onbekend, 28 februari 1645
https://www.openarch.nl/show.php?archive=bhi&identifier=2be1e99f-5855-e0d9-cf1f-f79b4247c68d&six=1&lang=nl

Ik vond nog wat extra identifyers van hem:

1660
....Godert Stelt, koopman te Heusden.

1660                                                                     
Heusden R493, fol. 51, 4.8.1660: Dat Bastiaen Jans, Adriaen Jans en Dirck Jans, gebroeders, mitsgaders Gijsbert Hendrixen Wijckwaelen als vader en voogd van zijn onmondig kind bij hem verwekt aan wijlen Lijsken Jansd. zijne zal: huisvrouw mitsgaders de voorz. drie eerste comp. als voogden van 's moederszijde van de onmondige kinderen van Cornelis Huijbertsz. verwekt bij Jenneken Jan Eijmbertsd. erfgenamen van wijlen Peter Jansen van Wijck hun zal: broerder in zijn leven burger dezer stede. Zij "vertechen op secker geseeth mette timmeringhe" groot 3 hont tot Wijk gelegen, zijnde boomgaard en griendinge etc. voor 525 gulden t.b.v. Godert STELT, koopman te Heusden.
(In diverse aktes zien we dat i.p.v. Jan Cornelis Eijmberts wordt geschreven Jan Eijmberts. Dit komt ook in andere aktes voor. Hierdoor zou je al snel op het verkeerde been worden gezet. U bent gewaarschuwd).
meer..
GTMWB 2002-6

1668
Godert Stelt schepen van HEUSDEN
in
https://books.google.nl/books?id=EP3rE0bJIKUC&pg=PA174&lpg=PA174&dq=%22Godert+Stelt%22&source=bl&ots=3UFSw7-eoE&sig=6cmEdejSQyHnapDt4vCjPfSuJbY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi3u4Kdl_vYAhXUWsAKHU1LAZYQ6AEIPjAG#v=onepage&q=%22Godert%20Stelt%22&f=false

1668 (1591, 1621, 1646)
De brief  (15 5 1668) is mede bezegeld door Godert Stelt (als schepen). 

[citaat]

Gijsbert Stelts weduwe Lijsken wordt reeds in 1591 te Heusden vermeld. Haar man zal wel de vader geweest zijn van Gijsbert Gijsbertsz. Stelt, die kleermaker te Heusden was en aldaar op 28 Dec. 1621, als weduwnaar van Jenneken Thomas, in het huwelijk trad met Mayken Goderts van de Graef. Hun zoon Godert Stelt trouwde te Heusden 28 Febr.1646 Maria VERBEECK, die hem dertien kinderen schonk, waarvan het meerendeel jong overleed. Godert heeft alleen in 1668 deel uitgemaakt van het eerste lid der stadsregeering.

[einde citaat]

bron: Taxandria 1908-54: met de afb. van het ZEGEL van Godert Stelt op p 52 met zijn volle naam in het randschrift.

Merk op dat de  vader van Godert STELT met het familiewapen (1668 als schepen van Heusden) Gijsbert GIJSBERTS Stelt +v 1591 was, die reeds in 1621 weduwnaar van Jenneken Thomas was bij zijn huwelijk met van der Graeff. 

​Gelet op de wel 13  kinderen van deze Godert Stelt te Heusden (x Verbeeck) die gedoopt zijn te Heusden na 1645 houd ik mij aanbevolen voor de doopgetuigennamen om een vinger te kunnen krijgen achter  de aanverwante families.


mvg

Hans

Hans van de Griend

Beste Hans,

klopt ja! Wij hebben in het verleden eerder contact gehad. Inderdaad lang geleden!

Reuze dank voor alle aanvullingen! Prachtig! En überhaupt voor de link naar Den Haag, want daardoor heb ik gisteren een bezoekje gebracht aan het stadsarchief. Niet zonder resultaat, want ik heb veel interessante DTB-inschrijvingen gevonden. Ik ga zo weer, ditmaal voor het ORA... want de familie Stelt komt veelvuldig voor in het notariële aktes. 

Er komt dus nog een inhoudelijke reactie aan...

vriendelijke groeten,

Derk 

En beste heer Rond,

u kunt beter een nieuw onderwerp "Rond" aanmaken aangezien deze berichten allemaal betrekking hebben op de familie Stelt.

vr. gr.
Derk Jordaan

Derk Jordaan

Geachte Hr. v.d. Griend, 

Ik ben erg benieuwd naar een afbeelding van het Schepenzegel, eerder genoemd, van Godert STELT. Kunt U mij melden waar ik het kan vinden..? 

Met vr.groet

F.Stelt

F. STELT


Beste Hans en dhr. Stelt,

het notarieel archief in Den Haag bevat vele tientallen oude aktes aangaande Govert Stelt (x1 Maria Verbeeck, x2 Cunera Kerckhoven) en diens kinderen. Aangezien ik op dit moment met twee andere onderzoeken bezig ben, zal ik mijn onderzoek naar de familie Stelt voorlopig hierbij laten. De onderzoeksresultaten van een vluchtig onderzoekje vandaag in het stadsarchief Den Haag (SADH, en o.a. de website van Streekarchief Heusden Altena ​(dtb), SALHA)  deel ik hieronder. Veel aanvullingen, hopelijk kunnen anderen daarmee verder :-)  

fragment genealogie Stelt
I Gijsbert Gijsberts Stelt, afkomstig van Ammerzoden, kleermaker te Heusden, begraven Heusden (in de kerk) 8 januari 1651, huwde 1e met Jenneken Thomas, huwde 2e Heusden 28 december 1621 met Maiken Goderts van de Graef, uit Heusden.
Het echtpaar Stelt-van de Graef liet te Heusden 30 augustus en 1 september 1625 twee dochters begraven en op 22 mei 1627 en 8 februari 1630 lieten zij wederom twee kinderen begraven. (bron: SALHA)
uit het eerste huwelijk:
- Balthasar Stelt, gedoopt Heusden 5 januari 1621 (bron: SALHA)
uit het tweede huwelijk:
- Jenneken Stelt, gedoopt Heusden 22 september  (bron: SALHA)
- Govert Stelt, volgt II

II Govert (ook: Godert) Stelt, gedoopt Heusden 18 november 1622 ​(als zoon van Gijsbert Gijsberts, bron: SALHA), begraven 's-Gravenhage (impost betaald 9) juni 1695 (bron: stadsarchief Den Haag, SADH)
Huwde 1e Heusden 28 februari 1645 (ondertrouw 's-Gravenhage 5 februari 1645, bron: SADH) met Maria Verbeeck, gedoopt Heusden 1 november 1624 (SALHA), overleden in haar woonhuis aan de Fluwelen Burgwal te 's-Gravenhage, begraven aldaar, Nieuwe Kerk, 28 februari 1670, dochter van Claes Jansz. (Verbeeck) en Maria / Maiken Jacobsdr. Verhagen.
Huwde 2e (ondertrouw 's-Gravenhage 5 mei 1686, SADH) met Cunera van Kerckhoven, weduwe van Cornelis Abberdaen.
Uit het eerste huwelijk werden geboren:
- Nicolaas Stelt, gedoopt Heusden 23 februari 1646, volgt III-A
- Maria Stelt, gedoopt Heusden 17 oktober 1647, ongehuwd, overleden 's-Gravenhage  (betaald impost 21) maart 1707 (SADH)
- Dingena Stelt, gedoopt Heusden 4 februari 1649, ongehuwd, overleden 's-Gravenhage (betaald impost 27) december 1727 (SADH)
Johannes Stelt, gedoopt Heusden 6 december 1650, jong overleden
- Elisabeth Stelt, gedoopt Heusden 18 februari 1652, ongehuwd, overleden tussen 1686 en 1696.
- Gijsbert Stelt, gedoopt Heusden 11 juni 1653, volgt III-B
- Johanna Stelt, gedoopt Heusden 1 september 1654, jong overleden
- Wilhelmina Stelt, gedoopt Heusden 25 januari 1656, jong overleden
- Johannes Stelt, gedoopt Heusden 1 juni 1657, jong overleden ?? (volgt III-C?)
- Johanna Stelt, gedoopt Heusden 10 december 1658, jong overleden
- Pieter Stelt, gedoopt Heusden 1 mei 1661, 
- Johanna Stelt, gedoopt Heusden 26 december 1664, ongehuwd, overleden 's-Gravenhage (betaald impost 27) januari 1725
- Wilhelmina Stelt, gedoopt Heusden  28 september 1666, verm. jong overleden
Govert Stelt komt voor als koopman te Heusden, schepen aldaar (1668), oud-schepen (1669), verhuisde in 1669 met zijn gezin naar 's-Gravenhage (SADH, Not. Arch. inv. nr. 557, fol. 415, 421, 423, 425), echtgenote Maria Verbeeck overleed het daaropvolgende jaar. Hij was koopman in zijde en wollen stoffen te 's-Gravenhage (aan de Fluwelen Burgwal 1670) en was vanaf (voor) 1686 tot zijn overlijden ontvanger van het Prinsenland en Dinteloord doch wonende te 's-Gravenhage (SADH). In 1672 kwam hij voor als schout van Babilonienbroeck (SADH)

III-A Nicolaas Stelt, gedoopt Heusden 23 februari 1646
Huwde (ondertrouw 's-Gravenhage 16 oktober 1672, SADH) met Catharina Hoisingus, gedoopt Gameren in 1647, afkomstig uit Hapert (1672), doch wonende te Dordrecht (1672), dochter van ds. Abraham Hoisingius en Jacqueline Segers van Overschelck.
Nicolaas Stelt was in 1672 afkomstig van Heusden, doch wonende te 's-Gravenhage. Woonde in 1677 als enige van zijn broers en zusters buiten 's-Gravenhage. Hij woonde in 1673 in Dordrecht, was tussen 1678 en 1692 schoolmeester te Duizel, secretaris van Hoge en Lage Mierde (1692-1700) en schoolmeester te Hulsel tot 1728(VRAAG: is meer bekend over overlijden?)
​Zijn echtgenote wordt vaak 'Nicola' Hoisingius genoemd. (VRAAG: is dat terecht? Moet dat niet Catharina zijn? Een doop van 'Nicola' heb ik niet gevonden, terwijl ik wel de dopen van Catharina en haar zusters Emetia 1644 en Maria 1645 heb gevonden.... Welkom zijn ook gegevens betreffende haar overlijden)
Uit dit huwelijk:
- Gijsbert Stelt, gedoopt Dordrecht 23 maart 1673, secretaris van Hoogeloon, Hapert en Casteren, ongehuwd overleden in 1711 (BHIC, archief Raad van Brabant, 788.3091 Bestuur van Hoogeloon contra Nicolaas Stelt, voor zijn kinderen, als erfgenamen van hun broer Gijsbert, in leven secretaris van Hoogeloon, Hapert en Casterenl achterstallig salaris 1711)
- Maria Stelt, (VRAAG: doop en overlijden - na 1743 - niet bekend). Zij huwde met ds. Samuel Neomagus (1683-1743) (mijn directe voorouders)
- Jacobmina Stelt (VRAAG: meer over bekend?)

III-B Gijsbert Stelt , gedoopt Heusden 11 juni 1653.
Vermoedelijk identiek aan Gijsbert Stelt die (ondertrouw 's-Gravenhage 2 september 1714) met Jacobina Arnoldina van Hanenburg, gedoopt Heusden 5 oktober 1685, begraven 's-Gravenhage, Kloosterkerk 28 september 1759, dochter van schepen Walraed van Hanenburg en Jacomina van de Voort.
De gebroeders Gijsbert en Johan Stelt waren eigenaren van graf no. 6 in de Kloosterkerk (bron: J.C. Muelen, 'De registers der graven in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage'). Hij zal identiek zijn geweest aan Gijsbert Stelt die in 1706 - samen met de heren Anthony Baertman en Lambert Brouwer - geauthoriseerd was tot het inspecteren en visiteren van de stoffen en manufacturen van de kleding der militie van de provincie Holland en West-Friesland (bron: C. Cau, 'Groot placaet-boek', volume 5). Vermoedelijk nam hij (samen met zijn broer Johan Stelt?) de textielhandel van zijn vader over.
​Jacobmina Arnoldina van Hanenburg was een kleindochter van Francois van Hanenburg en Anna Cornelis Slot. Anna Cornelis Slot was een halfzuster van Maria Stelt-Verbeeck.
Uit dit huwelijk werden geboren:
- Godert Gijsbert Stelt (1715-)
- Jacobmina Maria Stelt (1716-1730)
- Johanna Petronella Stelt (1721-1776), echtgenote van med. doct. Willem Ouwens (1717-1779), o.a. lijfarts van prinses Marie-Louise van Hessen-Kassel, alias 'Marijke Meu' te Leeuwarden.
- Pieternella Stelt (1719-)

III-C Johannes Stelt, gedoopt Heusden 1 juni 1657.
Vermoedelijk identiek aan Johannes Stelt, overleden voor 1727, die in 1696 trouwde (ondertrouw Amsterdam 5 april 1696, ondertrouw 's-Gravenhage 8 april 1696) met Maria de Nijs, geboren (Amsterdam) circa 1677, overleden na 29 juni 1727, dochter van Catharina Straetmans.
Hij zou in 1696 (volgens ondertrouw Amsterdam) 30 jaar oud zijn, dat komt niet overeen met doopdatum. Volgens ondertrouw wel afkomstig uit Heusden doch wonende in 's-Gravenhage. In 1696 waren zijn ouders - volgens ondertrouw Amsterdam - overleden. Dat komt overeen met situatie ouders Godert Stelt (-1695) en Maria Verbeeck (-1670). Hij werd in 1696 bij diens ondertrouw in Amsterdam geassisteerd door Frederik Hoevenaar.

Uit dit huwelijk werden geboren:
- Catharina Maria Stelt (1696-)
- Godert Jacob Stelt (1698-1699)
- Anna Leonarda Stelt (1699-1701)
- Mr. Godert Johan Stelt (1701-1738), huwde met Geertruy Adriana Hendrina Cuyper (-1744).
- Gijsbert Stelt (1702-)
- Miriam Anna Stelt (1705-)
- Barbara Stelt (1707-1707)
- Jakobmina Stelt (1708-)
- Barbara Stelt (1709-1779), huwde met Nicolaas Ribaut


Achtergrond Maria Stelt-Verbeeck (1624-1670). Relatie tot haar ouders en halfzuster blijkt uit testament van haar moeder Maria Jacobsdr. Verhagen, weduwe van Claes Jansz. Verbeeck (Not. Arch. SADH, inv. nr. 513, fol. 435, 19 november 1662). Haar moeder woonde op dat moment ook in Heusden.
(Bron onderstaande: SALHA)
Maria/Maike Jacobsdr. Verha(e)gen, testeerde 's-Gravenhage 1662
huwde 1e: (te Heusden?) Cornelis (Slot)
huwde 2e: (te Heusden?) Claes Jansz. (Verbeeck)
uit het eerste huwelijk: 
- Anna Cornelis, geboren (Heusden?) voor 1620, huwde Heusden 21 februari 1640 met Francois Walravens van Hanenburg, uit Heusden, overleden voor 1662. (Uit dit huwelijk Petronella van Bockhoven-van Hanenburg 1640-, Dingna 1643-1663, Walraed 1645-, Willemijntien 1646-, Walraet 1649- en Walraed 1650-. Laatstgenoemde Walraed van Hanenburg was schepen te Heusden 1681-1691 en vader van Jacobina Arnoldina Stelt-van Hanenburg)
uit het tweede huwelijk:
- Johannes Claesz. (Verbeeck), gedoopt Heusden 9 mei 1621, vermoedelijk overleden voor 1662
- Jacob Claesz. (Verbeeck), gedoopt Heusden 17 februari 1623, idem
- Maria (Claesdr.) Verbeeck, gedoopt Heusden 1 november 1624, huwde in 1645 met Govert Stelt, etc.


Aanvullingen en/of correcties zijn uiteraard van harte welkom. 


met vriendelijke groet,

Derk Jordaan

 

Derk JordaanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!