stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Nicolaas Rooclaes getrouwd met Agnieta van Gheelbergen

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ik ben op zoek naar nakomelingen van Nicolaas Rooclaas, hij was getrouwd met Agnieta van Gheelbergen;

Harmen Gerrijtsz, cassier in de taeffel van Leninge, binnen Leeuwarden. 1619 October 12. Ter meerdere verseeckeringe van doctor Suffrido Hania, raadtordinaris in den hove van Frieslandt, binnen Leeuwarden, heeft bovenstaand persoon zich borg gesteld voor Nicolaes Rooclaes en Angnieta van Gheelbergen, echtelieden binnen Leeuwarden, tersaecke schuld ad f 2100,-,- die laatstgenoemde personen verschuldigd zijn aan eerstgenoemd persoon. N.B. Deze acte is gecasseerd op 25 Augustus 1620. (1620-03-24; Hypotheekboeken Leeuwarden)

samen met zijn broer Pieter had hij aandeel in een aantal banken van lening;

http://books.google.nl/books?id=9B-HuSN-4ywC&lpg=PA130&ots=hIfLZ7lBv2&dq=nicolaas%20rooclaes&hl=nl&pg=PA130#v=onepage&q=nicolaas%20rooclaes&f=false

- Waar woonde hij, waar is hij getrouwd, waar liet hij z'n kinderen dopen, kortom ik weet eigenlijk helemaal niets van hem, behalve bovenstaande.

vries

Henry van Loon

Henry van Loon

Ik denk dat je in Den Haag moet zoeken. Dit lijkt zijn tweede huwelijk.

 

Leeuwarden, huwelijken 1634 Vermelding: Derde proclamatie op 8 juni 1634 Bruidegom: Nicolaus Rooclaes afkomstig van 's-Gravenhage     Bruid: Anna Mangnus Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: NICOLAAS .....     Bruid: ANTJE ..... ..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus


niepoort

alvast bedankt voor de reactie's , op archieven.nl was ik hem inderdaad al tegen gekomen, maar hier nergens woonplaats etc. tegengekomen.

Den Haag lijkt me een interessante optie, volgens mij staan de D.T.B. boeken van Den Haag niet online.

vries

Maar er is ook een Niclaes Rooclaas al 1621 in Breda overleden. 

 

Niclaes Rooclaes

begravene op zondag 14 maart 1621 Breda

Plaats: Breda
Bron: GA Breda
DTB-nr: Afd. III-8, 30
, folio: 23 v
Begraafdatum: 1621-03-14
Soort bron: bg
Naam begravene: Niclaes Rooclaes
Man/Vrouw: m
Opmerkingen: Begraven in de Grote Kerk tussen 1554 en 1643 Begraven in de kerk, baarkleed, overgeluid

DTB Den Haag wel in te zien via Genver/Familysearch.

niepoort

Datering:  

30-6-1601

Voornaam:  

Niclaes

Achternaam:  

Rooclaes

Rol:  

Lidmaat

Plaats:  

Arnemuiden

Kerkgenootschap:  

Nederduitsch-gereformeerde kerk

Bijzonderheden:  

Mr. (Franse schoolmeester) Met attestatie van Middelburg

Datum:  

30-6-1601

Bron:  

DTBL Arnemuiden 4C (NG Lidmatenregister 1584-1607)

Prijs fotokopie:  

Hiervan kan geen fotokopie worden besteld / No copy can be ordered

Vindplaats:  

Zeeuws Archief

 

Die man was wel mobiel voor die tijd!

 We hebben nu al Breda, Middelburg, Arnemuiden, Den Haag en Leeuwarden.

niepoort

Datering:  

-4-1605

Voornaam:  

Pieter

Achternaam:  

Rooclais

Rol:  

Lidmaat

Plaats:  

Arnemuiden

Kerkgenootschap:  

Nederduitsch-gereformeerde kerk

Datum:  

-4-1605

Relatie:  

Zoon

Partner voornaam:  

Niclaes

Partner achternaam:  

Rooclais

Bijzonderheden partn:  

mr.

Bron:  

DTBL Arnemuiden 4C (NG Lidmatenregister 1584-1607)

Prijs fotokopie:  

Hiervan kan geen fotokopie worden besteld / No copy can be ordered

Vindplaats:  

Zeeuws Archief


Het staat hierboven wat vreemd, maar het lijkt er op dat Niclaes dus een zoon Pieter had. 

niepoort

die mobiliteit is het probleem, de Nicolaes uit Arnemuiden lijkt mij een andere als de bankier

Mr. Niclaes Rooclaes, Fransche schoolmr. is by W+R geres. dat hij hem moet reguleren naer tgundt hem byde Commissarissen aengeseyt zal worden. N.B. Waarschijnlijk: dat hij alleen maar de Franse taal mag onderwijzen/

maar ja wie weet.

vries

Mogelijk betreft het hier dezelfde Pieter:

kind:

, Jan

doopdatum:

22-03-1616

kerk:

Nieuwe Kerk

godsdienst:

Hervormd

vader:

Rooclaes, Pieter

moeder:

Jacobs, Josijntje

bronverwijzing:

niepoort

Ook in Amsterdam gevonden het huwelijk van een Claas Rooclaes. 

nschrijvingsdatum:

26-05-1584

naam bruidegom:

Gerritsz, Jan

naam eerdere vrouw:

Willems, Ariantje

naam bruid:

Heindricx, Dotje

naam eerdere man:

Rooclaest, Claas Pietersz

bronverwijzing:

DTB 403, p.108

opmerkingen:

Huwelijksintekeningen van de KERK.

 

Misschien de vader van de gezochte Niclaas????

ngeschrevene:

Oetsz, Anna

ingeschrevene:

Rooclaesz, Pieter

datum begrafenis:

19-05-1597

begraafplaats:

Oude Kerk

bronverwijzing:

DTB 1042, p.188 en p.189

relatieinformatie:

Weduwe van

niepoort

Nicolaas had volgens dit boek; Tussen commercieel en sociaal krediet: de ontwikkeling van de bank van ...

zie http://books.google.nl/books?id=9B-HuSN-4ywC&lpg=PA130&ots=hIfLZ7lBv2&dq=nicolaas%20rooclaes&hl=nl&pg=PA130#v=onepage&q=nicolaas%20rooclaes&f=false (zelfde link als in de vraagstelling)

inderdaad een zoon Pieter.

vries

Het zou ook kunnen zijn  dat de Nicolaas uit Arnemuiden dezelfde is als die uit Breda. Mogelijk de vader van de Nicolaas uit Den Haag en Leeuwarden.

Claas uit Amsterdan moet een derde Nicolaas zijn, want in 1584 al overleden. Ook deze zou de vader of grootvader van Nicolaas uit Leeuwarden kunnen zijn. 

Ingewikkeld, terwijl het aantal dragers van die achternaam toch heel beperkt lijkt te zijn.

niepoort

De Nicolaas uit Arnemuiden en Breda dezelfde, lijkt me heel wel mogelijk.

De Nicolaas uit Amsterdam, lijkt me een goede kandidaat (groot)vader, hij stamt vermoed ik af van;

Claes Ysbrantsz.,, zie volgend parenteel;

Claes Ysbrantsz., „pelsser", tr. Trijn Claesdr., die st. kort
vóór Aug . 1516 (r).
Het oudste van hunne vijf kinderen volgt:
Claes Claesz. alias Roo Claes (s), in 1525 schipper in dienst van
Koning Christiaan van Denemarken (/); tr. N . N .

Zij wonnen de volgende drie kinderen :
a. Claes Roo Claes , begr . N . Z . 17 Dec . 1564, schipper op 't schip
  „ de drie Coningen " (//); tr. i° . Geerte Laurensdr., st. kort vóór
    Aug . 1554 (v);

   tr. 2°. Nies Gijsber t Willeniszoonsdr . Muysgens ,
   wede van Gerri t Jan Lambertszoonsz . (zie bij N° . 69, Bijl . 1). —


U i t het eerste huwel. waren vij f kinderen, waarvan het oudste
in 1541 geboren werd.
b. Pieter Roo Claes (w), st. vóór 1566, schipper , tr. Anna Otten,
    begr . O. K . 19 Me i 1597.
c. Neel (Neele of Cornelia) Claesdr., testeerde 10 Juli 1573, st. vóór
   Aug . d. a. v., tr . Hendrick Reynertsz., na zijn huwelijk genaamd :
   Hendrick Rooclaes , begr . N . Z . 28 Sept. 1568, als schipper
   voorkomende in 1540 en 1546 (x), daarna houtkooper „in de
   houtthuyn" .


Zij lieten de volgende acht kinderen na :


a a. Reynier Hendricksz . Rooclaes , st. 19 Jun i 1606, Sch. en R. 1574;
       Burg . 1578 (vóór de Alteratie) ; O. Z. Huiszittenmr . 1566; was
       getrouwd en liet een zoon na : Jan Rooclaes , die kinderloos stierf (y).
b b. Griete Hendricksdr . Rooclaes , tr. bij huwel. voorw. d. d. 16 Juni
       1554 Jan Cornelisz., zoon van Cornelis Jansz . en van Katrijn
        Ziericxdr . (z).
c c. Ellert Hendricksz . Rooclaes , begr . N . K . 29 Maar t 1610, tr. 12 Apri l
      1575 Stijn Leenaertsdr . Graeff, geb. 1550, dr . van Leenaer t Jansz .
       (zie Aant . bij N° . 22, hiervoor ) en van Griet Jan Duvenzoonsdr

d d. Claesgen Hendricksdr . Rooclaes , st. kor t vóór Dec . 1562 (aa), tr.
       Thomas Gerritsz . Doesburgh, st. kor t vóór Aug . 1579 (bb),
        korenkooper op 't Rokin „op den houck van Jacob van Colens
        stege", in 1567 een der aanvoerder s der gereformeerden te Am -
        sterdam ; reisde later als balling rond om geld te verzamelen
        voor den vrijheidsoorlog (cc). Hij hertr . Aly d Claesdr . Lantsmeer ,
        geb. 1533, dr . van Claes (zie Aant . bij N° . 40) en van Aecht
        de Wael . — Ui t het eerste huwel. sproten twee kinderen ; het
         tweede was kinderloos .
ee. Hillegond Hendricksdr . Rooclaes , in 1573 bagijn op 't Rond e Hof .
f f. Lijsbeth Hendricksdr . Rooclaes , non in 't St . Catharinaklooster , tr .
     daarna (tot het protestantisme overgegaan zijnde) Jan Jansz .
     Smit , N° . 39.
g g. Annetg e Hendricksdr . Rooclaes , tr . Jan Pietersz. Pauw (zie bij
      N ° . 31, Bijl . 1).
h h. Geertgen Hendricksdr . Rooclaes , tr. Claes Dircksz. , begr . N . K .
       31 Mrt . 1595, korenkoope r „in 't vergulden Schepel"

dan zouden dit; a. Claes Roo Claes , begr . N . Z . 17 Dec . 1564, schipper op 't schip

                            „ de drie Coningen " (//); tr. i° . Geerte Laurensdr

misschien de grootouders zijn van "mijn" Nicolaas Rooclaas

gegevens komen uit deze bron;

Digitale Versie De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/#source=1&page=246&accessor=accessor_index&view=pdfPane&size=840&accessor_href=accessor_index%2Findex_html%3FSearchSource%253Autf-8%253Austring%3Drooclaas

vries


29-06-1675 is ook de ondertrouw van ene Nicolaas Rooclaes weduwnaar uit den Haag met Neelt Folkaerts uit Rotterdam te vinden in Hoorn. De moeder van de bruidgom is getuigen genaamd Geertruijda Rooclaes

Z

ooijevaarPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!