stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Eppenhoff (Deventer/Winterswijk, 17e eeuw)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ik ben op zoek naar het voorgeslacht van Ds. Herman Eppenhoff. Hij was doopsgezind predikant te Winterswijk tot zijn overlijden in 1693. Hij was gehuwd met Henrica Willink (1614-1681), uit welk huwelijk tenminste vier kinderen werden geboren (Stijntje Willink-Eppenhoff, Elisabeth Hofkes-Eppenhoff, Judith van Loghem-Eppenhoff en Jan Eppenhoff, echtgenoot van Stijntje Walijen).

Herman Eppenhoff zou een tijd gewoond hebben te Deventer. Wellicht is hij een broer van Laurens Eppenhoff te Deventer die gehuwd was met Egberta ten Have. Zij waren de ouders van Loysa Eppenhof (1649-) en Johannes Eppenhof (1646-). Laurens Eppenhof liet zich - wonende tot Deventer - gereformeerd dopen op 17 februari 1667 te Oudshoorn.

Ik vermoed de volgende relaties:

I (N.N.) Eppenhoff, vader van:

a) Ds. Herman Eppenhoff, doopsgezind predikant te Winterswijk, overleden 1693, huwde met Henrica Willink (1614-1681), dochter van Hendrik Willink en Elisabeth Hardes.

b) Christina Eppenhoff, huwde in 1658 met Ananias Willink (1632-1681), zoon van Hendrik Willink en Elisabeth Hardes.

?) Laurens Eppenhoff, huwde met Egberta ten Have. Hij is vermoedelijk op latere leeftijd gereformeerd gedoopt "wonende tot Deventer" te Oudshoorn 27 februari 1667. 

Heeft iemand meer informatie over de afkomst van Herman en/of Laurens Eppenhof(f) of andere informatie omtrent de familie Eppenhoff te Deventer (tot circa 1650)?

vr. gr.

Derk Jordaan 

Derk Jordaan

In Amsterdam zijn een aantal Eppenhoff huwelijken:  

Laurens Eppenhoff x (otr. 8 maart 1608) Geertruijt Santberchs

Geertruijd Eppenhoff x (otr. 24 april 1687) Adriaan Verkruijssen

Hendrik Eppenhof x (otr. 22 januari 1688) Sara Willinck 

Lourens Eppenhoff x (otr. 13 oktober 1695) Christina Rutgers, weduwe van Pieter van Gelder  

Ondertrouw op het stadhuis, dus doopsgezind is mogelijk. (En de namen Laurens en Willinck komen voor). Wellicht een aanknopingspunt.    

groet,

Kasper Ludeman

Hartelijk dank, ik ga die ondertrouwaktes bekijken! Top!

Derk Jordaan

ik vind overigens net een akte die interessant is!

  • 17 september 1644:
   In marge: Jovis den 19 December 1726 Stadtholder Willem Sigismund Hecking J.U.Dr. Keurnoten Steven Jan van Hengel en Johannes Noirneij
   Erschenen Jan Eppenhoff en Steven Jan van Hengel in qualiteit als Gerigtelijke Mombers en Voogden over Harmen Eppenhoffkens en Christina Eppenhoffkens Catharina Schutte Weduwe van Jan van Wullen in desen geassistiert met Steven Jan van Hengel als haeren hiertoe versogten Momber, Berent Willinck, Gerrit Willinck, en Hendrick Willinck en Janna Willinck weduwe van Hendrick Wijmels in desen geassisteert met Gerrit Willinck als haeren hiertoe versogten momber, en beseijden? dat haer desen koopspennink ter somma van seshondertvier Rijksdalders en 35 str. Luit koopbrieff off pantschap van den 17. Sept. 1644 door de weduwe Matthias Walien als het regt hebbende van de Erfgenamen vande Hoogwelgeboren Heeren Adriaan en Frederik Joan van Eerden, in haer leven succesivelijk Heeren tot den Plekkenpoel voldaen en betaelt is, den laatsten pennink met den eersten, daerop met hant, halm en monde vestignisse doende. Desuper Stipulando. 
   Erschenen Jr. Adrian van Eerde ten Pleckenpoell die bekande voor sich und sijnen erven, voor eene walbetaelte summa geldes onderbenent, in pandtschap sampt rostlicken vreedsamen besit, nutt ende gebruick avergelaten und verkofft te hebben Johan Haeffkes Armgardt eheluiden ter eener, und Jurrien Willinck Griete eheluiden ter ander halffscheidt, und haren erven, die Pelckwick Maet inden Kerspell Wenterschwick Darpbuhr mit eener sijdt langs Johan Hardes Landt und Tonnis Elincks Maete, mitten ander langs Jan Gissbers landt gelegen, mit eenen ende ande Heijde, mitten anderen ande Docken Mate schietende, mit dessen toebehoer und gerechtigheit, deses in maten vorschreven gecediert und uhtgegaen, daerop mit handt ende monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte. Die Loese een Vierendeel Jaers te voeren te verkundigen voorbeholden und demnae opten Elfften Augusti mitte Summa van Sesshondertvier Rijxdaller Vijffunddertich Stuiver te loesen. Sunder exception und argelist.
   NB. Uijt schriftlick versoeck van Jr. Eerdens is dese verschrijvinge op Sesshondert ende Vier Rijx dall. 35 str. gestelt, vermogen des Jr. eijgen handt hier inseriert, folio sequenti. (Bovenstaande acte is met een groot kruis doorgehaald)
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 414 fol. 36v

Derk Jordaan

Het huwelijk van Laurens Eppenhoff met Egberta ten Have was in Deventer op 01-11-1645

blz 254

Er staat een herkomstplaats bij, maar die is voor mij onduidelijk.

http://www.stadsarchiefdeventer.nl/?method=c_sabportal.dsp_thumbnailviewer&pid=0723_156

carolina

Hendrik Eppenhof x (otr. 22 januari 1688) Sara Willinck

22/1/1688

Compareerden

Hendrick Eppenhof, van Winterswijck, oud 33 jr, coopman op de n. dijck, de vader tot Winterswijck

en

Sara Willinck, van Deventer, oud 40 jr

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31161-16212-30?cc=2037985&wc=M994-W7D:1741658803

Gr

Sas

Saskia Hendriks-Duermeijer

Bij beide aktes is de herkomst nogal moeilijk te lezen

Borch/Berch...  (als het überhaupt dezelfde plaats betreft)

Kasper Ludeman

Geertruijd Eppenhoff x (otr. 24 april 1687) Adriaan Verkruijssen

Compareerden Adriaan Verkruijsz, van ?, coopman, oud 40 jr, op de Engelantiers grach, ouders doot, geast. met Barent Eppenhoff

en

Geertruijd Eppenhoff, van Frederich Stad, oud 36 jr, inde Warmoestraat, ouders doot, geast. met haare moeje Gabriella van Burgenhout?

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31164-6765-7?cc=2037985&wc=M994-W7C:146156264

Gr

Sas

Saskia Hendriks-Duermeijer

Adriaan Verkruisz, van A(msterdam) 


van Frederickstad [in Holstein]

 

Gabriela van Burgerhout

Kasper Ludeman

Aha, bij de akte uit 1608 staat: Borchsteenvoord (Burgsteinfurt).

Kasper Ludeman

Laurens Eppenhoff x (otr. 8 maart 1608) Geertruijt Santberchs

Compareerden Laurens Eppenhof, van Borgh? ??, oud 30 jr,

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31160-26640-72?cc=2037985&wc=M994-WQX:1019561748

Gr

Sas

Saskia Hendriks-Duermeijer

Transpoortaktes

 

Uw zoekvraag heeft 10 resultaten opgeleverd verkoper Eppenhof, Erven Hendrick datum overdracht 12-11-1733   verkoper Eppenhof, Erven Hendrik datum overdracht 28-06-1735   verkoper Eppenhof, Erven Laurens datum overdracht 07-11-1754   verkoper Eppenhoff, Erven Hendrick datum overdracht 09-05-1724   verkoper Eppenhoff, Erven Hendrik datum overdracht 03-06-1739   verkoper Eppenhoff, Erven Laurens datum overdracht 29-12-1737   koper Eppenhoff, Laurens datum overdracht 05-06-1731   koper Eppenhoff, Laurens datum overdracht 19-04-1736   verkoper Eppenhoff, Laurens datum overdracht 10-03-1739   koper Eppenhoff, Laurens datum overdracht 10-03

Saskia Hendriks-Duermeijer

Burgsteinfurt (NRW,Dld)

Borch Steenvoord, Borch Steenvoren

ChrisvD

Niet wat je vraagt, maar misschien heb je er nog wat aan.

Bron www.gahetna.nl

Verwijzing akte 3482/1711/023

Datum decreet 1711-07-21

Decreet Willig

Namen impetranten Geertruyd Eppenhoff, de weduwe van Adriaan Verkruyssen; Elisabeth Verkruyssen

Namen eigenaren Geertruyd Eppenhoff, de weduwe van Adriaan Verkruyssen; Elisabeth Verkruyssen

Namen kopers Jasper Bolten

Onroerend- en roerend goed Amsterdam, binnenzijde van het Nieuw Waals Eiland, het tiende huis van de Kalkmarkt, huis en erf

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3482

Saskia Hendriks-Duermeijer


VOC, Herman Eppenhof, 1644

Bron www.gahetna.nl

VOC Hoofdvestiging Perzië

Beschrijving Cognossement door Adriaen Stuijvesant schipper en Herman Eppenhof ondercoopman op het jagt Valckenborch, gedateerd 12 Februarij 1644.

Jaar 1644

Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 1150, (Katern: Perzië Pagina 180)

Gr

Sas

Saskia Hendriks-DuermeijerPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!