stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Wiggelaar/Gomes

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Op 7 mei 1747 wordt in de rk kerk De Posthoorn in Amsterdam gedoopt Johannes Wiggelaar; doopgetuigen de eerwaarde heer Nicolaus Gomes en Wijburga Gomes.

Ouders zijn Petrus Wiggelaar en Agatha Gomes.

Wie weet iets van de 1e doopgetuige en beide ouders?

Groeten uit Brazil

Robert Gomes

Rob Gomes

Nicolaus Gomes is in 1756 pastoor en aartspriester van Utrecht. 

 

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartspriester

 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=inv2&micode=16&mizk_alle=#t0r  Zie PDF-file.


16   Aartspriesters Hollandse zending

 

Datering: 1726-1853

Toegangstitel: Inventaris van de archieven van de aartspriesters van de Hollandse zending (1684)

1726-1853 (1927)

 

Auteur: H.L.Ph. Leeuwenberg en A.M.A. van Geloven

Datering toegang: 1982

Datering bewerking: 2010

Openbaarheid: Volledig openbaar

 

02.2.3.59 Weesp

 

1459. Ingekomen brieven, 1746-1771, 1797-1809, 1831. 1 pak

 

N.B. Hierbij ingekomen brief bij pastoor Nicolaus Gomes van aartspriester Ram van Schalkwijk, 1755.

 

http://www.suitbertusparochie.nl/site/images/stories/flash/Hungerige%20und%20dorstige%20schapen%20der%20coyen%20christi%2034-66.pdf

                 

                 

                   1460. Memorie van Nicolaus Gomes inzake de salariëring van de pastoor, 1752. 1 stuk

 

1461. Resolutie van de Gecommiteerde Raden van Holland, waarin aan Nicolaus Gomes, pastoor en   aartspriester van Utrecht, wordt toegestaan een kapelaan aan te stellen, 1756. Uittreksel. 1 stuk

Martin Jongkoen

Nic. Gomez, van 1728 tot 1744  pastoor te Haarlem, was tot aan zijn dood in 1757 pastoor te Weesp

 

1755 november 18.  De Brusselse nuntius aan de kard.-staatssecr. Hij benoemde Joan Bapt. van  Elsacker en Nic. Gomez tot aartspriester resp. van Hólland en Utrecht, en Barth.

 

http://www.historici.nl/retroboeken/romeinse_bronnen/#source=7&page=46&accessor=search_in_text&accessor_href=search_in_text%3Fsearch_term%253Austring%253Autf-8%3DGomez%26source_id%3D&view=htmlPane

 

16   Aartspriesters Hollandse zending Lijst van aartspriesters van Utrecht   Jacobus Cats, 1689-1702   Joannes Pelt, 1702-1704   Wilhelmus Bouwmeester, 1704-1712   Mathaeus Laurentius Morsland, 1712-1718   Martinus van Hees, 1718-1731   Godefrius Ram van Schalkwijk, 1731-1755   Nicolaus Gomez, 1755-1757   Wilhelmus van den Steen, 1757-1766   Henricus Berendtzen, 1766-1797   Johannes van Engelen, 1797-1810   Gerrit van Nooy, 1810-1832   Gijsbertus Antonius Vermeulen, 1832-1843   Joannes Hartman, 1843-1853

Martin Jongkoen

Martin,

Mijn dank voor dit geheel; was mij onbekend

Nog een kleine aanvulling:

Het Utrechts Archief

Toegangsnummer: 17

Archieftitel: rooms-katholiek (rk): collectie rijsenburg

2. Inventaris

2.1. Archivalia

2.1.1. Nederland

2.1.1.07. Noord-Holland

2.1.1.07.8. Weesp

rooms-katholiek (rk): collectie rijsenburg

506Verklaring door Joannes Henricus Berendtzen, assistent van de zieke Nicolaas Gomes, pastoor te Weesp, dat hij zich zal houden aan het plakkaat van de Staten van Holland d.d. 21 september 1730, 1756. Afschrift uit het register van toelating van rooms-katholieke priesters in Holland

Omvang: 1 stuk

Waarschijnlijk is hij dezelfde die met Wijburga Gomes genoemd wordt als getuige bij de doop op 29 sep 1732 van Maria de Leeuw, dochter van Sura Gomes en Anthonij de Leeuw; idem bij de doop op 7 mei 1747 van Johannes Wiggelaar, zoon van Agatha Gomes en Petrus Wiggelaar.
Er moet dus een familie relatie zijn.
En juist die is mij onbekend en die probeer ik te vinden.

Groeten uit Brazil
Robert Gomes 

Rob Gomes


O Rob, ik heb mijn bevindingen op je andere topic geplaatst.

Groet, Anna

a.m. van kalken
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!