stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Wie is Jacob van Varick? Hij trouwt in 1645 te Delft.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Jacob (Jacques) van Varick trouwt te Delft op 25 november 1645 met Marie van Campen, dochter van Petrus Claeszn van Campen en Susanna Bartholomeusz van Weesp, geboren op 23 maart 1614. Uit dit huwelijk is een dochter bekend: Maria Elisabeth van Varick, geboren te Leiden op 17 februari 1651, overleden (48 jaar oud) op 27 februari 1699, ondertrouw te Leiden, trouwt (resp. 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam (stadstrouw) op 18 november 1680 met Johan Versijden (ingeschreven als student te Leiden 1678, te Zutphen 1679, advocaat bij het Hof van Holland 1680, werd  beleend met een huis en de hofstad van Zijle met 8 morgen en 429 roede land te Leiderdorp in 1696), zoon van Johan Jasper Versijden en Apollonia Prins, gedoopt te Rotterdam op 10 maart 1657, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op 19 januari 1716.

 

Wie is Jacob van Varick, wie zijn zijn ouders, wanneer en waar is hij geboren?

Wie kan hier helpen?

Leo Hendriks

Bij de ondertrouw te Leiden was zijn neef Claes Jacobsz van der Marck, die net als Jacob in Delft woonde, getuige.

Plaats    Leiden
Datum ondertrouw    02-11-1645
Bron    Schepenhuwelijken (1592-1795)
Bruidegom    Jacob van Varick
Plaats geboorte    Delft
Woonplaats bruidegom    Delft
Bruid    Maria van Campen
Plaats geboorte    Leyden
Woonplaats bruid    Rhijn
Bron      Archiefnr    1004
Archiefnaam    Schepenhuwelijken (1592-1795)
Inventarisnummer    199
Folio    C - 214v
Opmerkingen    Getuigen bruidegom: Claes Jacobsz van der Marck neef Delft - Getuigen bruid: Jaecquemina van Trier schoonzuster Rhijn -
Scan : https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/weergave/register/layout/blader/id/a490d2a8-736c-1a12-0c13-42a6b4f5d4cd?image=ecc93db0-ce6c-7b37-ba74-149bcb6e7ebd
             - doop-, trouw- en begraafregister | Leiden | Trouwen Gerecht C. juli 1633 - juli 1646 -


Neef Claes trouwt, als weduwnaar, in 1644 te Delft.

Bruidegom    Claes Jacobsz van der Marck , Weduwe/ weduwnaar van , wonend: Oude Delft
Bruid    Jannetgen Henricx van Buijren , Weduwe/ weduwnaar van Willem Willemsz van Vliet    , wonend: Voldersgracht
Plaats    Delft
Datum ondertrouw    01-10-1644
Opmerkingen    Attestatie gegeven op Leidschendam 16-10-1644
Archiefnummer 14 inv. 125 , folio 131v
Scan : http://www.archief.delft.nl/scan.aspx?book=T&id=17151

Karen

Mogelijk was hij een zoon van Pieter Jacobs van Varick uit 't Schilt/Delft. Die overleed 1598, zodat Jascob dan bij zijn huwelijk al aardig op leeftijd zou zijn geweest. Over deze Jacob is op internet wel wat te vinden.

niepoort

Jan Clavaux

Mogelijk dat u hier iets aan heeft om de puzzel op te lossen:

*1623 In een testament van 26 januari 1623 Claesgen Janszdr van Buijren staat oa: … tot haeren erffgenamen genomineert Dirck Willemszn van der Vlijet naegelatene soone van wijlen Maritgen Jacobs Storm. van Wena dr. in d' een helft ende in de wederhelft Jacob Corneliszn van Varick naergelaten soon van Elisabeth Jacob Storm van Wena dr., beijde geweest haer testatrices dochteren …

ONA Delft 1532 fol 253v, dd. 26 januari 1623.

Voorts:

Stukken betreffende de boedel van Cornelis Jacobsz. van Varich, gehuwd met Elisabet Jacobsdr. Storm van Wena en Maria Willemsdr. van Clinckenberch ..

Weeskamer Delft, toegang 72 inv. 1861-1866, periode 1637-1654

F.J. van Bodegom

Volgens DNL 1900 jaargang 18:

Gooswijn van Varik tr. 1370 Magtild van Brakel
Hunne drie kinderen waren:
[..]
2e Reinier, die volgt sub A.
[..]

A. Reinier van Varik, zoon van Gooswijn en M. v. Brakel, trouwt Geertruid Suys.
Hun zoon Jacob van Varik, Jerusalemsch Heer, tr. Agnes Brasser.
Hunne kinderen waren:
[..]
Wouter van Varik, volgt sub C.3. 
[..]

C.3. Wouter van Varik, zoon van Jacob en Agnes Brasser, tr. Alida van Berkel.
Hun zoon Jacob van Varik trouwt Helena van Kessel. 
Zij hadden één zoon Cornelis van Varik, die trouwt met Elisabeth Storm van Wena.
Hun zoon Mr Jacob van Varik trouwt Maria van Kampen. Uit dit huwelijk twee kinderen:
1e. Cornelis van Varik sterft 24 Junij 1710.
2e. Maria van Varik tr. Johan Versijde, Heer van Zijl, die sterft 19 Januarij 1716. 
      Hun zoon was :Jacob Versijde van Varik, heer van Zijl, (zie de genealogie van Assendelft)Opmerkelijk is wel de 275 jaar tussen Gooswijn's en Jacob's huwelijk. Dan zou iedere zoon gemiddeld 45 jaar na het huwelijk van zijn ouders getrouwd zijn.

Karen

@Karen,

Opmerkelijk is wel de 275 jaar tussen Gooswijn's en Jacob's huwelijk. Dan zou iedere zoon gemiddeld 45 jaar na het huwelijk van zijn ouders getrouwd zijn.

een kanttekening is hier inderdaad op zijn plaats, het gaat om een genealogie, overlegd in 1729, om toestemming te krijgen van keizer Karel VI, om de naam Van Varick aan de naam Versijden toe te voegen en het bijbehorende wapen te mogen voeren.

 Als  reden  waarom  hij begeerde  den  naam  van  Varik  aan  den zijnen  toe  te voegen, had  Jacob  Verzijden  in  zijn  verzoekschrift  aan den  Keizer  opgegeven, dat  de  in  Holland  wonende  tak van  het  geslacht  van  Varik  was  uitgestorven  door  den dood  van  zijn  oom  (Cornelis  van  Varik,  die  den  24sten Juni  1710  ongehuwd  was  overleden.  Bij  dat  verzoekschrift  legde  Verzijden  twee  geslachtboomen  (2)  over:
den  eersten  om  zijne  afstamming  van  het  geslacht  Assendelft te  bewijzen,  den  tweeden  om  zijne  vermaagschappiug  met dat  van  Varik  aan  te  toonen:  beide  werden  den  30sten Sept.  1729   door  den  wapenkoning  de  Grez  verklaard  te zijn  wel  en  behoorlijk  gedresseerd

Met de kennis van nu kan die genealogie zo door de versnipperaar.

Jan Clavaux

Jacob is geboren tussen 1618 en 1623 :

Bruidegom    Cornelis Jacobsz van Varick , jongeman , wonend: Koornmarkt
Bruid    Elijsabet Jacobs Storm van Wena , jongedochter , wonend: Voorstraat
Plaats    Delft
Datum trouwen    29-07-1618 
Archiefnummer 14 inv. 117 , folio 58

"In een testament van 26 januari 1623 [..]
  Jacob Corneliszn van Varick naergelaten soon van Elisabeth Jacob Storm van Wena"


En met het huwelijk van Cornelis schroeft het gemiddeld aantal jaar dat Jacob's voorvaders getrouwd zouden zijn ná het huwelijk van hun ouders meteen op naar bijna 50 jaar Ondeugend

Karen

Elisabeth:

Huisvrouw van Cornelis Jacobssz Varich
Plaats     Delft
Datum begraven     25-10-1622 (Nieuwe Kerk)
Koornmarkt
Archiefnummer 14 inv. 37 , folio 210

Jan Clavaux

Jacob is geboren ca. 1620. Volgens een akte uit november 1625, die na ondergenoemde staat, was hij toen 5 jaar. Bovendien enig kind van Cornelis en Elisabeth.

Register
naam namen van ouders en kinderen, ingeschreven bij de Weeskamer Delft na 1618
archiefnaam Weeskamer Delft
archiefnummer 0072
inventarisnummer 00457
type Zorg personen
Akte
folio 0072
bundel 4
folio origineel 072
gezins volgnummer 1
gezinsnummer 30650
nummer oud 1733
inventarisnummer boedel 1861-1866
jaar 1623
Personen
voornaam Cornelis
achternaam Varich
patroniem Jacobsz.
beroep pontgaarder
datum 1 1623-07-21

Karen

Jacob Jansz Versijden van Varick geboren te Leiden op 11 sep 1685, heer van Zijl, overleden (ongeveer 75 jaar oud) in 1761.
Hij verkreeg op 4 februari 1729 toestemming Van Varick aan zijn naam toe te voegen. Waarom hij daar behoefte aan had weten we niet, maar zijn moeder was Maria Elisabeth van Varick. Zijn door Dionys van Nijmegen geschilderd portret hangt in Boymans Rotterdam. Versijden heeft ook belangstelling voor genealogie gehad, en in dit kader liet hij een zestal portretjes (miniaturen) maken van zijn familie. Ze zijn van een anonieme schilder, en bevinden zich eveneens in Boymans. De datering van deze portretjes is ongeveer 1750.

ik heb de geschiedenis van de familie Van Varick beschreven in een boekje: "Uit de geschiedenis van Varik" 

Maar van Jacques heb ik niet zo veel gegevens.

Alex Olzheim

Link naar de hierboven door Karen genoemde akte, helaas staat er geen leeftijd bij het kind

 

http://collectie-delft.nl/nadere-toegangen/trefwoord/akte_custom_s_m_gezinsnummer/30650/start/

Annemarietje

Re.: " helaas staat er geen leeftijd bij het kind "

Bij de akte eronder, uit november 1625, staat links in de kantlijn ",,genaemt Jacob out vijf jaer".

Karen

Maar de hierboven geciteerde genealogie kan inderdaad in de prullenbak. Jacob van Varick gehuwd met Agniese Brasser was bij mijn weten geen zoon van een Reinier, maar van een Willem en en broer van Lamrecht Willemsz van Varick, pastoor van de Oude Kerk te Delft.

Annemarietje


Beste allemaal, het was geen onwil om niet eerder te reageren, maar mijn mond was open gevallen van verbazing, over zoveel goede en nuttige reacties. Ik kon mijn mond sluiten, op het moment dat Annemarietje de naam van Willem van Varick noemde, want dat zei me weer wat! Zodoende heb ik - bij wijze van hypothese - een parenteel gemaakt (in 8 parentaties), uitgaande van Willem van Varick. En ik roep graag ieder op om dit verhaal nog eens te bekijken en aan te vullen. Wellicht dat Alex uit zijn boekje (waar is dat te vinden?) nog ook enkele aanvullingen kan verstrekken. Hieronder dan de hypothetische parenteel: 

 

Parenteel van Willem van Varick.

Generatie I

I.               Willem van Varick, trouwt met N.N..

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jacob Willemsz van Varick, volgt II.

2.              Lambrecht Willemszn. van Varick (pastoor van de Oude Kerk te Delft).

Generatie II

II.              Jacob Willemsz van Varick, zoon van Willem van Varick (I) en N.N., trouwt met Agnies Willemsdr. Brasser.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Pieter Jacobsz. van Varick, overleden te Delft op 26 december 1598, volgt IIIa.

2.              Wouter van Varick, volgt IIIb.

Generatie III

IIIa.           Pieter Jacobsz. van Varick, zoon van Jacob Willemsz van Varick (II) en Agnies Willemsdr. Brasser, brouwer te Delft, overleden te Delft op 26 december 1598, trouwt met Maritge Dircksdr. van Santen, dochter van Diederik van Santen en Anne Duyst van Voorhout, geboren circa 1532.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Marritgen Pietersdr. van Varick, overleden te Rotterdam op 29 augustus 1622, volgt IVa.

 

IIIb.           Wouter van Varick, zoon van Jacob Willemsz van Varick (II) en Agnies Willemsdr. Brasser, trouwt met Alida van Berkel.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Jacob van Varick, volgt IVb.

Generatie IV

IVa.          Marritgen Pietersdr. van Varick, dochter van Pieter Jacobsz. van Varick (IIIa) en Maritge Dircksdr. van Santen, overleden te Rotterdam op 29 augustus 1622, trouwt met Pieter Adriaenszn. van Walenburg (Burgemeester Pietcr Adriaensz. van Walenburch behoorde tot de voorname Rotterdamsche haringkoopers-reeders; hij was een gezien man, die zitting kreeg als Hoogheemraad van Schieland en in 1608 door zijne medevroedschappen werd afgevaardigd ter Staten-Generaal. Van zijne drie zoons

                 kwamen er twee als advocaat zich te Rotterdam vestigen en twee zijner dochters trouwden met jonge Rotterdamsche juristen; de een dezer schoonzonen: Mr. Arnout Kievit was de zoon van een bierbrouwer en kleinzoon van een bakker; de ander: Mr. Anthonis Willemsz. Van der Aa had tot vader een lakenkooper en tot grootvader een lakenvolder), zoon van Adriaen Pieterszn. van Walenburg en Hillegond Besemer, geboren te Rotterdam op 28 oktober 1557, overleden (62 jaar oud) te Rotterdam op 12 september 1620.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Cornelis Pieterszn. van Walenburg, overleden te Rotterdam op 20 januari 1617, volgt Va.

2.              Maria Pieters van Walenburgh, geboren te Rotterdam circa 1589, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam in 1661, volgt Vb.

3.              Sophia van Walenburg, geboren te Rotterdam, overleden vermoedelijk te Gouda op 4 september 1636, volgt Vc.

4.              Pieter Pieterszn. van Walenburg, geboren te Rotterdam in 1585, volgt Vd.

 

IVb.          Jacob van Varick, zoon van Wouter van Varick (IIIb) en Alida van Berkel, trouwt met Helena van Kessel.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Cornelis Jacobszn. van Varick, volgt Ve.

Generatie V

Va.           Cornelis Pieterszn. van Walenburg (o.a. regent van het Heilige Geesthuis), zoon van Pieter Adriaenszn. van Walenburg en Marritgen Pietersdr. van Varick (IVa), overleden te Rotterdam op 20 januari 1617, trouwt te Rotterdam op 4 mei 1608 met Anna Ysbrands Kievit, dochter van Ysbrand Arentszn. Kievit en Geertruyt Pietersdr. Couwael, overleden te Rotterdam op 30 december 1630.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Adriaan van Walenburg (wijbisschop), overleden te Keulen [Duitsland] op 14 september 1669.

2.              Pieter van Walenburg (wijbisschop), overleden te Mainz [Duitsland] op 21 december 1675.

Vb.           Maria Pieters van Walenburgh, dochter van Pieter Adriaenszn. van Walenburg en Marritgen Pietersdr. van Varick (IVa), geboren te Rotterdam circa 1589, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam in 1661, trouwt (resp. ongeveer 14 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam op 19 januari 1603 met Willem Willemszn. van Vredenburg, geboren in 1581, begraven te Delft op 18 juni 1616.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Adriaan Willemszn. van Vredenburg, geboren te Rotterdam op 27 september 1607, begraven te Rotterdam op 3 maart 1652, volgt VIa.

Vc.           Sophia van Walenburg, dochter van Pieter Adriaenszn. van Walenburg en Marritgen Pietersdr. van Varick (IVa), geboren te Rotterdam, overleden vermoedelijk te Gouda op 4 september 1636, begraven te Gouda, trouwt (Adriaen ongeveer 27 jaar oud) te Rotterdam op 27 oktober 1624 met Adriaen de Lange (advocaat voor het Hof van Holland, raad van Gouda 1635, kerkmeester ald. 1636, aalmoezenier te Gouda

                 1636), zoon van Laurens de Lange en Johanna Tinnegieter, geboren te Schoonhoven in 1597, overleden (ongeveer 39 jaar oud) te Gouda op 26 augustus 1636, begraven te Gouda.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Maria de Lange, trouwt (Adriaen ongeveer 22 jaar oud) in 1653 met Adriaen Paets, geboren in 1631, overleden (ongeveer 55 jaar oud) in 1686.

 

Vd.           Pieter Pieterszn. van Walenburg, zoon van Pieter Adriaenszn. van Walenburg en Marritgen Pietersdr. van Varick (IVa), geboren te Rotterdam in 1585, trouwt met Geertruid de Lange, geboren in 1588, overleden (ongeveer 53 jaar oud) in 1641.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Maria van Walenburg (vooral bekend als “mevrouw Hooft”; voorzover bekend heeft Maria van Walenburg geen kinderen gekregen), geboren te Rotterdam voor 1627, ook genoemd vrouwe van Oud-Carspel in Coedijck, Schoten en Schoterbosch, overleden (minstens 52 jaar oud) te Rotterdam op 7 februari 1679, begraven te Haarlem (bij haar eerste echtgenoot), trouwt (minstens 14 jaar oud) (1) te Rotterdam op 22 september 1641 met Johan Overrijn van Schoterbosch (schepen van Haarlem). Zij trouwt (resp. minstens 40 en 49 jaar oud) (2) te Sloten op 27 februari 1667 (Volgens Bontemantel was het huwelijk tussen Maria van Walenburgh en Hendrik Hooft bijzonder ongelukkig. Dat begon er al mee, zo meldt Bontemantel, dat Maria van Walenburgh zich rijker én jonger had voorgedaan dan ze was, daarmee bij Hendrik Hooft de indruk wekkend dat zij een goede en vruchtbare partij was (‘alsof zij nog bekwaam was kind of kinderen te krijgen’, en veel meer middelen had dan het geval was, zo schrijft Bontemantel). Toen zij eenmaal getrouwd waren en zowel de rijkdom als de vruchtbaarheid van Maria tegenviel, was er volgens Bontemantel zo’n grote onmin tussen de echtelieden ontstaan, dat Maria naar Rotterdam was vertrokken. Hooft vertelde zelf aan iedereen die het horen wilde over zijn slechte huwelijk. Zo ook in 1668, bij een etentje met notabelen uit Amsterdam en Haarlem. Hooft droeg daar het grafschrift voor dat hij al voor zijn vrouw had gemaakt: ‘ici gist une femme, ha qui est bien!/ C’est pour son repos et pour le mien’. Ter plekke werd het vertaald: ‘Hier ligt mijn vrouw, ha, dat gaat wel!/ ’k Was haar een plaag, zij mij een hel.’ Ook het grafschrift van Hooft zelf werd door de heren gemaakt, met als thema diens berouw over zijn tweede huwelijk: ‘want hij meende haar te kunnen paaien/ met praten en zoenen en dicht te naaien,/ maar omdat van het laatste niet veel kwam/ is zij vertrokken naar Rotterdam’) met Hendrik Hendrikszn. Hooft (heer van oud-Carspel, Koedijk en Schoterbosch, raad, schepen en burgemeester van Amsterdam), zoon van Hendrik Willemszn. Hooft en Haesje Houtloock, geboren op 3 september 1617, overleden (ongeveer 60 jaar oud) in 1678.

Ve.           Cornelis Jacobszn. van Varick (ten tijde van zijn huwelijk in 1618 een j.m. wonende aan de Koornmarkt te Delft), zoon van Jacob van Varick (IVb) en Helena van Kessel, pontgaarder, trouwt (1) te Delft (Archiefnummer 14 inv. 117, folio 58) op 29 juli 1618 met Elijsabet Jacobs Storm van Wena (ten tijde van haar huwelijk in 1618 een j.d. wonende in de Voorstraat te Delft), begraven te Delft (in de Nieuwe Kerk) op 25 oktober 1622.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Jacob van Varick, geboren te Delft circa 1620, volgt VIb.

                 Cornelis Jacobszn. van Varick (ten tijde van zijn huwelijk in 1618 een j.m. wonende aan de Koornmarkt), trouwt (2) met Maria Willemsdr. van Clinckenberch.

Generatie VI

VIa.          Adriaan Willemszn. van Vredenburg, zoon van Willem Willemszn. van Vredenburg en Maria Pieters van Walenburgh (Vb), geboren te Rotterdam op 27 september 1607, begraven te Rotterdam op 3 maart 1652, trouwt (23 jaar oud) (1) te Delft op 14 januari 1631 met Emerentia van Loon, dochter van Lieven Willemszn. van Loon en Maria Gerritsdr. van Eyck, overleden te Delft op 20 januari 1632.

                 Adriaan Willemszn. van Vredenburg, trouwt (resp. 34 en 29 jaar oud) (2) te Delft op 3 september 1642 (Inventaris van de goederen nagelaten door mr. Adriaan van Vredenburch en Sara van der Graaff, en verdeeling van die goederen tusschen hun drie kinderen Jacob, Amarante en Adriaan.1665 september 14 en november 18) met Sara Jacobsdr. van der Graeff, dochter van Jacob Arents van der Graaff en Magdalena Duijst van Beresteyn, geboren te Delft op 28 februari 1613, overleden (37 jaar oud) te Delft op 25 augustus 1650.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

1.              Jacob Adriaensz. van Vredenburgh (van Adrichem), geboren te Delft op 19 juni 1643, overleden (71 jaar oud) te Delft op 5 oktober 1714, volgt VIIa.

                 Sara Jacobsdr. van der Graeff, dochter van Jacob Arents van der Graaff en Magdalena Duijst van Beresteyn, trouwt (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Delft in 1635 met Jacob Adriaenszn. van Adrichem, zoon van Adriaen Jacobszn. van Adrichem en Aeltgen Gerritsdr. van der Eijck, geboren te Delft in 1613, overleden (ongeveer 27 jaar oud) in 1640, begraven te Delft op 26 december 1640.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Magdalena van Adrichem, geboren te Delft circa 1639, begraven te Delft op 23 november 1684, trouwt (resp. ongeveer 15 en ongeveer 22 jaar oud) te Delft op 29 november 1654 met Harper Maertenszn. Tromp, zoon van Maarten Harpertszn. Tromp en Dina Cornelisdr. de Haes, geboren in 1632, o.a. burgemeester van Delft, overleden (ongeveer 59 jaar oud) in 1691. Uit dit huwelijk 2 dochters.

VIb.          Jacob (Jacques) van Varick (Varich), zoon van Cornelis Jacobszn. van Varick (Ve) en Elijsabet Jacobs Storm van Wena, geboren te Delft (en woonde ten tijde van zijn huwelijk te Delft) circa 1620, ondertrouw te Leiden (Schepenhuwelijken 1592-1795 Inv. 199 folio C-214v) op 2 november 1645 (getuige: voor de bruidegom Claes Jacobsz van der Marck neef Delft - getuige voor de bruid: Jaecquemina van Trier schoonzuster Rhijn), trouwt (resp. ongeveer 25 en 31 jaar oud) te Delft op 25 november 1645 met Marie van Campen, dochter van Petrus Claeszn van Campen en Susanna Bartholomeusz van Weesp, geboren te Leiden (en woonde ten tijde van haar huwelijk te Leiden (Rhijn)) op 23 maart 1614.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Cornelis van Varick, overleden op 24 juni 1710.

2.              Maria Elisabeth van Varick, geboren te Leiden op 17 februari 1651, overleden (48 jaar oud) op 27 februari 1699, volgt VIIb.

Generatie VII

VIIa.         Jacob Adriaensz. van Vredenburgh (van Adrichem) (vroedschap 1672, lid van de confrerie van de Handbusch binnen Delft 1669, weesmeester 1672, 1677,1678, 1687, 1711, 1712, schepen. 1674, 1680, meester van de fraters 1689, burgemeester. 1689, 1690, 1698, 1699, 1702, 1703, 1708, 1709, 1713 van Delft, gecommitteerde wegens Delft ter Admiraliteit op de Maas 1681-1684, adjunct ten dagvaart 1685, 1686, 1691, 1697, 1710, gecommitteerde in de Staten van Holland en West-Friesland 1693, gedeputeerde ter velde bij het beleg van Namen 1695, gecommitteerde in de generaliteits Rekenkamer 1699, kerkmeester van de Oude en Nieuwe Kerk 1699, gecommitteerde in de Hollandse Rekenkamer 1704, gecommitteerde in de Raad van State 1713, baljuw en dijkgraaf van Delfland 1708-1714, wonend aan het Oude Delft 1700), zoon van Adriaan Willemszn. van Vredenburg (VIa) en Sara Jacobsdr. van der Graeff, geboren te Delft op 19 juni 1643, overleden (71 jaar oud) te Delft op 5 oktober 1714, trouwt (resp. 27 en 16 jaar oud) te Delft op 8 oktober 1670 met Catharina van der Goes, dochter van Franc Adriaenszn. van der Goes en Anthonia Jansdr. van Foreest, geboren te Amsterdam op 23 juni 1654, overleden (46 jaar oud) te Delft op 18 oktober 1700.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Adriaan van Vredenburgh, geboren te Delft op 18 januari 1680, overleden (79 jaar oud) te Delft op 5 november 1759, volgt VIIIa.

VIIb.         Maria Elisabeth van Varick, dochter van Jacob van Varick (VIb) en Marie van Campen, geboren te Leiden op 17 februari 1651, overleden (48 jaar oud) op 27 februari 1699, ondertrouw te Leiden, trouwt (resp. 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam (stadstrouw) op 18 november 1680 met Johan Versijden (ingeschreven als student te Leiden 1678, te Zutphen 1679, advocaat bij het Hof van Holland 1680, werd

                 beleend met een huis en de hofstad van Zijle met 8 morgen en 429 roede land te Leiderdorp in 1696), zoon van Johan Jasper Versijden en Apollonia Prins, gedoopt te Rotterdam op 10 maart 1657, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op 19 januari 1716.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Jan Versijden, overleden op 20 september 1713.

2.              Jacob Jansz Versijden, geboren te Leiden op 11 september 1685, overleden (ongeveer 75 jaar oud) in 1761, volgt VIIIb.

3.              Pierre Versijden, geboren op 18 januari 1686, trouwt (resp. 26 en 30 jaar oud) op 24 mei 1712 met Johanna Schouten, geboren op 18 mei 1682.

                 Johan Versijden (ingeschreven als student te Leiden 1678, te Zutphen 1679, advocaat bij het Hof van Holland 1680, werd beleend met een huis en de hofstad van Zijle met 8 morgen en 429 roede land te Leiderdorp in 1696), zoon van Johan Jasper Versijden en Apollonia Prins, trouwt (ongeveer 44 jaar oud) (2) in 1702 met Anne-Marie van Leeuwen, overleden op 25 juli 1718.

Generatie VIII

VIIIa.        Adriaan van Vredenburgh (heer van Adrichem), zoon van Jacob Adriaensz. van Vredenburgh (van Adrichem) (VIIa) en Catharina van der Goes, geboren te Delft op 18 januari 1680, overleden (79 jaar oud) te Delft op 5 november 1759, trouwt (resp. 26 en 27 jaar oud) te Delft (Notarieele verklaring, dat mr. Gerard van Vredenburch en Catharina van Vredenburch echtgenoote van mr. Jacob van der Dussen, heer van Zouteveen de eenige nagelaten kinderen zijn van mr. Adriaan van 1760: Vredenburch en Henrietta Gael) op 4 januari 1707 met Henriëtte van Gael, geboren te Rotterdam op 5 december 1679, overleden (33 jaar oud) te Delft op 24 november 1713.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Catharina Adriaansdr. van Vredenburgh, geboren circa 1708, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op 29 april 1776, begraven te Delft, trouwt (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) op 29 december 1732 met Jacob Ewouts van der Dussen (van Zouteveen), zoon van Ewout Nicolaaszn. van der Dussen en Catharina Maria Vallensis, geboren te Delft in 1710, gedoopt te Delft op 12 oktober 1710, overleden (ongeveer 62 jaar oud) te Delft op 18 mei 1772, begraven te Delft (O.K).

2.              Gerard van Vredenburgh (ingeschreven als student te Leiden 1727, ambachtsbewaarder (binnen) van Vrijenban 1745, ontvanger generaal van de geestelijke goederen te Delft, meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-Friesland 1759, bewindhebber van de VOC, wonend aan het Noordeinde te Delft, had zes dienstboden, een koets met twee paarden 1749), geboren te 's‑Gravenhage op 4 november 1710, overleden (73 jaar oud) te 's‑Gravenzande op 3 januari 1784 (overl. in huize Vreeburch te ’s-Gravenzande), trouwt (resp. 23 en ongeveer 18 jaar oud) (1) te Delft op 15 december 1733 met Agatha Corvina van der Dussen, dochter van Ewout Nicolaaszn. van der Dussen en Catharina Maria Vallensis, geboren in 1715, gedoopt te Delft op 1 september 1715, overleden (46 jaar oud) te Delft, begraven te Delft op 6 november 1761. Uit dit huwelijk 2 zonen. Hij trouwt (resp. 52 en 46 jaar oud) (2) te Scheveningen op 30 mei 1763 met Elisabeth Catharina de Vries, dochter van Anthonie de Vries en Johanna van Gale, geboren te Dordrecht op 16 februari 1717, overleden (57 jaar oud) te 's‑Gravenzande op 7 september 1774.

 

VIIIb.        Jacob Jansz Versijden (van Varick (verkreeg op 4 februari 1729 toestemming “De Varick” aan zijn naam toe te voegen; zijn door Dionys van Nijmegen geschilderd portret hangt in Boymans Rotterdam. Versijden heeft ook belangstelling voor genealogie gehad, en in dit kader liet hij een zestal portretjes (miniaturen) maken van zijn familie. Ze zijn van een anonieme schilder, en bevinden zich eveneens in Boymans. De datering van deze portretjes is ongeveer 1750. Dionys van Nijmegen heeft trouwens omstreeks datzelfde jaar ook een schets in potlood gemaakt van de verwante mr. Otto Groeninx van Zoelen (vroedschap Rotterdam 1740-1758, en bewindhebber van de O.I. Compagnie in 1740)), zoon van Johan Versijden en Maria Elisabeth van Varick (VIIb), geboren te Leiden op 11 september 1685, heer van Zijl/advocaat te Leiden, overleden (ongeveer 75 jaar oud) in 1761, trouwt (resp. 26 en 24 jaar oud) te Leiden op 27 februari 1712, kerkelijk huwelijk te Leiden op 15 maart 1712 met Cornelia Josina Emonds, dochter van Pieter Emonds en Adriana Dimpna van Beeck, geboren op 23 augustus 1687.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

1.              Johan Adriaan Versijden van Varik (leefde nog in 1768), geboren te 's‑Gravenhage op 19 januari 1713, overleden (77 jaar oud) vermoedelijk 1791.

2.              Pieter Yvo Versijden (van Varick), geboren te Leiden op 3 juni 1714, lid van de Rekenkamer te Brussel, overleden (68 jaar oud) te Brussel [België] op 16 juli 1782, ondertrouw (1) op 23 augustus 1742, trouwt (resp. 28 en 32 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 11 september 1742 met Maria Catharina van Campen, dochter van Johan van Campen en Cornelia Maria Ouderogge, geboren te 's‑Gravenhage op 16 juli 1710, overleden (54 jaar oud) te Brussel [België] op 29 mei 1765, begraven te Brussel [België] (St. Gudele kathedraal). Uit dit huwelijk 3 kinderen. Hij trouwt (51 jaar oud) (2) te Brussel [België] (in de kerk van St. Jacques op de Coudenberg) op 8 september 1765 met Maria Anna de Crumpipen, dochter van Henri de Crumpipen en Victoire de Capitolo. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Met beste groet, Leo Hendriks

Leo HendriksPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!