stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Families Holierhoek uit Maasland en Olierook uit 's-Gravenzande/Monster gerelateerd?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Ik vraag mij af of er een direct verband is tussen Holierhoek uit Maasland en Olierook uit 's-Gravenzande/Monster/Naaldwijk. Zelf heb ik die nog niet gevonden. Beide families zijn RK en komen ongetwijfeld van oorsprong uit de Holiërhoekse polder. Ik onderzoek de familie Olierook en vind op genealogie online o.a. de volgende oudste generatie, maar kan die nog niet verifiëren op juistheid (Ik neem niet blind dingen over):

I Cors Leendertsz Olierhoek geb ca. 1609? x Haesgen Jacobs van der Post?

II Cornelis Corsz Olierhoek geb ca 1650 x Willempje Cornelis Hooghwerf 

IIICornelis Cornelisz Olierhoek geb ca 1672 x Annetje Claes van den Acker, trouwen 1699 te 's-Gravenzande

De volgende gegevens heb ik in mijn bestand staan:

Parenteel van Cors Leendertsz Olierhoek.Generatie I

I.  Cors Leendertsz Olierhoek, geb. in 1609, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) in 1655, tr. met Haesgen Jacobs van der Post  Uit dit huwelijk een zoon:    1.  Cornelis Corsz, geb. in 1650, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 1-5-1695, volgt II


Generatie II

II.  Cornelis Corsz Olierhoek, zn. van Cors Leendertsz Olierhoek (I) en Haesgen Jacobs van der Post, geb. in 1650, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 1-5-1695, tr. met Willempje Cornelis Hooghwerf, dr. van Cornelis Jacobsz Hoghewerff en Maritgen Pouwels van der Speck, geb. in 1655, begr. te 's-Gravenzande op 5-12-1731.    Uit dit huwelijk 8 kinderen:    1.  Cornelis Cornelisz, geb. te 's-Gravenzande in 1672, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1734, volgt IIIa  2.  Jacob Cornelisz, volgt IIIb  3.  Paulus Cornelisz, geb. te 's-Gravenzande in 1677, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Scheveningen op 21-11-1760, volgt IIIc  4.  Arij Cornelisz [Corsz?] olyrok.    5.  Hendrik Cornelisz Olijerhoeck  6.  Maria Cornelis, volgt IIId  7.  Geertje Cornelis, ovl. te 's-Gravenzande op 4-3-1791.    8.  Leendert Cornelisz, geb. te 's-Gravenzande circa 1688, volgt IIIe


Generatie III

IIIa.  Cornelis Cornelisz Olierhoek, zn. van Cornelis Corsz Olierhoek (II) en Willempje Cornelis Hooghwerf, geb. te 's-Gravenzande in 1672, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1734, otr. (1) te 's-Gravenzande op 2-5-1699 DTB G 4; Trouwboek; gereformeerd; 's-Gravenzande
fol. 53; datum 02-05-1699; ondertrouwinschrijving
bruidegom Cornelis Cornelisz Olierhoek; j: m: wonende alhier
bruid Annetie Klaas van: Akker; j:d: wonende alhier
opmerking: getrout den 17 meij, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te 's-Gravenzande op 25-6-1699, kerk.huw. te 's-Gravenzande op 17-5-1699 gereformeerde kerk met Annetje Claes van den Acker 

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.  Cornelis Cornelisz, ged. RK te 's-Gravenzande op 13-9-1699 Krijntie Pieters, gedoopt in de NH kerk, otr. (1) te Naaldwijk op 5-9-1727 DTB N 19; Trouwregister; gerecht; Naaldwijk
fol. 50; datum 05-09-1727; verzoek om proclamaties
bruidegom Cornelis Olierhoek; j.m.
bruid Marijtie van Dijk; j.d, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Naaldwijk op 21-9-1727 DTB N 19; Trouwregister; gerecht; Naaldwijk
fol. 50; datum 21-09-1727; trouwinschrijving
bruidegom Cornelis Olierhoek; j.m.
bruid Marijtie van Dijk; j.d.
opmerking: in den huijwelijken staat bevestight, kerk.huw. te Poeldijk op 21-9-1727 DTB M 6b; Trouwboek; rooms-katholiek; Poeldijk
fol. 205; datum 21-09-1727; trouwinschrijving
bruidegom Cornelis Olierhoek
bruid Marietje van Dijk
getuige(n) Hilletje Frankken & Barber Jacobs (getuige: Hilletje Frankken, Barber Jacobs) met Maria Sijmens van Dijk. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) te Naaldwijk op 27-11-1744 DTB N 19; Trouwregister; gerecht; Naaldwijk
fol. 75; datum 27-11-1744; verzoek om proclamaties
bruidegom Cornelis Corssen Olierhoek; wonende op Honsholredijk; wedn. van Maria
Jans van Dijk
bruid Catharina Jansse; wonende in de Poeldijk; wed. van Hendrik Janse
opmerking: tot Monster getrouwd
DTB M 17; Huwelijkse bijlagen; gerecht; Monster
fol. 176; datum 27-11-1744; inwilliging van proclamaties
bruidegom Cornelis Olirook; geb: van 's Gravezande woonaghtig op Honsholredijk;
wedn. van Marija Jans van Dijk
bruid Catrijna Janse; geb: van Hees en Leen in de meijerije van s Bosch en
woonaghtig in de Poeldijk in Monsterambaght; wed. van Hendrik Janse
opmerking: droogstempel van 6 st, geproclameerd op 29 nov: en 6 en 13 xber 1744, tr. (ongeveer 45 jaar oud) te Monster op 13-12-1744 DTB M 12; Trouwboek; gerecht; Monster
fol. 137; datum 13-12-1744; trouwinschrijving
bruidegom Cornelis Olirook; geb: te 's-Gravenzande en woonaghtigh te
Honsholredijk; wedn. van Maria Jans van Dijk
bruid Catrijna Jansse; geb: te Hees en Leen in de Meijerije woonaghtigh te
Poeldijk; wed. van Hendrik Janse, kerk.huw. te Poeldijk op 13-12-1744 met Catharina Jansse. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (3) te Naaldwijk op 26-1-1753 DTB N 20; Ondertrouw- en trouwboek; gerecht; Naaldwijk
fol. 11; datum 26-01-1753; ondertrouwinschrijving
bruidegom Cornelis Olierhoek; wed:r woonende op Hondsholredijk
bruid Cornelia Louwe Raaphorst; woonende op Hondsholredijk; wed. van Arij
Dirkse van Santen
opmerking: versoekende dat haare drie huwelijkse proclamatien ter behoorlijker
plaatsen moogen geschieden, tr. (ongeveer 53 jaar oud) te Naaldwijk op 11-2-1753 DTB N 20; Ondertrouw- en trouwboek; gerecht; Naaldwijk
fol. 11; datum 11-02-1753; trouwinschrijving
bruidegom Cornelis Olierhoek; wed:r woonende op Hondsholredijk
bruid Cornelia Louwe Raaphorst; woonende op Hondsholredijk; wed. van Arij
Dirkse van Santen
opmerking: wettelijk getrouwt en in den huwelijken staat bevestigt, kerk.huw. te Poeldijk op 11-2-1753 DTB M 7; Trouwboek; rooms-katholiek; Poeldijk
fol. 278; datum 11-02-1753; trouwinschrijving
bruidegom Cornelius Olirook
bruid Cornelia Louwe Groen met Cornelia Louwe Raaphorst. Uit dit huwelijk geen kinderen.    2.  Petrus Cornelisz, ged. RK te 's-Gravenzande op 2-1-1701 getuige Krijntie Bruijnswijk, gedoopt in de NH kerk.    3.  Marijtje Cornelis, geb. te 's-Gravenzande, ged. te 's-Gravenzande op 23-4-1702 getuige vrouws moeder, gedoopt in de NH kerk.    4.  Jacob Cornelisz (Japik), geb. te 's-Gravenzande ged. te 's-Gravenzande 2-12-1703, getuige Krijtie de Bruijn. Trouwt (1) IN  1731 met Ariaentie Dirks Sollevelt en trouwt (2) in 1739 met Anna Jans Watting.    5.  Leendert Cornelisz, geb. te 's-Gravenzande, ged. te 's-Gravenzande op 14-6-1705 gedoopt in de NH kerk.    6.  Klaasje Cornelis, geb. te 's-Gravenzande, ged. te 's-Gravenzande op 6-2-1707 getuige Marij van Buijs, gedoopt in de NH kerk.    7.  Leendert Cornelisz Olijerhoek, geb. te 's-Gravenzande, ged.te 's-Gravenzande op 21-4-1709 getuige Jannetje Jans van der Leely, gedoopt in de NH kerk.    8.  Maria Cornelis, geb. te 's-Gravenzande, ged. te 's-Gravenzande op 31-7-1711 getuige Jannetje Roobol, gedoopt in de NH kerk. 

 

Cornelis Cornelisz Olierhoek, tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 51 jaar oud) (2) te 's-Gravenzande op 10-11-1715 met Maartje Louwen van Staelduijnen, ged. te 's-Gravenzande op 18-5-1664. 

  Uit dit 2e huwelijk geen kinderen. 

 

 

IIIb.  Jacob Cornelisz Olierhoek Olijhoock, zn. van Cornelis Corsz Olierhoek (II) en Willempje Cornelis Hooghwerf, geb. 's-Gravenzande?, tr. te Delft op 5-9-1694 Jacob Cornelis Olijhoock, jongeman, afkomstig uit 's-gravensande.
Willemijntgie Cornelis van Boheemen, jongedochter, afkomstig uit Loosduinen
datum trouwen 5-9-1694 Delft met Willemijntje Cornelis van Bohemen  Uit dit huwelijk 3 kinderen:    1.  Cornelis Jacobsz Olyrouck, geb. te Loosduinen, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Monster op 15-8-1758, trouwt in 1726 met  Maria Arens Haesbroeck.    2.  Wilhelmus Jacobsz Olijrok, geb. te Loosduinen, ged. RK te Poeldijk op 14-7-1696 DTB M 36; Doopregister; rooms-katholiek; Eijckenduijnen
fol. 3; datum 14-07-1696; doopinschrijving
Wilhelmus; vader Jacob Cornelisse Olijrok; moeder Willemijntje Cornelisse
Boeme
opmerking: wonende in het westgedeelte van Loosduijnen onder Monsterambacht.    3.  Adriana Jacobs, geb. te Loosduinen, ged. RK te Poeldijk op 20-4-1699 DTB M 36; Doopregister; rooms-katholiek; Eijckenduijnen
fol. 4; datum 20-04-1699; doopinschrijving
Adriana; vader Jacob Cornelisse Olijrok; moeder Willemijntje Corn: van
Boemen
opmerking: wonende in het westgedeelte van Loosduijnen onder Monsterambacht. 

 

IIIc.  Paulus Cornelisz Olierhoek, zn. van Cornelis Corsz Olierhoek (II) en Willempje Cornelis Hooghwerf, geb. te 's-Gravenzande in 1677, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Scheveningen op 21-11-1760, begr. te 's-Gravenhage op 24-11-1760, otr. te Monster op 23-4-1712 DTB M 16; Huwelijkse bijlagen; gerecht; Monster
fol. 207; datum 23-04-1712; inwilliging van proclamaties
bruidegom Paulus Cornelisse Olijenroock; meerderjarigh jonghman geboortigh van
's Gravenzande wonachtigh in de heerlijkheijt Monster
bruid Maria Jans Dijkshoorn; jonge d:r wonachtigh in de heerlijkheijt Monster
opmerking: droogstempel van 6 st, proclamaties op 24 april en 1 en 8 meij 1712, tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Monster op 8-5-1712 DTB M 12; Trouwboek; gerecht; Monster
fol. 63; datum 08-05-1712; trouwinschrijving
bruidegom Paulus Cornelisz Olijenroock
bruid Maria Jans Dijkshooren; wonende in de heerlijkheijt Monster met Maria Jans Dijkshoorn  Uit dit huwelijk 6 zonen:    1.  Cornelis Paulusz, geb. te Poeldijk, ged. RK te Poeldijk op 10-1-1713 Leendert Cornelisse, Maria Cornelis.    2.  Nicolaus (Klaas) Paulusz Olieroek, geb. te Poeldijk, ged. te Poeldijk op 18-9-1714 (getuige: Pieter Jans, Trijn Jans).    3.  Nicolaus (Klaas) Paulusz, ged. te Den Haag op 5-11-1715, volgt IVc  4.  Jacobus Paulusz, ged. RK te Den Haag op 17-4-1717 RK Kerk Juffrouw Idastraat/Oude Molstraat; boek 327 Cornelis Cornelisz Olierhoek, Wilhelma Cornelisse Hoogwerf.    5.  Jacobus Paulusz Olihoek, geb. te 's-Gravenzande, ged. RK te Poeldijk op 7-9-1718 (getuige: Willem Jacobse Olihoek, Ariaentje Jacobs Olihoek).    6.  Jan Paulusz Oliehoek, geb. te 's-Gravenzande, ged. te Poeldijk op 5-1-1724 Jan Boone Dijkshoorn, Annetje Claese Zuitgeest. 

 

IIId.  Maria Cornelis Olierhoek, dr. van Cornelis Corsz Olierhoek (II) en Willempje Cornelis Hooghwerf, otr. te Monster op 26-4-1721 DTB M 16; Huwelijkse bijlagen; gerecht; Monster
fol. 11; datum 26-04-1721; inwilliging van proclamaties
bruidegom Adam Verdonck; meerderjarigh jongman geboortigh van den Groest in
Gelderland en wonende binnen Monster
bruid Maria Olierhoeck; meerderjarige dochter geboortigh en wonachtigh
binnen 's Gravenzande
opmerking: droogstempel van 6 st, geproclameerd op 27 april en 4 en 11 meij
1721, tr. te Monster op 11-5-1721 DTB M 12; Trouwboek; gerecht; Monster
fol. 85; datum 11-05-1721; trouwinschrijving
bruidegom Adam Verdonck; jongman wonende alhier
bruid Maria Olierhoeck; jonge d: wonende te 's Gravenzande
DTB M 16; Huwelijkse bijlagen; gerecht; Monster
fol. 12; datum 11-05-1721; attestatie
bruidegom Adam Verdonck; meerderjarigh jongman geboortigh van den Groest in
Gelderland en wonende binnen Monster
bruid Maria Olierhoeck; meerderjarige dochter geboortigh ende wonachtigh
binnen den stede 's Gravenzande
opmerking: droogstempel van 6 st, actum 11 meij heeft 'sGravenzande de
aanvraag van Monster overgeschreven in Gz en ingewilligd op 27 april, gemuteerd
in een attestatie, kerk.huw. te Poeldijk op 11-5-1721 met Adam Verdonk, geb. te Groesbeek Groest in Gelderland.    Uit dit huwelijk 3 kinderen:    1.  Arnoldus van Donk, geb. te Monster, ged. RK te Poeldijk op 19-3-1722 (getuige: Cornelis Olijrook, Catharina van Donk).    2.  Maria van Donk, geb. te Monster, ged. RK te Poeldijk op 7-2-1724 (getuige: Leendert Cornelisse Oliehoek, Willempje Cornelis Hoogweg).    3.  Agnes, geb. te Monster, ged. RK te Poeldijk op 17-3-1727 Jacob Cornelisse, Claesie Cornelis. 

 

IIIe.  Leendert Cornelisz Olierhoek, zn. van Cornelis Corsz Olierhoek (II) en Willempje Cornelis Hooghwerf, geb. te 's-Gravenzande in 1688, otr. te De Lier op 7-11-1716 DTB L 5; Huwelijksacten en bijlagen; gerecht; de Lier
fol. 252; datum 07-11-1716; verzoek
bruidegom Leendert Cornelisse Olierhoek; jongman geboortig van 'sGravezande
ende jegenwoordig wonaghtigh alhier
bruid Catrina Jansse Sprankhuijsen; jonge dogter geboortig en wonagtig mede
in de Lier
opmerking: pro Deo, verklaring in geene van den classis opt middel van t
trouwen geemaneert te gehooren, kerk.huw. (ongeveer 28 jaar oud) te Poeldijk op 22-11-1716 Maria van Rossum, Alijdis met Catharina (Kaatje) Jans Sprenkhuijsen  Uit dit huwelijk 4 kinderen:    1.  Anna Leenders Olirok, geb. te 's-Gravenzande, begr. te Poeldijk op 2-4-1767, volgt IVd  2.  Johannes Leendertsz Oliehoek, geb. te 's-Gravenzande (getuige: Arie Janse Sprenkhuijsen, Neeltje Jans Sprenkhuijsen), RK.    3.  Cornelia Leenders Oliërhoek, geb. te 's-Gravenzande, ged. te Poeldijk op 2-1-1726 (getuige: Paulus Oliërhoek, Marie Oliërhoek).    4.  Cornelis Leendertsz, geb. te 's-Gravenzande, ged. RK te Poeldijk op 8-12-1728 Paulus Olierhoek. 


Zoals eerder gezegd is voor mij het echtpaar Cors Leendertsz Olierhoek geb ca. 1609? x Haesgen Jacobs van der Post nog totaal onbekend.

Kan iemand mij hier meer duidelijkheid over geven en vooral ook bestaat er een verband met de Holierhoeken uit Maasland?? 

Jos

Jos Scholten

@Jos,

begrijp ik het goed, dat je zekerheid hebt over Cornelis Corsz Olierhoek en zijn nageslacht,

maar dat je nog niet weet wie zijn ouders waren?

Of is er ook twijfel over recentere gegevens?Jan Clavaux

Ik heb eigenlijk geen idee wie de ouders van Cornelis Corsz [Olierhoek] geb ca 1650 en getrouwd met Willempje Cornelis Hooghwerf, zijn. Ik heb de namen Cors Leendertsz [Olierhoek] en Haesgen Jacobs van der Post overgenomen van Genealogie online en wil de juistheid daarvan gaan verifieren. De generaties daarna zijn aardig zeker, maar zeker niet voor 100%.

Eigenlijk dus op zoek naar de ouders van Cornelis Corsz [Olierhoek] die getrouwd was met Willempje Cornelis Hooghwerf en eventuele broers/zussen van hem.

Jos

Jos Scholten

Haesgen  lijkt mij  twijfelachtig. Zoon Cornelis laat nl. weliswaar twee dochters dopen, maar daar zit geen Haesgen bij. Wel als tweede dochter een Geertje.

niepoort

Bij het doorlopen van het rechterlijk archief van 's-Gravenzande kom ik een paar keer 

een Cors Jansz Holierhoek tegen, die ook in aanmerking komt als vader.
Deze is ook in het notarieel archief van Den Haag en Delft vermeld

(de laatste keer postuum in een gedateerde belending)
Het is dus inderdaad oppassen geblazen.
Ik zal me er later deze week nog eens verder mee bezighouden.
Hopelijk springt Annemarie57 nog bij.

Je zou ook de personen kunnen benaderen, die Cors Leendertsz en Haesge Jacobs

op genealogieonline hebben geplaatst, maar ik krijg de indruk, dat die de

gegevens niet zelf hebben gevonden.

PS. Cors Jansz H. komt ook op genealogieonline voor.

De daar vermelde gegevens deugen beslist niet

Jan Clavaux

Beste Jos,

ik heb het gezin van Cornelis Corsz en Willempje Hoogwerf eens bestudeerd, en ik vermoed, dat daar wat fouten in zitten.
Sommige kinderen trouwen wel behoorlijk op leeftijd, en Geertje Cornelisse overlijdt maar liefst in 1791.
Om alles een beetje kloppend te kunnen krijgen, zouden Cornelis en Willempje over een periode van ruim dertig jaar kinderen hebben gekregen.
Een aantal valt daarvan dus af.

Uiteindelijk draait het in jouw geval om de afstamming van Cornelis Cornelisz, die in 's-Gravenzande trouwde op 2-5-1699, en dus rond 1675 geboren zal zijn.
Heb je aanwijzingen, dat hij inderdaad een zoon was van Cornelis Corsz en Willempje Hoogwerf?

groeten, Jan.

Jan Clavaux

Zoals eerder gezegd ben ik niet 100% zeker.

Ik heb de kinderen van Cornelis Corsz en Willempje Hoogwerf nog eens goed bekeken:

Jacob Corsz Holierhoek x Willempje Cornelis van Bohemen [huw 1694] zijn de doopgetuigen van hun 3 kinderen respectievelijk: [1] Cornelis Cornelisse en Willempje Cornelis, [2] Geertruij Cornelis, Leuntie Cornelis en [3] Pieter Paulisse, Marijtie Korsen.

Paulus Cornelisz Olierhoek x Maria Jans Dijkshoorn [huw 1712] zijn de doopgetuigen bij hun 6 kinderen respectievelijk: [1] Leendert Cornelisse, Maria Cornelis, [2] Pieter Jans, Trijn Jans, [3] Maria Nicolaus, Gisberto Nicolaus Suyderwijk, [4] Cornelis Cornelisz Olierhoek, Wilhelma Cornelisse Hoogwerf, [5] Willem Jacobse Olierhoek, Ariaentje Jacobs Olihoek en [6] Jan Boone Dijkshoorn, Annetie Claese Zuitgeest.

Maria Cornelis Olierhoek en Adam Verdonck [huw 1721] zij de doopgetuigen bij hun 3 kinderen respectievelijk: [1] Cornelis Olijrook, Catharina van Donk, [2] Leendert Cornelisse Oliehoek, Willempje Cornelis Hoogwerf en [3] Jacob Cornelisse, Claesie Cornelis.

Leendert Cornelisz Olierhoek x Catharina Jans Sprenckhuijsen [huw 1716] zijn de doogetuigen van hun 4 kinderen respectievelijk: [1] Arie Jans Sprenckhuijsen, Anna Jans Sprenckhuijsen,  [2] Arie Jans Sprenckhuijsen, Anna Jans Sprenckhuijsen,[3] Paulus Oliërhoek, Marie Oliërhoek en [4] Paulus Olierhoek.

Gezien bovenstaande kom ik tot de conclusie dat als kinderen van  Cornelis Corsz (of Cornelisz?) en Willempje Hoogwerf kunnenin ieder geval worden genoteerd:

Jacob,

Paulus

Maria

Leendert

Het koppel  Cornelis Cornelisz Olierhoek x Annetie Klaas van den Akker past hier helemaal niet in. Zij kregen 8 kinderen en als doopgetuigen worden genoemd Krijntie Pieters, vrouws moeder, Krijntie de Bruijn, Mary van Buijs en Jannetje Roobol.

Het wordt nog een aardige puzzel............

Jos

Jos Scholten

Dit is een waar wespennest Onschuldig Ik heb drie verschillende families Holierhoeck ontrafeld in de periode vóór 1650. Twee daarvan woonden op boerderij Middelhuijsen in de Holierhoeksepolder en een familie woonde op de Hoogwoning aldaar. Eén familie stammend van Middelhuijsen is uitgestorven met de naam Holierhoeck maar heeft nog wel levende nakomelingen met andere familiena(a)m(en). De andere familie van Middelhuijsen komt zowel vooral onder de naam Middelhuijsen als Holierhoeck (en spellingsvarianten).

De familie van de Hoogwoning kent ook varianten als De Wael/De Jonge en Holierhoeck (en spellingsvarianten).

De naam Kors/Cors komt vooral voor in de familie van de Hoogwoning, maar helaas voor jou komen de namen Cornelis en Leendert bij beide families voor (om het gemakkelijk te maken).

Ik zal er de komende dagen eens naar kijken want een pasklaar antwoord heb ik zo 1-2-3 ook niet, het is gewoon een lastige rijstebrij-berg.

Annemarie57

Nogmaals terugkomend op het echtpaar Cornelis Corsz (of Cornelisz?) Olierhoek en Willempje Hoogwerf (Hooghwerff).

Voor mij is wel zeker dat Jacob, Paulus, Maria en Leendert kinderen van hen zijn. De twijfel is of Cornelis Cornelisz Olierhoek, getrouwd met Annetie Claas van den Akker, familie is. Ik heb mij nogmaals verdiept in de relaties. De zoon Jacob (van Cornelis Olierhoek en Annetie Claas van den Akker) trouwde (1) in 1731 met Ariantie Dirks van Sollevelt en (2) in 1739 met Anna Jans (van de) Watting. Doopgetuigen bij de kinderen uit deze twee huwelijken zijn o.a. Maria Cornelisse Hoolirook, Cornelis Nederpelt en Antje Leenders Olirook. Deze laatste is een dochter van Leendert Cornelisse Olierhoek en Catharina van Sprenckhuijsen. Deze Leendert is een zoon van Cornelis Olierook en Willempje Hoogwerf. Bij de kinderen van Cornelis Nederpelt en Antje Leenders Olirook zijn o.a als doopgetuigen vermeld Paulus Cornelisz Olierhoek en Maria Olierhoek. Paulus is zeker een zoon van het paar Olierhoek-Hoogwerf

Er is dus wel degelijk een familieverband tussen Cornelis Olierhoek, getrouwd met Willempj Hoogwerf, en Cornelis Olierook getrouwd met Annetje Claas van den Akker..... maar welke??

Jos Scholten

Schiedam arcief en Kethel DTB digitaal op internet

groet Koen

Koen Landman

Holierhoeck, Cornelis Leendersz. wonende aan de Vijfsluijsen, getrout hebbende Jobje Jansdr.die weduwe was van Cornelis Arijensz. Lantman, en verklaarde, dat hij de legitieme portie aan de drie voorkinderen van Jobje Jansdr., bij testament op 30 gulden bepaald, thans op 50 gulden heeft gebracht, te samen 150 gulden, buiten de alimentatie, in dato 27 nov. 1676. inv.nr.: 764 blz.: 1601 - Bouman, wonende aan de vijf sluijsen, huurt 10 margen 71 roeden land, gelegen in de Babberspolder, van Cornelis Leendersz. de Jongh, coopman binnen Schiedam, 1 mei 1683. - inv.nr.: 767 blz.: 89
Holierhoeck, Cornelis Leendertsz. Wonende aan de Vijfsluizen, gehuwd met Jobje Jans. Maakt zijn testament, waarbij hij tot zijn universeel erfgenaam benoemt Jobje Jans voorn., mits deze aan de kinderen bij meerderjarigheid of eerder huwelijk elk 10 gld. uitkeert. in dato 7 juni 1692. inv.nr.: 792 blz.: 465
Lantman, Cornelis Arijensz. ligt ziek te bed en zijn wettige huisvrouw Jobje Jansdr., wonende aan de Vijffsluijsen, maken hun testament, in dato 22 maart 1675, inv.nr.: 764 blz.: 993 - in leven echtgenoot van Jobje Jansdr., weduwe en thans huisvrouw van Cornelis Leendersz. Holierhoeck, wonende aan de Vijfsluijsen, zie aldaar, in dato 27 november 1676, - inv.nr.: 764 blz.: 1601

Koen Landman


Vergeet die Kors Leendertszoon maar. In de kwartierstaat van drs. J.F. Jacobs komt voor (Jan Clavaux lijkt dus gelijk te hebben).

1512 Corstiaen (Cors) Jansz. Holierhoeck / Olierhoeck, kooiman,
arbeider, ovl. na 1680 (GA Delft, oud-archief, eerste
afdeling: 1246-1795, nr. 1763, fol. 140);
tr. voor 13 febr. 1638 (doop van kind 's-Gravenzande kath.(GA 's-Gravenhage, retroacta van de burgerlijke stand, nr.
324, fol. 169v))
1513 Haesgen Jacobsdr. [van der Post], op 5 jan. 1675 "out omtrent 67 jaren" (GA Westland, voormalige gemeente Monster,
notariële archieven, nr. 6101), ovl. na 24 sept. 1675 (GA Westland, voormalige gemeente Monster, notariële archieven,
nr. 6051).

 

Zie kwartierstaat op de site Jacobs Schumacher http://www.jacobs-schumacher.eu/ voor bronnen e.d.

Annemarie57Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!