stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Constance Valette, geboren Buitenzorg (N.I.)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Wie weet iets meer van Concstance Valette, geboren Buitenzorg 6-12-1909 / overleden Amsterdam 28-12-1986. Zij trouwde Bandoeng 20-12-1935 met Wiebe Jappe Alberts. Het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding. Gegevens van Wiebe Jappe Alberts zijn bekend.

- Wie weet iets meer van haar ouders en grootouders?

-  Zij zou met Wiebe Alberts twee kinderen gekregen hebben. Wie weet namen, geboortedata etc.?

niepoort

Is zij wellicht de dochter van Gerard Valette en Trudy Couperus?????

niepoort

Geachte heer Niepoort,


De archiefkaart van Constance Valette is te raadplegen via www.stadsarchief.amsterdam.nl

Haar ouders zijn Jacques Constant Valette en Johanna Mathilde Janssen. Er zijn inderdaad

2 zonen geboren uit het huwelijk met Alberts te weten Aernout Boudewijn Alberts (geboren

te Batavia, NOI op 21 maart 1937) en Reinoud Wouter Feico Alberts (geboren te Zeist op

14 december 1947).

Met vriendelijke groet,

Bas de Vet

bas de vet

Reuze bedankt!

Liesbeth

niepoort

Jacques Valette en Johanna Janssen huwden 11 dec 1912 te Buitenzorg.
Daar woonde toen ook  Constante Catherine Hubertine Bastings, weduwe van Jacob Valette.
Vermoedelijk is Jacques Valette ( geboren 14 febr 1874 te Meester Cornelis een zoon of kleinzoon van hen)

Zeker een zoon Valette-Bastings was: Gerardus Johannes Petrus Valette, gehuwd met Trudy Couperus, Hij wijzigde zijn naam in 1903 in 'de la Valette'
Trudy was een zus van de schrijver Couperus, die bij haar logeerde en daar het boek de Stille Kracht schreef.

Johnhenry

Hallo Hendrikjan,

Bedankt voor deze info. Ik heb echter het gevoel dat er iets niet klopt: Constance is 1909 geboren. Haar ouders trouwden pas in 1912. Op zich natuurlijk helemaal niet vreemd: eerst een kind en dan pas trouwen. Gebeurt tegenwoordig zo vaak, en vroeger trouwens ook. Genoeg voorbeelden van in mijn familie. Maar dan heb je het over min of meer de onderlagen van de toenmalige maatschappij. In de familie van mijn moeders kant met talloze notarissen en burgemeesters  kwam zoiets daarentegen geen enkele keer voor. De familie Valette lijkt me geen familie te zijn waarbinnen ongehuwd moederschap gebruikelijk was. Integendeel. Moet het huwelijksjaar wellicht 1902 zijn? Het geboortejaar 1909 lijkt correct te zijn, dit staat ook op de archiefkaart in Amsterdam.

Liesbeth

niepoort

Alhoewel de informatie van Hendrikjan altijd correct is, heb ik nog even gekeken. En zijn info is juist.

Buitenzorg 11-12-1912

Jacques Constant "Valette met Johannai Mathilda Janssen.

mvg-Ben

Ben Wegman

Constance Valette is geboren 06-12-1909 en staat vermeld in het adresboek van 1913 bij de erkenningen Bonthain.

Hier heb ik hulp nodig van Hendrikjan  want volgens mij ligt die plaats op Celebes. Ik dacht dat in de almanak de erkenningen altijd bij de betreffende plaats staan maar misschien ben ik abuis. Want jij schrijft duidelij Buitenzorg

mvg-Ben

Ben Wegman

Ben,  je toont aan dat checken en doublechecken een gewoonte moet zijn, want je hebt gelijk.

Constance staat in de almanak van 1913 onder erkenningen van Bonthain, een plaatsje zuidelijk van Makassar op de linkerpoot van Celebes ( Sulawesi) helemaal zuidelijk. Maar op de persoonskaart van Constance in het archief van Amsterdam staat  Buitenzorg # Seuseupan. Waar Seuseupan ligt,weet ik niet. Het kan zijn dat de erkenning in Bonthain is gedaan in 1912... dus dat de vader/ouders daar het gouvernementskantoor binnenliepen en toen in december 1912 te Buitenzorg huwden..

De helft van geborenen in die jaren was buitenechtelijk geboren.. Veel eerder dan in Europa hadden de Europeanen de strenge huwelijksmoraal losgelaten. Na 1900  onstond er een beweging terug naar de oude huwelijksmoraal.... eerst trouwen,, dan pas hokken,  lol en kindertjes maken.

Ook in de sjieke kringen gebeurde dit.

Johnhenry

@ Hendrikjan,

Nog een vraag. In het geval van Charlotte zie ik in het register van erkenningen dat de meesten dateren uit 1912.
Die van Charlotte is van 1909. Hoe was dat met de registratie.
Als een kind geboren werd zal het vermodelijk toch wel binnen enekel weken aangegeven worden of niet.
Kan een kind dus twee keer in de registers voorkomen (een keer bij geboorte aangifte en een keer bij erkening)?

We gaan er nu vanuit dat het kind geboren is als Janssen echter als het nu een kind was uit een relatie van Valette met een andere vrouw?
Dan kan hij toch ook erkennen?
Maar in dat geval zal dus mevr Janssen nooit als moeder op de papieren komen?

mvg-Ben

Ben Wegman

Een heleboel kinderen te Indië waren niet binnen enkele weken aangegeven bij de Europesche Burgerlijke Stand en  een heleboel ( met een Europese ouder) werden helemaal nooit aangegeven.

Een van de oorzaken is dat de afstanden naar het dichtsbijzijnde gouvernementskantoor soms lang is.

2 dagen reizen, een week lopen. En van uitstel komt afstel... je kent dat wel.. Een andere oorzaak is dat de Europese ouder (meestal man) het niet nodig vond of eigenlijk de juridische verplichtingen niet wilde ( zorgplicht, kind onderhouden) etc..

Constance kan ook van een andere moeder geweest zijn... Op haar persoonskaart staat Janssen als haar moeder...en meestal was dat de opgave van de repatriant zelf.. De ambtenaar in Nederland had geen persoonskaarten e.d. op kantoor of elders in Nederland.

In theorie kan Constance van een andere vader geweest zijn en dat Valette om een of andere reden haar erkende. Maar als er geen aanwijzingen zijn daarvoor dan moeten we dat maar laten rusten.

Ik heb gezien dat kinderen 2 keer in de almanakken stonden ... maar zo vaak was dat niet.

Wel .... bij een 1ste geboorteaangifte moest het kind toch aangegeven worden met een Europese ouder en als er 1 ouder genoemd werd dan kreeg het kind die naam...

Waren de ouders niet gehuwd, dan was dat al "de erkenning".

Een tweede erkenning was in strikte zin niet mogelijk-- dacht ik -- maar wel als de erkennende moeder ging huwen en dat het kind geecht werd door het huwelijk en vanaf toen de vadersnaam had

Iets anders was weer een naamsverandering ..

Hou me ten goede.. zoveel weet ik er nou ook weer niet van... Ik geloof dat Joyce meer ervaring heeft hiermee..

Constance Valette bestond eerst helemaal niet voor de Europese Burgerlijke Stand... onder geen enkele naam .. voor de statistieken was zij 'inlander' .

Als zij niet erkend was geweest en niet gehuwd met een Nederlander.. dan had ze grote moeite toe gelaten te worden tot Nederland toen ze met de grote exodus meeging. Ze werd dan beschouwd als Indonesiër voor de wet.

Er zijn zat voorbeelden hiervan geweest.

btw en ps.. ik moest even checken... broer en zus Couperus hadden een oom Petrus Couperus die buitenechtelijke kinderen had ... Dus ook in de sjieke families was het, maar misschien  minder..dat durf ik niet zo te zeggen.

Johnhenry

Het is me duidelijk.

Het boek van  Reggie Baay, De njai: het concubinaat in Nederlands- Indië (Amsterdam 2008)

geeft een bijzondere kijk op de verhoudingen binnen de Europese gemeenschap met betrekking tot de Ned Indische bevolking. Indrukwekkend boek. Heel veel buitenechtelijke kinderen ook.

mvg-Ben

Ben Wegman

Seuseupan ligt in Jawa Barat (West-Java), omgeving Bandung.

niepoort

L.S.

Uw navraag naar Constance Valette kan ik uitgebreid beantwoorden. mijn grootmoeder dochter van Adolf Glaudius en Jacoba Johanna Wilhelmina du Cloux was bij leven een volle nicht van haar. Ik bezit het familie boek met alle namen van de Franse afkomst van de familie Valette. Mijn moeder was ook een Constance, als haar broer  mijn oom een Glaudius.  Ik heb de oorlog in voormalig bij Ned.Indie bij mijn

oma en tante Adele ( Loek) 'Valette' met mijn broer doorgebracht.Mijn vader was krijgsgevangene in Japan. Mijn moeder in het gevang van de Kempe Tai. Interesse? mail een retour, kunnen eventueel direct gegevens uitwisselen. Mijn locatie is de bollenstreek.

vriendelijk groetend.

M.Rueb

Rueb M.


L.S.

In het familieboek van de Valette's in mijn bezit, wordt de trouwdatum van Jacques Constant Valette en Johanna Mathilda Jansen gesloten op 24 Juni 1885. De kinderen resp. Constance geb.6 December 1909,

Hubert, 2 Juli 1913, Johan 28 Maart 1920.

Ik hoop een bruikbare aanvulling van gegevens te hebben aangedragen.

vriendelijke groeten,

M.Rueb 

Rueb M.
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!