stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Ik kom niet meer verder met mijn stamboom! (Spies)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Frank,

De familie kan van Duitse afkomst zijn. Een spies is een oude benaming voor speer.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spies

Komt dan bijvoorbeeld in aanmerking de familie Spaer uit Nordhorn, die in mijn woonplaats Zwolle werd gerekend tot een welgestelde regentenfamilie?

N.B.: Mogelijk is de Amerikaanse familienaam Spear(s) van Spaer afgeleid. http://nl.wikipedia.org/wiki/Britney_Spears

HCO te Zwolle vermeldt in inventarislijst

1172 Familie Feith-Spaer

Rond 1600 scheidde een deel van de familie zich af en ging naar Harderwijk. De rest van het geslacht bleef in Elburg, totdat dr. Rhijnvis Feith (nr. 98) zich na zijn promotie in 1721 als medicus in Zwolle vestigde. In deze stad zou hij tevens diverse bestuurlijke functies vervullen (4). Zijn zoon mr. Peter Feith (nr. 110) trouwde in 1751 met Elsabé Spaer, dochter uit een welgestelde Zwolse regentenfamilie. Via haar kwam het landgoed Boschwijk te Zwolle in de familie Feith. Peter en Elsabé waren de ouders van de dichter mr. Rhijnvis Feith (nr. 123) (5).

N.B.:

In 1716 kocht hopman Egbert Ridder het goed Ten Busch en breidde dat een jaar later uit met het Alphersgoed. De goederen werden later verdeeld tussen de broers Berend Hendrik (kreeg Alphersgoed) en Egbert Spaar (kreeg Boschwijk).

http://www.buitenplaatseninnederland.nl/Overijssel_beschrijvingen/Wijthem_Boschwijk.html

1 Aantekeningen betreffende de families Spaer en Feith, opgemaakt door Hendrikus Spaer en vervolgd door mr. Rhijnvis Feith (nr. 123) en mr. Louis Rhijnvis Feith (nr. 132)

 

Op het internet staat

 

  Barent Spaer

 

   
  • Birth about 1650 - Nordhorn
  • Died before 1731

 

 

  Spouses and children, the grandchildren, the great-grandchildren

  • Married to x x ,

Rhynvis Feith , Mr. 1753-1824

 

Plaatselijk familieboek Nordhorn

Bernemina SPAER
* 14.06.1693

 

Bemerkungen:(notes)
getauft: 14 JUN 1693, getauft in Nordhorn
Kirchenbuchtext: 14.06.1693 de dogter van Henrik Spaer Bernemina ged.

 

In de legerplaats Bredevoort komt een Frans Spa(e)r vanaf januari 1641 voor.

 

Nederduits Gereformeerde Gemeente BREDEVOORT Doopboek periode 1638-1650

 

http://www.genealogiedomein.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1494&Itemid=27

 

??.01.1641 JACOB, Frans Spar en de Berentjen nb g: Willem Vliech sersiant onder de heer van Leeusven, Henrick Ketteborg, Gijssele Corten, huijsfr van J Wisselinck Lantschrijver tot Bredevoort

 

??.10.1642 GEERTRUIJT, Frans Spaer en de Berentjen nb g: Casper Evers, Joachumina Grueslin, Geesken Hesling

 

??.11.1642 JAN, Jan Buijnck en de Jenneken Janssen Koeboom g: Frans Spaer, Derck Wiltschutt, Enneken Buijnck

 

??.01.1643 MECHTELT, Casper Evers en de Lijsbeth Smitt g: Eerick Evers, Fije Martens, Berentjen Spaer

 

??.01.1643 HENDRICK, Henrick van Kettswijck en Enneken Lobeeck g: Hendrick ten Hage, Frans Spaer, Mechtelt Overhage.

 

??.04.1643 JENNEKEN, Berent Maes en Geertruijtt g: Frans Spaer, Peterken Teunissen, Trijne Jansen

 

??.01.1644 JACOBIS, Frans Spaer en Berentjen nb g: Derck ten Hagen, Wolff Greszlin, Griete Goessens

 

??.05.1644 OEDE, Berent Maes en Geertruijt nb g: Hendrick van Oldenborch, Berentjen Spaer, Aeltjen Driese

 

??.02.1645 JAN, Frans Spaer en Berentjen Goeszens g: Willem Herteliefs, Hendrick Goeszens, Geertruijt Schulten

 

.05.1645 HENRICK, Derck Sande en nb g: Derck Westmeijer, Hendrick van Oldenborgh, Berentjen Spaer

 

??.02.1646 JAN, Derck ter Wost en Geesken nb g: Derck Bolant, Frans Spaer, Geesken Soldaet

 

??.08.1646 JACOB, Frans Spaer en Berentjen Gosens

??.08.1647 ENNEKEN, Tonnis Suijsewint en Geesken nb g: Frans Spaer, Willemken Dieperinck, Maria Harpslagers

 

??.12.1647 HENDRICK, Frans Spaer en Berentjen nb g: Hendrick Praest maijoor, Hendrick Goessen, Elsken Slint

 

??.07.1648 GRIETE, Derck Meijer en Enneken Slinckworm g: Goesen Slinckworm, Harmen van Alen, Berentjen Spaer, Griete Praesten, Heijle Kannenborch

 

??.03.1649 JAN, Frans Spaer en de Berentjen nb

 

     

 

Martin Jongkoen

Frank,

Op het internet kom ik een site tegen, waarop Zwolse DTB-vermeldingen uit de periode 1650 t/m 1700 op de voornaam Gerrit staan genoteerd.

Twee vermeldingen met de familienaam Spaer (1678) en één vermelding met de familienaam Spies (1668).

Ik zal binnenkort de generale index Zwolle/Zwollerkerspel op een studiezaalcomputer in het Historisch Centrum Overijssel raadplegen op de familienaam Spies.

Gerrit 1650-1700 in GA Zwolle, # 6 / 7: Gerrit N. - Gerrit U

http://www.maalanjo.nl/gngzfr.htm

1678-03-10 Gerrit (Spaer) zoon van Christoffer Spaer en zijn vrouw Jennighie Theunis wordt gedoopt
1678-11-19 Gerrit (Spaar) zoon van Berent Gerrits (Spaar) en zijn vrouw Tryntjen Reiners wordt gedoopt

1668-12-31 Gerrijt Spies

In de periode 1620 - 1622 wordt een echtgenote van Herman Spies in Leenprotocollen vermeld:

Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen

1379-1805 E.D. Eijken

 

http://www.historischcentrumoverijssel.nl/NR/rdonlyres/984B2EDC-18AA-4E6B-A7B3-F8AEB8FBF7F3/0/leenrepertorium.pdf

 

 

1620 jul 1 (OD1 fol 142v)

Catharina van Rechteren, vrouw van Herman Spies, tot haar goede recht,

krachtens het van 8 september 1603 daterende testament van haar

overleden vader. Hulder Gysbert van Itterssum

Op 10 maart 1621 (OD2 fol 3 en 4) werden de magescheiden bekrachtigd,

die Johan op 18 augustus 1619 was aangegaan met Yda van Rechteren,

vrouw van Robert van Itterssum tho Nyenhuis, drost van Haicxbergen, en op

26 februari 1621 met Catharina van Rechteren, vrouw van Herman Spiess

1622 mei 13 (OD2 fol 20v)

Johan van Heeckeren van Rechteren na opdracht door Catharina van

Rechteren, vrouw van Herman Spies.

Elders wordt vermeld: Anna Magdalena Spiess Van Frechen dochter van Adam Herman Spiess van Frechen alias Adam Hermann von SPIES-BULLESHEIM http://fabpedigree.com/s038/f687463.htm

[ Bron 1 ]

 

Martin Jongkoen

Martin,

op 16-3-2010 schreef ik in dit topic:

Er komen ook al Spiesen (...) voor in Rotterdam, Groningen, Zuid-Limburg en Leiden in het begin van de 17e eeuw.

Zoals al eerder opgemerkt, heeft iedereen zo zijn onderzoeksmethoden, en in dat kader gezien kan ik mij onderhand levendig voorstellen, dat jij je aandacht richt op een familie Spaer in Zwolle.

Met alle respect wilde ik mijn opmerking uit maart toch nog even onder je aandacht brengen.

je heel veel succes toewensend in Zwolle,

Jan.

jan

Beste Martin,

allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw inzet in dit onderzoek en dat u zelfs hiervoor naar zwolle wilt gaan!

Het laatste stuk wat u schreef vond ik erg interessant, omdat ik hier ook informatie over heb.

Mijn moeder zat vroeger bij de historische kring van Kesteren en kreeg op een gegeven moment van iemand die ook bij het ROB werkte een kopie van een (oud) stuk tekst, dat hieronder volgt.

Frank Visser

Photobucket" alt="" />

Frank Visser

Martin,

in dit stuk word er dus ook gesproken over de familie Rechteren die u vandaag aankaartte en over de familie Spies von Bullesheim. Waar ik ook al eens het een en ander over gepost heb.

Frank Visser

 

Jan,

 

Vlak voordat jij je opmerking uit maart 2010 aanhaalde, las ik deze (nogmaals).

 

Goed: Er komen ook al Spiesen (...) voor in Rotterdam, Groningen, Zuid-Limburg, Leiden en Zwolle in het begin van de 17e eeuw.

 

Wat wil je daar nu mee zeggen? Dat ligt te ver terug in de tijd (ruim voor 1674) en te ver in geografische afstand van Leeuwen, dus dat zal wel géén familie van elkaar zijn?

 

Bij mijn onderzoekmethode ga ik na of er aanwijzingen zijn die een familieverband kunnen bevestigen of verwerpen. Daarbij zul je zo dicht mogelijk bij de oudste vermelding (>1673) in Leeuwen en de daar vermelde schrijfwijze (Spies) moeten blijven.

 

Een familieverband is vermoedelijk alleen vast te stellen, als er lidmaatboeken of poorter/burgerboeken in de andere plaatsen zijn waaruit is te halen waar een Spies vandaan kwam of naar toe ging.

 

Mij bekruipt in toenemende mate het gevoel, dat genealogie nú hoofdzakelijk via het internet wordt beoefend. Op dit digitale netwerk worden wel DTB-gegevens (ook met eventuele getuigen ???) vermeld, maar vermoedelijk nauwelijks lidmaatgegevens of gegevens over poorter/burgerschap.

 

N.B.:

 

Mij is niet duidelijk of e.e.a. in Leeuwen bestaat en is nagegaan. Bij mijn eigen familieonderzoek heb ik via in/uitschrijvingen in Lidmaatboeken veel interessante vondsten gedaan.

 

Via de generale index op Zwolle/Zwollerkerspel (uitsluitend op zaalcomputers en niet op het internet) krijg ik in een paar minuten tijd inzicht hoeveel vermeldingen van een familienaam voorkomen en of er bij staat waar ze vandaan komen, waar ze naar toegaan en op welke datum.

 

Niet geschoten is altijd mis.

Martin Jongkoen

Frank,

Het zelfs naar Zwolle gaan, is een kleine moeite want ik woon er zelf. Je reactie met Spies von Büllesheim had ik gezien en was verrast, dat ik er via een omweg ook bij uitkwam.

De Zwolse Spiesjes ("The  Origin of Spiesjes": http://www.foksuk.nl/) waren verwant aan de familie van Rechteren, kennelijk van gegoede stand en gelet op de voornaam Herman mogelijk verwant aan de adelijke familie Spies von Bullesheim. Dat moet voor de overige Spiesjes nog maar blijken.

Martin Jongkoen

Maar het is nu voor mij nog de vraag hoe leggen we de link naar een andere familie, via het Zwolse archief? U denkt dus dat de familie spies misschien van de familie spaer afkomt?

Frank Visser

Allereerst ga ik via de generale index op Zwolle/Zwollerkerspel na of te achterhalen is wanneer de familie Spies in Zwolle voorkomt, vanuit welke plaats(en) deze afkomstig is en wanneer familieleden naar welke andere plaatsen vertrekken. 

Om het niet nodeloos ingewikkeld te maken hou ik hier voorlopig buiten mogelijke afstamming van een familie Spaer, Spiers of Pieck (zie het door jou geplaatste artikel uit het genealogische blad de Navorscher dat ook op CD-ROM verkrijgbaar is).

Martin Jongkoen

Oke, alleen als je de stamboom van de familie Pieck ziet, word alleen de eerste generatie had in Nassau de bijnaam Spies maar zijn kinderen bleven gewoon Pieck heten.

zie:

1. Arnold Pieck van Beesd. komt ca. 1339 uit Nassau naar Gelderland In Nassau stond hij als Arnold Spies bekend. Spies is een adelijk geslacht dat thans nog in Neurenberg en Tirol gegoed is. Een tak hiervan is Spies van Bullesheim.
    Kinderen:

2.Herman Pieck, overleden voor 1365, beroep ridder. Hij trouwde Agnes _.
    Kinderen:

 

link: http://www.hommelberg.nl/genea/hom-piek.htm

Frank Visser

En misschien vind u het volgende ook interessant om te weten:

Mijn opa werd vroeger een keer gebeld door een Spies uit Veenendaal die (uitgebreid) onderzoek had gedaan naar de familie Spies en de stamboom daarvan. Daarom wilde hij een aantal Spiezen uitnodigen om een aantal dingen over de stamboom te vertellen.

Ik weet helaas niet wie deze Spies was en ook niet wat hij allemaal vertelt heeft maar mijn moeder had er vroeger wel wat over gehoord namelijk dat er één baldzijde uit een boek was gescheurt wat de link zou aantonen van onze familie naar een andere 'goede' familie.

Dit is een van de dingen dat mij nog meer nieuwschierig maakt naar de herkomst van onze familie.

Frank Visser

Mevr. B.G.W. Spies (Overbetuwe), Dhr. J.C.M. Pas (Roosendaal)

 en Dhr. F. Spies (Haarlem) hebben zich bij het CBG als Spies-familieonderzoekers geregistreerd.

 

=========================================================================

N.B.: Dhr. J.C.M. Pas heeft een genealogie Spies te Opijnen/Breda 1694 - 1900 op zijn naam staan.

        Opijnen ligt op 26,8 km van de gemeente West Maas en Waal (Beneden- en Boven-Leeuwen).

=========================================================================

 

Een W.J. Spies (uit Amsterdam) heeft volgens hetzelfde CBG 2x zijn/haar kwartierstaten gepubliceerd.

 

http://194.171.109.12/index.php?zoekterm=Spies&exact=Ja&status=T

 

Naam: Spies

Plaats: Utrecht (prov.)

Bron:
W.J. Spies. Kwartierstaat Spies-Blankenstein. Amsterdam, 1986

 

Auteur(s): Spies, W.J.
Kwartierstaat Spies - Blankenstein.

Amsterdam 1984

152 blz.

signatuur: G/Spies

Trefwoord(en): Spies

 

Boekbespreking:

 

Uit: Mededelingenblad CBG 1985-02 Spies, W. J. Kwartierstaat Spies-Blankenstein. Amsterdam, 1984. 152 blz., index. Adres samensteller: Postbus 11421, 1001 GK Amsterdam.

 

De meeste personen uit deze uitgebreide kwartierstaat zijn afkomstig uit de stad en de provincie Utrecht.

 

Van de volgende families zijn minstens drie generaties vermeld:

 

Spies, Blankenstein, Frerichs, Meerdink, Bothof, Van den Brink, Floor, Borst, Brand, SanderZander, Veldhuizen, Van (de) Beek, Tijsseling, Hoege, Smits, Slagtboom, Van der Klok, Van Ginkel, Van Drie, Van Garderen, Vervat, Buijs, Van Eijk, De Leder, Mostert, Van der Maal, Mekking, Van Arckhuijsen, Van Rees, De Mandeville, Buitenhuis, Haan, Roelen, Van Woudenberg, Van Overeem, Van Doorn, De Vormer, Van der Linde(n), Quint, De Waal, (Van) Beerschoten, Pelti, Van Bree, Brueren, Van Dorrestein en Van Ruemst.

Martin Jongkoen

Adviseert u nu mij om dan ook via het cbg infromatie in te winnen?

Frank Visser


Voordat ik in 1992 met familieonderzoek begon, heb ik eerst gekeken bij het CBG en in het Genealogische Repertorium van Berensteijn of er wellicht door anderen al onderzoek is verricht.

http://194.171.109.12/page/69/genealogisch+repertorium

Het laatste waar ik op zat te wachten is het verrichten van dubbel werk.

Wellicht is W.J. Spies te Amsterdam (1984/1986) degene die contact met je grootvader zocht. Volgens het CBG zijn er daar 2 familiedossiers op de familienaam Spies aangelegd. Die kunnen van hem of een andere Spies-familieonderzoeker zijn. Mogelijk met een kopie van of een verwijzing naar de uitgescheurde bladzij.

=========================================================================

Voor de kwartierstaat van Willem van Piggelen gebruikte men de kwartierstaat Spies-Blankenstein.

http://www.hansenthea.nl/genealogie/piggelen/piggelen-frm3.htm

Hieruit haal ik aan:

·         Jacob Petersen Spies huwt te Bunnik 4/6/1671 Gijsbertjen Rutgers van der Hauw (overleden te Bunnik maart 1742?).

·         Otto Jacobse (Japickse) Spies (* Jutphaas 5/10/1679) huwt vóór 1711 Angenietje Alberts.

·         Albert Spies (Utrecht 9/12/1714 Utrecht 1/12/1804) huwt Utrecht 7/6/1745 Neeltje van der Toll (* Utrecht 17/3/1722).

=========================================================================

Martin JongkoenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!