stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Klaas Jan Visser geb 12-01-1896 gem Kollumerland c.a.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding
Hallo
Ben er toevallig achter gekomen dat mijn opa ( Abe ) een broer gehad moet hebben die leraar moet zijn geweest in Amsterdam. Dit is het enigste wat mijn oude tante's van hem weten.
gegevens ouders Jan Visser voor de tweede keer getrouwd met Joukje de Boer die een half jaar later op 26 jarige leeftijd is overleden.
Wie weet iets?
met vriendelijke groeten
Ben Visser

B.Visser

Ben.

Wat ik heb gevonden.
Overleden, Klaas jan Visser 29 december 1897 oud 1 jaar gem. Kollumerland.

Groeten Geiske

Uitgeschreven lid

Jan Visser en Joukje de Boer huwden in Kollumerland op 24.3.1894.
Zij overleed op 27.2.1897.
Twee kinderen:
Abe, geb. 7.8.1894, en Klaas Jan.

Uitgeschreven lid

Hoi Ben,

het is heel moeilijk je goed te helpen omdat je zo weinig gegevens geeft. Ik ben er bijna zeker van dat je meer weet, bijvoorbeeld:

1) Wanneer en waar is Jan Visser geboren ?
2) Met wie was hij eerder gehuwd ?
3) Waar heeft hij gewoond ?
4) Zijn er ook kinderen uit het eerste huwelijk ?

Ik hoop dat je het met me eens bent dat meer gegevens bijna onontbeerlijk zijn bij deze zoektocht, sterker nog, een klein detail is soms net dat ene stukje wat we nodig hebben om tot een goed resultaat te komen. Geiske gaf de eerste aanzet, nu jij nog !

Groetjes, Maikel.

Maikel Galama

Hallo
Allereerst bedankt voor uw reactie's.

Heb navraag gedaan Klaas Jan is toch leraar/ onderwijzer geweest.Dit uitzoeken is allemaal nieuw voor mij
maar op Genlias kom ik ook niet veel verder.

De Abe Visser is mijn opa.

Wat betreft de laatste reactie
1 Waar /wanneer Jan Visser is geboren en is overleden weet ik nog niet.
2 Hij was eerder gehuwd met Aaltje Klaver
3 Volgens de fam heeft hij gewoond in Westergeest gem Kollumerland
4 Kinderen uit dit huwelijk zijn allemaal bekend.

vr.gr.
B.Visser

B.Visser

Het eerste huwelijk van Jan Visser (met Aaltje Klaver) is gesloten op 6.10.1866
in Kollumerland. (www.tresoar.nl meldt de namen van de ouders niet).
Aaltje Klaver zal geboren zijn op 3.3.1844 in dezelfde gemeente - gezien al de
vernoemingen van de kinderen van Jan en Aaltje.
De ouders van haar zijn: Anne Luitzens Klaver en Tetje Pieters de Vries.

Uitgeschreven lid

Hoi Ben,

onderstaand zouden de geboorte aktes kunnen zijn van Jan Visser, Aaltje Klaver en Joukje de Boer, het nakijken van de huwelijksaktes zou zekerheid kunnen geven.

Geboorteakte Kollumerland, 1844
Aangiftedatum 5 maart 1844, akte nr. 53
Aaltje Klaver, geboren 3 maart 1844
Dochter van Anne Luitzens Klaver en Tetje Pieters de Vries

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1870
Aangiftedatum 8 september 1870, akte nr. 303
Joukje de Boer, geboren 7 september 1870
Dochter van Jan Lammerts de Boer en Suster Abes Wartena
Opm.: Kind erkend door de moeder d.d. 17 juli 1874,
gemeente Tietjerksteradeel; kind erkend bij huwelijk ouders
d.d. 9 mei 1878, gemeente Dantumadeel

Geboorteakte Oostdongeradeel, 1842
Aangiftedatum 8 december 1842, blad nr. 107
Jan Visser, geboren 7 december 1842
Zoon van Pieter Wopkes Visser en Korneliske Jans Hiemstra

Overlijdensakte Kollumerland, 1926
Aangiftedatum 6 april 1926, akte nr. 36
Jan Visser, overleden 5 april 1926
Oud 83 jaar, gehuwd

Het belangrijkste is echter deze laatste akte. Als dit de goede Jan Visser is dan kun je via zijn Memorie van Successie (als die er tenminste is -men moet meestal een minimaal vermogen van 250 gulden hebben) de namen te weten komen van de kinderen die dan nog leven, de memories lopen tot 1927, dus dat zou kunnen. Mocht hij er niet zijn dan is er nog een 2e mogelijkheid, de overlijdensadvertentie opzoeken.

Als in deze laatste akte sprake is van ''onze'' Jan Visser dan zou dat betekenen dat hij voor de derde keer getrouwd is en dat je dus op zoek bent naar een stiefbroer van je opa Abe. Genoeg raadsels om op te lossen dus !

Een kopie van een akte kun je opvragen bij Tresoar, het adres:

http://www.tresoar.nl/

Via WINKEL en KOPIEEN kun je de overlijdensakte per e-mail opvragen. En evt. de huwelijksakte:

Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1894
Man : Jan Visser
Vrouw : Joukje de Boer
Datum : 24 maart 1894, akte nr. 11

Of via:

TRESOAR Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Postbus 2637 8901 AC LEEUWARDEN
tel. (058) 789 0 789 Bezoekadres: Boterhoek 1 8911 DH Leeuwarden

En je kunt hier op dit forum vragen of iemand de aktes voor je wil bekijken, dat is dan gratis.

Het is een lange weg maar er is een kans om het op te lossen. Aan jou de keus.

Groetjes, Maikel.

Maikel Galama

Hoi Ben e.a.,

in de huwelijksakte van 1866 van Jan Visser en Aaltje Klaver staat o.a. het volgende:

Jan Visser, oud 23 jaar, geboren te Ee, boerenknecht te Westergeest, zv Pieter Wopkes Visser (overleden) en Korneliske Jans Hiemstra zonder beroep te Ee tr. Aaltje Klaver, oud 22 jaar, geb. te Westergeest, zonder beroep wonende aldaar, dv Anne Luitzens Klaver (overleden) en Tetje Pieters de Vries zonder beroep te Westergeest.

Kortom, we zaten op het goede spoor !

En dan heb ik nog een persoonskaart van zoon Jan Visser, geb. 11-08-1886 Westergeest en overl. 21-02-1949 te Amsterdam, gehuwd 03-09-1912 Kollumerland ca met Antje Hettinga geb. 28-04-1878 te Kollum en overl. 05-01-1947 te Amsterdam. Dit echtpaar woonde te Amsterdam in de Marnixstraat en de Palestrinastraat.

En deze zoon Jan was hoofd van een school voor bijzonder onderwijs in Bierum bij Delfzijl en in Amsterdam van de Willem de Zwijgerschool !!!!
Jan en Anna zijn begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam.

Weet jij nog iets over hun kinderen Alida, Jan Alje, Lydia en Klaas ?

Groetjes, Maikel.

Maikel Galama

Hoi Ben, Maikel enz.
Huw. akte Kollumerland 24 maart 1894 (11)
Jan Visser, 51 jaar, geboren Ee, wonende Westergeest, koopman, weduwenaar van Aaltje Klaver, zoon van Pieter Wopkes Visser en Korneliske Jans Hiemstra, beiden overleden
X
Jouke de Boer, 23 jaar, geboren Bergum, wonende Westergeest, dochter van Jan Lammerts de Boer en Suster Abes Wartena, wonende Kollum.

Extracten bijlagen:
Jan Visser, geboren Oostdongeradeel 7 december 1842
Joukje de Boer, geboren Bergum (Tietjerksteradeel) 7 september 1870

Overleden Aaltje Klaver, Westergeest 11 januari 1892, oud 47 jaar.

Overl. Jan Visser 5 april 1926 (36), oud 83 jaar, geboren Ee, overleden en wonende Oudwoude, gehuwd met Willemde Hoog, weduwenaar Joukje de Boer.


Jan Visser bij leven een vitaal mannetje.

Gr.
Everardus

Everardus Rollema

Hallo iedereen,
Eerst bedankt voor alle reactie's. Ben in deze korte tijd veel te weten gekomen over fam.J.Visser. Ga vanavond eerst op vakantie en kan dus even niet reageren op uw reactie's.
graag tot na de vakantie.
vriendelijke groet,
B.Visser

B.Visser

Veel plezier.
Everardus

Everardus Rollema

Hoi allemaal,

Ben kan ivm zijn vakantie nu niet reageren, ik kan dat wel. En Ben heeft mij buiten het forum om een bedankje gestuurd met in ieder geval ook de melding dat Jan Pieters Visser 3 keer getrouwd was.

We zitten dus goed en met dat gegeven pakken we de draad weer op wanneer Ben terug is. Enige begeleiding en/of hulp hoe straks verder te zoeken lijkt gewenst.

Everardus, bedankt.

Ook jij bent een vitaal mannetje, je hebt vandaag reeds meerdere mensen (waaronder mij) een plezier gedaan door iets na te kijken !

Groetjes, Maikel.

Maikel Galama

Nog een paar aanvullingen:
a) Het derde huwelijk van Jan Visser - met Willemke de Hoog - werd op
7.11.1914 in Kollumerland gesloten.
b) Pytter Wopkes Visser werd geboren in Ee op 11.4.1807 - als zoon van
Wopke Wiebes en Antje Pieters.
c) Antje Pieters is geboren op 13.4.1774 in Oostrum als d.v. Pyter Jans en
Ante Popes.
d) Blijkens de registers van naamsaanneming heeft Pytter nog een zus Attje
en zal Korneliske wel een dochter zijn van Jan Tjeerds Hiemstra uit Metslawier.
e) Het huwelijk van Wopke Wybes en Antje Pieters werd in Oostrum gesloten
op 12.5.1799 - ook Wopke moet in Oostrum geboren zijn.

Uitgeschreven lid

Hallo Ben Visser,

Ik ben net nieuw op stamboomforum.  Zie je bericht uiy 2007alweer.

Je bent een kleinkind van mijn vaders oom Abe.

Mijn opa was Jan Visser, de hoofdonderwijzer uit Amsterdam.

De vader van je opa Jan Pyttters Visser had al 10 kinderen toen hij met jouw overgrootmoeder trouwde. Mijn opa Jan Visser was de 9e in de rij. Toen zijn tweede vrouw stierf binnen een jaar na de geboorte van haar tweede kind (Klaas Jan) was hij ontroostbaar. De oudste 7 kinderen zijn uit werken gegaan,de 8e bleef thuis en verzorgde het huishouden, mijn opa (de 9e) bleef ook thuis en mocht leren.  Zijn jongere broertje ging naar een oom en tante in Ee.

Jouw opa is ondergebracht bij de familie van zijn moeder. Naar wat ik van mijn vader (Klaas (Kay) Visser) hoorde was hij een hele lieve man, die in Groningen woonde klopt dat?

De familie Visser komt van Oudwoude Kollumerland, ze hebben even in Ee gewoond, maar onze overgrootvader Jan Pyters Visser kwam weer terug en ging in Westergeest wonen.

Jan Pytters Visser is best oud geworden, hij was paardenkoopman - haalde paarden op bij de boerden en verkocht die op de markt in Leeuwarden.

Mijn tantes hebben nog verhalen verteld hoe vrolijk hij kon zijn wanneer hij terugkwam van de markt en een goede dag had gehad. Hij danste zelfs wel op de tafel vertelden ze.

Maar hij heeft enorm veel verdriet gehad toen jouw oma stierf.

Hij is later nog wel een keer getrouwd in 1914 met zijn huishoudster - maar dat was naar ik begreep meer om economische redenen.

Ik hoop dat je inmiddels ook al veel weet over de stamboom Visser,maar misschien vind je het toch wel leuk om ook zo'n paar herinneringen te weten.

Met vriendelijke groet,

Roeli A. Visser

Amsterdam

R.Visser


ik ben nieuw op dit forum maar zo te zien zijn we toch familie ik heb een lijst gekregen met de rechtsrteekse lijn van stam houders vavaf 1550 maar verder heb ik niet veel alleen vanaf 1877 van mijn overgrootvader

Klaas Visse geboren in westergeest getrouwd in Oostdongeradeel op 30 november 1901 met Sjouwkje Maria Smedema geboren in EE 15 febr 1879

alle informatie is welkom

Klaas VisserPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!