stamboomforum

Forum logoGezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Ik kom niet meer verder met mijn stamboom! (Spies)scheiding

Hoi Frank,

Je noemt de hele tijd De naam van je voorvader, maar nergens lees ik de voornaam van je voormoeder.

In de Osenvorenreeks Nummer A 184 Oud-Rechterlijk Archief Lienden (1759 protocol 231,232,233 en 234 ) wordt diverse keren een Hendrik Spies genoemd met ene Anna Maria van Venendaal..

Teven kwam ik ene Jan Spies tegen. als je me de namen en datums even mailt kan ik wel even kijken wat ik nog meer kan vinden.

( heb ca 50 delen van de Osenvorenreeks hier voor handen).

Groetjes,

Arie den Breejen.

Arie den Breejen

scheiding

Dankuwel,

De voorvader waar ik meer informatie over wil weten is Hendrick Jansen Spies 'ofte den jonge Palsman'

hij is ongeveer geboren rond 1664 volgens vele site's maar dit hebben we nergens meer kunnen terug vinden.

Zijn vrouw heet Jenneke Barends en zal ook rond die tijd geboren zijn.

Ze zijn getrouwt op 15 april 1683.

Hendrik Spies en Anna Maria van Venendaal zijn inderdaad mijn voorouders.

Mvg,

Frank

Frank Visser

scheiding

Beste Frank,

Een paar opmerkingen:

1. In het Tijdschriftartikel is er een voetnoot nr. 4 v.w.b. Jacob Jansz Spies en zoon Jan Jacobsz Spies.

    Die gaat uitsluitend over de bron en niet over wel/geen patroniem?

2. Als je deze vraag bevestigend beantwoord, dan zou ik aan Leendert Brouwer (beheerder van de

   familienamendatabank van het Meertensinstituut) de vraag stellen waarop zijn/hun bewering nu echt

   is gebaseerd. Ook het Meertensinstituut is niet onfeilbaar.

3. Verwijzend naar mijn reactie van 30 juni 2010 - 21:44 uur bestaat de mogelijkheid, dat Adriaen Jansen

    van Gelder en (mogelijk) zijn vader rond 1693 een andere (familie)naam, ontleend aan de hofstdad de

    Spees, Spies is gaan voeren. Lastig te bewijzen, omdat in een overgangsperiode beiden mogelijk

    naast elkaar voorkomen.

Met vriendelijke groeten,

Martin

Martin Jongkoen

scheiding

Beste Martin,

die voetnoot gaat over de bron en er word dit keer weer verwezen naar een ander boek namelijk: Van Es, 1998a, blz. 46 noot 3.

Dus achter dat boek zal ik ook nog aan gaan.

Ik kwam nu pas achter die voetnoot na ik mijn moeder er naar had laten kijken.

Wat betreft punt 3: Dankzij ons laatste archief onderzoek al weer een maand en nog wat geleden hebben we weer nieuwe ontdekkingen gedaan. Van alle kinderen van Hendrick Jansen Spies en Jenneke Barends hebben we de geboortedata weten te halen. En de trouwdatum van Hendrick Jansen Spies en Jenneke Barends. Hun trouwdatum viel op 15 apr. 1683 en hun eerste kind werd geboren op: 16 maart 1684.

Dus dit is voor dat jaartal.

Mvg,

Frank

Frank Visser

scheiding

In aanvulling op het artikel het volgende van het internet geplukt

 

REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE NIJENRODE, 1352-1677

http://members.casema.nl/r.vanderkrogt/ovinhoud/index_l.html

 

REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDENNIJENRODE, 1352-1677 door J.C. Kort

 

Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 52 (1997), een uitgave van de

Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

 

IV. STICHT UTRECHT

 

BREUKELEN

 

71. Een boomgaard buitendijks in Breukelen in het gerecht van de leenheer, (1582: waar een huis op staat), zuid: Adriaan Jansz., brouwer, noord: Gijsbert Hendriksz., snijder, (1620: Abraham Antonsz. van Osch met huis en erf, dat van dit perceel is afgesplitst

 

Het leen 71 gesplitst (na 18-9-1638) in 71A en 71B. Van nr. 71 is blijkbaar ook nr. 71C afgesplitst.

 

71C. Een boomgaard, waar een huis op staat, in het gerecht van de leenheer bij de Dandijk, oost en zuid: Jacob Jansz. Brouwer, west: de Dandijk, noord: Abraham Antonsz.van Osch met huis en erf, dat van dit perceel is afgesplitst, en voorts Jan Cornelisz. met zijn huis.

 

30-10-1645: Hendrik Abrahamsz. van Osch bij overdracht door Gijsbert Hendriksz., zijn zwager, waarna overdracht aan Jacob Jansz. Spies voor Maaike Joosten, diens tante, 8 fol. 62v.

3-5-166.: Cornelis Jansz. Spies voor Jan Jacobsz. Spies, zijn neef, bij dode van diens vader, waarna overdracht aan Cornelis Gijsbertsz. Kaan, 8 fol. 62v.

Martin Jongkoen

scheiding

In het genealogisch blad de Navorscher wordt vermeld Opschrift in de kerk te Opheusden. Daarbij is sprake van Elizabeth van Hoemen dochter van Jacob van Hoemen x Catharina van Spies van Leursvelt.

 

Zij stierf 14/3/1613; begraven met 8 kwartieren (familiewapens):  Hoemen, Rewerscheit, Esch, Schmitburch, Spies, Deseff, Vorst, Papeler

 

http://www.archive.org/stream/denavorscher00leengoog#page/n140/mode/1up/search/Spies

 

Adriaen Jansen van Gelder was Molenaer tot Heusden/Taper in hofstad de Spees (28/3/1693).

 

Te Opheusden 11,1 km van Echteld w.o. Buurtschap Ooij-en-Medel - is Boerderij de Spees aan Rijnbandijk 36.

http://www.koopwoning123.nl/straat/Opheusden/Rijnbandijk+36.aspx?houseId=865536#

 

Landschap Maneswaard/De Spees

http://www.mooigelderland.nl/index.php?pageID=3281&n=&categoryID=1869&itemID=396245&show_history=true

========================================================================== 

De Spees of Speeren was vroeger een gehucht in de Nederbetuwe.

==========================================================================

 

Op een lijst d.d. 6/4/1693 van 72 inwoners van Echtelt en het Buurtschap Ooij-en-Medel komen Hendrick en Johannis Spies onder slootgravers ende arbeijders 

http://www.hogenda.nl/docs/DocumentView.aspx?KeyValue={bc5c590f-b25f-438d-aff9-e0761e83cf9b}

Martin Jongkoen

scheiding

Zoekend met google op Catharina van Spies van Leursvelt komt google met het alternatief Catharina van Spies van Lensvelt. Van een site van Ton Lensvelt haal ik het volgende aan:

Bovendien komt Lens nog een aantal malen voor in de scheepstaal, onder meer in de betekenis van een lans of spies welke bij de jacht op walvissen en ijsberen gebruikt werd, maar ook als uitdrukking voor het met weinig zeil varen of voor anker liggen.

http://home.wanadoo.nl/tonlensvelt/naam.html

Martin Jongkoen

scheiding

Op 30 juni 2010 schreef ik het volgende.

''We hebben wel iets interessants ontdekt. Van Hendrik Jansen Spies hebben we al zijn kinderen opgezocht en daarna zijn trouwdatum. Zijn trouwdatum is dus het oudste wat we kunnen vinden. Daar wordt hij Hendrick Jansen jonge man van Ooij genoemd. (hij komt uit het gebied Ooij dat bij Echteld hoort)

Bij zijn oudste kind (Aaltje Hendricks) wordt hij 'Hendrick Jansen, den jongen Palsman' genoemd.

Bij zijn op een na oudste kind (Gerrit Hendricks) wordt hij vernoemd als: Hendrick Jansen Palsman.

En pas bij zijn derde oudste kind (Engeltje Hendricks) wordt hij 'Hendrick Jansen Spies ofte den jongen Palsman' genoemd.

Bij zijn vierde kind (Johannes) wordt hij Hendrick Jansen Spies genoemd.

Bij zijn vijfde kind (Jantgen) wordt hij 'Hendrick Janse Spijes den jongen Palsman' genoemd.''

Dus misschien zou het toch kloppen wat betreft de naam van Gelder?

Frank Visser

scheiding

Van Gelder hoeft op dat moment nog geen familienaam te zijn, maar kan ook slaan op waar iemand vandaan komt/kwam (herkomst). Zie voor de verschillende betekenissen de 1e link, terwijl de 2 volgende linken slaan op het voormalig Hertogdom Gelre (grotendeels huidig Gelderland met een stuk NRW/Duitsland -> Paltsman?) en de Duitse plaats Gelderen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelder

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Gelre

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Gelderen

Martin Jongkoen

Lisa

scheiding

Lisa,

Waarom deze Spam-reclame?

Martin Jongkoen

scheiding

Aangenomen dat Hendrick Spies op de inwonerslijst van 1693 onze Hendrick Janse Spies is kunnen we aannemen dat de boerderij de Spees misschien niet van hen is geweest (je moet vrij vermogend zijn geweest en volgens de inwonerslijst had men niet eens paarden). Wel kan het zo zijn dat ze er gewerkt hebben / aanliggend gewoond.

Ik heb ook geen bewijs kunnen vinden dat Hendrick uit Leeuwen komt. Wel denk ik dat we niet te ver uit de omgeving Echteld moeten zoeken.

Hoe kunnen we zeker weten dat Johannis Spies op die lijst de vader is van Hendrick Spies?

Wat staat er precies in de trouw acte van Henrick Spies en Jenneke Barends?

Kan iemand een blik werpen op het volgende archiefstuk om het gelders archief? http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?miview=inv2&mivast=37&mizig=210&miadt=37&micode=0186&milang=nl&mizk_alle=Spies

Het betreft Hendrik Jansz. Spies contra Gerrit van Erkelens

Gerrit van Doorn

scheiding

Vermoedelijk heeft Frank Visser over dit stuk uit 1712 op jun 2010 | 11:38 het navolgende gemeld:

 

We hebben ook de ORA archiefstukken ingezien maar troffen weinig interessants aan. Heet eerste en oudste stuk ging volgens ons over twee percelen grond de Hendrick Jansen had verkocht maar geen geld had ontvangen van de koper.

 

- voor ons moeilijk te lezen -

 

Of ze een kopie hebben laten maken, wordt niet gemeld.

Martin Jongkoen

scheiding
Photobucket" alt="" />

Frank Visserscheiding

@ Gerrit wat betreft je eerste alinea, een kennis van ons heeft ons enige tijd geleden deze informatie opgestuurd. De betreffende persoon komt hier ook in voor:

 

Uit de oudrechterlijke archieven van Echteld (1660-1739). We hebben ook van 1739 tot 1811, die heb ik niet ingekeken., het ging mij om de oudere Spiesen.

Nb. Het oudrechterlijk archief kun je vergelijken met de huidige notaris

 

PROTOCOL 410 (folio 73v.)

Hendrik Jansen Spies jongman, wonende tot Oij, promisit aen Agnita de Haes 100 gulden cum interesse en stelt tot een hijpotheecq huijsinge en hofstad met den aenkleve van dien op Oij onder Echtelt gelegen, oost Claes Jansen, zuijd den Ban­dijk, west Rutger Jansen ende noorden den Hoofden Bomgaert ende voorts generalijk, den 21° junij 1680. Geregistreert den 22° november 1680.

 

 

PROTOCOL 520 (folio 102v.)

Henrick Jansen Spies ende Jenneken Berndts echteluijden hebben schuldigh bekent aan dominee Johannes van Raesvelt ende Ida Keldermans echteluijden de somme van vijftigh gulden cum interesse ende daar voor verbonden seecker huijs ende hofste­deken groot omtrent een hont onder Echtelt in de buerschap Oij gelegen, daar oost de gemeijne straat, zuijden Sint-Sebasti­aensstraat, west Rutjer Jans ende noorden den Hotsen Boom­gaert, ofte wie etc., vermogens obligatie van den 18° maij 1693. Geregistreert den 22° maij 1693.

 

#Gecasseert op quitantie van dominee P. Bisschop ecclecia van Lienden, sijnde hem aangedeijlt van sijn vrouwswegen Mechtelt Cornelia van Raatsveldt, uijt den boedel van dominee Johan­nes van Raatsveldt, gedateert den 20° november 1715, mij vertoont en gebleecken.#

 

 

PROTOCOL 558 (folio 111v.)

Johannes Spies alias Palsman en Aaltje ...[achternaam ont­breekt], echte­luijden promiserunt aan den Armen van Echtelt 57 gulden ad 6 percento en hebben daar voor verbonden seeckere huijsje met een boomgaartje in de buijrschap Oij kerspel Echtelt, oost Sint-Bastiaan en beneden de Swaan, vermogens obligatie bij die debiteuren en geërfde getuijgen op den 13° april 1697 beteec­kent. Geregistreert den 20° april 1697.

 

 

PROTOCOL 650 (folio 139v.)

Aan soodaene gereede en ongereede goederen als Gerrit van Erckelens onder den kerspel van Echtelt en voorts etc. is hebbende en wel in specie aan soodaene gedeelte als denselven in en aan het huijs genaamt de Groote Rondout onder Oij in voorschreven kerspel gelegen, is gepant door Henrick Jansen Spies, omme daar aan te verhalen eene somme van sevenenveer­tigh gulden hercomende wegens coop van gras in den jaare 1708 van de heer Klinckstet gekoft op den 18° junij, 't welck den besetter uijt kragt van borghtoght heeft moeten voldoen, edoch alle salvo calculo et etc., vermogens pandinge van den 29° september 1711. Geregistreert den 29° september 1711.

 

PROTOCOL 838 (folio 225 - 225v.)

Rijck van Toorn en Neeltje Gossens de Vheer eghteluijden hæc cum tutore marito hebben deughdelijk schuldigh bekent aen den Huijsarmen van Eghtelt eene capitale somma van éénhondert gulden cum interesse ad 3 percent jaerlix en daer voor speci­aal verbonden eene huijsinge met hof en boomgaert groot on­gevheer een hond, oost de weduwe Rutger van Ooster­houd, zuij­den Bandijck, west dorpsafwegh, noorden de gemeene straat; met nogh het reght van den erfpagt van een halve mergen Vicarije, oost Peter Cup, zuijden de straat, west weduwe Crauwel en noorden Jan Cornelisse; en dan nogh van deselve Vicarije een huijsken met den aenkleve vandien staande tegenover de Swaen, oost 't Oijse kerkhof, zuijden Bandijck, noorden de weduwe Hendrick Spies, ofte wie etc. en voorts generalijk etc., vermogens obligatie van den 11° november 1728 bij die debiteu­ren eghteluijden en geërfde getuijgen onderteekent. Geregis­treert den 6° december 1728.

 

PROTOCOL 686 (folio 148v.)

Aan sodaene gerede en ongerede goederen als Aart Hendrickse van Manen als principaal en Hen­drick Janssen Spies en Gerrit Hendricksen als borgen en medeprincipaalen in de buijrschap Ooij kerspel Eghtelt en voorts etc. sijn hebbende, is gepand door den heer doctor Massingh schepen en raad der stadt 's-Hartogenbos qualitate qua, omme daaraan te verhaalen de somme van tweehondert seven gulden, den gulden ad 22 stuijvers gerekent, herkomende per rest van paghtpenningen van 't Barte­weertje onder Ooij voorschreven gelegen, over de jaaren 1707, 1708, 1709 en 1710 salvo calculo et deducto soluto deductisque deducendis, vermogens acte van den 4° augustus 1716 en insinu­atie van den 5° dito. Geregistreert den 10° augustus 1716.

 

 Hendrick wordt ook nog een keer genoemd als begrenzer:

Alnogh vier hont boomgaerdt en bouwlandt mede op 't Hogevelt onder Egtelt gelegen, oost Herman Hendrickse, noorden 't Groenestraetje. Daerbij aen landijck eene roede, naest gedeijckt Henrick de Palsman, beneden Verweij. Nogh vier roeden boven Jan Ariense, beneden de erffgenamen van Gerrit Willemse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

NO. 1047. Wïllem van Boicholt en Johan Spies stellen zich borg voor Johan de Haan, die op

last des Hertogs gevangen was genomen als beschuldigd van aan eenen afgezant des konings van

Frankrijk 300 gouden kroonen ontvreemd te hebben.

17 Februarij 1521.

 

Frank VisserWie (onder)zoekt wie? overeenkomsten

In bovenstaande tekst is gekeken naar familienamen die ook voorkomen in het Wie (onder)zoekt wie? register. De volgende overeenkomsten zijn gevonden:
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!