stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Familie Kraan / Kraen / Craan / Craen uit Hazerswoude en Overschie

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Ik heb een paar jaar geleden al eens een topic gepost m.b.t. deze familie. Omdat ik er toen niet helemaal uitkwam heb ik me daarna verder gericht op andere takken van de stamboom ;-)

Nu ben ik zover dat ik weer verder ga spitten en vraag ik jullie hulp. Hieronder wat ik heb en daaronder welke conclusies ik heb getrokken. Willen jullie met me meedenken? Zijn de getrokken conclusies zuiver? Zie ik dingen over het hoofd? Zien jullie aanknopingspunten?

Stukken:

1. Aktesoort: taxatie, Datum: 23/02/1717Archief: OV Ambacht Overschie, Inventarisnummer: 389, Aktenummer/Blz.: 29/71

 Taxatie van een woning en 27 morgen en 150 roeden land in Zestienhoven van de kinderen en erfgenamen van wijlen de heer mr. Jacob van Vreedenburg, oud- burgemeester van Delft en dijkgraaf van Delfland, in gebruik bij Job Teunisse Pijnaker.

Belendingen: Zestienhovensekade, Romanus van der Dussen, Frank Maartense de Hoogt, Cornelis Rodenburg, de Wijde Dorssloot, de Gaag, Jan de Hoog, Joost Buijtewegt, Govert Jacobse Heijselendoorn, Pieter Willemse Kraan, Arij Leendertse Versijden, Willem Nieupoort, Landskade, de Kooij.

 

2. Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van de helft van een huis, schuur en zijn verdere toebehoren door Pieter Willemsz. Kraan ten behoeve van Klaas Pietersz. Kraan. 19 mei 1720

 

3. Aktesoort   taxatie, Datum   09/04/1723, Archief   OV Ambacht Overschie, Inventarisnummer   389, Aktenummer/Blz.   60/166 

Lijst van goederen en taxatie van de helft van 2 morgen veenland in de polder van Schieveen en een stukje land met een huisje buiten de Zestienhovensekade, nagelaten door de kinderloos in Overschie overleden Govert Jacobse Hijselendoorn. Aangegevn door diens weduwe Heyltie van der Laan.

Belendingen: de Gaag, heer Nieupoort, erven van de heer Van Vredenburg, Pieter Kraan, Zestienhovense kade, Oude Vaart, Jan de Hoog.

 

4. Bruidegom  Klaas Pietersz Kraan wed. Neeltje Franke van der Plas , wonend: Hazerswoude 

Bruid  Heiltje Kornelisdr van der Laan wed. Govert Jakobsz Hijsselendoorn , wonend: Oueverschie 

 Plaats  Overschie 

Datum trouwen  20-06-1723  

Datum ondertrouw  28-05-1723 

 Opmerkingen  attestatie om te trouwen van Hazerswoude. 

 Bron  DTB Overschie Trouw gereformeerd 

 

5. Bruidegom Pieter Willemsz Kraan weduwnaar van Aagje Leendersd van Tol , van Overschie Bruid Jannetie Aldersd Ridder , jongedochter , van Overschie Plaats Overschie Datum trouwen 12-12-1734 Datum ondertrouw 26-11-1734 Bron DTB Overschie Trouw gereformeerd

 

6. Overledene  Heijltie van der Laan 

Huisvrouw van  Claas van Kraan 

 Plaats  Overschie 

Datum begraven  12-11-1740 

 Bron  DTB Overschie Begraven kerk 

 

7. Taxatie van goederen nagelaten door Heijltie van der Laan, huisvrouw geweest van Claas Craan.
- Stukje buitenland met huis buiten Zestienhovensekade.
Begrensd door Oude Vaart, Poulus Schieveen, Pieter Kraan.
- Helft van een huis en erve.
Belend in het westeinde van Hasserswoude, Leendert Tijsz Moraal, Pieter Wouterse Vis, Voorwegse Watering.

Aktesoort taxatie

Datum 01/09/1741

Archief OV Ambacht Overschie

Inventarisnummer 390

Aktenummer/Blz. 70/148

 

8. Taxatie van een stuk buitenland met huis buiten Zestienhovensekade, nagelaten door Heijltie van der Laan huisvrouw geweest van Claas Craan.

Begrensd door Oude Vaart, Poulus Schieveen, Pieter Kraan.

Aktesoort taxatie

Datum 08/09/1741

Archief OV Ambacht Overschie

Inventarisnummer 390

Aktenummer/Blz. 71/150

 

9. Taxatie van de helft van een huis en erve onder Hazerswoude nagelaten door Heijltie van der Laan, huisvrouw geweest van Klaas Pieterse Craan.

Begrensd door Leendert Tijsz Moraal, Pieter Wouterse Vis, Voorwegse Watering.

Aktesoort taxatie

Datum 26/09/1741

Archief OV Ambacht Overschie

Inventarisnummer 390

Aktenummer/Blz. 72/151

 

10. Taxatie van een huis, schuur en erve, nagelaten door Claes Pietersz Kraen.

Begrensd door Pieter Kraen, Oude Vaart, Paulus Schieveen, Zestienhovense Kade.

Aktesoort taxatie

Datum 10/12/1749

Archief OV Ambacht Overschie

Inventarisnummer 390

Aktenummer/Blz. 131/303

 

11. Taxatie van de goederen door Willem Pieterse Craen, overleden in Zestienhoven, nagelaten aan zijn moeder Jannetje Alderts Ridder, weduwe van Pieter Craen.
Testament opgemaakt door notaris Arnoldus van Rhijn d.d. 24.02.1754.
Nagelaten goederen bestaan uit:
- In Haserswoude een kwart van 1/8 part van een huis en erve aan het Westeinde.
Belend door: Leendert Morael, Hendrik van Dipten en de Heereweg.
- Een kwart van obligaties ter name van kindskinderen van Ary Jan Beune en Johan Antonie de Norman en wel met de volgende data:
23 oktober 1672, 11 februari 1707, 28 juni 1752, en 20 juni 1752.
De getaxeerde waarde van de goederen is 1145 guldens.

Aktesoort taxatie Datum 28/02/1756 Archief OV Ambacht Overschie Inventarisnummer 391 Aktenummer/Blz. 32/268 Notaris

 

12. Aktesoort   verkoop, datum   17/02/1769, Archief   OV Ambacht Overschie, Inventarisnummer   381, Aktenummer/Blz.   384/351 

Huyg van der Goes verkoopt aan Simon van der Zijden een huis met erf gelegen aan de Gaag en een huis met erf staande aan de zuidzijde van het eerstgenoemde huis op de grond van de erfgenaam van de wed. Pieter Kraan en partijen veenland in de polder van Zestienhoven voor 1.000 gulden.

- 2 m. 500 roe.

- 2 m. 400 roe het huis hierop staande blijft eigendom van Huyg van der Goes.

- 2 m. idem de turfschuur.

De percelen worden begrensd door Jan Oudshoorn, Leendert Gerrits van der Goes, Hendrik de Knegt, Hendrik Kraan, Ary van Yperen en Aalsweth of Neel Gijsenkade.

Uit andere akten blijkt dat Pieter Kraan in 1768 nog leefde!

 

13. Veiling van een stuk buitenland met huis, schuur en hooiberg gelegen onder de polder Zestienhoven door Lente Hoefman en Gerrit van den Berg, voogden van de kinderen van Elsje van der Star, wed. van Klaas Kraan aan Michiel van der Laan en Arie Kerkhof. Borg is Laurens van der Laan.

Begrensd door Kornelis Bonefaas en Gerrit van Heel.

Aktesoort veiling Datum 27/02/1801 Archief OV Ambacht Overschie Inventarisnummer 378 Aktenummer/Blz. 52/87 Notaris

Conclusies (nrs. corresponderen met notariële stukken hierboven):

1.Pieter Willemse Kraan bezit al in 1717 grond aan de Zestienhovensekade in Zestienhoven.

 

2. Pieter Willemse Kraan draagt de helft van een huis en een schuur te Hazerswoude na aan zijn zoon Klaas Pieterse Kraan over op 19 mei 1720.

Veronderstelling:  Hij was toen getrouwd met Aagje Leendersd. Van Tol. Klaas is een zoon van Pieter en Aagje.

 

3.  09/04/1723 Heiltie van de Laan  is weduwe geworden na het overlijden van haar man Govert Jacobse Heijselendoorn. Het huwelijk is kinderloos gebleven, daarom heeft ze  van hem de helft van 2 morgen veenland in de polder van Schieveen en een stukje land met een huisje buiten de Zestienhovensekade geerft.

 

4. Klaas Pietersz Kraan trouwt op  20-06-1723  met Heiltje Kornelisdr van der Laan

 

5. Pieter Willemse Kraan (vader is Klaas Pietersz Kraan) trouwt na overlijden Aagje met Jannetie Aldersd Ridder  op 12-12-1734

 

6.  Heijltie van der Laan word begraven op 12-11-1740, met Klaas Pieterse Kraan als erfgenaam

 

7. + 9.Hieruit blijkt (?) de relatie tussen Heiltie ? Klaas Pietersz Kraan en Pieter Willemse Kraan door de taxatie n.a.v. haar overlijden.

Hieronder: ?Helft van een huis en erve. Belend in het westeinde van Hasserswoude, Leendert Tijsz Moraal, Pieter Wouterse Vis, Voorwegse Watering.?

Veronderstelling: Dit betreft het onder 1. genoemde goed.

Er is ook sprake van bezit van een stuk buitenland met huis buiten Zestienhovensekade, begrensd door Oude Vaart, Poulus Schieveen, Pieter Kraan.

 

10. Claes Pietersz Kraen, de man van Heijtie, overlijdt in de periode voor 10/12/1749, en laat     onder 6. genoemd goed na.

 

11.Willem Pieterse Craen, een zoon van Pieter Kraan en Jannetie Aldersdr. Ridder, overlijdt en laat na: - in Haserswoude een kwart van 1/8 part van een huis en erve aan het Westeinde.

Veronderstelling: Dit is het onder 1. genoemde goed. Het is dus in de tussentijd met vier familieleden gedeeld.


13. De nalatenschap van Klaas Kraan en Elsje van der Star. Waaronder:  een stuk buitenland met huis, schuur en hooiberg gelegen onder de polder Zestienhoven. Dit verbind Klaas Kraan met Heijtie van der Laan. Dit wordt versterkt door het feit dat het stuk land aan Michiel van der Laan wordt overgedaan.

 

 

 

De Klaas Pieterse waarmee Elsje van der Starre is een andere Klaas Pieterse zijn als waar Heijltje  mee is  getrouwd want deze Klaas Pieterse is in  1749 overleden. Hebben Pieter en Jannetje na het overlijden van Klaas Pieterse ( zoon van Klaas en Aagje) hun zoon ook Klaas Pieterse genoemd? Ze zouden dan wel behoorlijk op leeftijd zijn geweest om nog een kind te krijgen?..

 

Bij Heijltje gaat het nog om de helft van een huis en erve, belend in het westeinde van Hasserswoude. Bij Willem om 1/8. Het is dus in de tussentijd met vier familieleden gedeeld.

 

Judith Robinnet

Beste Judith,

Zelf stam ik ook af van de Kraan-tak uit Hazerswoude, meer bepaald van Willem Lenertsz Kraan (Cranenborg) die naar Moordrecht is getrokken en daar schepen was.

http://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-den-hollander/I1042.php

Waarschijnlijk is deze tak familie van uw tak Kraan.

Wat je probleem betreft, maken al deze aktes het vrij ingewikkeld. Je kan misschien beter eerst de familiebanden zoeken (http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/ik-zoek-iemand-doop-trouw-en-begraafboeken-zuid-holland-voor-1811 , voor Hazerswoude. http://rotterdam.digitalestamboom.nl/search.aspx?app_route=8&lang=nl , voor Overschie). In elke familie kwamen telkens dezelfde voornamen terug, probeer misschien alle kinderen te vinden van de personen die je zoekt en bekijk telkens wie de doopgetuigen waren (grootouders van dopeling, tantes, ooms,...), op deze manier kan je makkelijker familiebanden vinden, die je achteraf kan bewijzen aan de hand van de bovenstaande aktes.

Joeri


Ik ben niet intensief bezig geweest met de familie Kraan, maar mijn overgrootmoeder van moeders kant was een Kraan. Voor zover ik tot nu toe heb kunnen vinden, is die familie afkomstig uit Zwammerdam.

N.l. Floris Kraan * 26 06 1811, van zijn ouders heb ik alleen de namen Gerrit Kraan en Maggeltje Rietkerk, nog niet verder gezocht naar geboorte en overlijdensdata (zal ca. * 1780-1790 in Zwammerdam zijn geweest)

Mocht iemand meer informatie of aansluitingen voor me hebben ben ik  zeer dankbaar voor zie mijn site op genalogie online  http://www.genealogieonline.nl/stambomen-koe-muller/I1691.php

Reginald Koe
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!