stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Hoekstein in friese archieven van voor ca. 1770?


Profiel afbeelding

hallo

Mijn familie (Hoekstein) woonde in en rond Leeuwarden vanaf ca. 1750. Veel informatie heb ik al kunnen vinden via vooral de sites van het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. Maar voor deze periode loopt het spoor dood. Nu vraag ik me af of die informatie er niet is, of dat deze nog niet gedigitaliseerd is? Van andere families zie ik bijv. wel info van voor 1700. Betekent dit dat de familie Hoekstein hier toen nog niet woonde? (wat best zou kunnen, want ze zouden in Emden hebben gezeten).

Wie kan me tips geven hoe ik verder kom?

alvast dank

Mark Hoekstein

Mark Hoekstein

IJsebelle Hoekstein overlijdt in Leeuwarden op 28.8.1819.

In haar overlijdensakte staat dat zij in Zwolle geboren is als dochter van Johannes Hoekstein.

Ze was gehuwd met Machiel Roetsen en ze was 78 jaar bij haar overlijden. Plaatje 166.

G.Karssenberg

Leeuwarden, huwelijken 1743 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 januari 1743 Man       : Paulus Jans afkomstig van Leeuwarden Vrouw     : Johanna Hoekstein afkomstig van Leeuwarden Opmerking : getrouwd in de Jacobijner kerk   Gestandaardiseerde namen: PAULUS JANS en JOHANNA

Renee

Ik was niet erg volledig, inderdaad een paar gegevens zijn beschikbaar van 1740-1770. De 'Zwolse' connectie is nog interessant.

De vraag blijfft voor mij of het ontbreken van vermeldingen voor die periode erop duidt dat de familie er nog niet zat of dat registers er niet zijn gedigitaliseerd of misschien verdwenen zijn?

Mark Hoekstein

Er zijn nog wel een paar opties te bedenken:

- ze waren van oorsprong doopsgezind. Dan zul je zelden dopen vinden.

- ze hanteerden aanvankelijk hun patroniem als achternaam en zijn de naam Hoekstein pas aan het einde van de 18e eeuw gaan gebruiken

niepoort

Leeuwarden, huwelijken 1743
Vermelding: Ondertrouw op 2 november 1743 Man : Willem Hoeksteyn afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Marta Hanses afkomstig van Leeuwarden Opmerking : hij is soldaat

Afkomstig uit Leeuwarden hoeft geloof ik niet hetzelfde te betekenen als geboortig van ....

Hij was kennelijk in Leeuwarden als soldaat gelegerd, maar dat hoeft niet te betekenen dat hij daar ook geboren is.

niepoort

Die Willem Hoeksteyn is nieuw voor me, dank voor dit puzzelstukje weer. Ik zie nu ook dat hij de vader van Berber is, die ik al wel kende. Ik was nog niet op "Hoeksteyn" gekomen, wel Hoeksteen, Holsteen, Hoekstra soms....

Zoeken via patroniemen wordt natuurlijk wel lastiger, moet ik me nog eens in verdiepen.

Mark Hoekstein

Het is nog maar de vraag of de Hoeksteins van origine Friezen waren. Ik mis toch de typisch Friese voornamen. Ik zag dat de naam Hoeksteen/ein ook in Amsterdam (1703) en Rotterdam voorkwam, dus wellicht ook elders in den lande.

niepoort

Volgens Meertens familienamen:

 

Hoekstein <

Huckestein
Hoksteen


 Dus ook Duitse oorsprong mogelijk

niepoort

Misschien is via het NA en/of CBG nog iets te achterhalen van Willem (of was het Johannes Willem ???). Hij was immers kennelijk een Staatse militair en daarvan zijn ten dele gegevens over indiensttreding, maar ook enkele personalia bewaard gegeven. Lang niet van alle soldaten overigens. Bij het CBG hebben ze ook een collectie "soldatenhuwelijken".

niepoort

Er is een tekst in de familie in omloop dat beschrijft dat de familienaam Hoekstein afkomstig is van het landgoed Hoekstein bij Zoeterwoude (wat inderdaad bestaan heeft). Dat betekent dat de naam noch Fries, noch Duits zou zijn. Dat landgoed zou toebehoord hebben aan Willem Eggert, Heervan Purmerend en de Hoeksteins zouden zijn afstammelingen zijn.

De herkomst en waarheidsgehalte van deze tekst moet ik echter nog achterhalen. Een link met Eggert heb ik nog niet gevonden.

De zelfde tekst vermeldt dat de familie gevlucht zou zijn gedurende de inquisitie naar Duitsland en 'begin 1800' terugkeren naar Nederland (Groningen). Deze schrijver was blijkbaar niet op de hoogte van de vestiging in Friesland al voor 1800. (ik heb ook al een vraag op het Duitsland-forum uitstaan.)

Dank weer voor het meedenken, fijn zo'n forum!

Mark Hoekstein

Er is een tekst in de familie in omloop dat beschrijft dat de familienaam Hoekstein afkomstig is van het landgoed Hoekstein bij Zoeterwoude (wat inderdaad bestaan heeft). Dat betekent dat de naam noch Fries, noch Duits zou zijn. Dat landgoed zou toebehoord hebben aan Willem Eggert, Heervan Purmerend en de Hoeksteins zouden zijn afstammelingen zijn.

De herkomst en waarheidsgehalte van deze tekst moet ik echter nog achterhalen. Een link met Eggert heb ik nog niet gevonden.

De zelfde tekst vermeldt dat de familie gevlucht zou zijn gedurende de inquisitie naar Duitsland en 'begin 1800' terugkeren naar Nederland (Groningen). Deze schrijver was blijkbaar niet op de hoogte van de vestiging in Friesland al voor 1800. (ik heb ook al een vraag op het Duitsland-forum uitstaan.)

Dank weer voor het meedenken, fijn zo'n forum!

Mark Hoekstein

Het is mogelijk je vraag ook op de site van Tresoar te stellen. Het archief heeft mogelijk meer gegevens dan digitaal te vinden zijn en misschien is iemand bereid voor je te kijken in Leeuwarden.

niepoort

mag ik vragen hoe je zo snel aan die Amsterdam 1703 komt?

Mark Hoekstein


1) Amsterdam: Zie www.stadsarchief.amsterdam.nl. Archiefbank. Indexen. Dopen.

Misschien al bekend?

2) 

 

Hoeksteen Jurjen, 85 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

Hoekstein F. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)

Hoekstein Frans, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ?.?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs, Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend?k, Koning ?.?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

Hoekstein Frans, 597 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Hoekstein J. ---- Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C. , en Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar hij is borg voor een van de leveranciers, jaar 1819 (4)

Hoekstein J. ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J. vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J., Smeding H., Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood. Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met Borg Gorter F. de weduwe, Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F., met Jaar 18191 (4)

Hoekstein Jurjen, 469 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Hoekstein Jurjen, 87 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Hoekstein Karel, 514 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in Altijd Strijdvaardif. Anton Musquetier.de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

(Bron "Altijd Strijdvaardig". Anton Musquetier. http://www.altijdstrijdvaardig.nl

JacobusPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu