stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Anthonij Pietersz. Schermer (geb. Alkmaar 1707)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ook ik heb nu mijn twijfels over de vader van Anthonij Schermer ( overleden 12-6-1782). In het trouwboek staat: op 14 Juli 1778: is in den huwelijken staat bevestigt Antonij Schermer Jongman en Doortje Daniels Jonge Dochter beijde verblijf houdende alhier tot Sijbek. Hun oudste zoon heet Jacob Schermer (21-9-1749 Luthers gedoopt in Hoorn(?) de volgende is Jan op 20 dec. 1750,  Klaas Joris op 28-2-1754, Frederik op 11-1756, Jacob op 13-5-1759 en weer een Frederik  op 19-8-1762. Deze Frederik trouwde 10-10-1782 in Sijbekarspel  met Rensje Pieters  (bij haar overlijden in Blokker op 23-7-1823 is zij 69 jaar en dochter van Pieter Agesz. en ...(stippels) geb. in Warns in Vriesland.Zij is daar gedoopt als Reinsk dochter van Pieter Agesz. Sevensma (Zeversma) en Reinsk Holles. Zij hebben wel een zoon Antonie en een dochter Doortje Schermer. Verder nog Pieter, Volkert, Arien, Intje, Klaas en Frederik. Ik hoop dat er iemand zo vriendelijk wil zijn nog eens verder onderzoek te doen naar de doop van bovengenoemde Anthonij Schermer en de namen van zijn ouders.

Tiny

T. Hofman

@Tiny, waar heb je de doop van  Frederik op 19-8-1762 gevonden ?

 

 

Er klopt meer niet ook na 1812 : Doortje Schermer ( dochter van Jan Anthonie Schermer en Pietertje Heman ( Hermans) ) huwt Sijmen Kat Zaandam 28-10-1832  aktnr 56 image 283/415,

Sijmen Kat overlijdt.

Daarna huwt Doortje Schermer te Zaandam met Ha(e)rmanus Mars 09-07-1837 huwelijks bijlagen vanaf image  2968/3237 ( 1834-1837)

Doortje haar moeder wordt ook abusievelijk Nieman genoemd.

Doortje overlijdt te Zaandam  06-11-1847  image  616/647  . De aangifte werd door beide buren gedaan. Maar het ouderpaar van de overledene klopt niet.

 

Pieter Schermer en Elisabeth de Wit, het kan zijn dat de buren ook verward raakten met al die “Schermers” Doortje had een halfzus Lijsbeth Antonie Schermer en deze was gehuwd met Pieter Pietersz de Wit., ( zij was een dochter van Jan Anthonie Schermer en Dieuwertje Jans Over), 05-04-1818, huwelijksaankondiging Nieuwe Niedorp image 42/413.

 

groet van

Gerry

Een contactpersoon van het Stamboomforum probeert één dezer dagen de gelegenheid te hebben om op het Westfries Archief te Hoorn eerst maar eens na te gaan of die Lutherse dopen van de kinderen van Anthonij Schermer en Dorothea/Doortje te vinden zijn; hoe de ouders daarbij dan exact zijn genoemd, alsmede of er eventueel ook doopgetuigen bij vermeld zijn, want dat laatste kan uiteraard van groot belang voor ons zijn.

Zouden Anthonij  (hij komt 1 x als SCERMER voor) of in ieder geval zijn vrouw misschien toch geboortig kunnen zijn uit één der duitstalige streken (ondanks de oer-Noord-Hollandse familienaam Schermer) en zijn zij daarom voor 1748 maar niet te traceren. Zelf zijn zij niet als lidmaten van de Lutherse gemeente van Hoorn geregistreerd gevonden, maar wel een aantal van hun kinderen, die dan MET patroniem  en familienaam (Schermer dus) zijn vermeld.

kees-jan slijkerman

De volgende personen werden lidmaat van de Lutherse gemeente van Hoorn (uit een bewerking overgenomen, zie geneaknowhow bronnen betreffende Noord-Holland plaats Hoorn):

aangenomen Paasfeest 3 april 1770:

Jan Antony Schermer uit Seypecarspel

Claas Anthony Schermer uit Seypecarspel

Grietje Schermer uit Seypecarspel

23 maart 1780:

Antje Antony Schermer van Zijpecarspel en Fredrik Antony Schermer van Zijpecarspel, na gedaane geloofsbelijdenis att(estatie) afgegev(en)

Nog ene: Pieter Schermer, van Hoorn 21 maart 1799.

kees-jan slijkerman

Overigens is 12 juni 1782 waarschijnlijk niet de overlijdensdatum van Anthonij Schermer maar die van zijn LIJKAANGIFTE voor de gaarder van Sijbekarspel.

Het orgineel luidt:

12 junij (=1782) 't lijk van Anthonij Schermer te Sijbekarspel overleden pro deo

Die van zijn vrouw luidt: 2 maij (1786) Doortje........... (..= in of te?) Sijbecarspel pro deo

De gaarder (schoolmeester, koster ?) wist haar dus niet te benoemen, hetgeen in lijn is met al die verschillende patroniemen/familienamen waarmee zij vermeld is gevonden !

kees-jan slijkerman

In Amsterdam zijn er dopen ( Luthers) met de naam Schermer, ook Winter en Ka(a) le(n).

Gerry

Mevrouw Marijke van Teunenbroek-Land te Hoorn is zo welwillend geweest om de Lutherse dopen te Hoorn van de kinderen Anthonij Schermer en zijn vrouw Dorothea te kontroleren.

Zij heeft gevonden:

Klaas Joris, ged. 28-2-1754 ouders Ant. Schermer en Dorothe Kales, get. Jochem Boon en Antje Hendriks.

Frederich, ged. 1-1-1756, ouders: Anthony Schermer en Dorothea Lampsch, get. Stijntje Jansen.

Antje, ged. 12-6-1757, ouders: Ant. Schermer en Doortje Kales, get. Petronella Barents en Diedelof Neve.

Jacob, ged. 13-5-1759, ouders: Anthony Schermer en Dorothea Luisik, get. Petronella Barents.

Neeltie, ged. 21-2-1765, ouders: Anthony Schermer en Dorothea Kaas

Krelis, ged. 2-10-1767, ouders: Anthony Schermer en Doortje Kaler, get. Catharina Berklans.

Krelis, ged. 3-5-1770, ouders: Anthony Schermer en Doortje Lams, get. Antje Daniels.

In de reeks kinderen lijken ook thuis te horen:

- Jan Antony  Schermer uit Seypecarspel,

- Claas Antony Schermer, (= wellicht de in 1754 gedoopte Klaas Joris Schermer) uit Seypecarspel en

- Grietje Schermer, uit Seypecarspel, die allen werden aangenomen als Luthers lidmaat te Hoorn Paasfeest 3-4-1770.

Van Jan en Grietje is de Lutherse doop te Hoorn (en evenmin in het gereformeerde doopboek van Sijbekarspel) niet te vinden.Zij zouden tussen 1748 en 1754 als kinderen van Anthony en Doortje geboren kunnen zijn.

Wie kan nadere gegevens verschaffen; ook omtrent moeder Dorothea met de vele verschillende achternamen en ook over de optredende doopgetuigen ?

kees-jan slijkerman

Onder de lutherse communicanten in Hoorn in 1799 een Pieter Schermer. Zal wel een jongere generatie zijn. En uit een nog jongere generatie Zwaantje in 1829.

niepoort

Dat betreft waarschijnlijk Pieter Claassen Schermer die winkelier was in Hoorn Luthers gedoopt op 19 nov. 1780, zoon van Klaas Joris Schermer en Grietje Jans Smit. Klaas Joris was een zoon van Antonie Schermer en Doortje (Daniels/ Kalis e.a.).

V.w.b. de kinderen van Anthonij en Doortje wordt in het DTB boek nr. 12 van Sijbekarspel (volgens een vorser) het overlijden vermeld van 4 kinderen van Anthonij Schermer (moeder wordt niet genoemd)  waarvan 3 in 1758 en 1 in 1769. Data: 16 jan.1758; 5 juli 1758; 24 oktober 1758 en 24 aug. 1769. Ik weet niet of hun namen worden genoemd maar het betreft vermoedelijk de kinderen Jacob ~21-9-1749; Frederik ~1-1-1756 ; Antje ~12-6-1757 en Krelis  ~2-10-1767. Er worden later immers nog 4 kinderen met dezelfde namen gedoopt.

Tiny Hofman

T. Hofman


Vermoedelijk is het volgende na ruim 5 jaar al wel bekend, maar voor de volledigheid vermeld ik het toch maar.

Op de website van het Westfriese Archief is nog een tweede lijst met Lutherse dopen in Hoorn beschikbaar. Die lijst begint in 1724 en vermeldt nog de volgende kinderen:

Jacob, gedoopt 21 september 1749, getuige Antje Hendriksz huisvrouw van Jurian Hade wonende te Bennebroek.

Jan, gedoopt 20 december 1750, getuigen Claas Teunisz, Etje Dirksz.

Grietje, gedoopt 30 juli 1752, getuigen Jan Wede, Antje Hendriksz.

Antje, gedoopt 7 april 1761, getuige Petronella Barends.

Frederik August, gedoopt 19 augustus 1762, getuige Maria Louis.

De naam van de moeder kent weer de nodige variaties. Zij zou Theodora (Doortje) Lamberts Kales (Kaals) kunnen heten. Het patroniem Lamberts staat bij de dopen in in 1749 en 1752. Het patroniem Daniel staat alleen bij het huwelijk in Sijbekarspel. Zou de laatste doopgetuige Antje Daniels familie zijn?

Fred SimonsPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!