stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Pieter Ariensz Hogendoorn geb ca 1671 geh m W J Stehouwer

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Ik zoek de ouders van Arie Pieterse Ho(o)ge(n)doorn gehuwd 5 mei 1719 te Heemstede en zijn broer Teunis Pieterse Ho(o)ge(n)doorn, die getuige was bij de geboorte van zijn zoon Joannes in 1726..

Pieter Ariensz Hogendoorn heeft een zoon Teunis (een naam die niet veel voorkomt bij de Hogendoorns vóór 1700) en een zoon Joannes.

Een zoon Arie ontbreekt evenwel op het op internet gepubliceerde gezin. .

Wellicht heeft Pieter Ariensz  Hogendoorn een zoon Arie uit een eerder huwelijk.

Arie Pieterszn trouwt in 1719 voor de RK-kerk.

Wellicht heeft iemand nadere informatie.

bvd

Leo Duivenvoorden

Duivenvoorden

Hallo Leo,

Hogendoorn's uit Hemstede zijn ook des Voorouders van mijn nederlandse vrouw. Ik heb er toch wat uitgevonden. Bestaat het Interesse nog ?

Arnold Bettray, Emmerich am Rhein / D

Arnold Bettray

Hallo Arnold,

Dank voor je reactie.(was overigens in mijn "spam-box 'beland.  

Kon mij de vraagstelling van ca 7 jr geleden niet eens meer herinneren.

Graag verneem ik wat jouw bevindingen zijn.

Ik heb inmiddels ook nadere info. Zie bijgaande copie van mijn word.doc inzake de stamreeks Ho(o)ge(n)doorn.

 

De achternaam Hoogendoorn lijkt afkomstig van het in 1371 bestaande (polder)gebied "De Hogedoorn" gelegen boven Almkerk in het land van Altena (beneden Gorinchem en Woudrichem)

Op een plattegrond uit 1868 van de gemeente Almkerk ligt ten noorden van Almkerk de polders:

"de Hoge Oude Doorn" * en "de Lage Oude Doorn".

En ten westen van het dorpje Almkerk de "Nieuwe Doornse Polder".

De lokatie is thans bekend als "Oude Doorn" (een doodlopende weg) met de in 1700 gebouwde molen genaamd "De Oude Doorn".

"Den Doorn" werd in de vorige eeuw als buurtschap bij het dorp Almkerk vermeld.

 

Voorvader Ho(o)ge(n)doorn

Geh met

 

(half)broers/zusters

    
   

Arien / A(d) ryaen ….zn ????? geb: tussen 1480 – 1520

De (groot)vader van onze Arien Jansz is vermoedelijk een broer of neef van Jacob Ariens c.q. Jacob A(d)ryaen (Pouwels).

  

Jacob Ariensz. HOGENDOORN <, geb. 1530 –1540 te Langerak

ook genaamd Jacob A(d)ryaen (Pouwels) Hoogendoorn .

omgeving Schoonhoven, Willigen Langerak, Lopik, Jaarsveld, Cabau ) Cabau was een katholieke enclave in protestants gebied.

Jacob was in 1593 eigenaar het verstrekte woonhuis Blaeckenburg (gebouwd voor 1350) + bouwland te Jaarveld. (ver)pachtte ook grond te Jaarsveld en Willigen Langerak..

Jan …..?sz …..

* 1560 – 1618 ( ca. 1590)

  

4 zonen. A(d)ryaen + Huybert geb. 1575 + Cornelis en Pauwels

    

Hoogendoorn

Aryen Jansz

* 1610 – 1639

1e Huw x in ?? met

 

 

 

2e x geh m in 1660 met

woonden toen omgeving Schoonhoven (Polsbroek,

Seventer,Cabau,Gelkenes)

N.N.

Omdat kinderen eerst naar grootouders en ouders vernoemd werden zal er uit een eerder huwelijk een Jan en een A(d)ryaen zijn.

Gerrichje (Geertje) Pouwelsdr Straver

Ovl vóór 1690

(blijkens een akte uit 1690 zijn Pieter en Abraham de enige erven(en dus kinderen) van door moeder Gerrichje ge-erfde 1/24 deel in nalatenschap stiefbroer Pank).

 

 

Jan Jansz Hogendoorn (is wellicht nr 1a zie hierna)

is getuige bij huwelijk in 1689 (Jan Jansz) en is peter bij doop

kleinzoon Arie Pieterse (Jan Jansz Hogendoorn.)

mogelijke broers

1. Joost* Jansz (Hogendoorn), jm. van Jaarsveld Otr. 6-11-1670

Grietje Herberts, jd. uijt Jaarsveld

(Vermoedelijke vader Jan Joosten ,geboren ca 1610 te Lopik,

geh 03051635 te Lexmond/ Meerkerk met Deliaentgen Jans

Verleck ( Jan Claesz Verleck en Willemtge Frederickdr) : kinderen:

1a, Jan Jansz, gedoopt 06-03-1636 + Joost Jansz (Hogendoorn)

2. Willem Jansz Hogendoorn, jm. van Jaarsveld otr. 13-8-1671 met

Anneken Gerrits, jd. van Uijthoorn, att. gegeven tot Amsterdam

3. Otto (Oth) Jans Hogendoorn gb 1635 huw 28 okt 1660 Jaarsvld

4. Jacob Jansz Hogendoorn (wedn Aafje Ariens) hertrouwt

30.10.1691 met Fijtje Jans (trouwboek ??jaarsveld e.o.)

* 2 vrouwelijke nakomelingen (Joosten Hoogedoorn) wonen in 1714

in Haarlem en Heemstede

    

Hoogendoorn,

Pieter Ariens (zich noemend Pieter Arisz Doorn )

* 1660 – 1669 (ca. 1664)

2e huw 23 october 1689

(beide alhier wonend) met

woont in 1690 op Grote Houtwegh buiten Haerlem.

 

Ovl: 06.04.1715 ( Santvaert)

1e huwelijk met ??

 

 

2e huwelijk

Maritje Teunis

jonge dochter uit de

Neederwaerdt

verm. ovl. 31.03.1714

te Santvaert

 

1e huwelijk ?? Jan Ariens ?? A(d)ryaen Ariens ??

2e huwelijk

Abraham Ariens Hogendoorn (soldaat in compagnie kapitein Kaesenbroot) verkoopt in 1690 samen met Pieter Ariens van een oom ge-erfde grond naast de Backerskade (de Overwaard*/ Brandwijck) * noordwestdeel alblasserwaard ligt boven de Neederwaerdt (middenwest alblasserwaard)

 

    

Hoogendoorn,(Doorn)

Arie Pietersz

* doop 16 maart 1695

adres Crayenest

gehuwd 5 mei 1720

(in huw reg "van Doorn") (RK Berkenrode /Heemstede)

adres: (buurtschap) Santvaert

# na 22.07.1755 te ?

Cornelia (Knelia) Pieters Lelivelt

 

Jannetje Pieters van Doorn * 1690-1693 begr 09.05.1724

Ovl bij of vlak na geboorte dochter Mariam dp 03.05.1724

Anthonius (Teunis)* Pietersz Hogendoorn dp: 10.09.1698 Crayenest

(getuige bij doop Joannes)

Teunis Hoogedoorn geh m Jannetje Gerritje bezitten op 6 mei 1744 een woonhuis, stalling. Erfg, werf tuin groot 350 roeden in Noordeinde van Heemstede a d Kloosterlaan.

Gerardus dp 02.11.1701 te Crayenest

 

   

.

Hooge(n)doorn, Joannes

(Jan) Ariens (Arisz)

doop 23.12.1726 (RK Kerk Berkenrode / woont te Heemstede)

# ??

tuinier,

geh 16-04-1752 te Lisse,.

Els(t)geest, Jannetje (Joanna) Pietersdr

* 15.10.1725

 

:

 

Maria (Marijtje) Ariensdr Hogendoorn dp 27.09.1721 Santvaert (meter bij dp Cornelis jansz in 1755 )

Petrus dp 16.05.1723 te Glip

Joannes dp 19.12.1724 te Heemstede

ovl vóór 1726 (gelet op geboorte Joannes(Jan) Ariesz 23.12.1726)

Gerardus Hoogdoorn dp 22.07.1730 te Heemstede

    

Hoogendoorn,

Cornelis Jansz

doop(RK) op 22-07-1755 te Lisse

1e x geh ca. 1784 met

2e x 18-05-1800 te Lisse

Duijndam (Vleische)

Aagje Hendriksdr

* ? # .? (Vleesche)

2e H x Van Bezu, Geertje Dirksdr , gedoopt (RK) op 18-11-1766 te

 

Pieter Jansz geb 05.02.1753 (peter van nichtje Joanna)

Cornelis 1 * 31.01.1754 # in 1754

Maria (Marijtje) Jansdr geb 1757 geh m Jan vder Putten (meter van nichtje Joanna)

Jannetje Jansdr Hoogendoorn * ?? geh Pieter van Schagen ?? (meter van nichtje Cornelia Cornelisdr (Cee)

Adriana * 1760 # 12.05.1828 geh B Kors # Bbrk

Gerrit Hendriksz Vleesche (peter neefje Cornelis Czn).

Broer van Aagje Duijndan/Vleische

    

Ho(o)gendoorn

Arie

Geb: 27.09.1785

Ov. 28.11.1835 Lissse

Werkman

Geh 01.12.1816 met

Van Berkel, Aaltje

Geb: 17.09.1790 nrdwh

Ov. 29.12.1863 te Lisse

 

1.Jan geb 05.04.1782 # 25.03.1837

3. Cornelia Cornelisdr (Cee) Hoogendoorn, doop (RK) op 27-09-1785 (tweeling met Arie)

geh <15.4.1809 met Daniël Leendertsz KERKVLIET, gedoopt (RK) op 04-10-1778 te Lisse Hieruit dochter Elisabeth Daniëlsdr KERKVLIET, doop (RK) 15-04-1809 te Lisse

4 Hijndrijntje * 1787 # 26.09.1827 geh J Knape

5.Huijbert *2904.1789 # 0702.1845geh Huibje van Stein

Halfbroers/zusters

2.Joanna Cornelisdr (Jannetje) dp12-03-1801 Lisse Peter: Pieter Jansz Hogendoorn. Meter: Maria Jansdr Hogendoorn).
3.Anna Cornelisdr dp (RK) 21-05-1803 Lisse Peter: Gerrit Dirksz van Bezu. Meter: Cornelia J van der Hulst).

4.Cornelis Cornelisz dp (RK) 16-06-1804 Lisse Peter: Gerrit Hendriksz Vleesche. Meter: Neeltje Pidr van der Lans).

Overlijdensaangifte 22-11-1804 te Lisse

    

Hogedoorn, Pieter

Geb. 29.10.1831 Lisse

Ov 25.12.1870 Lisse

Arbeider

Geh 01.06.1857 met

Teunisse, Cornelia

Geb 22.12.1832

Ov. 09.07.1895

 

Agatha geb28.03.1819 # 04.04.1898

Geh m Jac van Zelst

Engeltje (Engelina) geb 20.01.1821 # 22.02.1897

Geh m Gerrit Koeleman

Geertje geb 13.03.1823 # 21.10.1823

Cornelis geb 01.08.1824

Johannes geb 18.05.1828 # 30.01.1841

Cornelis ? geb ?? 1832 # 25.01.1832

geh m Alida vder Veldt

    

Hogedoorn, Adrianus

Geb. 13.02.1858 Lisse

Ov 25.02.1944 Lisse

Slachter

Geh 25.06.1885 met

Van Kesteren, Pieternelletje

Geb 05.01.1864 te nrdwijk

Ov.25.02.1928 Lisse

 

Petronella Wilhelmina geb 12.05.1862

geh m Petrus van Stein

Wilhelmus geb 20.01.1865

geh m Catharina van Diest

Johannus geb 05.10.1868

Petrus geb 01.04.1871

    

Hogedoorn,

Cornelia Catharina

Geb. 16.9.1888

Ovl 16.09.1972

Geh m

Blokker, Leonardus

* 24.04.1886

# 24.11.1950

 

Petrus Wilhelmus geb 02.12.1885 # 01.02.1959

geh m Anna G Assendelft

Johanna Maria geb 01.01.1887 # 22.02.1954

geh m Bancras Wilh Mooijekind

(kregen ook een tweeling 14.09.1913)

Catharia geb 31.05.1890 Missiezuster te Celebes

Adrianus geb 23.02.1892 # 08.03.1978

geh m Anna …..?

Thomas geb 19.09.1894

Catharina geb 23.04.1897# 31.10.1958

geh m Henk vder Burg (woonde te Maassluis, Tolk)

    

 

Duivenvoorden

Leo,

heel bedankt voor de veele voor mij toch weer onbekende / niuewe informaties. Mijn vrouw is en geboren van Zelst, met Voorouders als volgt:

Persoonskaart van Agatha Hogedoorn (Hoogendoorn)

Agatha Hogedoorn (Hoogendoorn) is geboren op 28-03-1819 in Lisse / NL, dochter van Arie Hoogendoorn (Hogedoorn) en Alida (Aaltje) van Berkel. Agatha is overleden op 04-04-1898 in Lisse / NL, 79 jaar oud. Agatha trouwde, 23 jaar oud, op 13-04-1842 in Utrecht / NL (kirchlich 29.12.1842 in Lisse / NL, Sint Agatha) met Jacobus van Sels (Zelst), 27 jaar oud. Jacobus is geboren op 27-06-1814 in Dordrecht / NL, zoon van Pieter van Selst (Zelst) en Anna van Wel. Jacobus is overleden op 02-03-1893 in Lisse / NL, 78 jaar oud.

Kinderen van Agatha en Jacobus:

1 Petrus Cornelis van Zelst, geboren op 15-04-1842 in Gorinchem / NL. Petrus is overleden op 25-02-1918 in Lisse / NL, 75 jaar oud. Petrus:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1867 in Lisse / NL met Anna Lek, 21 jaar oud. Anna is geboren op 21-08-1845 in Mijdrecht / NL, dochter van Jan Lek (Leek) en Helena Bouwhuizen. Anna is overleden op 12-05-1906 in Lisse / NL, 60 jaar oud.

(2) trouwde, 64 jaar oud, op 10-01-1907 in Lisse / NL met Petronella Geertruida Langeveld, 46 jaar oud. Petronella is geboren op 06-11-1860 in Noordwijkerhout/ NL, dochter van Theodorus Langeveld en Geertrui Prins. Petronella is overleden na 25-02-1918 in ? / NL, minstens 57 jaar oud. Petronella is weduwe van Johannes Schoorl (±1856-vóór 1907), met wie zij trouwde op 22-06-1886 in Noordwijkerhout / NL.

2 Albertus Adrianus van Zelst, geboren op 26-12-1843 in Lisse / NL. Albertus is overleden op 26-02-1910 in Lisse / NL, 66 jaar oud. Albertus:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 18-08-1870 in Warmond / NL met Alida Heskens (Meskers Mesker), 23 jaar oud. Alida is geboren op 13-02-1847 in Warmond / NL, dochter van Joannes Bernardus Meskers en Willemina Kouwenhoven. Alida is overleden op 14-07-1876 in Lisse / NL, 29 jaar oud.

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 15-07-1876 in ? / NL met Antje Zwanenburg. Antje is geboren in ? / NL. Antje is overleden op 11-02-1883 in vermutlich Lisse / NL.

(3) trouwde, 58 jaar oud, op 10-06-1902 in Noordwijkerhout / NL met Johanna Maria Heemskerk, 52 jaar oud. Johanna is geboren op 22-05-1850 in Nordwijkerhout / NL. Johanna is overleden in ? / NL. Johanna is weduwe van Johannes de Klerk (±1846-vóór 1902), met wie zij trouwde op 27-05-1879 in Noordwijkerhout / NL.

3 Johannes Jacobus van Zelst, geboren op 14-12-1844 in Lisse / NL. Johannes is overleden vóór 08-03-1848 in Lisse / NL, ten hoogste 3 jaar oud.

4 Johannes Petrus van Zelst, geboren op 08-03-1848 in Lisse / NL. Johannes is overleden in ? / NL. Johannes trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vóór 03-06-1876 in vermutlich Lisse / NL met Johanna van der Meij. Johanna is geboren in ? / NL. Johanna is overleden in ? / NL.

5 Adrianus van Zelst, geboren op 19-02-1850 in Lisse / NL. Adrianus is overleden vóór 21-09-1853 in Lisse / NL, ten hoogste 3 jaar oud.

6 Joanna Catharina van Zelst, geboren op 27-02-1851 in Lisse / NL. Joanna is overleden in ? / NL. Joanna trouwde, 23 jaar oud, op 03-02-1875 in Lisse / NL met Jacobus Franciscus Uphoff, 26 jaar oud. Jacobus is geboren op 26-11-1848 in Abcoude / NL. Jacobus is overleden op 05-04-1916 in Sassenheim, 67 jaar oud.

7 Alida van Zelst, geboren op 06-05-1852 in Lisse / NL. Alida is overleden vóór 12-01-1862 in Lisse / NL, ten hoogste 9 jaar oud.

8 Adrianus van Zelst, geboren op 21-09-1853 in Lisse / NL. Adrianus is overleden in ? / NL.

9 Jacobus Antonius van Zelst, geboren op 18-10-1855 in Lisse / NL. Jacobus is overleden vóór 10-09-1858 in Lisse / NL, ten hoogste 2 jaar oud.

10 Leonardus van Zelst, geboren op 13-04-1857 in Lisse / NL. Leonardus is overleden in ? / NL.

11 Jacobus van Zelst, geboren op 10-09-1858 in Lisse / NL. Jacobus is overleden in ? / NL.

12 Alida Johanna van Zelst, geboren op 12-01-1862 in Lisse / NL. Alida is overleden vóór 06-12-1864 in ? / NL, ten hoogste 2 jaar oud.

13 Alida van Zelst, geboren op 06-12-1864 in Lisse / NL. Alida is overleden in ? / NL. Alida trouwde, 24 jaar oud, op 26-11-1889 in Lisse / NL met Wijnandus Wilhelmus van der Wiel, 23 of 24 jaar oud. Wijnandus is geboren in 1865 in Leimuiden / NL, dochter van Jan van der Wiel en Gezina van Graas. Wijnandus is overleden in ? / NL.

_____

Ik zal mij binnenkort met wat meer details melden.

Beste Groeten

Arnold

Arnold Bettray

hoi allemaal

Jacob Ariensz. HOGENDOORN  is mijn directe voorouder

leuk om dit allemaal te lezen wie weet kan ik u nog ergens mee helpen

ik heb namelijk een boek van mijn tak hoogendoorn

 

gr johan hoogendoorn

johan hoogendoorn

Hallo Johan,

Ik zoek de voorouders van mijn voorvader

Aryen Jansz Hoogendoorn geboren tussen ca. 1610 en 1639

1e Huw x in ?? met ??? waaruit vermoedelijk een Jan en een Arie

2e huwelijk met mijn voorouder Gerrichje (Geertje) Pouwelsdr Straver,

waaruit 2 kinderen t.w. Pieter en Abraham Ariens Hoogendoorn

Ene Jan Jansz Hogendoorn

is getuige bij (2e) huwelijk Pieter Ariens (Hogen)Doorn met

Maritje Teunis jonge dochter uit de Neederwaerdtin 1689

Ook is er een Jan Jansz peter bij de doop van kleinzoon Arie Pieterse (Jan Jansz Hogendoorn.)

Deze Jan Jansz kan de vader van Aryen Jansz Hoogendoorn zijn, maar zal vermoedelijk een broer (uit het eerste of een later huwelijk van zijn vader Jan ....zn ) van Aryen Jansz zijn.

Andere mogelijke broers of neven* van Aryen Jansz zijn:

* c.q. kinderen van (mogelijke) broer Jan Jansz

1. Joost* Jansz (Hogendoorn), jm. van Jaarsveld Otr. 6-11-1670

Grietje Herberts, jd. uijt Jaarsveld

(Vermoedelijke vader Jan Joosten ,geboren ca 1610 te Lopik,

geh 03051635 te Lexmond/ Meerkerk met Deliaentgen Jans

Verleck ( Jan Claesz Verleck en Willemtge Frederickdr) : kinderen:

1a, Jan Jansz, gedoopt 06-03-1636 + Joost Jansz (Hogendoorn)

2. Willem Jansz Hogendoorn, jm. van Jaarsveld otr. 13-8-1671 met

Anneken Gerrits, jd. van Uijthoorn, att. gegeven tot Amsterdam

3. Otto (Oth) Jans Hogendoorn gb 1635 huw 28 okt 1660 Jaarsvld

4. Jacob Jansz Hogendoorn (wedn Aafje Ariens) hertrouwt

30.10.1691 met Fijtje Jans (trouwboek ??jaarsveld e.o.)

* 2 vrouwelijke nakomelingen (Joosten Hoogedoorn) wonen in 1714

in Haarlem en Heemstede

 

Bovengenoemde informatie heb ik van internet geplukt.

Met de op internet vermelde nazaten Jacob Ariens c.q. Jacob A(d)ryaen (Pouwels) Hoogendoorn

heb ik geen duidelijke aansluiting kunnen vinden.

Als je in jouw stamboominfo ergens wel een mogelijke aansluiting tussen de nazaten van jouw oudst bekende voorvader Jacob Ariensz. HOGENDOORN kunt leggen dan verneem ik dit zeer gaarne van je.

 

Met vriendelijke groet

Leo Duivenvoorden.

duivreb@quicknet.nl

Duivenvoorden

Hierbij mogelijke aanvullende informatie

Joost Jansz (Hogendoorn), jm. beide van Jaarsveld, otr. 6-11-1670 Jaarsveld met Grietje Herberts, jd. uijt Jaarsveld

13- 6-1675 Herbert g.-

2e otr/tr. 20-9/9-10-1692 Jaarsveld met Marrigje Elbers, jd. van Bergambacht

Egbert Joosten Hogendoorn, * Jaarsveld, won. Vogelezangse kade bij de Fuijkebrug met Neeltje Cornelisse Roskam

30- 6-1720 Trijntje g.Merrigje Egberden (grootmoeder)

Claes Arentsz Hogendoorn, wedr. te Willige Langerak, otr. 11-4-1658 Lopik tr. Cabauw met Neeltjen Aarjen Sijliven (Bors)

Derrick Adriaensen (Hogendoorn), jg. uijt Jaarsveld, otr. 1622 Jaarsveld met Marrijtgen Bastiaens, jd. uijt Jaarsveld

Jan Achterberg


Claes Arentsz Hogendoorn, wedr. te Willige Langerak, otr. 11-4-1658 Lopik tr. Cabauw met Neeltjen Aarjen Sijliven (Bors) Goedemorgen Ik stam af van de tak van claes arentsz hogendoorn en zijn eeste vrouw jannichie huychen otr ottoland 2 maart 1636 Jm van willige langerak en jd van blokland Ik zal een in mijn gegeven kijken of ik connectie kan vinden net jouw tak Gr johan hoogendoorn

johan hoogendoornPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!