stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » De Hoogh(e): afstamming van keizer Karel V

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding
Cornelis de Hooghe (den Haag 1541- den Haag 1583) beweerde een bastaard van keizer Karel V te zijn, hetgeen door het Hof van Holland werd bevestigd. Het is dus goed mogelijk dat sommige personen die van hem afstammen dus ook van keizer Karel V afstammen. Helaas loopt zijn afstamming dood. De volgende nazaten zijn van hem bekend: zijn zoons Charles (ook wel Karel) de Hooch en David de Hooch. Beiden waren zij Italianiserende kunstschilders. David kreeg een zoon Michiel over wie verder niets bekend is. Mogelijk is hij vroeg overleden. Charles kreeg twee zoons: Alexander die naar Indië vertrok. Over hem is verder ook niets bekend en Horatius of Horatio, die ook als Italianiserend schilder heeft gewerkt, maar van wie geen nazaten zijn gevonden. Het is een raadsel dat om opheldering vraagt en graag zou ik medewerking ontvangen als iemand denkt van de genoemde personen af te stammen, het liefst in ononderbroken mannelijke lijn. Meer info: www.cornelisdehooghe.com

Jaap Gestman Geradts

vervallen

Jan Clavaux

Beste Jan, Hartelijk dank voor je snelle en goed doordachte reactie. Ik weet niet goed wat je met "in alle gevallen" bedoelt. Vooralsnog richt je je pijlen als enige op het Klepperboek. Ik ben het wel met je eens dat de datering daarvan ruim kan worden genomen. Maar er zijn nog wel meer gegevens waarbij David de Hooch met voornaam en achternaam wordt genoemd, waarbij er echt geen verwarring met Scheveninck mogelijk is. Ik denk hierbij aan de geboorte van de zoon Michiel de Hooch, waarbij de vader Davidt Cornelisz wordt genoemd. Er is dus wel degelijk een David Cornelisz de Hooch in den Haag woonachtig geweest. Neem ook de Akte Oud Notarieel archief Gemeente Archief van ‘s-Gravenhage d.d. 11 januari 1644, 157 fol 298, waarbij David de Hooch als getuige optrad. Zoals bekend waren de kinderen van Cornelis de Hooghe na zijn executie uitbesteed bij Maerten Rosa, procureur van het Hof van Holland, die hun voogd werd. Een andere ondertekenaar van deze akte was Bernardus la Faille, een goede vriend van deze Maerten Rosa. Toen Bernardus La Faille bijvoorbeeld een studiebeurs voor zijn zoon nodig had, ondertekende Maerten Rosa als eerste een verzoek hiertoe. Een derde ondertekenaar van de genoemde akte was Mathieu Dubus, een italianiserend schilder en daarmee een collage van David Cornelisz de Hooch. De ondertekenaar David de Hooch was dus zeker de Italianiserende schilder David Corneliisz de Hooch. De schoonvader van David Cornelisz. de Hooch, Michiel de Myst, procureur, was bovendien een nauwe collega van Maerten Rosa aan het hof van Holland. Het is dus duidelijk dat de Italianiserende schilder David Cornelisz de Hooch op diverse manieren wel heel erg dicht zat bij Maerten Rosa, die op zijn beurt de voogd was van de kinderen van Cornelis de Hooghe. Dan nu graag een goede reden waarom David Cornelisz de Hooch niet de zoon van Cornelis de Hooghe kan zijn geweest, als zijn achternaam en patroniem kloppen en hij op verschillende wijzen in de buurt van zijn voogdijvader Maerten Rosa verkeerde.

Jaap Gestman Geradts

vervallen

Jan Clavaux

Beste Jan, Wederom bedankt voor je snelle reactie. Als het inderdaad zo is dat het huis in het Klepperboek van 1604/1605 al decennia werd bewoond door David Scheveninck, dan lijkt mij jouw conclusie terecht dat ook in 1604 met David Cornelisz. de schilder David Scheveninck wordt bedoeld. Ik zal mijn mening over het Klepperboek dan ook aanpassen.

Zelf ben ik natuurlijk ook gespecialiseerd in de 16e eeuw, aangezien Cornelis de Hooghe leefde van 1541-1583. Alleen voor zijn nazaten moet ik mij ook in de 17e eeuw begeven. Overigens ben ik al zeker 20 jaar bezig alle schilders De Hoogh(e) een plaats te geven en überhaupt bezig alle personen die De Hoogh heten (maar ook Van der Hooch en Verhooch en aanverwant) in de omgeving van Den Haag, Delft, Leiden etc. in elkaar te passen. Dat er veel schilders van die naam rondliepen "zonder dat ze aan elkaar verwant waren" is maar betrekkelijk. Ik heb eigenlijk maar twee schilders gevonden die geen familie van de grote club waren. De interieurschilder Pieter de Hoogh lijkt niet, of slechts in de verte, aan de Haagse schilders De Hoogh verwant. En ook de etser Romeyn de Hooghe is zeker niet aan de Haagse schilders van die naam verwant. Zijn familie kwam uit Gent. Onderling zijn deze twee ook niet verwant.

De Haagse deurwaarder gehuwd met Jannetje Overschie is mij bekend. Het zijn mijn eigen voorouders. Lange tijd heb ik inderdaad gedacht dat hij de vader was van de schilder Dirk Cornelisz. Maar dit is waarschijnlijk niet zo. In een getuigenverklaring door twee collega-schilders wordt gezegd dat Dirk de zoon is van een "notaris" Cornelis de Hooch en geen "deurwaarder". In het overzicht van de Notarissen komt een ex.schoolmeester voor, die Mr. Cornelis Verhooch heette en in 1610 werd beëdigd. In 1627 woont hij op de Burggracht. De in 1613 geboren Dirk was zeer vermoedelijk een zoon van deze notaris. Erg bekend is deze schilder Dirk niet. Van hem zijn geen werken bekend en hij heeft grote delen van zijn leven in het buitenland doorgebracht omdat hij vanwege een moord naar Koningsbergen was gevlucht. De schilder Dirk is zeker geen grootvader van de schilder Gerrit de Hooch (ook een van mijn voorvaderen). Gerrit de Hooch was een zoon van de deurwaarder Eliseus de Hooch. Zelf had Gerrit ook een zoon Eliseus (die wapensnijder en kunstschilder was). Van Gerrit is onder voorbehoud slechts 1 schilderij bekend, waar ook niet iedereen het over eens is. De echte grootvader van Gerrit de Hooch is de deurwaarder Cornelis Dircks. de Hooch, zoon van Dirk Arents de Hooch (van der Hooch) eerste deurwaarder aan het Hof van Holland en wonende in een dubbel pand aan de Papestraat. Dit pand werd Sinte Catharina genoemd.

Je opmerking over de procureurs kan ik niet goed plaatsen. Dat er 176 procureurs hebben rondgelopen, geloof ik graag, maar in welke tijdspanne? En zelfs als er tientallen procureurs tegelijk waren aangesteld, dan is de opmerking "nauwe collega's" toch niet verkeerd? Er bestaan toch ook vandaag nog talloze bedrijven waar tientallen mensen werken, waar je elkaar "nauwe collega's" mag noemen? Wat is daar wishfull thinking aan? En dan een allerlaatste vraag: Vrijwel iedereen die zich met Cornelis de Hooghe bezig houdt, doet dit vanuit een tamelijk nurkse houding, bijna een houding van "er deugt niks van" of "het zal wel allemaal niet waar zijn en ik zal alles eens flink onderuit gaan halen en op alle slakken zout gaan leggen" (waaronder ik ook je wishful thinking opmerking plaats). Ik heb nu de gelegenheid om eens iemand op de man af te vragen waar die wens om overal het meest negatieve van te zeggen als het over Cornelis de Hooghe gaat vandaan komt. Ik wil best kritisch gevolgd worden, graag zelfs, maar kritiek op het twee procureurs "nauwe collega's" te noemen vindt ik spijkers op laag water zoeken en juist deze "over de top-kritiek" kom ik tot mijn verbazing eigenlijk voortdurend tegen, ook van mensen die zeer terecht kritiek hebben zoals op het gebied van het Klepperboek. Ook bij jou heerst er een soort negativisme, wat zich ook uit in een volledig uit de lucht gegrepen idee dat David decennia later geboren moet zijn. Waar komt zoiets vandaan? Een idee zonder enige basis dat het allemaal anders is? Ik vind het uiterst intrigerend dat ervaren onderzoekers zo met een iedee kunnen rondlopen dat er dingen niet waar zijn, zonder hier enig bewijs voor te kunnen aanvoeren. Misschien dat je een tipje van de sluier hierover kunt oplichten. In ieder geval bedankt en ik houd me aanbevolen voor alle informatie over de Haagse familie De Hooghe, hun onderlinge relaties, hun beroepen etc. Hartelijke groeten, Jaap

Jaap Gestman Geradts

vervallen

Jan Clavaux


Beste Jan. Het is niet mijn bedoeling je te "framen". Overigens moet je mij dan ook niet met "wishful thinking" beginnen te framen natuurlijk. Het is dan niet meer dan logisch dat ik daarover wat ga uitleggen en mijn verbazing ga uiten en wil weten waar zo'n insteek vandaan komt. In ieder geval hartelijk dank voor de opmerkingen omtrent het Klepperboek. Hiermee zal ik zeker mijn voordeel doen.

Hertelijke groet

Jaap

Jaap Gestman GeradtsPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!