stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Zijn Geertien Lubbers en Geertje Lubbertse dezelfde persoon? - Nijkerk/Barneveld

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Ik loop een beetje vast met het volgende geval.

Geertien Lubbers J.D. trouwde op 10-05-1733 in Nijkerk met Melis Heimen J.M., beiden wonende onder Appel

Kinderen van Geertien en Melis:

Heim (~18-11-1736 Barneveld)

Lubbert (~02-11-1738 Barneveld)

Melis (~20-05-1742 Barneveld)

Geertje Lubbertse Wed. trouwde op 06-02-1746 in Nijkerk met Wouter Dirkse J.M. (ondertrouw 21-01-1746).

Kinderen van Geertje en Wouter:

Dirkje (~06-07-1746 Nijkerk)

Dirk (~03-12-1747 Nijkerk)

Truijtje (~11-12-1748 Nijkerk)

Hendrik (~07-02-1751 Nijkerk)

Op 20-20-1708 wordt in Nijkerk Geertien gedoopt, een kind van Appel. Ouders Lubbert Aaltsen en Aaltien Beerents.

Ik probeer erachter te komen of het hier om dezelfde vrouw gaat. Aangezien de gevonden doop en het eerst genoemde huwelijk allebei Appel vermelden, vermoed ik dat de vrouw die met Melis trouwde een kind was van Lubbert en Aaltien. Het laatst gevonden kind van Melis en Geertje is geboren in 1742. In 1746 trouwt (dezelfde of een andere) Geertje met Wouter. Zij is dan weduwe, maar in de trouwregistratie staat helaas niet vermeld van wie. Ik heb in de periode 1742-1746 gezocht naar het overlijden van Melis, maar vind het erg moeilijk te lezen. Ook het overlijden van Wouter heb ik nog niet gevonden of dat van één of beide Geertjes.

Heeft iemand misschien aanknopingspunten?

Vera Hubers

Heb je al naar de doopgetuigen gekeken? Als bij beide huwelijken van Geertje deels dezelfde doopgetuigen van de kant van de familie Lubbers optreden, dan zal het wel om dezelfde Geertje gaan.

niepoort

Dat zou leuk zijn, maar helaas. :-(

Bij de kinderen Heim en Lubbert staat alleen t.p. en bij kind Melis wordt geen enkele getuige genoemd.

Ook bij de kinderen van Wouter wordt nergens een getuige vermeld.

Vera Hubers

Melis Heimen X Geertje Lubberts, voorouders van de kant van mijn moeder.

Ik denk dat Geertje en Geertien dezelfden zijn, vooral omdat het tweede kind - Lubbert - uit het eerste huwelijk is vernoemd volgens de oude regels van vernoeming naar de grootvader van moederskant. Geen steenhard bewijs natuurlijk, maar toch.

Je hebt ook gezocht naar het overlijden van Melis maar volgens het Repertorium CBG is er geen begraafboek Barneveld aanwezig. Of is er elders iets online? 

Cees

Cees

Het is geen hard bewijs, maar wel een aanwijzing: het derde en kennelijk laatste kind van Geertien en Melis heet Melis. Dit kan betekenen dat vader Melis is gestorven vóór dit laatste kind gedoopt werd, en dat de moeder het - uiteraard uit eerbied - naar de overleden vader noemde. Ik heb hiervan zelf ook voorbeelden in mijn stamboom. Dan is vader Melis dus in 1741 of 1742 gestorven, en was Geertien sindsdien weduwe.

Frits Stoffels

Het is natuurlijk speculeren maar waarom zou Geertje wachten tot 1746 om een nieuwe partner te huwen? Ik bedoel, er moesten drie kinderen worden gevoed en het geld zal niet op haar rug hebben gegroeid. Ze is afkomstig uit een buurtschap (Appel) van Nijkerk en het was daar geen vetpot. Ondanks het feit dat er na Melis' doop in 1742 geen verdere kinders zijn geboren denk ik toch dat Melis sr. begin 1745 is overleden. Dat men binnen een jaar een nieuwe relatie begon zie je wel meer in de hobby. Ze was trouwens vier maanden zwanger toen ze voor de tweede keer huwde. Het valt op dat de intervallen tussen de geboortes van de kinderen uit haar tweede huwelijk afwijken van die uit haar eerste echt... 

Cees

Cees

Ik zou die twee Geertjes niet zomaar aan elkaar gelijkstellen.

Op 20 juni 1745 (scan 114) hertrouwt in Barneveld ook een Geertje Lubberts weduwe uit Barneveld met Evert Cijns uit Eerbeek onder Hall (dit huwelijk noch de ondertrouw in Hall gevonden).

Zij lijken naar het ambt Nijkerk te zijn verhuisd, waar in 1749 in de buurschap Wullenhoven een Evert Seijns met vrouw en kinderen woont (Gelders Archief toegang 0008 Staten van het Kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden inv.nr. 270 folio 77, scan78). Bij het overlijden van Evert in 1772 blijkt hij op de Salentein te hebben gewoond (scan 106). Zijn weduwe overlijdt op 26 februari 1773 (scan 112).
Mij lijkt het dan niet onwaarschijnlijk dat Evert in 1749 ook al op de Salentein boerde, want in de zo-even gelinkte Lijst van huizen, inwoners, beroepen en bezittingen uit 1749 worden "2 schoorstenen van plasier" vermeld en de Van Westervelds, eigenaars van de Salentein, moeten daar iets landhuisachtigs hebben gehad, voorloper van de huidige Salentein aan de Putterstraatweg in Nijkerk.

In Nijkerk is er in 1742 en 1744 ook nog een andere Geertje Lubberts die kinderen krijgt met een Jan Jansen. Het huwelijk heb ik niet via de index kunnen vinden. Er is rond dezelfde tijd ook een Gerritje Lubberts gehuwd met een Harmen Jansen, maar dit is denk ik toch een ander echtpaar, hun kinderen worden erg dicht en in minsten 1 geval te dicht op elkaar gedoopt. Gerritje krijgt bovendien nog kinderen ná 1746.

Je zou nog kunnen proberen de indices op de voogdijakten uit het Oudrechterlijk Archief van Veluwe en Veluwezoom door te nemen. Die staan online. Ik weet helaas niet of er een moderne alfabetische index op bestaat...

Veel succes, André

Andre Jansen

Opvallend is trouwens dat er in 1772 in Nijkerk een Heimen Melissen met een Truitje Wouters trouwt. Zou dit de Heimen uit het huwelijk van Melis Heimens x Geertje Lubberts zijn? De ouders van Truitje zijn grappig genoeg waarschijnlijk Wouter Dirks en Geertje Lubberts. In elk geval zit er een Geertje bij de kinderen die in Nijkerk en Putten worden gedoopt.

Heimen x Truitje hebben als ik het wel heb nageslacht dat zich "van Essen" noemt. Essen is een buurschap onder Barneveld.

Andre Jansen

Er is in Barneveld voor een Melis Heijmen begraafgeld betaald op 14 april 1742 (a fl 2-10, dus op het kerkhof).

Zie hiervoor  "BEGRAAFBOEK BARNEVELD; 1735 - 1766; Met aanvullingen op het doodboek; 1767 - 1809", samengesteld door Gerjan Crebolder en Dick Veldhuizen, Bijdragen tot de geschiedenis van Barneveld, deel 11, Barneveld, Gemeentelijke Archiefdienst, 1988.
Het betreft hier posten die uit de kerkrekeningen zijn ge-excerpeerd. Deze kerkrekeningen bevonden zich in 1988 in het gemeentearchief van Barneveld, toen als voorlopig inv.nr. 169.

Met vriendelijke groet, André

Andre Jansen


Andre, bedankt voor je navorsingen.

Wat hebben we tot nu toe:

  1. Zijn Geertien en Geertje dezelfden? De vernoeming van de kinderen vormen een aanwijzing, geen hard bewijs.
  2. Is onze Geertje met Evert Cijns uit Eerbeek getrouwd? Zou kunnen dus waarom niet?
  3. En dan nog de derde Geertje, die kinderen krijgt met Jan Jansen maar van wie het huwelijk in de index niet te vinden is.

Het lijkt wel een aflevering uit de vroegere TV serie "Wie van de drie".

Maar dan komt de gouden tip van Andre, nl. de ORA Veluwe en Veluwezoom*. Want uit de opsomming van de bezittingen blijkt niet alleen dat Geertjes overleden man een deel van het goed "de Stroet" inbracht in het huwelijk maar dat er een schuld was van ruim vijfhonderd gulden aan ene Evert Cijns. En het moet al gek zijn dat Geertje - uit praktische overwegingen? - met deze Evert niet is getrouwd! Kortom, Geertje nummer twee is de onze.

Het lijkt er inderdaad op dat Heimen Melissen X Truitje Wouters op 1 maart 1772 gehuwd te Nijkerk degenen zijn die Andre noemt, al was het maar vanwege de eerstgeborene, die Melis wordt genoemd, naar zijn grootvader. Of hun nageslacht zich van Essen noemden weet ik niet maar wel weet ik dat Willempje Lubberts - kleindochter van Melis Heimen en Geertje Lubberts - in 1816 huwde met Harmen van Essen.

Dan tenslotte nog het overlijden van Melis Heijmen. Tja, daarvoor zal ik dus naar Barneveld moeten afreizen om die in te zien. Niettemin nogmaals veel dank voor je naspeuringen, Andre.

Cees

*Bron: 0203 ORA Veluwe en Veluwezoom/ Inventaris/ 2. Drostambt van Veluwe en Richterambt van Veluwezoom/ 2.2. Voogdijzaken/ "Inventarissen tot dienste der onmundigen" van Veluwe en Veluwezoom, ingeleverd bij den landschrijver, 1687-1746. 12 banden/ Image 3 en 200 t/m 205

CeesPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!