stamboomforum

Forum logoGezochte namen in NL » Op zoek naar Dries Spiker (Spiekker(s)/Spieker/Spij(c)ker omstreeks 1740 -1750 te Ruurlo?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Op de site van Zorn, op het gezinsblad waarnaar jij verwijst, zie ik geen datum van Gerrit's veronderstelde 2e huwelijk met Janna Nyenhuis. De daar genoemde datum van zijn 1e huwelijk komt overeen met de datum die ik in mijn eerdere bericht noemde. Ik zie de strijdigheid die jij noemt dus niet.

Overigens leert de praktijk, dat de database van Zorn nogal wat onjuistheden bevat. Het is dan ook aan te raden de daar gevonden gegevens te checken a.d.h.v. meer primaire bronnen.

 

De suggestie van het 2e huwelijk van Gerrit Damvelt op het gezinsblad lijkt me trouwens gebaseerd op de overlijdensaangiften van de 3 op het gezinsblad genoemde kinderen.

Het is me echter niet gelukt dat veronderstelde 2e huwelijk van Gerrit te vinden. Onder Haaksbergen zie ik echter wel een huwelijk d.d. 12.2.1764 tussen Janna Nyenhuis, wed. Damvelt, uit Langelo x Jan Sweerinck, wednr. uit Brammelo.

Zou dit Janna Alferink (wed. Gerrit Damveld) kunnen betreffen?

Jan

Via onderstaande link vindt je de boedelscheiding d.d. 20.9.1799 tussen Geertruijt Damvelt, wed. Dries te Winkel op de Kleine Haar, met haar 5 minderjarige kinderen, i.v.m. haar voorgenomen tweede huwelijk met Derk Eggink. Als kinderen worden genoemd: Garrit Jan (14), Garridiena (13), Jannes (6), Janna (3) en Andries (5 wkn). Tot mombers (voogden) worden aangesteld de ooms Jan te Winkel op de Weust en Harmanus Damveld. De totale bezittingen bedroegen 531-17-0 (gl.-st.-pen.), de schulden 166-11-0. Verder bevat de akte nadere afspraken over de verdeling van de boedel.

 

http://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/6454434683/sizes/o/in/set-72157628277712105/

http://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/6454437997/sizes/o/in/set-72157628277712105/

Jan

Dat viel even tegen, om die boeken te lezen, gelukkig heeft u me er aardig mee op weg kunnen helpen. Ik ben nog een beetje gaan zoeken op de namen van getuigen en peeters. Zo noemt u de naam Hermanus Damveld, welke als voogd optreed.

Wanneer ik op deze naam zoek kom ik soms tegen dat Maria Hondelinck-Hondeling met hem getrouwd is. Dit kan weer in het plaatje passen, omdat bij de doop van Andreas ene Maria Hondelinck een meter is.

 

15.08.1799 15 aug. baptizatus est ANDREAS

filius legit. Adreae Spijcker et Gertrudis Damvelt; patrin. Theodorus Egginck et Maria Hondelinck.

 

Wanneer ik naar een combinatie van de namen zoek (hermanus & maria) , kom ik de naam Lammert Damveld tegen als vader van Hermanus. Terwijl ik eigenlijk aan zou nemen dat Geertrui (vader Gerrit/Garrit) en Hermanus dezelfde vader hadden. Dat zoek ik dus nog even verder uit en hierboven staan nog zoveel meer dingen die ik uit kan zoeken.

 

Jullie zijn daar allen een goede hulp bij. Dankjulliewel

 

p.s. wat hield een boedelscheiding eigenlijk in?

Nienke Spiekker

In dit geval ging het om een zgn. kinderscheiding: in verband met het voorgenomen tweede huwelijk van Geertrui, werden haar rechten en die van haar minderjarige kinderen in de echtelijke boedel van haar en haar eerste echtegnoot Andries vastgelegd, i.c. verdeeld. Daarmee werden de rechten van die kinderen t.o.v. hun a.s. stiefvader Derk Eggink vastgelegd. Omdat de kinderen minderjarig waren, werden voogden aangesteld, die namens de minderjarigen de waarde van de boedel mede bepaalden en namens de kinderen de verdeling accepteerden.

Jan

Hallo,

Ik ben nog steeds aan het zoeken. Ik ben voornamelijk gaan zoeken op de getuigen bij de doop & het huwelijk.

Zo heb ik ontdekt dat er een Joannis te Winkel/ Spijcker bestaat die met Willemine Neijlandt is getrouwd.

Trouwboek Hengelo vermeld:
den 25 aengetekent op attestatie van Ruurlo: Jan te Winkel soon van Dries te Winkel onder Hengelo en Willemina Nijland j.d. van wijlen Hendrik Nijland onder Ruurlo. Met attestatie na Ruurlo om aldaar in den huwelijken staat bevestigt te worden. Trouwboek Ruurlo vermeld:
den 25 januarij ingeschreven Jan te Winkel zoon van wijlen Dries te Winkel tans onder Hengelo en Willemine Nijland, dogter van wijlen Hendrik Nijland. Wonagtig alhier. En na drie sonnendaegse proclamatien getrouwt op den 17 febr. alhier 1793.
Bij de boedelscheiding die plaatsvindt als Geertruijd Damveld hertrouwt met Theodorus Eggink is een momber Jan te Winkel aanwezig. Wellicht is dit dus die Jan te Winkel die is getrouwd met Willemina Neijland.

Van Jan & Willemina kan ik 2 dochters vinden tot nu toe

Hendrika/Henrica (1793), zij trouwt 2x. Met Christianus Emaus en met Gerardus Joannes Ostrik. Haar zus is Joanna Maria (1798). Joanna Maria wordt vermeld met de achternaam Spikkers bij haar overlijden. Ze trouwt met Gradus Jan Leemreijsen/Leemrijze. Bij de doop van Joanna Maria is een getuige aanwezig welke de naam Gerardus Spijcker heeft. Op die naam ging ik verder zoeken en daarmee kwam ik op het onderstaande uit:

Op  8/11/1768 wordt Gerardus Twinkel gedoopt in Vorden.

Zoon van Andreae Twinkel en Joannae Deienberg
patrini Andreas Molendijck & Catharina Twinckel.

Ik dacht Twinkel --> te Winkel. Dit zou best eens die Gerardus Spijcker kunnen zijn, omdat enkele kinderen van Andreas Spijker of te Winkel heetten bij hun overlijden. Vermoedelijk zijn Andreas, Gerardus en ook Joannes/Joannis/Jan broers van elkaar.


De naam Joanna Deienberg zou ook gelezen kunnen worden als Joanna Dienberg/Dienbergh.
dan kom je nog 2 dopen tegen, waarin haar naam naar voren komt.

26/10/1762 Johannes Pasman gedoopt in Vorden.
Van Johanna Dienberg en Andreas Pasman
Patrini Geertje Dienberg en Andreas Molendijk.

20/7/1764 Johanna Hille, Pasman/Pasman Hille
van Johanna Dienberg en Andreas Pasman, Hille/ Hille, Pasman.
testes Gerarda Dienberg en Reijnerus Polman.

Zoekende op de naam Pasman komt ook de naam Hillebrants naar voren. Dit zou het "Hille" bij de doop van Johanna Pasman Hille kunnen verklaren. Hier komen flink wat namen naar boven

3/10/1747 Andreas Hillebrants Zoon van Andreas Hillebrants en Johanna Niehuis.

31/5/1751 Anna Maria Hillebrants Pasman/ Pasman Hillebrants dochter van Andreas Pasman/Hillebrants en Johanna Niehuijs. Getuigen en anderen Geertje Niehuijs en Andreas Twinkel.

Hier begin ik wel iets te twijfelen door de naam Andreas Twinkel als getuigen en anderen. Echter haal ik deze gegevens van www.geldersarchief.nl en daarbij staat alleen aangegeven getuigen en anderen; wat ook kan betekenen dat er zou staan; vader wordt ook Andreas Twinkel genoemd.

2-4-1753 Aaltje Aleida Hillebrants Pasman dochter van Andreas Hillebrants Pasman en Johanna Niehuis. Getuigen en anderen Wilhelmus Laerkens en Elisabeth Niehuis.

31-1-1756 Henricus Johannes Hillebrants Pasman zoon van Andreas en Johanna Niehuis. Getuigen Johanna Twinkel en Wilhelmus Esseling.

14-1-1759 Johanna Hillebrants Pasman, dochter van Andreas en Johanna Niehuis. Getuigen Johannes Niehuis aan de Klok en Geertje Niehuis aan de Klok. (Niehuis aan de Klok, ook wetende dat Joanna Dienberg ook Joanna Dienberg aan de Klok was zou Niehuis en Dienberg hetzelfde kunnen zijn, of Dienberg en Niehuis hebben op dezelfde plek gewoond).

26/10/1762 en 20/7/1764 zijn reeds boven genoemd.

Het Huwelijk van Andreas Hillebrans (Hillebrans--> Hillebrants?) & Joanna Niehuis is te vinden in het trouwboek van Vorden. Zij trouwen op 23/10/1746 te Vorden. Getuigen zijn Gerardus Gotink en Maria Onstein.

op de website old Reurle, stamboom te Winkel is te vinden
8    Aeltje (Aeltje) PASMAN, dochter van Henrick (Henrick) PASMAN (zie 1).
Gehuwd voor de kerk op 14-03-1697 te Ruurlo (n.d.g.) met Jan (Jan) te WINKEL

Mogelijk is Andreas een zoon van Jan te Winkel en Aeltje Pasman,
wat de naam Pasman in het bovenstaande zou verklaren.

De getuige Andreas Molendijck komt meerdere malen voor bij de doop van de kinderen.
Andreas Molendijck is getrouwd met Elsa (Elizabeth) Dienbergh (Aan de Klok). Mogelijk dus een zus van Joanna/Johanna. Dat betekent dat Andreas Molendijck een zwager is van Joanna.
Wanneer Dochter Aleijde wordt gedoopt op 10/2/1780 is een Andreas Spijcker (Dit zou dan een zwager zijn van moeder Elsa/Elizabeth en daarmee de oom van Aleijde) getuige.
Wanneer Dochter Antonia wordt gedooopt in 1766 is een Dries Pasman getuige.

De meeste gegevens haal ik van www.geldersarchief.nl en kan ik niet bevestigen met gegevens uit doop of trouwboeken. Mijn twijfel is; er worden zóveel namen gebruikt; zit ik nog op het goede spoor of begin ik alles door elkaar te trekken? Wat ik wil weten; zijn Andreas Hillebrans (Pasmans, Twinkel) en Joanna Niehuis (Niehuijs aan de Klok/ Deienberg) de ouders van Andreas te Winkel/Spiker/Spijcker die trouwt met Geertruid Damveld. Of ben ik nu onfatsoenlijk veel dingen door elkaar aan het trekken?

overigens snap ik best dat het een ingewikkeld lang verhaal is; als er dingen niet duidelijk zijn, wijs me daar dan even op dan probeer ik het anders uit te leggen.

Nienke Spiekker

Beste Nienke, het is misschien wat off topic, maar de dochter Antonia Molendijk, de dochter van Elske Dienberg trouwt met Petrus Dolphijn te vorden op 27-09-1789. Hij was verwer, ben jij zujb naam ooit tegengekomen? Ik zoek al jaren naar zijn geboorteplaats en iuders (zujn vader heette pieter/peter) dat is het enige wat ik weet. Alvast bedankt

Jan dolphijn

Hoi, 

De naam wel eens tegengekomen, maar niet vaak. Heb even het huwelijk gezocht van Dolphijn/Molendijk.

11.09.1789 ingetekend Peter Dolphijn Wedr. van Berendina Lankhorst, en Teuntjen
Meulendijk J.d. van Wijlen Dries Meulendijk beide onder Vorden. Hier getrout
den 27 Sept.


Oftewel hij is eerder getrouwd geweest, dus heb dat huwelijk gezocht. Dolphijn/Lankhorst in Vorden.

00.06.1782 Op Att. van Roderlo zijn hier 3 Zondagen geproclameert PieterDolphijn Z.
van Wijlen Pieter Dolphijn onder Roderlo en Berendina Lankhorst d. van
Hendrik Lankhorst onder Vorden. Met Att. van hier om te Roderlo te trouwen
den 16 Junij.

Hier staat vermeld Roderlo = Ruurlo. Dus heb voor de zekerheid in het boek van Ruurlo gekeken

31.05.1782 dito ingeschreven - Pieter Dolphijn, zoon van wijlen Pieter Dolphijn,
woonagtig alhier en Berendina Lankhorst, dogter van wijlen Hendrik
Lankhorst, woonagtig onder Vorden. En na drij sonnendaegse proclamatien
getrouwt op den 16 junij alhier.

Kan echter bij de doopboeken Van Ruurlo geen Dolphijn vinden dus kan zijn doop niet vinden. 
Weet niet of je het bovenstaande allemaal al had, maar ik kom zo snel even niet verder. 

Kom met die hele Spiekkerlijn overigens ook nog geen steek vooruit. Waarom typten ze in 1700 toch niet alles netjes over in de computer zeg.. Rollend van het lachten

 

AANVULLING

Overigens kan ik zijn overlijdensakte vinden, daar staat bij: 

15 februari 1807 B Molenbrugge aangegeven dat op 11 dezer is gestorven Peter Dolhijn, oud 50 jaren, gehuwt, nalatende zijn vrouw Teuntjen Molendijk en zes kinderen uit het laatsten huwelijk, 2  uit het eerste huwelijk bij wijlen zijne Ehevrouw Berendina Jansen in ... (onleesbaar voor mij ) woonachtig. 

Nienke Spiekker

Woonachtig in Mossel moet dat zijn. Bedankt voor je moeite Nienke, welke namen zoek jij specifiek? Wie weet kom ik wat tegen.

 

groet,

 

Jan

Jan dolphijn

Ik wet niet of je deze spijker info al hebt, kwam ik toevallig tegen

 

https://files.archieven.nl/php/download_free.php?mifile=724412817&mivast=37&misessid=qfso5v3qctsp9gi6g42jn2umq0&mikey=1

Check 29 julij

Jan dolphijn


Hier nog wat spie-spijc-spijkers

https://www.vordensverleden.nl/vorden-transcripties-en-publicaties

in het begraafboek van Vorden.

Jan dolphijn







Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!