stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » echtpaar Gerrit Meijer x Jannetje Vermeulen Maarssen/Leiderdorp 1782 - 1825


Profiel afbeelding

Gerrit Meijer trouwt met Jannetje Vermeulen te Maarssen op 6 oktober 1782.

In Maarssen (Maarsseveen) worden 3 kinderen geboren: Arend 1783, Hendrik 1785 (overlijdt 1785), en Maria Elisabeth 1786.

Gerrit en Jannetje verhuizen naar Leiderdorp, waar nog 4 kinderen worden geboren: Hendrik 1789, Johannes 1791 (overlijdt 1793), Margarita !795 en Johannes 1797.

Geboorte van Gerrit is 15 10 1751 te Rithberg (Rietberg?) Duitsland. Ouders Gerrit nog niet gevonden. 

Geboorte van Jannetje is 15 02 1758 te Kuilenburg (Culemborg). Ouders van Jannetje nog niet gevonden.

Beiden overlijden te Haarlem, Gerrit 16 10 1836, Jannetje 12 11 1834. Woonplaats 1825 Leiderdorp, 1847 'onder Voorschoten', ca 1826 tot overlijden Haarlem.

Heeft iemand verder informatie of een tip betreffende (één van) beiden ?

m.meijer

Hallo M,

Kun je aangeven hoe je aan je gegevens gekomen bent? Online kan ik er niets over terugvinden, tenminste niet wb Leiderdorp. Dopen Leiderdorp staan nog niet online. Ik zie ze wel op de cd van ZH staan.

Betekent dit dat je in het archief zelf geweest bent? Ook in Utrecht voor de gegevens van Maarssen? Heb je de originele trouwinschrijving gezien?

Waren ze NH of RK? (NH zie ik nu in het doopregister van Maarssen)

De data 1825 en 1847, waar komen die vandaan? Kennelijk niet uit trouwdata van de kinderen. Tenminste die vind ik niet terug, terwijl die wel online beschikbaar zouden moeten zijn. Of wel?

Leven ze allebei nog in 1847? Dan zijn ze behoorlijk oud geworden.

Het lijkt me handig om dit soort zaken te weten. Ik kan bijv. in het archief van Utrecht e.e.a. voor je nakijken. Maar als je zelf je gegevens daar vandaan hebt, heeft dat weinig zin lijkt me.

Dat geldt ook voor mensen die in het Leidens archief komen.

Huwelijksbijlagen kunnen belangrijk zijn voor doodextracten van de ouders van de bruid en bruidegom. Maar als je die al bekeken hebt, hoeft een ander dat niet meer te doen.

Vandaar mijn vragen voor aanvullende informatie over de herkomst van je gegevens.

mirjam van rooijen

Beste Mirjam,   hartelijk dank voor de reactie en bij voorbaat voor je bereidheid om eventueel iets voor mij na te zoeken !

Via een in de familie overgeleverd geboorte-aangiftebewijs van kind Johannes (1797, in mijn stamlijn)  en diens huwelijksakte kwam ik inmiddels al jaren geleden op het spoor van Gerrit en Jannetje. De geboorten van de kinderen in Leiderdorp heb ik toen uit het doopboek Leiderdorp (ook in A.R.A.) gevonden.Daarna is er lange tijd geen spoor gevonden van herkomst of huwelijk van het paar.

Onlangs zag ik in Familysearch een huwelijk vermeld van Gerrit en Jannetje. In het archief Utrecht bleek dat inderdaad te vinden in een trouwboek Maarsen, helaas slechts een summiere vermelding van ondertrouw en huwelijk, en slecht leesbaar 'wonende  'Maarsseveen', zonder verdere herkomstgegevens of zo. De kinderen, geboren in Maarsseveen  heb ik wel ook in Utrecht kunnen vinden. Later online nagezochte huwelijksgegevens van de kinderen bevestigen dat we inderdaad met 'onze' Gerrit en Jannetje te maken hebben. Overigens, zij waren NH.

Omtrent de geboorte van beiden staan vage gegevens in Familysearch.  Voor beiden: 'about  1761' Tot dusverre heb ik niet in Utrecht, en ondanks veel zoeken in de beschikbare online archiefgegevens, ook elders, niets hierover kunnen vinden.

Betreffende Jannetje geeft Familysearch nog als ouders aan 'Aart / Adrianus Vermeulen x Aleijda Ghijben, birth about 1740'.  Er is ook een vermelding 'Aert Vermeulen, birth Leersum, doop 10 februari 1726, vader Gijsberth Peters Vermeulen, moeder Ghijsbertje Jans van Sterckenburg'. Dit alles heb ik nog nergens kunnen verifieren, maar lijkt wellicht toch iets met de ouders van Jannetje te maken te hebben.

Betreffende het overlijden van beiden: in de huwelijksakte (1825) van Johannes worden ze allebei als in leven vermeld en 'wonende onder Voorschoten'. Blijkens de overlijdensakte (1847) van Johannes (1847) zijn beiden dan overleden. Vandaar mijn veronderstelde termijn 1825 - 1847 voor het overlijden. Hoewel dit dus ergens in de burgerkijke stand moet zijn opgenomen heb ik dat, noch in de direkte omgeving van Leiden, noch elders in het land, kunnen vinden in de bekende on line bronnen. Ondanks dat hoop ik toch nog dat de overlijdensakten van Gerrit en Jannetje mogelijk iets over hun herkomst kunnen geven.  

Tot zover globaal mijn resultaten en naar ik hoop het juiste antwoord op je vragen !

Hopend op verder contact,    groet van Rinus Meijer

m.meijer

Rinus

een kleine toevoeging, van de ingekomen attestaties bij de geref. kerk van Voorschoten, vanaf 1807.

1816, 27 january. Gerrit Meyer en Jannetje Vermeulen, echtelieden, gekomen van Oegstgeest (Tuinman op Rijnstroom, bij mejuffrouw Brinkhuizen, aan den Rijndijk. [Doorgehaald en toegevoegd:] Zie [jaar] 1817.

1817. 27 january. Gerrit Meyer en Jannetje Vermeulen, echtelieden, gekomen van Oegstgeest. (Tuinvrouw op Rijnstroom, bij mejufvrouw Brinkhuizen, aan den Rijndijk.

Bron: reeks genealogische bronnen no.11, NGV afd. Rijnland.

In de volkstelling van 1809 van Oegstgeest staan zij niet vermeld, en Gerrit ook niet in de liste civique van 1811. Wel daarin, misschien nog interessant voor je, een andere  tuinman, Dirk Meyer, geb. 05-03-1754 Arnhem, die 01-02-1816 met zijn vrouw Anna Christina Bras, ook naar Voorschoten verhuist (tuinman op Bijdorp). Hun kinderen zijn Gerritje, Pieter, Jan, Anna C.

groeten, Frans

Frans Angevaare

Hallo Rinus,

Even over de werkwijze in FamilySearch.

Gerrit Meijer blijkt dus te trouwen in Maarssen in 1782. Voor de rest is er niets over hem bekend. Daarom wordt er een geschat geboortejaar aangehangen, 25 jaar voor het trouwen en voor het gemak maar gewoon in de plaats waar hij trouwt. Voor hetzelfde geld is hij op Honolulu geboren.

Op het moment dat er precieze data komen, dan heeft men kennelijk ergens iets gevonden. Ook dan moet je voorzichtig blijven, want de gegevens komen altijd van anderen. En anderen kunnen bij het zoeken naar hun voorouders behoorlijk wat fouten gemaakt hebben.

Maar ik vind het een prima site om bij vastgelopen onderzoek weer op rit geholpen te worden. En ik heb er vaak waardevolle gegevens gevonden. Dat wel.

Dit klopt, je kunt het zelf nagaan bij http://genealogiezuidoostutrecht.org/

Dan wel zoeken op achternaam peter (je hoeft geen jokers te zetten, het programma vult zelf aan)

en voornaam gij

Er is ook een vermelding 'Aert Vermeulen, birth Leersum, doop 10 februari 1726, vader Gijsberth Peters Vermeulen, moeder Ghijsbertje Jans van Sterckenburg'

Dus zoals gezegd, deze Aert is inderdaad bij het genoemde echtpaar geboren. Maar of het de vader van Jannigje is, dat is zo niet na te gaan. In elk geval wordt er op de genoemde site geen geboorte gegeven van een Jannigje dochter van het echtpaar dat in FS genoemd wordt.

mirjam van rooijen

Hallo Frans,

Zeer bedankt voor je snelle reactie. Met zulke kleine stapjes wordt het beeld toch langzaam duidelijker !

De tuinman Dirk die je noemt was mij nog niet bekend, maar zou best wel eens een broer van 'mijn' Gerrit kunnen zijn. Dan leidt het spoor naar de geboorteplaats Arnhem, en daar zou Gerrit wellicht ook geboren kunnen zijn. Ik ga dat zeker verder nazoeken !

groeten, Rinus 

m.meijer

Hallo Mirjam,

Wederom bedankt voor je tips. Ook de reactie van Frans Angevaare kan mij misschien verder helpen. Ik kan dus weer aan het werk !

groeten, Rinus

m.meijer

Hallo Frans,

Hierbij nog even een verzoek n.a.v. je recente reactie op mijn eerdere vragen.

Ik ben niet bekend met de 'Liste Civique' die je noemt. Zou je mij even kunnen toelichten wat deze inhoudt en waar / hoe die te raadplegen is ? (Naar ik vermoed is het een volkstelling nog uit de 'Franse tijd' ?)

Mede door jouw hulp heb ik nu een beeld van de woonplaatsen van Gerrit Meijer en z'n Jannetje Vermeulen.

:

Maarssen , tot ca. 1787 (drie kinderen geboren: 1783 , 1785 , 1786)

Leiderdorp, ca. 1787 tot vóór 1809 (vier kinderen geboren: 1789 , 1791 , 1795 , 1797)

Zoeterwoude, vóór 1809 tot 1817 (huwelijk van twee van hun kinderen: beide 1809)

Voorschoten 1817 tot ná 1825 (huwelijk in Leiden van twee van hun kinderen: beide 1825)

Over mogelijk ná Voorschoten niets bekend.

Mijn kleindochter die in Arnhem studeert zal daar in het archief zoeken naar gegevens (ouders, familie etc.) van de tuinman Dirk Meijer die je noemde. Misschien een link naar Gerrit Meijer ? 

De gegevens van de bovengenoemde huwelijken (akte, partners etc.) heb ik beschikbaar.

hartelijke groet,  Rinus Meijer  (25/8 '10) 

m.meijer

Hierbij een correctie op het lijstje woonplaatsen :

Maarssen 1782-ca.1787, drie kinderen geboren 1783,1785,1786

Leiderdorp ca.1787-vóór 1809, vier kinderen geboren 1789, 1791, 1795, 1797

Zoeterwoude vóór 1809-vóór 1817 huwelijk twee kinderen, beide 1809

Oegstgeest vóór 1817-1817

Voorschoten 1817 - ? attestatie 1817 huwelijk twee kinderen, beide 1825

sorry, en groet, Rinus

m.meijer

Hallo Rinus

voor je vraag over de Liste Civique verwijs ik gemakshalve naar de site van de gemeente Oegstgeest. Daar staat het wel voldoende uitgelegd denk ik en is de lijst zelf ook te vinden.

Die Meyers hadden wel wat met tuinen want ik vond nog een Jan ook die van Oegstgeest naar Voorschoten werd overgeschreven op 29-09-1818, waar hij tuinbaar werd op Noordhey (dat is eigenlijk in Veur). Eerder (03-1817) werd al zijn vrouw Rebecca Boma uit Leiden overgeschreven, toen zei Jan dat hij geen lidmaat was.

Dat Rijnstroom, waar Gerrit dus tuinman was, intrigeerde nog dus ik ben een beetje aan het zoeken gegaan.

Rijnstroom was een buitenplaats aan de Hoge Rijndijk. Deze link zegt in Leiden, maar dat zal niet helemaal kloppen. In 1893 was het in de gemeente Zoeterwoude , en nu loopt het Rijn-Schiekanaal er dwars doorheen.

Interessant is dat het vrijwel op het drie-gemeentenpunt Voorschoten/Zoeterwoude/Leiden was, met aan de overkant van de Rijn Oegstgeest. Dat zijn dus, op Leiderdorp na, de plaatsen die je als woonplaatsen noemt. Dus het zou wel eens mee kunnen vallen met die verhuizingen van hem, als hij bij de buitenplaats woonde (er zal best een tuinmanswoning bij geweest zijn) dan zaten ze dus een aardig eind bij de kerken van Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude vandaan. Misschien alleen overschrijving en geen verhuizing?

Nog iets: op de site van Oud Zoeterwoude vond ik een Gerrit Meijer, tuinman, geb.ca 1750, overleden Leiden 24-10-1834. Wel met een andere Johanna getrouwd.

PS: dat laatste heb ik achteraf nog even gecheckt via familysearch. Deze Gerrit is geboren in Leiden en was geen tuinman maar baardscheerder. Ze hebben in Zoeterwou blijkbaar wat door elkaar gegooid.

groeten, Frans

Frans Angevaare

Die Jan Meijer van Rebecca Boma is overigens afkomstig uit Haarlem, misschien ook een plaats om evt verder te zoeken.

rik

Hallo Rinus,

Ik heb gisteren nog even in het archief gekeken bij Tienhoven (waar Nieuw-Maarsseveen zich liet dopen) en Maarssen (voor Oud-Maarsseveen). Maar in beide dtb's ben ik geen doop van Gerrit Meijer en Jannetje Vermeulen tegengekomen.

Omdat van beide doopboeken geen index bestaat, van die van Maarssen wel een chronologische transcriptie, heb ik beide boeken alleen op voornaam van de kinderen bekeken, dus op Jannetje/Joahanna e.d. en Gerrit. Maar ik ben geen passende ouders tegengekomen tussen 1750 en 1765. Zeker voor Jannetje heeft het geen zin verder terug in de tijd te gaan, aangezien ze na 1790 nog drie kinderen krijgt.

Enige kans lijkt mij, dat je nog een keer de overlijdensakten vindt en dat daarin dan misschien de ouders vermeld staan.

Groeten, Mirjam

mirjam van rooijen

Hallo Mirjam,

Leuk dat je nog een poging hebt gedaan om iets meer te weten te komen van mijn tot dusverre vroegste voorvader en -moeder !  Ik heb ook nog geen voortgang geboekt in het onderzoek naar de herkomst van Gerrit en Jannetje. Tot dusverre was mijn hoop al reeds gevestigd op het vinden van hun overlijden, maar in Leiden en omgeving heb ik er in de Burgerlijke Stand nog niets van kunnen bespeuren.

Het ziet er voorlopig dus nog naar uit dat deze mensen uit het niets zijn opgedoken en in het niets weer zijn verdwenen ! Ik ben nog niet helemaal rond met het onderzoeken van (huwelijks-) gegevens van hun kinderen, omdat daar mogelijk nog iets omtrent hun ouders zou kunnen zijn vermeld. Maar voorlopig ga ik toch maar dapper door.

Het is wel interessant dat ik aan de hand van de tips van Frans Angevaare meer te weten ben gekomen van de Leidse buitenplaats Rijnstroom. Die bestaat helaas niet meer, alleen het mooie toegangshek is er nog. Er was daar een tuinmanswoning en het lijkt waarschijnlijk dat Gerrit en Jannetje daar lang hebben gewoond en beiden voor de eigenaar hebben gewerkt. 

Dank voor je reactie, succes met je andere onderzoekingen, en hartelijke groet van

Rinus meijer

m.meijer


Bovenstaande forumdocumentatie is gedateerd. Veel van de gezochte informatie is inmiddels beschikbaar. Voor gewenst contact ben ik bereikbaar via e-mail:   [e-mailadres verborgen] [e-mailadres verborgen] .  M.Meijer , december 2015

m.meijer
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.