stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Goedeken van Soeren-Swaefken (-1724) (Zutphen, Voorst, Brummen)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Ik ben op zoek naar aanvullende gegevens betreffende:

Goedeken Swaefken, overleden op De Tesse te Empe, ambt Brummen, 1 januari 1724. Zij was echtgenote van Lambert van Soeren). Zij waren eigenaren van de hofstede Nettelsveldt/Nottelsvelt in het kerspel Voorst, dat Goedeken Swaefken met haar twee dochters in 1715 verkocht.
Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren:

1) Maria van Soeren, geboren rond 1675, begraven Voorst 12 juni 1748, huwde Voorst 21 november 1697 met Adam Martens, gedoopt Zutphen 11 februari 1674, logementhouder in de Tesse te Empe, begraven Voorst 25 november 1740, zoon van Caspar Martens en Berentje Roelofsdr. Welff.

2) Johanna (Janna) van Soeren, huwde Ruurlo 9 augustus 1711 met Wilhelmus Martens, broer van voorgenoemde Adam Martens.

De familie Swaefken is een oude familie uit Zutphen, waarvan takken ook in Doesburg en Deventer voorkomen. Ik vermoed dat Goedeken Swaefken afkomstig is uit Zutphen, maar ik heb haar doop en/of huwelijk niet kunnen achterhalen. Wie kan dit fragment aanvullen? Is iemand toevallig binnenkort toevallig in het Regionaal Archief Zutphen en kan de indexen erop naslaan? 

Ik ben benieuwd!

gr.
Derk

Derk Jordaan

Derk,

Misschien kun je de benodigde info op deze site vinden:

http://www.historiezutphen.nl/

Ger van het Bolscher

Hier zijn archieven over verpondingen/belastingopnames  voor de ambtjonkers in scans te zien in delen/wijken van  het Ambt Brummen misschien is de hoeve te vinden met een (verbasterde/juiste) naam van de bewoners...?

http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/archieven/details/NL-ZuRAZ-2001

Ik vond wel een Swaefkerink in Deurningen.

Ik kijk veel op www.pondes.nl (alleen moet je zo nu en dan lukraak een eerste voorletter invullen om te voorkomen dat er "Hend" staat).

 

Succes,

 

Cornelis

Cornelis

Beste Ger en Cornelis,

via de sites www.historiezutphen.nl en www.regionaalarchiefzutphen.nl ben ik niet verder gekomen. Ik heb de verpondingsregisters en markeboeken erop nageslagen, maar zonder informatie over de ouders van Goedeken helaas. Daarvoor gaat mijn hoop uit iets in de doop/trouw/begraafboeken van Zutphen te kunnen vinden, dit is de stamplaats van de familie Swaefken. Daarnaast ontbreekt nog het huwelijk van Lambert van Soeren en Goedeken Swaefken; zij zijn niet getrouwd in Voorst alwaar hij een hofstede bezat. Daarnaast heb ik nog wat vraagtekens bij de familie Van Soeren:

 

I Herman van Soeren huwde rond 1640/1659 een dochter van Claes Wolters, geerfde in Empe. Hij was reeds in 1648 eigenaar van de hofstede Nettelsveldt/Nottelsveldt waarover mij weinig bekend is. Hij komt in 1659 en 1665 voor als kerkmeester te Voorst. Zij kregen tenminste drie kinderen:
1) Petronella van Soeren, huwde Voorst 27 augustus 1665 met Hendrick Spal (Jansz.) uit Zutphen.
2) Lambert van Soeren, volgt II
3) Marijtjen van Soeren, geboren Tonde, gedoopt Voorst 6 maart 1659.

4) Herman van Soeren, luitenant, begraven Voorst 27 mei 1727, huwde waarschijnlijk Liesbeth Hissink.


II Lambert van Soeren, eigenaar van de hofstede Nottelsveldt, overleden voor 9 augustus 1711.
huwde (datum/plaats? Zutphen?) met Goedeken Swaefken, overleden 1 januari 1724 op De Tesse in Empe. Zij verkocht in 1715 met haar twee dochters de hofstede Nottelsveldt. Uit dit huwelijk:

1) Johanna van Soeren, uit Tonde (onder Voorst), huwde Ruurlo 9 augustus 1711 met Wilhelmus Martens, zoon van Caspar Martens en Berentje Roelofsdr. Welff.
2) Maria van Soeren, geboren rond 1675, begraven Voorst 12 juni 1748, huwde Voorst 21 november 1697 met Adam Martens (1674-1740), broer van voornoemde Wilhelmus Martens.
opvallend is dat ik geen doop heb gevonden, waardoor zij niet in Voorst zijn gedoopt.
 

Mogelijk is Herman van Soeren (I) na het overlijden van N.N. Claesdr. hertrouwd met Hendersken Sluyters, weduwe van Eric Hermelink. Herman van Soeren en Hendersken Sluyters waren eigenaar van het huis De Straethamer in de Spiegelstraat te Zutphen. Deze Herman van Soeren moet zijn overleden tussen 1686 en 1698 en is waarschijnlijk identiek aan bovenstaande Herman van Soeren.

Ook van deze echtelieden ontbreekt vooralsnog de huwelijksdatum en -plaats. Goede kans dat die ook in Zutphen te vinden zijn. Wellicht behoren zij tot de familie van Engel van Soeren:

"Het voor- en nageslacht van Engel van Soeren. Auteur:  

Evert de Jonge

Documentnr:  

Elb/gene/

Reeks:  

Orgaan van de Vereniging Veluwse Geslachten. Jaargang 28. Nr. 3

Uitgever:  

Vereniging Veluwse Geslachten

Paginering:  

62 - 65

ISBN:  

0166-3402

SISO-code:  

902.5

Volgnummer:  

1393

Thema:  

Genealogie

Vestiging:  

Elburg

"

Enfin, tips meer dan welkom :-)

Derk Jordaan

Het was Hermanus van Sueren die met Lijsbeth Hissinck was getrouwd. 

Zoon Lambertus kreeg op 23.06.1673 te Zutphen (dopen) een zoon Hermanus. (en dus 2 dochters -reeds bekend)

Zoekt U eens in Regionaal Archief Zutphen onder de naam van Sueren.

Adrie van Unen-Raadersma

A. van Unen - Raadersma

Beste Adrie,

hartelijk dank voor deze tip! Wat goed om te weten dat Lambert van Soeren en Goedeken Swaefken in Zutphen hebben gewoond.. Heeft u de dopen van de dochters toevallig daar ook weten te traceren? Weet u zeker dat de moeder van Lambert van Soeren Lysbeth Hissinck is? Zijn vader was - blijkens het markeboek van Empe - een erfgenaam van Claes Wolters. Hij zal getrouwd moeten zijn geweest met een van zijn dochters (wellicht hertrouwd)
ik ga nu uw link checken, evenals de doop in Zutphen.

hart. gr.
Derk

Derk Jordaan

Ja Lijsken (Lijsbeth) was idd. de moeder van Lambert. Ik houd me bezig met onderzoek van de stamboom

Hissinck. Naar de dochters heb ik nog niet gezocht, maar zullen w.s. dan ook in Zutphen gedoopt zijn.

Zoon Hermanus kwam ik toevallig tegen op zoek naar iemand anders.

Lijsken was overigens een dochter van Grietjen Jansen Hissinck x Jan Gerrits (zie stamboom Hissinck -

nog niet compleet)  Zie net dat ze overigens 3 dochters moet hebben gekregen. Lijsken hertrouwde na

overlijden van Hermanus met Joorjen Jansen (otr. Deventer 16.06.1632)

Adrie

A. van Unen - Raadersma

Nog iets:

1628 - Noort-Empe:

Harmen van Zueren, dienstman van de hertog van Gelre, zijn vrouw Lijsken Jansen Hissinck, ook dienstwijff

hebben 3 dochters en 1 zoon en woont op goed horende aan de erfgenamen van Reint Enserinc in ZUTPHEN

en heft een heerepaard. (Wijnands van Resandt - bron 1530)

A. van Unen - Raadersma

Beste Adrie,

hartelijk dank voor deze informatie! Ontzettend interessant!

Er zijn in ieder geval twee Herman van Soeren's geweest in het kerspel Voorst:

Herman van Soeren (Sueren), geboren rond 1588, dienstman van de hertog van Gelre, wonende te Norod-Empe (kerspel Voorst), overleden voor 1632, huwde met Lysken Hissinck.

&

Herman van Soeren, eigenaar van de hofstede Nottelsvelt in het kerspel Voorst 1648, wonende in Tonde (ambt Brummen) 1649, kerkmeester te Voorst (1659, 1665). Blijkens markeboek van Empe schoonzoon van Claes Wolters (1657). Hij had vier kinderen geboren tussen circa 1640 en 1659 (doop Marijtjen). Daardoor schat ik dat deze Herman van Soeren rond 1610-1620 is geboren. 

Lambert van Soeren was eveneens eigenaar van de hofstede Nottelsvelt (zijn weduwe Goedeken Swaefken verkocht in 1714 deze hofstede) en zal daardoor een zoon van Herman van Soeren en N.N. Claesdr. zijn geweest. Zij lieten in 1673 een zoon dopen, waardoor hij naar schatting rond 1640/1650 zal zijn geboren. Blijkens het markeboek van Empe had hij een broer die "luitenant Van Soeren" werd genoemd.

Het lijkt mij aannemelijk (nog niet bewezen uiteraard) dat Herman van Soeren en Lysken Hissinck de ouders zijn van Herman van Soeren (van Nottelsvelt). Dank!

Overigens ben ik met jullie tips verder wezen snuffelen en heb ik een sterk vermoeden wie de ouders zijn van Goedeken van Soeren-Swaefken (-1724), namelijk:

Lambert Swaefken, burger van Zutphen 22 april 1640, overleden tenminste na 24 mei 1653, huwde met Geertruidt Roelofs (Becker). Haar vader, Roloff Jacobsen Becker, trouwde 1e Goedeken Velthoen, 2e Marritgen Haemers en zij had een (half?)zuster Goedeken Roelofsen. Ik ben nu volop bezig met meer informatie uit te vogelen en zal die hier binnenkort delen. De ouders van Lambert Swaefken heb ik nog niet achterhaald, al ben ik tot nu toe vooral met de Beckers bezig geweest (reeds in de 15e eeuw terechtgekomen :-)...

Ik houd jullie op de hoogte, en ik houd mij blijvend aanbevolen voor jullie helpende hand :-)
Nogmaals dank!

Derk Jordaan

nou de ondertrouw van Lambert Swaefken en Geertruyt Roelofsen al snel te pakken via zoekakten.nl:
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-32993-21841-36
26 januari 1640 W.B. Lambert Swaefkens, zoon van Jan Swaefkens, geboren te Deventer, en Geertruyt Roeloffs, "Gerrit Sluyter (?), g.b.a.n.W."

Dat gaat de goede kant op... Ik snuffel verder en zal later alle resultaten delen
 

Derk Jordaan

Hoi Derk,

 

Ook toevallig. Ik heb de Beckers ook uitgezocht, omdat die ook weer aan mijn familie gerelateerd zijn.

Heb 9 kinderen van hem genoteerd uit zijn 2 huwelijken.

Als U nog informatie heeft voor mij over hem houd ik me aanbevolen.

A. van Unen - Raadersma

ik ben ondertussen wat verder gekomen, maar hoop dat een van jullie iets kan lezen. Het betreft de ondertrouwakte van Lambert Swaefken en Janneken Lovelink (Deventer 1638). Ik lees het volgende:

"Lambert Swaefken, (schomaker?), soon van zal. Jan Swaefken, op de (...?), & Janneken Lovelinks, dr. van (Jannes?) Lovelink in grote Overstr[aat]. cop. 27 september 1638"

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-35343-8280-93?cc=2037905&wc=SBFL-7MH:381640401,381642401,381772601 

Daarnaast ben ik tot dusver als volgt gekomen:

I Jan Swaefken, overleden voor 27 september 1638

II Lambert Swaefken, in de Grote Overstraat te Deventer (1640), burger van Zutphen 22 april 1640,

huwde 1e  Deventer 27 september 1638 met Janneken Lovelink(s), dochter van Jannes Lovelink.

ondertrouw 2e Deventer 4 januari 1640, met attestatie naar Zutphen 25 januari 1640, ondertrouw Zutphen 26 januari 1640 met Gertruyt Roelofsen Becker, van Zutphen, dochter van Roloff Jacobsen Becker en verm. Guedeken Velthoen (of toch diens tweede echtgenote Marritgen Haemers?).
Uit het tweede huwelijk vermoedelijk voornoemde Goedeken Swaefken (-1724), echter doop niet gevonden in Deventer en Zutphen. Ik heb uberhaupt in Zutphen geen doop gevonden van Lambert Swaefken.

Stamboom Becker:

I Derick Nyelen/Becker/Weggenbecker, overleden Zutphen tussen 1526 en 1533, huwde voor 18 oktober 1481 met Gertruyt.

II Henrick Becker, huwde met Anthonia, verm. 1567.

III Henrick Henricksz. Becker, huwde voor 31 juli 1541 met Ailheit

IV Jacob Sloetemacker of Beckers, huwde voor 10 februari 1582 met Johanna.

V Roloff Jacobsen Becker, overleden Zutphen tussen 1629 en 1639, huwde 1e voor 1610 met Guedeken Velthoen, overleden voor 1619, huwde 2e met Marritgen Haemers. 

Uit een dezer huwelijken o.a. Gertruy Roelofsen (boven).

Deze reeks heb ik ontleend van de verpondingen van Zutphen. Is deze jou, Adrie, bekent? Heb jij Gertruy Roelofsen als dochter staan van Guedeken of Marritgen?

Ik ben nog druk alle dtb's aan het doorsnuffelen.. En zal nieuwe informatie hier verwerken. Wanneer iemand mij kan helpen aan info omtrent Jan Swaefken is dat van harte welkom.. De familie Swaefken is een bekende familie in Deventer ben ik achter gekomen, alleen moet ik de link nog leggen met de 16e eeuwse Swaefkens. Tips welkom (en natuurlijk de ontcijfering van het beroep van Lambert Swaefken in bovenstaande link naar de ondertrouwakte van 1638)

gr.

Derk

Derk Jordaan

Hallo Derk,

 

Die reeks van verpondingen van Roelof Becker had ik nog niet.

Wel de kinderen uit het huwelijk van hem:

Uit 1e huwelijk met Guede Velthoen (x ca. 1612) 

1. Jacob Roelofs, geb.ca. 1615

2. Anthoni Roelofs geb. ca. 1617

Uit 2de huwelijk met Marritgen Hendricks Hamer (x ca. 1618):

1. Guedeken, geb. ca. 1619 (ws Zutphen), overl. voor 1628

2. Jan Roelofs, geb.ca. 1620

3. Willem Roelofs, ged. 14.03.1623 te Zutphen

4. Guede, ged. 26.10. 1628 te Zutphen, overl. voor 1633

5. Henrick, ged. 27.02.1631 Zutphen

6. Guedeken, ged. 28.02.1633 Zutphen. Volgt.

7. Tonnys (Teunis), ged. 07.10.1635 Zutphen

 

Volgens mijn gegevens trouwde Guedeken otr. Zutphen 16.03.1651 - Trouwen Voorst 12.04.1651 met

Jan Bitter, Roelof Bitterszn van Voorst x Guddeken Roelofs, Roelof Jacobs g.b.a.n.d.

 

Geen dochter Geertruy dus bij de kinderen van Roelof Becker.

Iets klopt er dus niet volgens mij.

 

Adrie

A. van Unen - Raadersma

Hoi Derk,

 

Nog iets: 

Op 03.09.1633 deelt Roloff Jacobs (Becker) mee dat hij voor ca. 1 jaar van zijn schoonmoeder Wijsse Geurtsen, weduwe Hendrick Hamer, een bedrag van 200 gld t.b.v. zijn zoon Jan heeft ontvangen.

Adrie

P.s. Hij is in elk geval overleden na 1635!

A. van Unen - Raadersma


Over Geertruidt Roloffs en Lambert Swaefken:

Verpondingsnummer 824, kad. nr. 788, straatnaam Barlheze, 19 december 1644

Jacob Rolofsen Becker x Margaretha Boelinck en kinderen van wijlen Roloff Jacobsen Becker x Marritgen Haemers verkocht hun aandelen in hun ouderlijk huis aan Lambert Swaefken x Geertruidt Roloffs.

Daarnaast wordt Geertruidt Roloffs een kind genoemd van Roloff Jacobsen Becker en Marritgen Harmers in het artikel van D. Stegeman genaamd "de geschiedenis van het huis Groenmarkt 7 en haar bewoners". 
http://cultuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=502451

ik ga nog even kijken of ik meer kan achterhalen.

In ieder geval is Roloff Jacobsen Becker overleden tussen 1633 en 1644 en zijn eerste huwelijk was voor 1610.

Dank je voor het meepuzzelen, leuk!

Derk Jordaan
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!