stamboomforum

Forum logoGezochte namen in NL » Cornelis Gerritsz van Schagen trouwt 12 apr 1666 Vlaardingen Corvina Cornelisdr Verdoes (v d Does)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie kan mij helpen aan de doopdata En de gegevens betreffende de ouders?

Cornelis, "geboortejaar geschat; hoofdman van het schoenmakersgilde 1667-1669, 1687-1689, 1693-1695 (ASV 34-65,72 en 35-73,87v), in 1678 en 1695 genomineerd als hoofdman van het schoenmakersgilde, maar gepasseerd (ASV 35-15v, 137); 23 april 1674 benoemd tot sergeant van het blauwe vendel van de schutterij (ASV 35-1v), op 20 april 1693 bevorderd tot luitenant (ASV 35-117v) en op 1 oktober 1696 tot kapitein (ASV 35-143v); rekesteert 30 oktober 1684 en 17 mei 1688 met twee collega's als 'biersteker en kelderhouder' (ASV 45-57v en 62), overlijd en begraven apr 1703 te Vlaardingen.

Corvina, dochter van Cornelis Leendertsz Verdoes en Pieternelletje Corvincsd., overlijd en begraven mrt 1708 te Vlaardingen.


Merci, 

Dieter.

FHD van Schagen

Niet wat u vraagt, huwelijk, denk ik.

12-4-1666: Cornelis Gerritsz. van Schagen j.m. & Catrina?? Cornelisdr. Verdoes j.d., beide wonende alhier. (RH)

Bron Hogenda, oud archief Vlaardiingen

Zie hier

Elisabeth

Beste Elisabeth, 

Dank voor uw reactie; de weergave in Hogenda heeft een foute 'vertaling' van de voornaam vd echtgenote.

Het gaat wel om hetzelfde huwelijk! De bruid heet Corvina (volgens archivaris te Vlaardingen, in 2013)

Blijf graag voor mij zoeken.

Gegroet, 

Dieter.

FHD van Schagen

Doopboek Kethel:

18‐10‐1667 Corvina Cornelisdr. huisvrouw van Cornelis Gerritsz. wonende tot Vlaardingen na

vertoog van behoorlijke getuigenis van haar geloofsbelijdenis en stichtelijke wandel de

gereformeerde kerk Jesus Christi door de h. doop ..gelij..?

Ze is dus niet als kind gedoopt....

Annemarie57

Notarieel archief Schiedam:

Verdoes, Korvijntje Cornelis Gehuwd met Cornelis Gerritsz. van Schagen. Zie Maertjen Leenderts Verdoes, weduwe van Jasper Pietersz. van Krimpen,wonende te Vlaardingen, testament. 3 febr. 1695. inv.nr.: 793 blz.: 605

 

Verdoes, Maertjen Leenderts Gehuwd met Jasper Pietersz. van Krimpen, wonende te Vlaardingen. Weduwe, maakt haar testament, waarbij zij tot haar erfgenaam voor de ene helft benoemt Claertje Dircxs Verdoes, haar nicht, gehuwd met Dirck Witsenburgh, mits dat zij aan haar kinderen voldoet 1600 gld., en voor de andere helft, Willem van hder Houve voor de helft en Korvijntje Cornelis Verdoes, gehuwd met Cornelis Gerritsz. van Schagen, voor de helft, en bepaalt dat als Willem van der Houve voorn. voor haar kinderloos overlijdt, diens erfportie zal worden verdeeld tussen Claertje Dircxs Verdoes voorn. en Korvijntje Cornelis Verdoes, en benoemt tot voogden over de goederen van de minderjarige kinderen van Claertje Dircxs Verdoes voorn. Willem van der Hoeve voorn. en Dirck Witsenburgh voorn. en over de kinderen van Korvijntje Verdoes voorn. Willem van der Hoeve voorn. en Cornelis van Schagen. 8 febr. 1695. inv.nr.: 793 blz.: 605

Annemarie57

Huwelijk van haar ouders (namen een beetje verminkt)

7-4-1640: Cornelis Lenaertsz. Perdoes wedr. alhier & Pietterneltgen Corvings Bongaertsdr.?

van Goedereede j.d. (RH)

Dit zal dan wel zijn eerste huwelijk zijn:

5-6-1633: Cornelis Lenaertsz. Verdoes j.g. & Claertgen Arijensdr. wed., beide wonende tot

Vlaardingen. (RH)

Annemarie57

Vermoedelijke ouders van Cornelis Lenaertsz. Verdoes:

14-6-1609: Lenaert Jansz. Verdoes j.g. van de Vijfsluizen & Clara Sibrantsdr. j.d. wonende

hier tot Vlaardingen. (RH)

29-1- 1627: Thonis Maertensz. Carel wedr. & Clara Sijbrantsdr. wed. Lenaert Jansz. Perdoes

scheppel/schepen? (RH)

Annemarie57

Mogelijk is dit een zus van Pieternelletje Corvinxsdr.:

5-4-1642

Dirck Ariensz. Bisdommer j.g. alhier & Grietje Corvincx j.d. wonende tot Goeree met attestatie van de

predikant aldaar d.d. 2-4.

[inv. 509 p. 75 d.d. 6-4-1642.]

Annemarie57

Beste Annemarie57, 

hartelijk dank voor de 6 reacties!!

Ik moet er eens rustig voor gaan zitten op alles op een rijtje te krijgen...

is er nog kans dat je meer over 'van schagen'te weten kunt komen??

Mcg, 

Dieter.

FHD van Schagen

Moet ik even rustig naar kijken, want hij komt dus kennelijk nogal eens zonder familienaam voor en je wilt niet weten hoeveel Cornelis Gerritszonen er rondlopen in die contreien....Knipogen

Annemarie57

Heb je namen van de kinderen en evt. doopgetuigen bij de dopen van de kinderen van Cornelis Gerritsz. van Schagen?

Annemarie57

5 kinderen:

1. NN. Cornelis *10-16666 - 1-1666 te Vl; † 11-1666 te Vl.

2.Gerrit Cornelisz.; ~14-12-1667 Vl; get: Leentge Dircksd+Maertge Derritsd+Claes Leendertsz, † 24-01-1733 Vl; schoenmaker, 

3. Cornelis Cornelisz.~06-11-1672 Vl, get: Willen Van Der Hoeve+Geertge Leendertsd, †12-1672

4. Pieternella, ~03-04-1675 Vl, get: Willen Van Der Hoeve+Geertge Leendertsd, † voor 06-1777

5. Pieternella, ~01-05-1678 Vl, get: Geertje Van Der Does+Arij Bisdommer, Geertje mog. Geertge Leendertsd.vam der Does.

Alle 5 uit bron: archief Vl.; Willem vd Hoeve mogelijk zelfde als Willem vd Houve uit testament voorn.

FHD van Schagen

Misschien moet je het in deze hoek zoeken:

Lijntge blijkt bij haar eerste huwelijk Leentge te heten:

21-11-1648

Claes Leendertsz. Holierhouck j.m. in Vlaardingerambacht & Lijntge Dircksdr. wed. van Gerrit

Sijvertsz. wonende alhier. [inv. 509 p. 112 d.d. 21-11-1648.]


Zij zouden dan de doopgetuigen van 1667 kunnen zijn.


20-5-1635

Gerrit Sijvertsz. wedr. & Leentge Dircxsdr. van Rijn j.d. van Vlaardingen geass. met haar vader.

Dat zou betekenen dat Cornelis gedoopt zou moeten zijn tussen 1635 en 1648.

Annemarie57

Ook een zekere Gerrit Cornelisz. Claver lijkt een mogelijkheid.

Die had een dochter Maertge Gerritsdr.

Trouwboek Vlaardingen.

Cornelis Cornelisz. Fouser, j.m. wonende alhier, geassisteerd met Pouwels Cornelisz. Fouser, zijn oom en

Maertge Gerritsd. mede wonende alhier, geassisteerd met Gerrit Cornelisz. van der Claver, haar vader.

Otr. 10-5-1659.

En bij een van de kinderen is ook weer doopgetuige Claes Lenaertsz. en Leentge Dircksdr.....

Misschien het oudste gedeelte van het doopboek doorspitten om te zien of je iets van deze lieden kunt vinden?

Annemarie57


geweldige vondst! ga er even voor zitten....

FHD van SchagenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!