stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Ik kom niet meer verder met mijn stamboom! (Spies)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.
Klopt

Frank Visser

Hallo Frank,

zie net je melding dat je pas 16 bent, wil even zeggen dat ik het erg leuk vind dat je op die jonge leeftijd al zo fanatiek met je voorouders bezig bent! Succes ermee!

Groetjes,

Marije

Marije Essink

Twee andere vermeldingen van (één of meer percelen) Paltsman

 

Inventaris van de archieven van de Gemeente Nuth, (1650), 1800 - 1933.

 

http://www.rijckheyt.nl/upload/100/pdf/inventarissen/Inventaris%20secretariearchief%20gemeente%20Nuth%20(1800%20-%201933).pdf

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grijzegrubben

 

http://www.stamboomforum.nl/extern.php?url=http://watwaswaar.nl/%23

 

2.08. Archief van het kadaster........................................................................................................165

 

3308 Sectie E, genaamd Grijsegrubben, gemeten door landmeter J.J. Cremers, blad 1, bevattende de plaatselijke benamingen:

 

In de Baars Grubben, Op de Karrestraat, Op de Nagel, Aan het Nutter Crutz, Water Kuylerveld, Op de Wienweg, Aan de Witgens, Op de seven Morgen, Aan het Paalken, Aan de Paltsman, Op de acht

Bunders, Op de Hounas, Langen Heggen, Jabber Delle, Distelen Driesch, Aan de Ergdgrub, Op de Geisberg, Aan Grissegrubber vaarte, Grijsegrubben gehucht, Bergweiden, Op de Nieuw weide,

Aan Ney weide, Onder de nieuw weide, Voorster Beemden, Aan

Voorsterstraat 1 kaart

 

Verder in een kwartierstaat

 

RAL-LvO 1758, 82v: Op 16 februari 1734 leenden zij van dezelfde Heldevier 400 pattacons, getuige een wisselbrief die op 6 juli 1737 bij notaris Hupkens te Maastricht t.b.v. de erven Heldevier werd bevestigd. Hermen Meijs borgde met 221 kleine roeden beemd te Terstraten, grenzend aan Peter Eggen en de weg; anderhalve morgen weide in de Veltweide, grenzend aan Geurt Snackers en Nicolaes Coenen; en anderhalve morgen in de Bergweide, grenzend aan Leonaerd Limpens en Peter Eggen. Mathijs Hautvast borgde met drie bunder weide "Overweijde", grenzend aan Giel Cremers en Hendrick Drummen; verder met zijn huis, moestuin en weide, groot een bunder, grenzend aan Vaes Dormans en Jan Drummen; voorts met een bunder weide "de Neij", grenzend aan Giel en Peter Meijs; verder met twee bunder akkerland "in de Swartcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans en Gerard Keuten; voorts met ca. twee morgen beemd, gelgen aan de Narregats, grenzend aan juffrouw Canisius en Hans Wolter van Schaesbergh; anderhalve morgen beemd "op de Pesch", grenzend aan Vaes Vroemen en de straat; en tenslotte 2 1/2 morgen akkerland "de Paltsman", grenzend aan Jan Cremers en Nicolaes Coenen.

http://home.planet.nl/~jvdpo66/kwartierstaat_CBG.htm

Martin Jongkoen

Oke ik bedoelde in ieder geval het land wat u in uw tweede stukje tekst aanduidt.

Maar als het land bijvoorbeeld 2 of 3 ha, was het dan voor die tijd al gebruikelijk om de naam van dat land achter je echte naam te plaatsen?

Wel is het mij bekend dat ze dit met landgoederen deden.

Ik citeer van de site :

Toenaam
Een toenaam kan men als nadere aanduiding verstaan van een persoon bij diens voornaam.
Zoals de aanduiding van:
- het beroep: [Schipper, Bakker, De Slager,]
- eigenschap: [De Goede, De Wilde]
- onderscheid met een gelijknamig persoon: [Eenoog, De Oude, De Jongste]
- de plaats of streek van herkomst: [Van Buren, Van Keulen, Van Hulshorst]
- de naam van de boerderij of landgoed: [ Haverkamp, Van Munnikhof, Van Nijeveld, ]
- van een huis of herberg: {Gouweleeuw, Van der Molen, Vermeulen]
- een veldnaam: [Van den Berg, Van der Kamp, Van der Made]
De toenaam had een persoonlijk karakter, wat wil zeggen dat de broers, vader en zijn kinderen met een andere of geen toenaam voorkomen.

Martin u wijsde me er al een keer op in dit forum dat families in het ooste van het land naar hun boerderij genoemd waren. Dit klopt! Maar ik zie hier dus ook dat ze naar hun landgoed genoemd werden als toenaam!

Je ziet hier ook de naam Van Nijeveld staan. Ik heb wel eens iets gehoord over de familie: Van Zuylen van Nijevelt.

Deze familie heet van oorsprong van Zuylen maar hier is ook als toenaam: van Nijevelt toegevoegd.

- Eigenschapnamen:
Namen ontleend aan een kenmerk van degene die de naam werd gegeven.
welke voortkomen uit:
- leeftijd zoals Jong, De Jongste, Oud, Kind, e.d.(!)
- lichamelijke eigenschappen zoals De Groot, De Klein, De Neus, De Reus, De Ronde, Sterk, e.d.
- gedrag zoals Bedroeft, Vrolijk, Plezier, Troost, e.d.
- bezit zoals, Arm, Rijk, Rijkaart, e.d.
- familie zoals Zeun, Breur, Neef, e.d.

Patroniem (of vadersnaam)
Een patroniem kan men als tweede naamvalsvorm van de voornaam van de vader beschouwen:
Yke Fokkes, Harmen Hendriks.
Vaak zijn patroniemen voorzien van het achtervoegsel 'zoon' of 'dochter', Andries Andrieszn, Fempje Woutersdr.

Dus als we nu als voorbeeld nemen: Hendrick Jansen Spies den jonge Palsman (als ik deze volgorde goed heb.)

Hendrick =voornaam, Jansen = Patroniem,  Spies = Achternaam,  Den jonge = Eigenschap,

Palsman = Toenaam vernoemd naar(misschien) het Landgoed? De Paltsman?

De andere optie waar Gerrit mee kwam, dat het een beroep of functie zou kunnen zijn:

Dubbele- of familienaam toevoegingen

Er zijn in Nederland circa 9000 dubbele- of toegevoegde familienamen.
Deze namen komen voor als:
- combinatie van familienaam en een bezitting -ambtsheerlijkheid- (De Geer van Jutphaas, Maris van Sandelingenambacht). De naam van de bezitting -ambtsheerlijkheid kwam achter de eigen familienaam (stamnaam).
- combinatie van twee familienamen (De Gaay Fortman, Wallis de Vries). De toegevoegde familienaam kwam meestal voor de eigen familienaam (stamnaam).
In de genealogie rangschikt men de dubbele familienamen op de stamnaam.
Elders (overheid) wordt dit op eerste familienaam gedaan.

Frank Visser

p.s. er staat bij u Martin:

 2 1/2 morgen akkerland "de Paltsman", grenzend aan Jan Cremers en Nicolaes Coenen.

Hierover he ik nog het volgende gevonden:

 • Morgen = 0,8129 ha(Amsterdamse morgen) 0,9183 ha (Voornse morgen) 0,9358 ha (Gooise morgen) 0,8516 ha (Rijnlandse morgen). 1 ha.
 •  

  Het licht in Limburg volgens mij maar ik weet nou even niet van welke ik moet uitgaan.

  Maar dat is dan toch zo'n 18 ha.

  Toch denk ik niet dat je over een 'landgoed' kan spreken.

  wat denkt u?

  Frank Visser

  hoi Frank.

  Ben je al wel eens in Wijchen wezen kijken? Hier is een heel archief van west maas en waal opgeslagen. Ik ben er nu een aantal keer geweest en ze helpen je daar fantastisch. Wie weet is er daar iemand die al bepaalde dingen heeft uitgezocht wat met jou familie verband houdt. Het is in de kelder van het gemeentehuis van wijchen, het adres weet ik zo niet meer. Er moet ook een internetadres zijn met openingstijden. Hij is zoiezo op woemiddag open. Succes met je onderzoek!

  gr willeke

  willeke peters

  Frank,

  * Allereerst begrijp ik het goed, dat het 2e perceel in ieder geval eigendom van de fam. Spies kan zijn?

  * Mij is op dit moment niet duidelijk of het 1e perceel hetzelfde is als het 2e perceel grond.

  * Door mij is toegevoegd een link naar wat-was-waar: Hier krijg je een (referentie)kaart van heel

    Nederland en na intoetsen van een specifieke gemeentenaam een specifiek deel waarop de kaart

    betrekking heeft. Via verschuiven van de pijl krijg je rechts in beeld bijzonderheden (w.o. kadastraal

    nummer - eigenaar 1832 o.i.d.) van aangewezen perceel.

  http://www.stamboomforum.nl/extern.php?url=http://watwaswaar.nl/%23

  * Je zou Paltsman kunnen rekenen tot de categorie "veldnamen". 

    http://www.encyclo.nl/begrip/Veldnaam

  Martin Jongkoen

  Marije Essink

  Dat ga ik proberen uit te zoeken.

  Ik ben gewoon op zoek naar de betekenis voor 'de Paltsman', omdat ik vast loop met mijn stamboom.

  Nu weet ik dat er veel bekend is over de Spiezen in Limburg en dit stuk land ligt ook in Limburg.

  En ik weet dat er op het moment de meeste spiezen in de provinci Utrecht en Gelderland wonen.

  Dus ik dacht dat er misschien een Spies was die het stuk land bezat en dat hij daarna na Gelderland is verhuisd en de naam gehouden had.

  Ik kijk naar alle opties.

  En uw derde punt snap ik niet helemaal.

  gr.

  Frank Visser

  Frank,

  Ik neem aan, dat je reactie van 13:38 aan mij is gericht en het derde punt slaat op veldnamen.

  In de link kun je o.m. lezen, dat bijv. een stuk akkerland een onderscheidende (veld)naam kreeg tot 1832 (invoering kadaster).

  In jouw uitgebreide opsomming van herkomstmogelijkheden van familienamen is de veldnaam ook als mogelijkheid genoemd. Dat heeft niets met landgoederen boven een bepaalde oppevlakte te maken.

  Wiskunde zat niet in mij eindexamenpakket HBS-A dus mij is niet duidelijk hoe jij aan 18 hectare komt. Was oppervlakte niet lengte x breedte en is Morgen een lengte- of oppervlakte-maat?

  Martin Jongkoen

  Frank,

   

  Na raadpleging van de kwartierstaat op de naam Hautvast trek ik de conclusie, dat het beide om

  percelen grond in Nuth/Grijzegrubben gaat.  Lijkt er op te duiden, dat het perceel met het

  kadastrale nummer en in  het stuk uit 1758 één en hetzelfde zijn.

   

  Stukken worden aangeduid met RAL-LvO, terwijl nergens die afkortingen worden verklaard.

  Betekenis:

   

  ·         RAL = Rijksarchief Limburg ? Kennelijk tegenwoordig Historisch Centrum Limburg (HCL), hoewel in bijgaand inventarisoverzicht van het HCL men verzuimt ook deze afkorting te verklaren.

   

  http://www.rhcl.nl/data/files/algemeen/Plattegrond%20studiezaal%20demoversie.pdf

   

  ·         In vorenstaand inventarisoverzicht  gebruikt men eveneens de afkorting LvO, maar verklaren is  er ook hier niet bij!

   

  6 Bronnenoverzicht

  ·         Kast Plank Materiaal SoortBron Inhoud Periode Aantal

  NN PC Digitaal Archief Schepenbank Nuth (lvo 1755)

  NN PC Digitaal Archief Schepenbank Vaals, Holset en Vijlen (lvo 9509-9519)

        NN PC Digitaal Archief Schepenbank Valkenburg (lvo 8248)

   

  ========================================================================

  - Daarmee is niet aangetoond, dat het perceel ooit eigendom is geweest van de familie Spies.

  - Evenmin is de betekenis van de naam "Palsman" alszodanig verklaard.

  - Als in Nuth toen als erfrechtbepaling gold, dat alles toekwam aan de oudste zoon, betekende

    dit dat jongere zonen naar elders trokken om in hun levensonderhoud te voorzien. Mogelijk

    vandaar "de jonge". Anders wellicht als onderscheiding t.o.v. een oudere broer met dezelfe

    voornaam (letterlijk bijv. beide grootvaders met dezelfde voornamen vernoemd).

  ========================================================================

  Op de referentiekaart lukt het mij momenteel niet de details uit het kadastrale minuutplan boven water te krijgen. Kom niet verder dan een verzamelblad E 01 voor Nuth/Grijsegrubben (hoe kom je nu bij E 3308?).

   

  Wel wordt het me nu duidelijk, dat je voor het aangewezen gebied ook oudere geografische kaarten zichtbaar kunt maken. Ook kun je kopieën van een blad (maar hoe kom je bij volgende bladen?) met kadastrale inschrijvingen oproepen. Voor Nuth/Grijsegruben is me dit echter nog niet gelukt.

  =======================================================================

  2348. Mathias Hautvast, ged. Nuth 7 okt. 1599, ? ald. 7 okt. 1665, tr. Nuth 5 sept. 1624

  2349. Anna Hoerckens (of: Opfergelts), begr. Nuth 8 maart 1667.

  Uit dit huwelijk:

  a. Joannes Hautvast, geb. omstr. 1625.

  b. Jacobus, zie 1174.

  c. Elisabeth Hautvast, ged. Nuth 25 maart 1632.

  d. Coenradus Hautvast, geb. omstr. 1635, begr. Nuth 29 dec. 1695, tr. Valkenburg 8 febr. 1661

  Barbara Bemelmans,

   begr. Nuth 25 dec. 1695.

  e. Catharina Hautvast (ook: Hautfast), ged. Nuth 10 april 1635, ? vóór 25 nov. 1693, tr.

  Valkenburg 28 juni 1658

  Stephanus Roex (ook: Roucks), ged. Nuth 2 febr. 1625, begr. ald. 16 mei 1687, zn. Van

   Joannes Roux (zie 2534) en

  Aleidis Timmers (zie 2535).

  f. Mathias Hautvast, geb. omstr. 1640, schepen, begr. Nuth 30 juli 1725, tr. Beek 20 jan. 1664

  Anna Hagens, ged. Beek

  24 okt. 1639, begr. Nuth 13 maart 1728, dr. van Gijsbert en Helena Cuijpers.

  g. Petrus Hautvast, ged. Nuth 17 jan. 1642.

   

   

  RAL-LvO 1758, 82v: Op 16 februari 1734 leenden zij van dezelfde Heldevier 400 pattacons, getuige een wisselbrief die op 6 juli 1737 bij notaris Hupkens te Maastricht t.b.v. de erven Heldevier werd bevestigd.

   

  Hermen Meijs borgde met 221 kleine roeden beemd te Terstraten, grenzend aan Peter Eggen en de weg; anderhalve morgen weide in de Veltweide, grenzend aan Geurt Snackers en Nicolaes Coenen; en anderhalve morgen in de Bergweide, grenzend aan Leonaerd Limpens en Peter Eggen.

   

  Mathijs Hautvast borgde met drie bunder weide "Overweijde", grenzend aan Giel Cremers en Hendrick Drummen; verder met zijn huis, moestuin en weide, groot een bunder, grenzend aan Vaes Dormans en Jan Drummen; voorts met een bunder weide "de Neij", grenzend aan Giel en Peter Meijs; verder met twee bunder akkerland "in de Swartcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans en Gerard Keuten; voorts met ca. twee morgen beemd, gelgen aan de Narregats, grenzend aan juffrouw Canisius en Hans Wolter van Schaesbergh; anderhalve morgen beemd "op de Pesch", grenzend aan Vaes Vroemen en de straat; en tenslotte 2 1/2 morgen akkerland "de Paltsman", grenzend aan Jan Cremers en Nicolaes Coenen.

   

  4696. Joannes Hautvast (ook: Haldfast), geb. omstr. 1565, begr. Nuth 28 aug. 1649, tr. 1589

  4697. Catharina Vleugels (ook: Vloegels), geb. omstr. 1565, begr. Nuth 14 maart 1648.

  Uit dit huwelijk:

  a. Jacobus Hautvast, ged. Nuth 28 mei 1589.

  b. Petrus Hautvast, ged. Nuth 2 jan. 1593, tr. Gertrudis Bosch.

  c. Anna Hautvast, ged. Nuth 29 aug. 1595.

  d. Matthias Hautvast, ged. Nuth 9 aug. 1598.

  e. Mathias, zie 2348.

   

  Notitie bij Petrus: RAL-LvO 1755, 88r: Op 16 mei 1650 verkocht Peter Hautvast, gehuwd met Gertruijd Bosch, 47 kleine roeden weiland met moestuin te Grijzegrubben onder Nuth gelegen, grenzend aan Areth Janssen, Meijken Hautvast, de gemeente en Anna Nijs, aan Areth Janssen, gehuwd met Encken Hautvast, boor drie gulden per kleine roede. Het geheel was belast met een

  half malder rogge aan de kerk van Nuth. De koper zou verder nog twaalf gulden en vijf stuivers geven voor de hopstaken en het

  hout in de moestuin.

   

  RAL-LvO 1755, 106r: Op 12 januari 1651 verklaarde Peter Hautvast, gehuwd met Truwe Bosch, schuldig te zijn aan Anna Rijckarts, buiten lands verblijvende, en Jenne Rijcarts, dochter van wijlen Jacob Rijcarts, elk 150 gulden. Hij had namelijk de goederen, gelegen te Grijzegrubben, op 2 mei 1650 (zie RAL-LvO 1755, 83r in de marge) genaast die Leonaert Caris van hen gekocht had uit de nalatenschap van wijlen hun vader respectievelijk grootvader Henrich Rijcarts. Het bedrag bleef als lening uitstaan tot het gevorderd zou worden, waarvoor Peter Hautvast borgde met zijn huis en hof te Grijzegrubben, een morgen groot en grenzend aan Willem Bruls, Vaes Limpens, de Nijerweg en de sraat door Grijzegrubben; verder de helft van een perceel akkerland in de Schabbedellen, grenzend aan Thijs Ruijschgens, Peter Hautvast en Thijsken Cremers.


  RAL-LvO 1755, 82v: De goederen, genaast door Peter Hautvast, en op 17 februari 1650 gekocht door Lenaert Caris, gehuwd met Heijleken Hermens, van de broers Gercken en Tonis en Jan Rijcarts (mede voor zus Encken en het kind van wijlen hun broer Jacob), bestonden uit een huis en hof te Grijzegrubben, een morgen groot, grenzend aan Willem Bruls, Vaes Lijmpens en de straat; voorts anderhalve morgen achter Lijedeckersbos, grenzend aan de gats en Anna Nijs; en verder 2 1/2 morgen akkerland achter Schabbedellen, grenzend aan Thijs Ruijschgens en Jan Nuchelmans. Caris moest voor alle delen in totaal 720 gulden betalen.

  Martin Jongkoen

  Beste Frank,

  2,5 morgen is globaal twee hectare.

  Dat is dus bijvoorbeeld een stuk grond van 200 meter lang en 100 meter breed.

  Een morgen dankt zijn naam eraan, dat het een stuk land is, waar je één morgen (dus een halve dag) de tijd voor nodig hebt om het om te ploegen. Vandaar, dat een morgen in een heuvelachtige streek kleiner is, dan een morgen in een polder.

  Een morgen wordt over het algemeen onderverdeeld in 600 roeden; 100 roeden worden een "hont" genoemd.

  De grootte van een bunder verschilt van streek tot streek; soms wordt er een morgen mee bedoeld, maar meestal is het 400 roeden (dus 2/3 morgen)

  Succes,

  Jan.

  jan

  Frank,

   

  1.       Raar fenomeen:  Zoek ik via google op boeken naar Paltsman en ga ik vanuit zo een (apastrophe wordt heel irritant weergegeven als vraagteken) treffer naar de feitelijke boekvermelding dan blijkt er feitelijk te staan Palaemon.

   

  Dit blijkt te slaan op een Griekse God of Bont Dikkopje (dagvlinder).  Ga er maar vanuit, dat dit leesfouten binnen google boeken zijn.

   

  2.       Als ik op de kadastrale referentiekaart het gebied Nuth/Grijsegrubben aanwijs en rechts van de kaart onder Kadasterkaart (Minuutplan) staat:

  ·         Waar: Nuth, Limburg, sectie E, blad 01.

  ·         Wanneer: 1811 ? 1832.

   

  3.       Dan  linker zwaar verkleinde afbeelding aanklikken en via verschuiven/inzoomen om aan de Paltsman vervolgens terug te vinden met moeizaam te lezen rood onderstreepte nummer. Hiervan alleen nr. 539 goed leesbaar.

   

  4.       Dan rechter zwaar verkleinde afbeelding aanklikken, krijg je 1e blad met kadastrale inschrijvingen en alle volgende bladen via aanklikken meer informatie.

   

  Hieruit vermeldt ik de aangetroffen familienamen per nummer onder weglating van voornamen:

   

  ·         Aan de Wintgens:

  -          512 Bemelmans

   

  ·         Aan de Paltsman

  -          513 Hautvast

  -          514 Brands

  -          515 Limpens

  -          516 Limpens

  -          517 Teunissen

  -          518 Franssen (de kinderen)

  -          519 Gerlings

  -          520 Budel

  -          521 Limpens

  -          522 Dewezo

  -          523 Houben

  -          524 Maurissen

  -          525 Leunissen

  -          526 Sarolea

  -          527 Cobben

  -          528 Dewezo

  -          529 Heuts

  -          530 Acampo

  -          531 Merken/Werken (?)

  -          532 Jacks (?)

  -          533 Dewezo

  -          534 Beckers

  -          535 Vanloo

  -          536 Vanloo

  -          537 Dewezo

  -          538 Hautvast

  -          539 Spijkers

  -          540 Limpens

  -          541 Bemelmans

  -          544 Ruyters

   

  ·         Aan de Erdgrub

  -          545 Meys

  Martin Jongkoen

  Beste Frank,

  Op Genwiki/Limburg blijkt, dat rondom de plaats Nuth diepgravend genealogisch onderzoek is verricht. Dit inclusief de eigendomsovergangen van diverse grondstukken aldaar. Als daarin niet de familienaam Spies voorkomt, dan wordt twijfelachtig dat hier de link naar Paltsman ligt. Tenzij de familienaam Spies toen nog aan het ontstaan was.

  1.     Limburgse Genealogie Wiki

  http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Hoofdpagina

  2.     Discussielijst Limburgse Genealogie Wiki

  http://groups.yahoo.com/group/genwiki/messages/1?l=1

  3.    Buren Hautvast-Cremers-Coenen aan de Paltsman Grij(s/z)egrubben (E 513 - 541 + 544)

  http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Hautvast

  http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Cremers

  http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Coenen

  RAL-LvO 1758, 82v:

  Mathijs Hautvast borgde met ondermeer 2 1/2 morgen akkerland "de Paltsman", grenzend aan Jan Cremers en Nicolaes Coenen.

   

  Martin Jongkoen


  Nuth: Grijzegrubben, Witgensweg en Eerdgrub

   

  In Nuth zijn  nu als straten/wegen: Grijzegruben, Witgensweg en Eerdgrub.

   

  Verkoop 13/12/1768 3 stukken land door echtpaar a Campoo-Cremers

   

  RAL-LvO 1760, 131v:

   

  Op 13 december 1768 verkocht Baltus a Campo, gehuwd met Elisabeth Cremers, een groot aantal onroerende goederen aan Nicolaas a Campo, weduwnaar, de ongehuwde Servaas Bemelmans en Herman Meijs, gehuwd met Anna Maria Drummen, voor een totaalbedrag van 1550 pattacons of 6200 gulden en belast met drie vaten en drie koppen rogge, zes koppen en twee malder haver en 10 stuivers cijns. De goederen waren:

   

  j) 61 kleine roeden land "den palts", zuidwaarts Paulus Hautvast, jonker Schaesbergh en Lendert Slangen
  k) 38 1/2 kleine roeden land den palts", grenzend aan het voorgaande stuk,
  l) 196 kleine roeden land den palts", westwaarts Paulus Leunissen, , Leendert Slangen, erfgenamen jonker Schaesbergh en Paulus Hautvast

   

  http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Campo%2C_a

   

  De heren van Schaesberg als rijksgraaf

   

  Op 9 september 1706 werden de heren van Schaesberg verheven tot rijksgraaf. In 1710 schonk de keurvorst van de Palts zijn minister graaf Schaesberg de voormalige Brabantse heerlijkheden Kerpen en Lommersum.

   http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Van_Schaesberg

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Schaesberg

   

  Martin Jongkoen
  Plaats een reactie

  Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!