stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Op zoek naar informatie over Cornelis de Moor & Bastiaantje Taselaar, Colijnsplaat, Zeeland, 1640-17

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Goedendag,

Ik ben op zoek naar informatie mbt de ouders van Cornelis de Moor zoals hierboven vermeld.

De betreffende naslagwerken bestaan niet meer, het komt dus aan op eigen onderzoek.

Ook probeer ik uit te vinden waar de familie de Moor die rond 1600-1650 op Noord Beveland woont en werkt, vandaan gekomen is. Elders in Zeeland, of van buiten de provincie?

Met dank.

Sander.

Sander de Moor

Sander niet wat je vraagt

Meertens InstituutDatabankenFamilienamen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Willem de Moor, heren Aelmanszoon (uit een buitenechtelijke verhouding met een onbekende, mogelijk een jonkvrouw uit het Brabantse geslacht De Moor (vgl. voetnoot)), poorter van Leiden 1403-10 enz.; zoon van Jan Aelman, bastaard, zoon van een onbekende vrouw, ridder enz., vermeld vanaf 1339, begr. Valenciennes 1389 (vgl. Aleman) [GN-Karel de Grote-1990, p 406].
• Willem de Moor, bastaardzoon van Jan Aelman (zie aldaar) [N. Plomp, Woerden 600 jaar stad, Woerden 1972, p 54].
• Gherard de Moor = miin here Gherard de Moer = Gherard de Mor = Gherard Moors; Boudin de Moer; Lammekin de Moer. "Zeer verspreide naam. Betekent 'moor, bewoner van Mauretanie; ook toegepast op personen met een zwart, donker voorkomen' (Leys MVN 1952, p 62)" [Haeserijn-1954, p 154].
• Joos de Moor, lidmaat Arnemuiden 1586, afk. uit Gent, vest. in Middelburg [Lidmatenlijst Arnemuiden, p 6].
• Marten Jansz, van Hamborgh, begr. Amsterdam 1647, huw. aldaar 1615 met Trijntje Pietersdr; vader van Pieter Martensz (de Moor), ged. Amsterdam 1617, die bij de inschrijving van zijn schoonzoon J.P. Langerack in het poorterboek van Amsterdam in 1675 De Moor wordt genoemd, enz.; in het wapen een morenkop afgebeeld ['Wapenregister', in: Jb. CBG 52 (1998), p 268; bron art. J.P. Geus].
• Pieter Martensz de Moor, Amsterdam 1675 [J.P. Geus, 'De familie De Moor', in: Westfriese families 29 (1988), nr 2, p 39-48].
• [G. Kalverdijk & M.C. Sluis, 'De Geus, De Moor en Diepsmeer', in: Zicht op Haringcarspel 15 (2006), nr 29, p 30-34].
• Cornelis de Moor (Woensdrecht 1816-1905) [Bergs kwartierstatenboek-1998, p 54].

Renee

De naam De Moor kan duiden op Vlaamse herkomst. Ik heb zelf diverse voorouderlijke lijnen De Moor in het Meetjesland, Oost-Vlaanderen. Het is goed mogelijk dat het om Vlaamse protestanten gaat, waarvan we er veel in Zeeland vinden rond de tijd die u noemt.

Bij de doopinschrijvingen van de kinderen De Moor-Taselaar valt op dat er kennelijk geen verwanten van hem als doopgetuige optreden. Hij kwam dus duidelijk "van elders". Gebrek aan verdere bronnen van Colijnsplaat verhinderen vrees ik het vaststellen van zijn herkomst.

De enige Cornelis de Moor in Zeeuwengezocht buiten Colijnsplaat is een Cornelis de Moor die
in juni 1646 belijdenis doet in Vlissingen. jong gesel van Vlissingen, "in zijn mondige jaren gedoopt".

André Sijnesael

Dank.

Rond 1600 zit er een grote groep de Mooren in Walcheren, rond Vlissingen. Beroemde namen zelfs, maar voornamelijk verbonden aan varen en knokken. Ook elders in Zeeland wordt de naam gevonden. Verder vind ik naam rond dezelfde tijd her en der in Nederland, Noord Holland, Zuid Holland, Brabant, en inderdaad ook Vlaanderen. Huidig Frankrijk zelfs.

Noord Beveland werd rond die tijd "gekoloniseerd" en mensen kwamen van heinde en ver om te helpen met het opnieuw leefbaar maken van het eiland. Er werd zelfs voor betaald, dus een goeder rede om te verhuizen.

Vandaar dat Cornelis de Moor best uit een andere provincie gekomen kan zijn. Alsook Vlaanderen.

Grappig is dat de officiele positie rond Noord Beveland is dat het eiland tussen 1600 en 1650 nagenoeg onbewoond was. Een scan van het archief laat echter zien dat een flinke reeks namen continue opduiken.

Dus maar op zoek naar geboorte/dopings registers die Cornelis rond 1640 vermelden...

Sander de Moor

Helaas zijn de trouwregisters van Colijnsplaat in 1940 verloren gegaan. Dat zou een nuttige informatiebron zijn geweest. Er is wel een lidmatenregister over de periode 1599-1692. Helaas is dat niet verflimd en gedigitaliseerd op familysearch.org. Het bevindt zich in het Zeeuws Archief. Men was in de 17e eeuw niet altijd even royaal met het vermelden van herkomstgegevens in de lidmatenboeken, maar wellicht was dat in Colijnsplaat wel het geval ?

Een andere optie is het raadplegen van  de rechterlijke archieven van Colijnsplaat. Een heel werk, want niet gedigitaliseerd en voor zover ik weet ook niet geklapperd, maar toch.

Ik heb nog twee uitmuntende boeken over het 17e-eeuwse Noord-Beveland (oa Pioniers aan de Oosterschelde) en nog een waar ik de titel even van kwijt ben, beiden van dr. J.B.V. Welten, waar veel genealogische gegevens in te vinden zijn, oa van mijn voorouders Ketelaar. Nu zitten die boeken alweer járen in een doos op zolder, maar ik zal eens kijken of ik ze traceren en raadplegen. Je weet maar nooit. Of heeft u die boeken mogelijk zelf al geraadpleegd ?

André Sijnesael

Ha Sander,

ik loop daar ook vast in mijn stamboom..

Ben heel benieuwd wat er 'boven water' komt.

Inge van Son

Het is een beetje een gok, maar omdat een van zijn kinderen Pieter heet, zou het kunnen dat zijn vader ook zo heet...

Daarop gezocht en dit heb ik gevonden:

Inge van Son

Ik denk dat de naam Pieter van de kant van Bastiaantje is : Bastiaantje Pieters Taselaar

 

Datering:  

13-09-1671

Kerkelijke gezindte:  

Nederduits Gereformeerd

Doopdatum:  

13-09-1671

Plaatsnaam doop:  

Colijnsplaat

Dopeling:  

Pieter de Moor

Geslacht: Mannelijk

Vader:  

Cornelis de Moor

Moeder:  

Bastiaantje Pieters Taselaar

Getuige:  

Arij Pieters de Wit

 

Pieter Pieters Taselaar

Toegangsnummer:  

995 Verzameling Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters (DTBL)

Inventarisnummer:  

COL-3

Prijs fotokopie:  

€ 5,00

 

 

Renee

de kinderen

De kinderen 
Datering: 02-03-1670
Kerkelijke gezindte:Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:02-03-1670
Plaatsnaam doop:Colijnsplaat
Dopeling:Josijntje de Moor Geslacht: Vrouwelijk
Vader: Cornelis de Moor
Moeder:Bastiaantje Pieters Taselaar

Getuige: Andries van Haver, Jan Pieters Taselaar, Lijsebet Pieters Taselaar 
 
Datering:13-09-1671
Kerkelijke gezindte:Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:13-09-1671
Plaatsnaam doop:Colijnsplaat
Dopeling:Pieter de Moor
Geslacht: Mannelijk
Vader:Cornelis de Moor
Moeder:Bastiaantje Pieters Taselaar
Getuige:Arij Pieters de Wit,  Pieter Pieters Taselaar 
 
Datering:07-01-1674
Kerkelijke gezindte:Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:07-01-1674
Plaatsnaam doop:Colijnsplaat
Dopeling:Hendrica de Moor
Geslacht: Vrouwelijk
Vader:Cornelis de Moor
Moeder:Bastiaantje Taselaar
Getuige : Aart Pieters Taselaar, Marinis de Vos,  Pieternelle Taselaar 
 
Datering:18-08-1675
Kerkelijke gezindte:Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:18-08-1675
Plaatsnaam doop:Colijnsplaat
Dopeling:Maria de Moor
Geslacht: Vrouwelijk
Vader: Cornelis de Moor
Moeder:Bastiaantje Taselaar
Getuige: Hendrik Taselaar, Jan de Wit,  Abraham Keest, Neeltje de Vos
 
Datering:11-04-1677
Kerkelijke gezindte:Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:11-04-1677
Plaatsnaam doop:Colijnsplaat
Dopeling:Bastiaantje de Moor
Geslacht: Vrouwelijk
Vader:Cornelis de Moor
Moeder:Bastiaantje Taselaar
Getuige:Pieter Taselaar, Jacob de Vos, Anneken Taselaar 
 
Datering:14-08-1678
Kerkelijke gezindte:Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:14-08-1678
Plaatsnaam doop:Colijnsplaat
Dopeling:Cornelis de Moor
Geslacht: Mannelijk
Vader:Cornelis de Moor
Moeder: Bastiaantje Taselaar
Getuige:Jacob de Vos, Pieter Taselaar, Anneken Taselaar 
 
Datering:24-09-1679
Kerkelijke gezindte:Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:24-09-1679
Plaatsnaam doop:Colijnsplaat
Dopeling:Cornelis de Moor
Geslacht: Mannelijk
Vader:Cornelis de Moor
Moeder:Bastiaantje Taselaar
Getuige: Pieter Taselaar, Pieter Arijsen de Witte, Anneken Taselaar 

 
Datering:22-02-1682
Kerkelijke gezindte:Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:22-02-1682
Plaatsnaam doop:Colijnsplaat
Dopeling:Jacob de Moor
Geslacht: Mannelijk
Vader:Cornelis de Moor
Moeder:Bastiaenje Pieters Teeselaer
Getuige:Cornelis van Haveren, Elisabeth Reijts 
 
Datering:02-07-1684
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:02-07-1684
Plaatsnaam doop:Colijnsplaat
Dopeling:Arij de Moor
Geslacht: Mannelijk
Vader:Cornelis de Moor
Moeder:Bastiaenje Pieters Theselaer
Getuige:Pieter Arijsen Theselaar, Maiken Jans 
 
Datering:27-10-1686
Kerkelijke gezindte:Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:27-10-1686
Plaatsnaam doop:Colijnsplaat
Dopeling:Bastiaenje de Moor
Geslacht: Vrouwelijk
Vader:Cornelis de Moor
Moeder:Bastiaenje Theselaers
Getuige:Cornelis Willemsen de Witte, Marijnis Smijdt, Hendrica Anderies van Havere 
 
Datering:06-03-1689
Kerkelijke gezindte:Nederduits Gereformeerd

Doopdatum:06-03-1689
Plaatsnaam doop:Colijnsplaat
Dopeling:Pieternelle de Moor
Geslacht: Vrouwelijk Opmerking: Tweeling met Jan
Vader:Cornelis de Moor
Moeder:Bastiaenje Pieters Theselaer
Getuige:Hendrik de Wit,  Adriaen Noorthoeck, Adriaenje van Havere,Josijnje de Moor 
 
Datering:26-08-1691
Kerkelijke gezindte:Nederduits Gereformeerd
Doopdatum:26-08-1691
Plaatsnaam doop:Colijnsplaat
Dopeling:Elisabeth de Moor
Geslacht: Vrouwelijk
Vader:Cornelis de Moor
MoederBastiaenje Theselaers
Getuige:Pieter Seppen, Marij Cornelis de Moor 
 

Renee

nvt

Renee

Cornelis de Moor Datering:  -6-1646
Voornaam:  Cornelis
Tussenvoegsel:  de
Achternaam:  Moor
Rol:  Lidmaat
Plaats:  Vlissingen
Kerkgenootschap:  Nederduitsch-gereformeerde kerk
Bijzonderheden:  J.g. van Vlissingen, in sijn mondige jaeren gedoopt, belijdenis
Datum:  -6-1646
Adres:  Zuidstraat
Register:  K 482, folio 224
Bron:  DTBL Vlissingen 22 (NG Lidmatenregister 1634-1654)
Prijs fotokopie:  

Hiervan kan geen fotokopie worden besteld / No copy can be ordered

Vindplaats:  

Zeeuws Archief 

Renee

Laatstgenoemde Cornelis de Moor, van de belijdenis in 1646, is wellicht de vader van de onbekende Cornelis de Moor. Meestal waren degenen die belijdenis deden in die tijd volwassen, en deden ze dit rond de tijd dat ze ook trouwden, regelmatig ook gezien dat man en vrouw in het begin van hun huwelijk samen belijdenis deden. Gezien het feit dat de echtgenote van Cornelis uit 1648 is, zou het niet ondenkbaar vinden dat ook de Vlissingse Cornelis dit heeft gedaan, belijdenis in 1646 aan het begin van zijn huwelijk, kind Cornelis erbij - huisje boompje beestje zeg maar. Aangezien er inderdaad geen melding is van De Moor doopgetuigen bij de kinderen van Cornelis jr in Colijnsplaat, en er van Cornelis ook geen patroniem bekend is, lijkt het aannemelijk dat Cornelis jr zelf op jongvolwassen leeftijd naar Colijn is getrokken, zonder zijn vader of verdere familie dus. 

Zelf heb ik geen directe De Mooren in mijn lijn, maar her en der trouwen er enorm veel van deze familie met broers en zusters van mijn directe voorouders. Ik vind het een intrigerende naam, dus vandaar mede mijn interesse. Misschien vind je het leuk om eens contact te hebben/te sparren over deze familie, Sander de Moor? Groeten, Sigrid.

S.A. de Wit

Cornelis komt ook in mijn kwartierstaat voor, dus ik ben ook wel benieuwd.

Afgaande op de naamgeving van de kinderen zou je inderdaad een vader Cornelis verwachten en een moeder Josina.

NC Nelisse

Ik kwam nog een Cornelis de Moor uit Vlissingen tegen in de weeskamer-boeken van Goes.

NC Nelisse


Er van uit gaande dat de Colijnsplaatse Cornelis de Moor van zo rond 1646 is en de zoon van weer een andere Cornelis de Moor uit Vlissingen (die in 1646 belijdenis doet), zou déze Cornelis de Moor daar dan weer de vader van moeten zijn geweest. Even zuiver theoretisch, wanneer we van het concept uitgaan dat de Colijnse Cornelis zijn roots in Vlissingen heeft en ze allemaal familie zijn.

Dus:
Cornelis de Moor: koopman in Vlissingen in 1619, en...
Cornelis Cornelisse de Moor: belijdenisganger in Vlissingen in 1646 (geboren rond 1620 wellicht?) en...
Cornelis (Cornelisse?) de Moor die vanaf 1670 zijn kinderen krijgt (geboren rond 1646 wellicht). 

Het is zeker plausibel, maar hoe kom je erachter of het waar is, nu zoveel eeuwen later en met zoveel archiefdata vernietigd...?

S.A. de WitPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!