stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen), vermeld ook een naam, datum, plaats of regio in Uw titel) » oudste generaties Hoorn (Groningen, 17e eeuw)


Profiel afbeelding

De verschillende Cyriacus Hoorn's te Groningen in de 17e eeuw maken de genealogie Hoorn aardig ingewikkeld. Ik heb getracht de verschillende takken op de juiste manier te plaatsen. 

Mochten jullie aanvullingen en/of verbeteringen weten op onderstaande genealogie laat het graag weten, dan pas ik onderstaande genealogie graag aan. Aan het groot aantal online stambomen Hoorn te zien, stammen veel genealogen van deze familie af. Dus ik verwacht dat er baat bij is om deze (uitgestorven) familie hier centraal te stellen.

Ik bedank Chris van Dijkum voor het vertalen van onderstaande ondertrouw uit 1603!

gr.
Derk Jordaan

stamvader familie Hoorn:

I Cyriacus N.N., leefde 2e helft 16e eeuw. vader van:

a Christoffer Chiriacus (Hoorn), volgt IIa.

b Cyriacus Hoorn, volgt IIb.

IIa Christoffer Chiriacus (Hoorn), geboren rond 1580 (schatting), "lijffdener" onder hopman Hans Jacobs Heckman (1603), later vaandrig, ondertrouw Groningen 17 september 1603 met Elisabeth Lamberts. Zij waren reeds voor 4 oktober 1636 overleden. 

Uit dit huwelijk

a Ds. Petrus Hoorn, volgt IIIa

b Cyriacus Hoorn, volgt IIIb

c Elisabeth Hoorn, geboren rond 1613 te Groningen, ondertrouwde op 23-jarige leeftijd te Amsterdam op 4 oktober 1636 met Willem Titzinge, van Groningen, schoenmakersgezel te Amsterdam (1636), later wonende te Groningen-stad. Uit dit huwelijk (tenminste) 5 kinderen te Groningen gedoopt (Maria 1641, Elisabeth 1643, Rebecca 1645, Geesjen 1647 en Cyriacus Titzinge 1649)

IIb Cyriacus Hoorn, geboren rond 1590/1600 (schatting), luitenant-majoor (o.a. 1638) en hofmeester van het Prinsenhof te Groningen, overleden aldaar 15 maart 1668, huwde vermoedelijk twee maal.
huwde 1e: N.N.
huwde 2e: voor 1646 Aefje Folckers (Talcken), geboren na 1610, overleden Groningen eveneens op 15 maart 1668, dochter van Folckert Jans en Tjacktien Jans.
uit het eerste huwelijk vermoedelijk:

a Maria Hoorn, vermeld als dochter van luitenant-majoor Hoorn in 1638, huwde toen (ondertrouw Groningen 10 november 1638) met Andries Anthony de Maer, schoolmeester en organist te Bedum, zoon van de orgelbouwer Anthony Waelckens en vernoemd naar de bekende orgelbouwer Andreas de Mare uit Gent. (Uit het huwelijk De Mare-Hoorn werden te Bedum geboren Wilhelmus 1639, Siriacus 1641 en Welmoet 1644)
b Catharina Hoorn, vermeld als dochter van Cyriacus Hoorn in 1639, huwde toen (ondertrouw Groningen 14 september 1639) met Jan Gijsberts Vos. Uit dit huwelijk tenminste 3 kinderen (Annetien 1641, Cyriacus 1642, Hillechien 1645 en Gijsbert Vos 1647)
uit het tweede huwelijk:

c Cyriacus Hoorn, gedoopt Groningen 29 mei 1646, overleden voor 1648
d Cyriacus Hoorn, volgt IIIc
e Dr. Folkert Hoorn, volgt IIId

f Daniel Hoorn, gedoopt Groningen 23 november 1653, vaandrig (1700)

g Elisabeth Hoorn, gedoopt Groningen 22 augutus 1656

IIIa Ds. Petrus Hoorn, geboren rond 1610 (schatting), predikant te Midwolda (1637), te Winschoten (1647), overleden Emden 14 juni 1649, huwde 29 november 1637 te Midwolda met Yda Wigboldi, overleden na 10 mei 1670, dochter van Ds. Wibbo Hommens en Assa Eltekens.
Bij de ondertrouw Hoorn-Wigboldi compareerde zijn oom, de luitenant Cyriacus Hoorn.

Uit dit huwelijk tenminste:

a Ds. Wigboldus Hoorn, volgt IVa.

IIIb Cyriacus Hoorn, sergeant (postuum 1637), overleden voor 14 mei 1637, huwde met Christina Haeck. Zij hertrouwde 14 mei 1637 te Groningen met Johannes Stuhlen studiosus (1637), afkomstig van Coesvelt. Christina Haeck werd bij haar tweede huwelijk geassisteerd door haar zwager Ds. Petrus Hoorn. Mogelijk woonde zij met haar tweede man te Burgsteinfurt, maar is waarschijnlijk overleden te Zuidbroek.

Uit het huwelijk Hoorn-Haeck:

a Ds. Elias Hoorn, volgt IVb.

b waarschijnlijk Ds. Christophorus Hoorn, geboren rond 1623, predikant te Stitswerd 1651-1653, Adorp 1653-1672 en Noordbroek1672-1678, overleden aldaar 26 mei 1678, huwde Groningen 27 april 1653 met Yckjen Haickens, sedert 17 mei 1682 buitenmoeder Provinciaal tuchthuis, overleden voor 11 september 1683, dochter van Hero Haickens en Albertien Memmens.

IIIc Cyriacus Hoorn, gedoopt Groningen 2 februari 1648, majoor te Groningen en evenals zijn vader hofmeester van het Prinsenhof te Groningen, na december 1712, huwde Groningen 7 juli 1673 met Debora Kuen, gedoopt Thesinge in 1651, dochter van Ds. Sebastianus Kuen en Annetien (Bert) Straetmans.
Uit dit huwelijk werden geboren:

a Aefjen Hoorn, gedoopt Groningen 8 februari 1674, huwde 6 oktober 1700 te Nieuw-Beerta met Gerrit Stennekes, gedoopt Bredevoort oktober 1673, rentmeester van de heer Van Kruiningen (1700), zoon van Derck Stennekes en Janneke Jans Meys. Uit dit huwelijk tenminste 4 kinderen (Anthonia 1702, Debora 1703, Cyriacus 1704 en Anthony Stennekes 1705)
b Cyriacus Hoorn, gedoopt Groningen 13 juni 1675, overleden voor 1689

c Nicolaas Hoorn, volgt IVc

d Guillieam Hoorn, gedoopt Groningen 25 september 1678, overleden voor 1685.

e Anna Hoorn, gedoopt Groningen 11 februari 1680
f  Henric Casimir Hoorn, volgt IVd

g Guilhelmus Hoorn, gedoopt Groningen 20 mei 1685

h Gesina Hoorn, gedoopt Groningen 10 augustus 1686, overleden na 1743, huwde 10 januari 1717 met Ds. Jacobus Borgesius, gedoopt Groningen 26 augustus 1687, predikant te Bellingwolde, overleden aldaar 5 april 1757, zoon van Ds. Jacobus Borgesius en Petronella Rustinga. (uit dit huwelijk veel nakomelingen)

i Folkerus Hoorn, gedoopt Groningen 7 augustus 1688, overleden voor 1691

j Cyriacus Hoorn, gedoopt Groningen 17 december 1689, vermoedelijk identiek aan de vrijgezel Ciriacus Hoorn wiens overlijden op 18 mei 1736 werd geregistreerd.

k Folkerus Hoorn, gedoopt Groningen 18 januari 1691, overleden voor 1693

l Folkerus Hoorn, gedoopt Groningen 20 juni 1693.

IIId Dr. Folkert Hoorn, gedoopt Groningen 6 juni 1651, med. doctor te Groningen, overleden aldaar in 1687 of 1688, huwde 17 juli 1687 te Wirdum met Asselina Munters, geboren Groningen 1658/1659, overleden aldaar 13 april 1716, weduwe van Ds. Gerhardus Beckeringh, hertrouwde met Reynier Mensingh, dochter van Michiel Munter en Annetien van Suirbeeck.
Uit het huwelijk Hoorn-Munters werd geboren:

a Folkerus Fridericus Hoorn, gedoopt Groningen 17 juni 1688

IVa Ds. Wigboldus Hoorn, predikant te Lieroord en Nieuweschans, overleden aldaar 8 april 1719, huwde voor 1679 met Catharina Margrieta Mastboom, huwde 2e 15 juli 1688 te Leer (Oost-Friesland) met Juditha Schotte, weduwe van Keppel (1688). 

Uit het eerste huwelijk werden geboren:

a Petrus Hoorn, gedoopt Lieroord 8 december 1678, overleden voor 1681

b Petrus Hoorn, gedoopt Lieroord 2 januari 1681.

Uit het tweede huwelijk werden geboren:

c Johanna Elisabeth Hoorn, gedoopt Lieroord 30 augustus 1691

d Ida Maria Hoorn, gedoopt Lieroord 27 oktober 1689, huwde in 1715 met Jarich Auwerda, majoor.

e Gesina Elisabeth Hoorn, gedoopt Nieuweschans 13 mei 1697

f Johannes Wigboldus Hoorn, gedoopt Nieuweschans 6 augustus 1693

g Francina Hoorn, gedoopt Nieuweschans 7 oktober 1694

IVb Ds. Elias Hoorn, geboren circa 1625, student te Groningen 18 maart 1656, predikant te Gildehaus (Westfalen), overleden aldaar 15 januari 1683, huwde in 1656 te Groningen met Gesina Alberts van den Bogaert.

Uit dit huwelijk werden geboren:

a Agnes Christina Hoorn, gedoopt Gildehaus 4 juli 1666, huwde 16 juni 1689 te Appingedam met Jacques Pars van der Gouw, gedoopt Groningen 1 mei 1659, zilversmid aldaar, overleden na 1723.

b Albert Hoorn, volgt Va

c Pieter Hoorn, volgt Vb

d Alberdina Hoorn, gedoopt Gildehaus oktober 1664, huwde in 1691 te Amsterdam met Casper Otten de Witt, gedoopt Amsterdam 20 januari 1667, zoon van Otto Caspars en Engeltijt Willems.

e Johanna Elisabeth Hoorn, gedoopt Gildehaus 4 juli 1666, begraven Zuidbroek 31 januari 1747, huwde in 1712 te Zuidbroek met Edzard Pieters, organist en schoolmeester te Zuidbroek.

f Cyriacus Hoorn, gedoopt Gildehaus 10 juni 1668, overleden na 1738.

g Rebecca Hoorn, gedoopt Gildehaus 15 januari 1670, begraven Zuidbroek 11 februari 1752.

IVc Nicolaes Hoorn, gedoopt Groningen 5 januari 1677, ontvanger der convoyen en licenten in de Langakkerschans, convooimeester te Nieuweschans, huwde aldaar 15 december 1700 met Johanna Schott.

Uit dit huwelijk werd geboren:

Debora Hoorn, gedoopt Nieuweschans 9 oktober 1701.

IVd Henric Casimir Hoorn, gedoopt Groningen 31 juli 1681, kapitein-majoor in dienst van Stad en Lande (1717), wonende (evenals zijn ouders) aan het Prinsenhof te Groningen, huwde aldaar 24 januari 1717 met Hillegonda Hoppenbrouwer, geboren Pieterburen 1680/1681, dochter van Nicolaes Hoppenbrouwer en Hermanna Piccardt. 

Uit dit huwelijk werd geboren:

Jan Adolph Hoorn, gedoopt Groningen 18 november 1717. (hij werd vernoemd naar zijn stiefgrootvader Johan Adolph Rappardus).

Va Albert Hoorn, geboren Gildehaus circa 1658, huwde in 1680 te Amsterdam met Anna Danckers van Beuningen, begraven Amsterdam 24 juni 1705.

Uit dit huwelijk werd geboren:

Elias Hoorn, gedoopt Amsterdam 16 november 1681, vermoedelijk begraven aldaar 23 juni 1682.

Vb Pieter Hoorn, geboren Gildehaus 1661, kaarsenmaker te Amsterdam, overleden voor 19 januari 1739, huwde in 1693 te Amsterdam met Elisabeth Bavinck, geboren Bentheim circa 1663, begraven Amsterdam 19 januari 1739, zuster van Philip Bavinck.

Uit dit huwelijk werden geboren:

a Pieter Hoorn, volgt VI

b Swaentje Hoorn, gedoopt Amsterdam 2 juli 1694

c Elias Hoorn, gedoopt Amsterdam 27 november 1695

d Aarnoud Hoorn, gedoopt Amsterdam 30 oktober 1697

e Gesina Hoorn, gedoopt Amsterdam 17 april 1699

VI Pieter Hoorn, gedoopt Amsterdam 18 september 1701, huwde met Lammertje van Ansen.

Uit dit huwelijk werd geboren:

Elias Hoorn, gedoopt Amsterdam 2 juli 1738.


Het familiewapen van deze familie Hoorn staat afgebeeld op de grafzerk van Ds. Christophorus Hoorn (1623-1678) te Noordbroek. 

Een interessant stukje over de functie van hofmeester van het Prinsenhof te Groningen (Cyriacus Sr. en Jr.):
"(...) Daarnaast zorgden speciale functionarissen voor de verblijven van de stadhouder buiten Leeuwarden. Zo woonde in het Prinsenhof te Groningen een hoofdbeheerder die hofmeester werd genoemd. Deze functie werd vanaf circa 1650 bijna zestig jaar bekleed door achtereenvolgens vader en zoon Cyriacus Hoorn sr. en jr. Zij voorzagen de stadhouders van lokaal nieuws en waren officieren in de rang van (luitenant-)majoor."

bron: Archieven van de Friese stadhouders

Uitgeschreven lid

twee onplaatsbare genealogie fragmenten, waarvan de Stuttgart tak familie moet zijn! De vraag is alleen wat is de exacte link....

A Stuttgart:


I Matthias Horn, notaris te Urach, overleden 6 april 1505. 
vader van:


II Cyriakus Horn, geboren rond 1465, student te Tubingen, hofapotheker te Stuttgart sedert 1500, overleden tussen 1520 en 1527.
Vader van:

a Cyriakus Horn, volgt III.

b ws. Philipp Horn, vermeld in 1531 te Gmund. (of zoon van III)

III Cyriakus Horn, geboren rond 1490, Feldapotheker 1530, dann Bürger und Hofapotheker in Stuttgart, 1534 - 1543 Richter, overleden rond 1546, huwde met Elisabeth Stickel, overleden 25 september 1531, dochter van Johann Stickel en Barbara Fautt.

Uit dit huwelijk:

a Cyriakus Horn, volgt IV

b Margarethe Horn, huwde 1e Christoph Sparr, Hofapotheker, overleden 9 oktober 1569, huwde 2e Caspar Gebhard, Hofapotheker.

IV Cyriakus Horn, geboren Stuttgart rond 1516, Hofapotheker te Stuttgart, overleden 15 september 1580, huwde met N.N. Fürderer von Richtenfels. Uit dit huwelijk:

a Leonhard Horn, volgt V

b Waldburg Horn, geboren Stuttgart rond 1540, huwde met Elias Kreytlin, geboren Stuttgart rond 1530, schrijver, overleden Sulz am Neckar 1577.

V Leonhard Horn, geboren Stuttgart rond 1538, etc.

Bron: o.a. Deutsche Apotheker Zeitung, Volume 19


B Coevorden:

I Cyriacus Hoorn, geboren rond 1655 (schatting), vaandrig (comp. kapt. Toph) te Coevorden (1682, 1732), huwde met Hester Camerling, gedoopt Coevorden 5 november 1661, dochter van Roelof Camerling en Hester van Sonsbeek. Het echtpaar Hoorn-Camerling vertrok in juni 1687 met attestatie van Coevorden naar Zwolle.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
a Maria Hoorn, gedoopt Coevorden 3 december 1680, overleden voor 1682

b Maria Hoorn, gedoopt Coevorden 5 maart 1682, huwde aldaar 12 maart 1704 met Jan Boeyink. (zij hadden een kleinzoon Cyriacus Boeyink)
c Rudolph Hoorn, volgt II

d Hester Hoorn, gedoopt Zwolle 17 januari 1686, overleden na 4 november 1735, huwde 20 april1710 te Coevorden met Derk Staverden.

e Petronella Hoorn, gedoopt Zwolle 26 juni 1688

f Cyriacus Hoorn, gedoopt Zwolle 19 oktober 1690

II Rudolph Hoorn, gedoopt Coevorden 25 januari 1684, overleden na 1735, huwde 14 februari 1710 te Coevorden met Barthijna Wildriks, gedoopt Coevorden 25 mei 1687, dochter van Ludolph Wildriks en Clara Winsemius.

Uit dit huwelijk:


III Dr. Cyrierus Hoorn, geboren circa 1711, jur. doct. en rechter te Lage, overleden Neuenhaus 11 januari 1801, huwde 30 maart 1754 te Neuenhaus met Anna Gebina Grimm, geboren 1714, overleden Neuenhaus 7 mei 1755, dochter van Dr. Grimm en Anna Christina Lubeley.
Dit huwelijk bleef waarschijnlijk kinderloos. 

Uitgeschreven lid

Hallo Derk,

 

Mooi overzicht, zo volledig had ik het nog niet gezien. Het wapen Hoorn wordt in Groningen al op 21-2-1635 vermeld in het grafboek van de vrml. Broere- of Academiekerk (Pathuis GDW 5000) onder vermelding van Cyriacus Hoorn als eigenaar, mogelijk ivm het overlijden van kinderen bij zijn 1e vrouw. Hetzelfde wapen staat ook op zijn eigen graf in de Nieuwe kerk afgebeeld bij zijn overlijden op 15-3-1668 (Pathuis GDW 1802). Zijn 2e vrouw Aefien Folckers ligt daar ook begraven met dezelfde overlijdensdatum (een ongeluk waarbij het echtpaar omkwam?). De zerk ligt onder de huidige vloer van de Nieuwe kerk.

 

In je staatje ontbreekt Wigboldus Hoorn, ovl. te Oostwold 25-8-1712. Hij was een neef en generatiegenoot van Wigboldus Hoorn (IVa), ovl. te Nieuweschans 8-4-1719. Zowel Duinkerken als Roemeling weten hem niet te plaatsen.

 

Er bestaat overigens een actief, gespecialiceerd forum voor Groningen: http://groups.yahoo.com/neo/groups/groningen-genealogy/conversations/messages, waar je, denk ik, eerder commentaar zult krijgen op de genealogie Hoorn dan hier.

Groet, Chris

ChrisvD

Mooi overzicht inderdaad.

Klein puntje : " Elisabeth Stickel, overleden 25 september 1531, zoon van "

Karen

Beste Chris en Karen,

dank voor jullie reactie. Ik heb de tips aangepast in het artikeltje.

Goed idee om het te plaatsen op het yahoo forum, echter heb ik geen yahoo emailadres. Moet ik die per se aanmaken, of kan ik ook op een andere manier lid worden van het forum Chris?

Wellicht dat het poorterboek van Groningen meer kan vertellen over de herkomst van Christoffer en Cyriacus Hoorn. En Chris heb je toevallig ook een beschrijving van het familiewapen Hoorn? Het zou fantastisch zijn als we die kunnen vergelijken met het wapen Horn uit Stuttgart.

Ik heb hierboven nog een beetje informatie toegevoegd van GN1976, over de Hoorn's in Coevorden. Maar helaas is het nog een mysterie hoe deze Cyriacus past in de genealogie.

gr.

Derk 

Uitgeschreven lid

Hallo Derk,

 

1635: Een omgewende gesnoerde hoorn, vergezeld van de letters C.H. (Cyriacus Hoorn). Omgewend is heraldisch (vanachter het schild) naar links.

1637: Een omgewende gesnoerde hoorn, vergezeld van de letters P.H. (Petrus Hoorn).

1668: Een gesnoerde hoorn, het mondstuk rechts. Helmteken: een gesnoerde hoorn (Cyriacus Hoorn).

1678: Een aan een ring hangende beslagen, geringde en gesnoerde hoorn (Christophorus Hoorn).

 

Het is een z.g. sprekend wapen, de afbeelding geeft de familienaam weer.

 

Voor het lid zijn van Yahoo-Groningen is geen Yahoo emailadres vereist. Ga naar

 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/groningen-genealogy/conversations/messages

 

en klik op ‘About’ rechts boven. Of ga direct naar

 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/groningen-genealogy/conversations/messages/37689

 

Bij problemen ga naar de website van de moderator Harm Selling en neem contact op

 

http://genealogiegroningen.nl/stuur-bericht

 

Groet, Chris

ChrisvD

hi Chris,

dank je voor de wapenbeschrijvingen! Ik heb een inlogcode aangevraagd bij Harm Selling en dan zal ik dit topic ook plaatsen op die pagina. Ik hoop dat de link tussen de "Cyriaci" uit Stuttgart en de "Cyriaci" uit Groningen kan worden gelegd.

Van welke Hoorn stam jij af? Ook Borgesius-Hoorn toevallig?

Derk

Uitgeschreven lid


Hallo,

Ik ben op zoek naar meer informatie over mijn voorouders, Johan Coehoorn (1595-1677) luitenant, kerkvoogd en hoofdeling op Takema Uithuizen, gehuwd met Renske Tacuma. Hij ligt begraven in de herv. kerk te Uithuizen met als familiewapen twee gesnoerde en geringde hoorn onder elkaar. Ook zijn helmteken heeft een hoorn. zijn er wellicht verbanden ? zijn zonen waren Jacob en Evert.

Wim Slager
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.