stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » adolf dekker


Profiel afbeelding

Beste Dolf, heel hartelijk dank voor je uitgebreide informatie. Ik ben wel blij met dit forum. Is Hermanus Hendrikus Dekker (geboren in Amsterdam?) uit het tweede huwelijk van Adolph Dekker? Ik heb een foto van zijn (andere) drie (klein) kinderen Dekker, Adolph, Gerrit en Anthonia Wilhelmina Johanna?, zijn uit zijn eerste huwelijk? Vriendelijke groet Trijntje

Tineke Veenendaal

Beste Trijntje, volgens de informatie van mijn zwager is hij uit het huwelijk met Wilhelmina Johanna (of J.W.) Limber en niet uit zijn huwelijk met Petronella Wilhelmina Eibrink. Maar dat kan een foutje zijn, zoals ook diverse data verschillen (bijv. Adolf geboren/gedoopt op 30-11-1850 of 1852). Wat mij wel intrigeert is de plaats Pottebrunn. Mijn opa CLJ (van 24-8-1879) begroette mij altijd met een rijmpje dat begon met "Adolf Dekker, Potte(n)brunn, lang en dun, etc. ". Als kleine jongen kon ik dat nooit plaatsen, waarschijnlijk verwijst het naar zijn vader of grootvader Adolf die als 60 jarige getuige was bij de aangifte van zijn geboorte. Ik zal mijn zwager vragen dat eens uit te zoeken, die is beter thuis in dit vakgebied. Hij heeft de diverse archieven geraadpleegd in o.a. Naarden en Obernetphen en achtergrondinformatie verzameld over o.a. de militaire carriere van "stamvader" Adolphus Decker.

Mvgr

Dolf Dekker

Beste Dolf  dat Pottenbrun is voor ons ook een raadsel, op genlias staat dat. Op de persoonskaart van Adolph Dekker, die trouwde met Cornelia Veenendaal op 15.11.1876, is hij weer in Amsterdam geboren. En de datum Amsterdam van Adolph Sr. 30.11.1850 is omdat er geen Adolph in Amsterdam voorkomt die is geboren in 1852 en trouwde met zowel Cornelia van Laar en Wijntje van Laar (zusjes) .Wat wel weer heel leuk is, dat "mijn'' Adolph Dekker lang en dun was, mager zelfs zou je kunnen zeggen. Misschien heeft hij het familiegrapje/rijmpje over Pottenbrun, bij de huwelijksceremonie ook herhaald? en hebben "ze" het verkeerd opgeschreven.Of en dat kan natuurlijk ook zomaar kwamen de Dekkers oorspronkelijk uit Pottenbrun? Waar rook is, is ook vuur. En is dat rijmpje een verwijzing naar de familie aldaar. Bij gelegenheid zal ik de huwelijksakte nog eens na gaan kijken in Amsterdam. Een volgende vraag omdat ik dacht dat deze Dekker tak met "mijn" Adolph was uitgestorven, want hij had maar één dochter en die is kinderloos gestorven, is de brandende vraag nu, zijn er nog foto's van jouw familie en zou je die met mij willen delen? Mijn Adolph was als kind al een smal jongetje (op de foto) en op latere leeftijd is,dat niet veel beter geworden.(ook op een foto). Is er nog contact geweest met deze Adolph, of zijn dochter Toosje, of is dat te ver weg? Cornelia Veenendaal waar hij mee was getrouwd, is een zuster van mijn grootvader.

Vriendelijke groet, Trijntje

Tineke Veenendaal

Beste Trijntje,

Ik zal navraag doen naar foto's, maar voor zover mij bekend hebben we geen foto's van voor ca 1930. Natuurlijk wil ik die delen als we iets vinden. Mijn vader en ooms waren ook allemaal lang en dun voor die tijd (meer dan 190 cm). Grootvader CLJ was dat oorspronkelijk ook, maar ik ken hem alleen klein door Engelse ziekte en een bochel. In mijn tak gingen wel verhalen over een andere Adolph die door een correctere spelling van zijn naam door erflater Adolph (uit 1818) meer was begunstigd dan "mijn" overgrootvader Adolf. Maar dat kan ook te maken hebben met russische staatsobligaties (spoorwegen) die na de revolutie waardeloos bleken.

Mvgr, Dolf

Dolf Dekker

Hermanus Hendricus dekker overlijdt voor 28.06.1905 omdat Neeltje Gosen, geboren Amsterdam 13.07.1859 dan hertrouwde met Bernard Koopziek geboren Amsterdam 11.08.1840  hij is een vondeling.  dus ouders onbekend. Weduwnaar van: Catahrina Margaretrhata Wille. Het huwelijk vond plaats in Amsterdam 28.06.1905. Stiefvader van:"Hendrik Christiaan Dekker, geboren Amsterdam 08.01.1882 en Maria geertruida, geboren Amsterdam 24.09.1887.

Vr. gr. Trijntje

Tineke Veenendaal

Trijntje,

Nog iets om uit te zoeken, want de namen Hendrik Christiaan (oom van Hermanus Hendrikus en getuige bij zijn geboorteaangifte) en Maria Geertruida lijken te kloppen. Neeltje Gosen was volgens mijn informatie op 24-2-1879 getrouwd met Adolf Dekker (geboren 30-11-1850 of 1852 en overleden op 31-12-1921) en broer van Hermanus Hendrikus d.d. 26-9-1855. Adolf was nogal zuinig, want in onze tak wordt nog steeds in situaties waarbij nogal ruimhartig wordt uitgedeeld, zijn lijfspreuk herhaald: "Neel, denk om morgen !!".

Mvgr Dolf

Dolf Dekker

Hierbij de achtergrondinformatie over Adolf Decker/Dekker van de hand van mijn zwager Peter Hollander:

 

Genealogische informatie over een familie Dekker.

 

De stamvader van de hieronder behandelde Nederlandse familie Dekker is Adolphus Decker, gedoopt op 16 januari 1757 te Obernetphen, een klein dorpje in de buurt van Siegen de hoofdstad van het Graafschap Nassau.

Op 13 september 1787 trouwt hij in Naarden, hij is dan in dienst van het Staatse Leger als sergeant in het regiment van kolonel van Pabst.

De naam Decker of Dekker verwijst naar het beroep van dak- of rietdekker.

Bij de volkstelling van 1947 waren er 18.782 dragers van de familienaam Dekker in Nederland.

Adolf, Adolph, Adolphus, Dolf, Adolfine(vr.): een Germaanse naam die betekent edele wolf.    

                                                                                        

De politieke situatie onder Prins Willem V

 

In 1784 ziet de Prins zich genoodzaakt uit Den Haag te vertrekken. De Stadhouderlijke familie verbleef sindsdien in het Oosten van het land. In Hattum accepteert het volk een Prinsgezinde burgemeester niet. Willem V organiseert september 1786 een strafexpeditie met behulp van Gelderse troepen uit Brabant. Als reactie schorsen de Staten van Holland de Prins als kapitein-generaal over ?hun leger?. Tevens roepen zij hun regimenten (ca.58 %van het leger) terug naar het gewest Holland. In de zomer van 1787 gaat zijn vrouw op reis van Nijmegen naar Den Haag om het gezicht van de Oranjes te laten zien. De Prins zelf durfde niet. Bij Goejanverwellersluis wordt zij tegen gehouden. Willem V roept de hulp in van zijn zwager Frederik Willem II van Pruisen.

De vesting Naarden had het garnizoen versterkt op 18-9-1787 met troepen uit het Gooi als er een Pruisische divisie in het Gooi verschijnt. Naarden kiest geen partij tussen Patriotten en Prinsgezinden. De garnizoenscommandant, kolonel Baron de Mattha, gaat op 25-9-1787 naar Amsterdam voor overleg met de commissie van defensie. De stadsregering geeft dan op 30-9-1787 de vesting over aan de Pruisen. Op 1-10-1787 marcheert het bataljon Infanterie Van Pabst uit Naarden. Op 1-2-1793  verklaart Frankrijk de oorlog aan de Koning van Engeland en aan de Stadhouder der Nederlanden (dus niet aan de volken, maar aan hun tirannen).

In 1793 en begin 1794 zag het Nederlandse leger kans Franse aanvallen in België af te slaan, maar toen was men aan het eind van zijn krachten en langzamerhand week men voor de overmacht naar het Noorden terug. In januari 1795 trokken de Fransen o.l.v. Pichegru de bevroren rivieren over. Op 19 januari verscheen een afdeling in het Gooi. De stad Naarden wordt overgegeven aan de Fransen. De Prins was inmiddels vanuit Scheveningen naar Engeland gevlucht.          

 

Het regiment van Pabst

 

De militaire loopbaan van Arnold Jacob Hendrik Maurits van Pabst begint in 1762. In 1772 wordt hij kolonel commandant bij het regiment Nationalen nr. 18.Op 18-6-1781 wordt hij kolonel, het regiment heet voortaan regiment Pabst. Op 15-10-1787 wordt hij generaal majoor. Pabst volgt in 1772 François van Aertsen van Sommelsdijk op als kolonel. In het regiment was circa 40% der officieren buitenlander.

De legerplaatsen van het regiment zijn:

1773 Den Bosch.

1774 Steenbergen,Willemstad/Tholen,Lillo/Scheldeforten

1777 Arnhem Doesburg.

1778 Arnhem.

1779 Groningen en Fort Coevorden.

1780 Groningen.

1784 Tholen, Rijsel, Scheldeforten.

1785 Steenbergen, Den Bosch.

1786 Nijmegen.

1787 Naarden.

1789 Bergen op Zoom.

1790 Vlissingen, Middelburg.

1791 Middelburg, Vlissingen, Tholen, Zierikzee.

1792 Zutphen, Doesburg                                                                                                        

1793 Zutphen, Doesburg.

1794 Breda.

 

Op 31 maart 1793 overlijdt Van Pabst, inmiddels Generaal Majoor, te Delft en hij wordt opgevolgd door Generaal Majoor Alexander, Graaf van Wartensleben.

 


De militaire loopbaan van Adolphus Decker

 

Adolphus Decker behoort in 27-3-1781 als grenadier bij de lijfcompagnie van het 1e Bataljon van het regiment infanterie van de Kolonel Baron van Pabst en is gelegerd in het garnizoen Groningen. Grenadiers hebben tot taak het werpen van handgranaten naar de vijand en bestorming van bressen. Zij zijn voorzien van een geweer met bajonet en een tas met 20 handgranaten. Decker is dan 23 jaar oud en lang 5-9-2 (1.80m). Hij is de vijfde in lengte van totaal 47 man. De minimumlengte was 5-4 Rijnlandse maat. Waarschijnlijk is hij in Oktober 1774 als soldaat begonnen. In latere stukken staat, ?aan wie gepresenteerd en door wie goedgedaan?: Col. Pabst. Dat is blijkbaar zijn eerste officier in het Staatse leger.

 

Op 24-3-1785 wordt onze Adolphus korporaal en op 14-3-1793 wordt hij aangesteld als Capitain des Armes. Dit is hoofd van de wapenkamer, een sergeantsrang. Op 25-3-1794 wordt hij sergeant. Hij heeft dan 3 jaar 11 maanden en 23 dagen in de E compagnie gediend en 16 jaar en 5 maanden in de A compagnie. Op 30 juni 1795 gaat hij met pensioen. Op die datum komt het leger onder supervisie van de Fransen.

 

Uit de militaire gegevens blijkt dat Adolphus Decker is geboren in Obernetphen bij Siegen (in Nassau). Hij is van de Roomse religie.

In 1780/81 was blijkens een onderzoek ca. 45% van de in diensttredende militairen buitenlander. Hiervan was ca. 80% Duitser en daarvan kwamen velen uit Nassau. Met name de uit Siegen aangeworven soldaten golden meestal als zeer trouw aan de Oranjes. Hierbij is ook de invloed van Johan Maurits van Nassau Siegen van belang. Een sergeant verdiende toen 33 gulden per 42 dagen. Het verlengen van de kalender-maand in de loop der eeuwen tot 32, 42 en soms zelfs 48 dagen was uit geldgebrek.

 

De Familie Dekker in Nederland 

                                                                                       

Adolphus Decker/Dekker (1) is op 13-9-1787 voor Schout en Schepenen te Naarden gehuwd met Johanna Emmerling, jonge dochter geboren te Amsterdam en beiden wonende te Naarden. Adolphus (1) is overleden op 12-9-1808 oud 51 jaar (Begraafboek Ned.Herv. Kerk Naarden 14-9-1808).

Kinderen Hervormd gedoopt:

-        14-10 -1787 Katrina Francina, gedoopt in het Burgerweeshuis, waarschijnlijk omdat de Pruisen in de kerk waren gelegerd.

-        22-09-1790  Christiaan

-        11-09-1793  Elisabet.

-        06-11-1796  Clarina Francina.

-        11-09-1797  Maria (geboren 7 september) Overleden 12-3-1859. Zie vervolg.

-        09-06-1799  Elisabeth.

-        27-11-1801  ?? Hendrik Christiaan. Overleden 31-10-1877.

-        27-12-1801  ?? Clara Francina, overleden 12-11-1811 Het adres is dan Gijgelstraat te Naarden.

-        09-10-1805  Johanna, getuige haar tante Geertrui Emmerling.

 

Op 31-10-1793, op 21-1-1800 en op 1-11-1805 is een kind van Adolph Dekker overleden.

 

Op 25-4-1818 wordt te Naarden Adolph Dekker (2) geboren (Geboorteakte d.d. 27-04-1818). Vader is niet vermeld, moeder is Maria Dekker, dienstmaagd, wonende te Naarden. Naarden als garnizoensstad had rond 1800 een hoog percentage onwettige kinderen. In sommige jaren 25%. In 1820 40% voorechtelijke kinderen en ca. 1% buitenechtelijk.                                                                  

 

Adolph (2)  trouwt op 23-2-1842 met Wilhelmina Johanna Limber, geboren op 30-9-1815 te Nieuwer Amstel, van beroep naaister. Hij was toen meubelmaker van beroep. Ook staat wel kastenmakersknecht vermeld. Hij was uitgeloot voor de militaire dienst en woonde Boomstraat 62 in Amsterdam. Het beroep van zijn moeder Maria was naaister, maar in het bevolkingsregister van Amsterdam staat zij ook als weduwe (van wie ??) vermeld. Limber is een Duitse achternaam die o.a. in Siegen voorkomt.

 

De ouders van Wilhelmina Johanna Limber waren Harmen Henrich Limber en Geertruij Elfering die op 31-12-1805 huwen te Watergraafsmeer. Zij woont dan op de Keizersgracht bij de Reguliergracht.

 

In de periode 1864/1875 woont Adolph (2) in Amsterdam op het adres Boomstraat 90 samen met zijn eerste vrouw. Hun kinderen :

-        Geertrui Hendrika, geboren 11-5-1845                                                    

-        Adolf (3), geboren 30-11-1852 en overleden 31-12-1921,

-        Hermanus Hendrikus, geboren 26-9-1855. Zijn vader staat vermeld als kastenmaker. Zijn oom Hendrik Christiaan Dekker, oud 52 jaar en kleermaker van beroep, is getuige.

 

Op 5-4-1900 overlijdt Adolph Dekker (2), weduwnaar van J.W. Limber en echtgenoot van Petronella Wilhelmina Eibrink. In een testament opgemaakt 29-4-1897 vermaakt Adolph aan zijn kleinzoon Cornelis Lodewijk Johannes Dekker al zijn meubelmakersgereedschap en zijn schaafbank.

 

Adolf (3) trouwt op 24-2-1879 te Amsterdam met Neeltje Gosen. Hij woont dan in de Boomstraat en zij op de Snoekjesgracht. Zij is de dochter van Cornelis Lodewijk Gosen, metselaar, en Antje Klock. Haar ouders woonden in de Koningsstraat.

 

Op 24-8-1879 wordt geboren Cornelis Lodewijk Johannes Dekker. Zijn vader is dan 25 jaar (moet zijn 27) en timmerman van beroep. Zijn moeder is Neeltje Gosen. Het adres is Snoekjesgracht 3. Getuige is Adolf Dekker, meubelmaker en oud 60 jaar.                                               

 

Cornelis Lodewijk Johannes is op  6-2-1902 gehuwd met Aaltje Jonkers, geboren op 1-10 1879 te Wolvega. Hij overlijdt te Amsterdam op 20-2-1970 en zij op 5-6-1943.

Het echtpaar krijgt 5 kinderen:

-        Geertrui Hendrika, geboren op 4-6-1902.

-        Cornelis Lodewijk Johannes, geboren op 28-1-1906.

-        Jan Hendrik, geboren op 15-9-1907.

-        Adolf (4), geboren op 21-7-1909.

-        Coenrad Christiaan, geboren op 9-6-1912.

-        Willem, geboren op 18-6-1916.

 

Adolf Dekker (4) trouwt op 9-5-1932 met Sijtske Schaafsma, geboren op 20-5-1911 te Harlingen.

Hun kinderen zijn:

-        Maria Dekker, geboren op 19-5-1933

-        Adolfina Sijtske Dekker, geboren op 23-8-1937, gehuwd op 20-7-1960 met Peter Eduard Hollander.

-        Simon Dekker, geboren op 15-8-1941

-        Geertrui Hendrika Dekker, geboren op 3-4-1944

-        Sijtske Adolfina Dekker, geboren11-1-1947                                          

-        Adolf Dekker (5), geboren op 14-2-1949.

 

De familie Emmerling

 

In het poortersboek van Amsterdam d.d. 19-12-1758 staat dat Christiaan Henrick Emmerling, van beroep tapper, poorter wordt. Hij is afkomstig uit Ahrenstedt in Sleeswijk Holstein.

Een tapper is een soort kroegbaas die in de meest primitieve vorm zijn drankjes uit een venster aanbiedt. Van een herbergier is spraken als er ook onderdak wordt verschaft. Tappen= met kleine maat

In verband met de slechte kwaliteit van het drinkwater werd er veel bier gedronken. Eind 18e eeuw kwam de consumptie van brandewijn en jenever op. In 1843 waren er 34.000 tappers op een bevolking van 2.930.000 derhalve 1 tapper per 86 Nederlanders.

 

Christiaan Henrick Emmerling is gehuwd met Catherina Gunterman. Haar vader Frederik Guntherman was al poorter. Hij was kleermaker en inmiddels overleden. Hij was afkomstig uit Bremen.

Hun kinderen worden gedoopt in de Evangelisch Lutherse kerk:

-        28-12-1762 Johanna Anthonia. Dit is de Johanna die trouwt met Adolphus Dekker (1). Zij wordt gedoopt door Ds van Garel (In huijs) met als getuigen Hendrik Swart en Johanna Verbeek.

-        24-12-1769 Francina.

-        18-11-1772 Frederika.

-        Geertrui ??

-        Cornelia ??

 

Vier soldatenhuwelijken in Naarden

 

Behalve Johanna zijn ook drie zusjes in Naarden met militairen getrouwd.

Francina trouwt met Heinz Lem, sergeant in het privé-leger van de Zwitserse Generaal Majoor Johannes Friedrich Schmid van Malaus. Heinz kwam uit een dorp in de omgeving van Chur in het kanton Graubunden.

Geertrui trouwt op 24-9-1788 met Johannis Imhoff, afkomstig uit Bautzen in het graafschap Witgenstein. Hij diende van 1778 tot 1801 in het Staatse leger o.a. in het regiment Van Pabst/Wartensleben.

Cornelia trouwt op 14-8-1800 met Abraham Alberts geboren te Den Bosch, van beroep barbier. In een latere soldijlijst staat van hem vermeld: overgenomen van het corps vrijwilligers op 3-10-1809 om te dienen zo lang als den vijand het grondgebied van dit rijk zal bezetten.

 


Brief van Kolonel van Pabst aan Prins Willem V.

 

18 May 1782

Doorlugtigste Vorst Genadigste Heer

hebben Den Eere Uwe Doorl. Hoogheid te zenden de extracten van het geene de Compagnien na gehoude afreekeningh aan derzelver Capiteins, volgens het lening en schuldboek schuldig blijven en aan derzelver te goed houden.

Alsmede van de gehouden rekeningh der Battallions en Capitein Casse der twee Battallions van mijn onderhebbend Regiment zooals derzelve gesloten zijn binnen het garnizoen van Groningen met den 6e May 1782.

Sedert den 1e April jongstleden hebben wij dertien dooden bij het Regiment. De sieken beginnen enigzints te verminderen, zijnde thans nog hondert en twaalf man.

Na mij in de Hooge Protectie van Uwe Doorl. Hoogheid te hebben aanbevolen, noemen wij met alle eerbiedigheid

 

Doorlugtigste Vorst. Genadigste Heer

Uwe Doorlugtigste Hoogheid

Groningen                                                                   Onderdanigsten en

Den 18 Mey 1782                                                        gehoorzaamsten dienaar

                                                           A.J.H.M. van Pabst

                                                                                      Collonel

                                                                                                                                                                                                  Nassau

 

Adolphus Decker werd geboren in Hertzhausen op 11-1-1757 en op 16-1-1757 gedoopt in de St. Martinskirche in Obernetphen, een vroeg gotische kerk met als oorsprongsjaar 1239.

Obernetphen, een naam die niet meer gebruikt wordt, is een deel van Netphen, een voorstadje van Siegen in Nassau. Rond de St. Martinskirche werden de eerste huizen van Obernetphen gebouwd. De St. Martinskirche heet nu de Alte Martinskirche en is in gebruik bij de Evangelische Gemeinde.

 

De Nassaus waren na de Rijksdag te Worms in 1521 overgegaan naar het Protestantisme. In eerste instantie was de familie Luthers, rond 1570 gingen ze over naar het Calvinisme. Johan VIII van Nassau is echter in 1612 door zijn huwelijk met de Prinses van Ligne teruggekeerd tot het Roomse geloof.

In 1623 volgde hij zijn vader op als regerend vorst over een deel van Nassau, waaronder Netphenland.

Het principe ?cuius regio eius religio? (de religie van de vorst bepaalt de religie van zijn onderdanen) betekende in principe een terugkeer tot het Roomse geloof voor de regio. Tot 1651 is er om de St. Martinskirche geruzied. Van 1651 tot 1895 werd de kerk zowel door Roomsen als Protestanten gebruikt.

In 1895 bouwden de Roomsen een nieuwe St. Martinskirche.

 

In 1634, tijdens de 30-jarige oorlog, werd Obernetphen door een troep roofachtige soldaten onder leiding van Oberst Horst geplunderd. Ook de doopregisters etc. werden vernietigd. Zij gedroegen zich als ?heidenen en Turken?.

In 163-1637 heerste ook nog de pest.

In 1742 viel Netphenland toe aan Prins Willem Karel Friso, erfstadhouder van de Verenigde Nederlanden en was nu ook een deel van de grotere Oranjestaat.

Dat Adolph soldaat werd in het leger van Prins Willem V is dus niet zo vreemd.

In 1815 toen de Prins van Oranje Koning Willem I werd deed hij afstand van zijn deel van het Duitse stamland.

 

In het kantoor van de pastoor van Netphen bleek uitgebreide informatie voorhanden over diverse families, waaronder de familie Decker. In het Staatse leger heeft van 1781 tot 1788 gediend Ludwig Decker uit Afholderbach. Hij was katholiek en in 1781 waarschijnlijk 21 jaar. Zeer waarschijnlijk is dit familie van onze Adolphus. In het telefoonboek van Netphen en omstreken zijn ca. 25 Deckers te vinden.

 

Heemstede 14-7-2001

Peter E Hollander

Dolf Dekker

Beste Peter, heel hartelijk dank voor deze informatie en wat een onderzoekwerk!, geweldig en ik kan dit heel leuk (en lekker makkelijk zonder speurwerk) toevoegen aan mijn stamboom. Zo worden de Dekker's van één vel in het boek ineens een heel boekwerk! En ik maar denken, dat deze familie in de mannelijke lijn was uitgestorven! Gelukkig niet hè? Is er misschien toch nog een fotootje over van jullie familie voor bij mijn gegevens?

Nogmaals mijn dank, vriendelijke groet, Trijntje

Tineke Veenendaal

 Trijntje, ik heb digitaal een familiefoto uit ca. 1926, maar weet niet als nieuweling op dit forum nog niet hoe ik deze via een reactie kan bijvoegen.

Mvrgr Dolf

Dolf Dekker

Beste Dolf, helaas ben ik ook niet zo thuis in deze materie, ik vermoed, dat je het plaatje (naast het plaatje symbool invoegen kunt gebruiken) onder bij "verstuur een reactie". Ik moet mijn foto's nog even digitaal op de foto zetten, maar zal het weekend er mijn best op gaan doen en dan het een en ander uit proberen. Vriendelijke groet

Tineke Veenendaal

Beste Trijntje,

Van Peter kreeg ik nog zijn aantekeningen over voorouders van Adolph Decker (1), geboren 16-1-1757, gemaakt tijdens zijn onderzoek Obernetphen.

Vader van Adolph 1 is Johann Decker uit Herzhausen, geboren op 7-10-1725 uit het 2e huwelijk (d.d. 8-9-1720) van Cornelius.Decker met M. Catharina Schmitt uit Eckmannshausen. Johann had ook nog een broer Adolph, geboren op 14-4-1737. Vader Johann is op 13-4-1746 getrouwd met M. Catharina Kemper uit Obernetphen (dochter van Johann en M. Elisabeth) en is overleden op 1-5-1768 in Obernetphen.

Als de gegevens kloppen is Cornelius geboren op 10-8-1687 als oudste zoon van Hermann Decker, op 15-10-1686 getrouwd met A. Maria Selbach uit Herzhausen.

Ik heb een pdf met meer gen. gegevens, zal proberen die later te plaatsen.

Mvgr, Dolf

Dolf Dekker

Beste Dolf, weer ontzettend bedankt voor deze gegevens!  je zult wel gedacht hebben waar blijft ze met de foto's maar mijn scan apparaat is al een tijdje niet in orde, dus dacht ik dat ik wel een digitale foto van de oude foto's kon nemen, maar dat is geen sukses geworden. Dus had het geen zin deze zo te versturen. Ik ga ze nu ergens anders scannen. Nog even geduld. Je krijgt ze nog wel en hoe dat dan moet met dat bijvoegen, daar kom ik nog wel achter. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Vriendelijke groet, Trijntje

Tineke Veenendaal

Beste Trijntje, zoals beloofd hierbij nog de gegevens over voorouders in de regio Netphen. Gebaseerd op aantekeningen van Peter bij zijn onderzoek aldaar.

 

Voorouders in Netphen

 

De informatie in Netphen gaat terug tot ca. 1600 (zie genummerde kaarten in kerkarchief).

 

3478     Decker, Johan

            Geb.     : onbekend, Frohnhausen

            Ouders : Joes Decker (Joes = Johannes, verdere gegevens ontbreken), moeder onbekend

            Geh.     : 14-5-1631 met Agnes Hollinghauser uit Herzhausen, dochter van Thomas en Ceacilia

            Kinderen allen geboren/gedoopt te Herzhausen

-        26-12-1631       Joes

-        26-01-1634       A. Maria

-        12-04-1635       Sophia

-        05-12-1638       Margreta          zie 3204

-        16-02-1642       Johan               zie 3498

-        09-10-1644       Catharina

-        08-02-1654       Henrich                        zie 3500

 

????     Decker, Joes

            Geb.     : 26-12-1631 te Herzhausen

            Huwelijk niet gevonden in archief. Een van zijn kinderen moet Hermann Decker zijn, want op diens

            archiefkaart wordt verwezen naar nr. 3478

 

3501     Decker, Hermann

            Geb.     :  onbekend te Herzhausen

            ?          : 16-11-1712

            Ouders : Joes Decker, moeder onbekend

            Geh.     :  15-10-1686 met A. Maria Selbach uit Herzhausen, dochter van Joes Selbach en Veronica

                           Catharina ????? en overleden op 06-04-1719

            Kinderen allen geboren/gedoopt te Herzhausen

-        10-08-1687       Cornelius        zie 3514 hierna

-        30-07-1690       A. Catharina     ?  12-08-1694 te Herzh.

-        27-09-1693       Joes                zie 3521 (wordt kerkbestuurder)

-        30-12-1696       J. Jacob           zie 3518

-        30-12-1696       M. Catharina    ?  22-10-1697 te Herzh.

-        28-11-1700       J. Henrich        ?  09-09-1712 te Herzh.

-        15-02-1706       J. Wilhelm        ?  18-03-1714 te Herzh.

 

3514     Decker, Cornelius

            Geb.     : 10-08-1687 te Herzhausen

            ?          : 10-08-1743

            Ouders : Mannes Decker (zie 3501, verbastering van Hermann ??) en Maria

            1e huwelijk met M. Elisabetha Zoller uit Afholderbach (zie 6896), dochter van Joes en Gertrautt,

            Overleden op 06-06-1720. Kinderen uit dit huwelijk geboren/gedoopt in Herzh:

-        25-05-1715       J. Jacob           zie 3528

-        12-02-1719       J. Henrich        ?  25-04-1778

 

3519     Decker, Cornelius, ww (weduwnaar) zie hierboven 3514

            2e huwelijk op 8-9-1720, amper 3 maanden na het overlijden van zijn eerste vrouw, met

M. Catharina Schmitt uit Eckmannshausen (zie 5707), dochter van Christian en M. Elisabetha

Schmitt en overleden op 13-03-1762.

Kinderen uit dit 2e huwelijk, allen geboren/gedoopt in Herzh.:

-        29-03-1722       M. Elisabetha   ?  10-05-1722

-        18-02-1723       M. Elisabetha   ?  08-09-1725

-        07-10-1725       Johann            zie 3536, hierna

-        12-09-1728       A. Elisabeth      zie 4699

-        14-04-1737       Adolph             zie 3548

 

3536     Decker, Johann

            Geb.     : 07-10-1725 te Herzhausen

            ?          : 01-05-1768 in Obernetphen

            Ouders : Cornelius Decker en M. Catharina

            Geh.     : 13-04-1746 met M. Catharina Kemper uit Obernetphen (zie 4645), dochter van Johann en

            M. Elisabeth Kemper en overleden op 14-10-1780 aldaar.

            Kinderen uit dit huwelijk, allen geboren/gedoopt in Obernetphen :

-        06-06-1748       J. Franz

-        02-05-1751       A. Elisabeth      zie 3612

-        19-01-1755       M. Catharina

-        16-01-1757       Adolph : Dit is de stamvader van een familie Dekker in Naarden.

-        25-07-1759       M. Margretha

-        04-03-1762       Hermann

-        01-02-1764       Hermann

-        04-05-1766       M. Catharina    zie 4806

-        20-07-1768       M. Elisabeth

 

Mvrgr, Dolf

Dolf Dekker

Beste Dolf, heel hartelijk dank weer voor je gegevens. Ik heb de foto's vandaag gescand en als het goed is heb ik nu ook mijn e-mailadres aan je doorgegeven, zodat je als je dat wilt ook jouw e-mailadres kunt geven, dan kan ik de foto's versturen. Ik heb al van alles geprobeerd om het via deze site te doen maar het lukt echt niet. Onkunde van mijn kant. Van één bladzijde Dekker, ik heb het al gezegd nu een heel stamboek!  Klasse hoor en dank je wel voor al je moeite. Vriendelijke groet, Trijntje

Tineke Veenendaal


Beste Trijntje,

Ik onderhoud de stamboom van mijn familie Dekker-Van van der Wel.

Dekker-Sesink Clee is de familietak van mijn vriendin.

Zij is een kleinkind van Gerrit Dekker uit Haarlem (1886-1976), zoon van Adolph Dekker en Wijntje Dekker-van Laar

Die Gerrit jullie niet konden terugvinden. Gerrit kreeg weer een zoon, ook Gerrit genaamd die is getrouwd met T.A. Sesink-Clee. Zij kregen 4 dochters en die weer een hoop kleinkinderen.

Als je daar meer info over wilt dan hoor ik dat graag.

Gerard van der wel

gerard van der WelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu