stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » fam. De Graaf(f) te 's-Graveland en Amsterdam (18e eeuw)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ik ben op zoek naar aanvullingen op onderstaande genealogie van de familie De Graaff uit 's-Graveland, die zich begin 18e eeuw in Amsterdam vestigde. Verschillende leden waren schippers. In het bijzonder ben ik geinteresseerd in de herkomst van Willemina van Cralingen en Lijntje Jillisdr. van der Sijs... (update oktober 2016: huwelijk Lijntje Jillisdr. van der Seijs gevonden. Haar doop/moeder echter nog niet gevonden)

I Cornelis Leendertse (de Graaff), overleden ('s-Graveland) voor 20 september 1715, huwde (voor 1715) met Jannetje Willems Jonkhardt, alias Jannetje Willems van Schraveland. Zij hertrouwde (ondertrouw Amsterdam 20 september 1715) met Pieter Klaasz. van 't Ent, geboren circa 1675 te Oud-Loosdrecht, overleden voor 1729. Jannetje is waarschijnlijk een zuster van Lijsbeth Willems Jonkhardt, dochter van Willem Jonkhart en Marrighie Jans. Jannetje en Pieter woonden op het Bickerseiland, waardoor Pieter waarschijnlijk werkzaam zal zijn geweest op een van de scheepswerven aldaar.

Uit het eerste huwelijk werd geboren (o.a.?):

a) Leendert de Graaff, volgt II.

Uit het tweede huwelijk werd geboren (o.a.?):

b) Neeltje van 't Ent, geboren (Amsterdam) circa 1716, begraven Amsterdam (Zuiderkerk) 17 oktober 1793, huwde (ondertrouw Amsterdam 23 februari 1742) met Huybert Donk, geboren Steenwijk circa 1716, begraven Amsterdam (Zuiderkerk) 13 juni 1794, zoon van N.N. en Alijda Peters.

II Leendert de Graaff, geboren ('s-Graveland?) voor 1715, woonde te Muiden 1733, overleden tussen 1772 en 1781, huwde Muiden 17 mei 1733 met Lijntje Jillisdr. van der Sijs(t), woonde te Muiden 1733, begraven Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 10 mei 1781, wonende  op de Reguliersbreestraat op de hoek van de Blademansteeg. Dochter van Jillis Cornelisz. en zuster van Gerrit en Pieter Jillisz.

Uit dit huwelijk werden geboren (tenminste):

a) Jannetje de Graaff, gedoopt Amsterdam (Eilandskerk) 26 mei 1737 (getuigen Hendrik van den Brink en Arijanijan Jonkhart).

b) Trijntje de Graaff, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19 juli 1739 (getuigen: Frerik Cornelisze en Neeltje van 't Ent)

c) Neeltje de Graaff, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19 juli 1739, tweeling (getuigen: Frerik Cornelisze en Neeltje van 't Ent), huwde (ondertrouw Amsterdam 14 augustus 1772) met Johannes Anthonie Stenneken, geboren Bocholt circa 1738. 

d) Cornelis de Graaf, gedoopt Amsterdam (Noorderkerk) 28 augustus 1735, getuigen Hendrik van den Brink en Ariaantje Jonkhard, jong overleden.

e) Cornelis de Graaff, volgt III.

III Cornelis de Graaff, gedoopt Amsterdam (Eilandskerk) 2 juli 1741 (getuigen: Hendrik Alderbeek en Neeltje Pieters van 't Ent), schipper, overleden na 1799, huwde (onbekend!) met Willemina van Cralingen, woonde in 1788 en 1792 in de Utrechtse Dwarsstraat bij de Utrechtsestraat, overleden sowieso na 1799 maar waarschijnlijk identiek aan Willempje van Kraling die overleed in het Diac. Oude Vrouwenhuis en werd begraven op het St. Anthonis Kerkhof 23 november 1804. Haar ouders zijn mij onbekend!

Uit dit huwelijk:

a) Leendert de Graaff, gedoopt Amsterdam (Zuiderkerk) 1 juni 1768 (getuigen: Leendert de Graaf en Neeltie de Graaf), schipper (1810), scheepstimmerman (1827), overlijden onbekend, huwde met (ondertrouw Amsterdam 26 oktober 1792, en tussen 1806 en 1810 gescheiden van) Paulina Anna Catharina Pool, gedoopt Amsterdam (Westerkerk) 29 december 1771, overleden Amsterdam 15 mei 1834, dochter van Matthijs Pool en Jannetje Walraat. Hieruit nageslacht bekend.

b) Marretje de Graaff, gedoopt Amsterdam (Oosterkerk) 11 februari 1770, begraven Amsterdam 15 maart 1808, huwde (ondertrouw Amsterdam 5 december 1788) met Jan van Scherpenzeel, gedoopt De Bilt 14 september 1756, begraven Amsterdam 12 maart 1796, zoon van Hendrik van Scherpenzeel en Annie ter Maat. Hiervan nageslacht bekend.

c) Leentje de Graaff, gedoopt Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 27 oktober 1775, getuigen: Leendert de Graaf en Leintje van der Sijs. Vermoedelijk identiek aan Leentje de Graaff, begraven 30 maart 1784 op het Karthuizer Kerkhof.

Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen! Met name de huwelijken De Graaff-Van Cralingen en De Graaff-Van der Sijs zouden uitkomst kunnen bieden...

vr. gr.
Derk Jordaan 

Derk Jordaan

Mogelijk het huwelijk van de ouders van Pieter

End, Claes Willemsen van 't
jm
14.04.1658 te Oud Loosdrecht
Geertien Elders Loenen
jd

Van dat echtpaar echter geen Pieter gevonden.

niepoort

Er was al eerder een Cornelis, belangrijk voor het vinden van de huwelijksdatum. De naam van der Sijs/Sijs lastig zoeken. Denk ook aan spelling Zijs/Chijs/Cijs e.d.

kind:

, Cornelis

doopdatum:

28-08-1735

kerk:

Noorderkerk

godsdienst:

Hervormd

vader:

[de] Graaff, Leendert

moeder:

[van der] Seijs, Leijntie

getuige:

[van den] Brink, Hendrik

getuige:

Jonkhard, Ariaantie

Annemarie57

Nog een kind van Cornelis:

kind:

, Leintie

doopdatum:

27-10-1775

kerk:

Nieuwezijds Kapel

godsdienst:

Hervormd

vader:

[de] Graaf, Cornelus

moeder:

[van] Kraalinge, Willemijntie

getuige:

[de] Graaf, Leendert

getuige:

[van der] Sijs, Leintie

bronverwijzing:

DTB 71, p.249(folio 125), nr.2

Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-23801723

Annemarie57

Beste Niepoort en Annemarie,

reuze dank... Ik snap niet hoe ik over Cornelis (1735-voor 1741) en Leintje heb heen kunnen kijken... 

Aanvullingen blijven van harte welkom.

gr.

Derk 

Derk Jordaan

kind:, Lijntie doopdatum:12-01-1695 kerk:Zuiderkerk godsdienst:Hervormd

vader:Gerritsz, Jillis

moeder:[de] Claasz Graef, Annetie

bronverwijzing:
DTB 99, p.33

Renee

ingeschrevene:
[de] Graaf, Leendert datum begrafenis:
09-02-1772 begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof bronverwijzing:
DTB 1188, p.18vo en p.19 Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10479197

Ingeschrevene:

[de] Graaff, Cornelis

datum begrafenis:

25-12-1806

begraafplaats:

Karthuizer Kerkhof

bronverwijzing:

DTB 1190, p.106vo en p.107

Renee

nschrijvingsdatum:   was bekend laat het toch maar staan. 
20-09-1715

naam bruidegom:
Claase, Pieter

naam bruid:
Willems, Jannetje

naam eerdere man:
Graaf, Cornelis Leendertse

bronverwijzing:
DTB 551, p.479 opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK. Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26060398

Elisabeth

Beste Renee,

dank je voor deze doopgegevens. Ik ga eens na of dit dezelfde Leintje Jillis van der Sijs betreft.

Beste Elisabeth,

dit huwelijk was reeds bekend. Maar hartelijk dank voor het meezoeken!

Wat uitsluitsel zou kunnen geven wat betreft de overlijdensdata van Cornelis en Willemijntje de Graaff-van Cralingen zijn de huwelijksbijlagen van zoon Hendrik van Scherpenzeel. Deze trouwde 8 mei 1814 (reg. 2/fol. 148v) te Amsterdam met Anna Sophia Brinkel. Echter zijn deze niet geupload op www.genver.nl, of ze zijn in de loop der tijd verdwenen. :

1814     register 1; folio 37 en verder ontbreekt   1814     register 2; folio 1-150 ontbreekt


Weet iemand of deze huwelijksbijlagen nog wel in te zien zijn in het stadsarchief Amsterdam?

Derk Jordaan

Hierbij de bijlagen, aub even door bladeren naar 148 V moet nu weg sorry.

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-19038-108581-94?cc=1831469&wc=1070

148V

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-19038-108566-49?cc=1831469&wc=10708378

Wat zoekt u hier?

1814     register 1; folio 37  namen van de personen huwelijk en data

Elisabeth

hi Elisabeth,

dank je voor de link. Ik maakte inderdaad een denkfout, zat een generatie te ver van Cornelis de Graaf en Willemina van Cralingen af. Helaas.. Nog steeds geen duidelijkheid ...

gr.

Derk 

Derk Jordaan

Dankzij de nieuwe website notarieel.amsterdam.nl toch verder gekomen wat betreft het echtpaar Leendert de Graaff en Lijntje Jillisdr. van der Seijs:

“Staat en inventaris van den boedel en nalatenschap van wijlen Jilles Cornelisz., in leven ballast schipper, zodanig als dezelve ten tijde van het overlijden van genoemde Jilles Cornelisz., voorgevallen binnen de stad Muiden in het laatst van de maand augustus des jaars 1723, is  geconstitueert geweest, gedaan maakten door  Pieter Jillis & Gerrit  Jillis, woonende binnen deeses stad, beide zoons van opgemelde Jilles Cornelisz. en bij deszelvs testament in dato 6 januarij 1722 voor den notaris Gijsbert van Schoonderwoert en getuijgen binnen deeze stad gepasseert tot zijne meede erfgenamen geinstitueert; en beschreeven door mij Cornelis van Homrigh, openbaar notaris, bij den Edelen Hove van Holland geadmitteert, binnen Amsteldam residerende, volgens het op en aangeven van voornoemde Pieter Jillis & Gerrit Jillis als rendanten, bestaende den voorschreeven boedel in het geene volgd:

inboedel:

een bed, twee kussens & een deeken

een tafel

een koperen keetel

een tinne schotel

een rek met aarde schotels

een dito met porcelijne schoteltjes

een kas met vier deuren

een slaapbank

alle welke inboedel indertijd door de rendanten is overgegeven aan hun zuster Lijntje Jillis, thans huijsvrouw van Leenderd de Graaf.

een (ijcker?) schip, lang over (steven?) zeven en vijftig voet, wijt tien voet, twee duim, hol vijf voet, twee duim bij den overledene in den jaare 1720 nieuw gekogt van Egbert Pietersz. de Jong te Sparendam.

nog een dito schip meede bij den overledenen in den jaare 1714 nieuw gekogt van opgemelde Egbert Pietersz. de Jong.

welke twee schepen bij testamente van Jilles  Cornelisz. der rendanten vader, in den hoofde dezes vermeld, aan de rendanten zijn geassigneert geworden, onder conditie dat het geene daar meede  zoude mogen werden gewonnen en uijt zijn testateurs verder inkomen zoude werden groot gemaakt hun rendanten suster de voornoemde Lijntje Jillis —

dood schulden en verdre lasten des boedels:

betaald voor de doodskist f 6,-

voor het regt van begraving  f 3,-

voor het luijen, f 1,58

voor wijn, f  4,-

voor een half vat bier, f  1,5

Egbert Pietersz. de Jong heeft ten tijde van het overlijden van Jilles Cornelisz. perresto van een bijlbrief , gesprootenuit de koop van het eerste gemelde ijcker schip verleeden voor schout en schepenen van Spaarwoude in dato 18 november 1720 te pretenderen gehad de somma van f  450,-

Tot voldoeninge van welke bijlbrief de rendanten na het overlijden van hun vader Jilles Cornelisz. vermits er geen geld in den boedel was, het laatste van opgemelde twee schepen hebben verkogt voor een somma van driehonderd guldens.

Aldus geinventariseert en beschreeven ten verzoeke en op het aangeven als in den hoofde deezes staat vermeld, ende verklaarden de rendanten Pieter Jillis & Gerrit Jillis op deezen staat en inventaris te hebben gebragt al het geene hunnens weetens tot den boedel van hun vader Jilles Cornelisz. eenigzints is behoorende, zonder daarvan iets verswegen of ter kwader trouwe agter gehouden te hebben, belovende en aanneemende om bij aldien in het vervolg nog iets te voorschijn mogte komen tot deezen boedel behorende, deezen inventaris daarmeede te zullen doen amplieren, bereid zijnde inmiddels de deugedelijkheid  van deezen staat en inventaris met den gewoonen boedel Eed te sterken.

Gedaan en getekend in Amsteldam den 24 Junij 1744 ter presentie van Balthazar van der Meulen en Johannes van der Vlies als getuijgen.

Pieter Jillis

Gerrit Jillis

B. v.d. Meulen

J. v.d. Vlies

Corn. van Homrigh, notaris”

Vervolgens in het begraafboek Muiden via zoekakten.nl gevonden:

“1723,

den 29 Julij ontfangen van Gerrit Jillesse om het lijk van zijn vader Jilles Cornelisse te begraven.”

en in het trouwboek van Muiden:

“1733,

 den 24 April ingew.

Leendert de Graaff, J.M. met

Leijntje van der Zeijs, J.D. beijde woonende  tot Muijden: Dese: Na dat hare  drie wettige huw. geboden sonder hinder waren  uijtgeroepen: zijn op den 17. Meij in onse  publique kerk in den huwelijcken staat bevestigt. Diepenheijm.”

Jillis Cornelisz. heeft tussen 1710 en 1719 geen kinderen laten dopen te Muiden. Vooralsnog niet verder gekomen met de familie, maar de moeite om hier te delen.

Derk Jordaan

In Alphen (ZH) stuitte ik op het huwelijk van Cornelis de Graaf J.M. en Willempje van Kralingen J.D. beiden van Amsterdam en wonende in Alphen. In ondertrouw op 24 apr 1767 en getrouwd 26 juli 1767.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-SP3D?i=184&cc=2037907

Jan D. de Graaf

Wat een fantastische vondst! Ik had nooit in Alphen gezocht, dus hartelijk dank! Lang zullen zij daar niet hebben gewoond, want hun zoon Leendert werd in 1768 te Amsterdam gedoopt. Opvallend is trouwens dat zowel Cornelis de Graaff als diens zoon Leendert schippers waren en de laatste zetschipper was van Amsterdam op Gouda (en daar tussen ligt Alphen)
De geboorteplaats van Willempje is blijkbaar Amsterdam. Tot dusver geen doopinschrijving gevonden, maar zal nog eens zoeken.
Nogmaals dank!

Derk Jordaan


toch maar dieper gespit in Van Kralingen's in Amsterdam en vond een link met... Nieuwer-Amstel / Amstelveen. Willempje van Kralingen is gevonden! Bronnen: doop- en trouwboek (geref.) van Nieuwer-Amstel (www.zoekakten.nl). Helaas begint het gereformeerde doopboek pas in 1704. 

Aanvullingen/verbetering meer dan welkom uiteraard (vooral over direct voorgeslacht van Willempje de Graaff-van Kralingen).

I Claes (van Kralingen).
vader van:
- Pieter Claesz. van Kralingen, volgt II-a
- Cornelis Claesz. van Kralingen, volgt II-b

II-a
Pieter Claesz. van Kralingen
vermeld met achternaam (1704, zonder achternaam 1692, 1706)
wonende te Bovenkerk (1692, 1706)
huwde 5 oktober 1692 met
Grietje Jans Sijp
vermeld met achternaam (1704)
afkomstig uit Thamen (1692)
uit dit huwelijk:
- Willem Pietersz. van Kralingen, volgt III-a
- Antje Pieters van Kralingen
- Aaltje Pieters van Kralingen
- Klaas Pietersz. van Kralingen, volgt III-b
- Jan Pietersz. van Kralingen, gedoopt 3 augustus 1706 (get. Aaltje Jans)
- Eefjen Pieters van Kralingen, gedoopt 8 juni 1704 (get. Neeltje Claes)

II-b
Cornelis Claesz. van Kralingen
wonende te Bovenkerk (1706-1710)
huwde met
Engeltje Teunis
uit dit huwelijk:
- Stijntje Cornelis van Kralingen, gedoopt 6 juni 1706 (get. Neeltje Claes)
- Klaas Cornelis van Kralingen, volgt III-c
- Trijntje Cornelis van Kralingen, gedoopt 27 januari 1709 (get. Neeltje Claes)
- Teunis Cornelisz. van Kralingen, gedoopt 23 maart 1710 (get. Marretje Teunis)

III-a
Willem van Kralingen
wonende te Bovenkerk (1733)
geboren voor 1704 (aanvang geref. doopboeken), overleden in 1735 (reeds overleden ten tijde van doop dochter Willempje)
huwde 25 januari 1733 met
Marretje Harmens, alias Marretje Christiaens, weduwe van Cornelis Frederiksz. van Diepen (huwelijk 8 november 1730)
waarschijnlijk op 11 december 1707 gedoopt als dochter van Harmen Christiaens en Lijsbeth Cornelis.
uit dit huwelijk:
- Grietje van Kralingen, gedoopt 12 juli 1733 (get. Aaltje van Kralingen), jong overleden
- Grietje van Kralingen, gedoopt 11 juli 1734 (get. Antje Pieters van Kralingen)
- Willempje van Kralingen, gedoopt 27 september 1735 (get. Eefje Pieters van Kralingen), begraven Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 23 november 1804, huwde Alphen 26 juli 1767 met Cornelis de Graaff (1741-1787).

III-b
Klaas van Kralingen Pietersz.
huwde 1e: Neeltje Claes Mol
uit dit huwelijk: Grietje van Kralingen 1738 en Grietje van Kralingen 1742
huwde 2e: 15 mei 1746 met Antje Harmens Klink

III-c
Klaas van Kralingen Cornelisz.
wonende te Bovenkerk (1738), lidmaat te Amsterdam (1745, wonende op Oosterburg). Woonde in 1748 op Kattenburg.
gedoopt 12 juni 1707 (get. Saartje Claes), begraven Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 5 januari 1753
huwde 1e: 2 maart 1738 met Antje Cornelis Hoogeveen (begraven Amsterdam, St. Ant. K., 12 december 1747)
uit dit huwelijk: Cornelis van Kralingen 1739, Cornelis van Kralingen 1741, Marretje van Kralingen 1743, Engeltje van Kralingen ca. 1746
huwde 2e: Amsterdam, Nieuwe Kerk 5 januari 1749 (ondertrouw Amsterdam 20 december 1748) met Maria Kalmer (begraven Amsterdam, Karthuizerkerkhof, 3 november 1780)Harmen Christiaens, j.m. wonende te Bovenkerk (1697)
huwde Amstelveen/Nieuwer-Amstel 24 maart 1697 met 
Lijsbeth Cornelis, j.d. wonende in Bothshol.


Mogelijk is voornoemde Claes (Van Cralingen) identiek aan:

I
Reijer (van Kralingen), huwde voor 1635 met Marritje Symens (getuige ondertrouw zoon Claes 1663)
uit dit huwelijk:
- Claes Reijers (van Kralingen), volgt II-a
- Aeffien Reijers, doopgetuige Amsterdam 9 september 1667
- Neeltje Reijers, doopgetuige Amsterdam 18 september 1669
- waarsch. Symen Reijers (van Kralingen), volgt II-b

II-a
Claes Reijers (van Kralingen, 1694), geboren Aalsmeer circa 1634, lichterman te Amsterdam (1663, 1675), overleden na 20 februari 1694 (zijnde getuige ondertrouw dochter Grietje), zoon van Reijer (van Kralingen) en Marritje Symens (getuige ondertrouw Claes Reijers 1663)
wonende in de Vinkenstraat te Amsterdam 1663 en op de Palmgracht 1675
huwde 1e: ondertrouw Amsterdam 3 maart 1663 met Trijntje Gerrits, geboren Amsterdam circa 1646
huwde 2e: voor 1672 met Aeffien Tiepkes
huwde 3e: (doch als weduwnaar van Trijntje Gerrits) ondertrouw Amsterdam 28 juni 1675 met Giertje Jacobs, geboren Oostzaan ca. 1623, weduwe van Claes Arentsz. Pater.
uit het eerste huwelijk:
- Reijer Claesz., gedoopt Amsterdam, Westerkerk 9 september 1667 (get. Afeis Reijers), vermoedelijk jong overleden
- Grietje Claesdr. van Kralingen, gedoopt Amsterdam, Noorderkerk 18 september 1669 (get. Aaltje Krijnen en Neeltje Reijers), begraven Amsterdam, Noorderkerk(hof) 14 juni 1720, huwde (ondertrouw Amsterdam 20 februari 1694) met Jan Jacobsz., geboren Amsterdam ca. 1667, molenaar op de Rommelpot buiten de Haarlemmerpoort (1694, postuum 1720).
uit het tweede huwelijk:
- Reijer Claesz. van Kralingen, volgt III
- Salomon Claesz., gedoopt Amsterdam, Nieuwe Kerk 25 januari 1678 (geen doopgetuigen)

II-b
Symon (Reijers?) van Kralingen, geboren (Aalsmeer ca. 1630?)
huwde met 
Ariaentje Daniels, vermeld als getuige ondertrouw zoon Heere 1695
uit dit huwelijk:
- Heere Symons van Kralingen, volgt III-b

III-a
Reijer Claesz. van Kralingen, gedoopt Amsterdam, Noorderkerk 27 november 1672, blokmaker te Amsterdam (1700, 1716), begraven Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 3 januari 1736.
wonende op het Bickerseiland (1700, 1724). Kocht in 1716 een huis in de Vinkenstraat (daar De twee nieuwe huizen in de gevel staan) en in 1721 een huis in de Haarlemmer Houttuinen alwaar De drie stammen in de gevel staan. (etc.)
huwde ondertrouw Amsterdam 4 januari 1700 met 
Grietje Sluijs, geboren Amsterdam circa 1678, begraven Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 11 mei 1724, dochter van Jacob Sluijs. (mogelijk 21 februari 1680 in de Zuiderkerk gedoopt als dochter van Jacob Claesz. Sluijs en Baafje Harmens)
uit dit huwelijk: Klaas van Kralingen (1703-1739).

III-b
Heere Symons van Kralingen, geboren Uithoorn circa 1671, schoenmaker te Amsterdam (1695), wonende in de Weesperstraat (1695)
huwde: ondertrouw Amsterdam 16 september 1695 met
Aeltje Pieters Schoen, geboren Naarden circa 1675.

Bij zijn huwelijk werd Reijer Claesz. van Kralingen geassisteerd door zijn oom Gerrit Pieters Bontekoe (x 1667 Aeltje Crijnen). Trijntje Gerrits, eerste echtgenote van zijn vader, werd bij haar ondertrouw in 1663 geassisteerd door o.a. haar voogd Jan Krijnen. Mogelijk loopt de verwantschap aan Bontekoe via Trijntje Gerrits. Reijers Claesz. was in 1700 28 jaar oud wat overeenkomt met de doop in 1672 als zoon  van Claes Reijers en Aeffien Tiepkes. Desalniettemin vreemd dat Aeffien Tiepkes niet genoemd wordt bij ondertrouw vader Claes Reijers in 1675. Zal hij dan toch gedoopt zijn in 1667 als zoon van Claes Reijers en Trijntje Gerrits? In dat geval klopt zijn leeftijd bij de ondertrouw niet.

Derk JordaanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!