stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Doop gezocht van Jannetje de Leeuw, circa 1712 Amsterdam

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Op 26-04-1742 gaan in Amsterdam in ondertrouw Dirk Dirkse, van Amsterdam, 25 jaar, ouders dood, geassisteerd met zijn behuwdvader Claas Balthaaser & Jannetje de Leeuw, van Amsterdam, 30 jaar, ouders dood, geassisteerd met haar broers vrouw Maria Bronkhorst.  Ik heb twee vragen:

1. Wat wordt hier bedoeld met "behuwdvader"? Dirk was (voor zover bekend) niet eerder getrouwd, dus dan heeft hij toch geen schoonvader? (Ik hoop via die "behuwdvader" een aanknpingspunt te hebben om Dirk Dirkse's doop te vinden, die rond 1717 zou moeten zijn.)

2. Ik kan de doop van Jannetje in Amsterdam niet vinden. De persoon die haar assisteerde heb ik wel gevonden: Maria Bronkhorst, die op 24-01-1732 met Jannetjes broer Abraham de Leeuw in ondertrouw ging. Die broer is waarschijnlijk degene die op 31-07-1697 in de Nieuwe Kerk wordt gedoopt, als zoon van Jacobus de Leeuw en Stijntje Franse. Van dat echtpaar kan ik echter geen dochter Jannetje vinden, zo rond 1712. Wel vind ik nog 5 andere kinderen van dit echtpaar, als laatste Dirck, gedoopt 10-12-1710 Noorderkerk.

Bij voorbaat dank voor hulp.

Nicolaas Mars

Janneke is op 20.12.1711 in de Westerkerk in Amsterdam gedoopt als dochter van Cobus de Lou en Stijntje Fransen,

G.Karssenberg

kind: Jannetje
doopdatum: 20-12-1711
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [de] Lou, Cobus
moeder: Fransen, Stijntje
getuige: Janse, Jannetje
bronverwijzing: DTB 109, p.314(folio 157v), nr.12
Doopregister: NL-SAA-24143616

Meer kinderen van Jacobus de Leeuw (Leeuwen/Leeven/Leewen/Leuuen/Leuw/Leuwen/Lewe/Lou) en Stijntje Franse (Frans/Fransz/Fransz Luijte/Fransen) :
Anna        27-06-1696
Abraham 31-07-1697
Jacob      31-07-1697
Jan          11-11-1699
Anna       13-09-1701, get. Jan Barentsz, Jannetje Jans
Frans      03-08-1703, get. Jan Barentse, Madeleentje [de] Leeuw
Davidt    10-08-1704, get. Jan Davidts, Lijsebetje Pieters
Trijntje    26-05-1706, get. Jan Barentsz, Jannetje Jans
Anna      30-10-1707, get. Davidt Janse, Gijlbert Willemse van den Bergh, Grietje Willemse van den
                                              Bergh
Trijntje    02-11-1708, get. Jannetje Janse
Dirck      10-12-1710, get. Jannetje Jans

Karen

behuwdvader kan naast schoonvader ook stiefvader zijn........

Annemarie57

Uit enkele familiebanden blijkt dat de gezochte Claas Balthaser twee keer huwde:
Op 19.11.1723 ondertrouwde hij met Clara Ridder en op 18.8.1724 met Catrina Swerusse.

G.Karssenberg

Maar was een van die twee dames ook gehuwd met een Dirk? Ik heb dat zo snel niet kunnen vinden...........

Annemarie57

Catrina Swerusdr is wel doopgetuige bij een van de kinderen:

kind:

, Kaatje

doopdatum:

17-02-1745

kerk:

Noorderkerk

godsdienst:

Hervormd

vader:

Dircksze, Dirck

moeder:

[de] Leeuw, Jannetje

getuige:

Baltheser, Klaas

getuige:

Swerus, Katriena

bronverwijzing:

DTB 82, p.32

Annemarie57

Is Dirk (Dirkse) soms uit Clara Ridder of uit Catrina Swerus geboren als onwettige zoon?

G.Karssenberg

Clara Ridder is 30 jaar oud, van Den Ham, ouders dood, geass. met haar broer Dirk Ridder, wanneer zij (1723) met Claas Balthasar, 36 jaar, van A'dam, trouwt.
scan : https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31162-19894-35
             - Nederlands Hervormde > Amsterdam > Huwelijksaangiften, Trouwen 1722-1723 > image 490 of 498 -

Karen

Catrina Swerusse is 26 jaar, van Lengerke, ouders dood, geass. Arent Beverveur,, wanneer zij (1724) met Claas Balthasar, van A'dam, wed. van Clara Ridder, trouwt.
scan : https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31146-30172-76?cc=2037985
            - Nederlands Hervormde > Amsterdam > Huwelijksaangiften, Trouwen 1723-1725 > image 233 of 485 -

Karen

Kinderen van Dirk en Jannetje :

Steijntje   24-02-1743, get. David de Leeuw, Kaatje Gerrits
Kaatje     17-02-1745, get. Klaas Baltheser, Katriena Swerus
Johannis 26-12-1747, get. Jan de Leeuw, Katrina Swerus
Davidt     30-11-1749, get. Davidt de Leeuw, Kaatje Gerritse
Cornelis  03-10-1751, get. Cornelis Stants, Jannetje de Leeuw
Klaara     15-07-1753, get. Jacob Cierspensius, Johanna Balthazar
Jannetje  08-05-1755, get. Cornelis Stants, Jannetje de Leeuw

Karen

Volgende zou Dirk's doop kunnen zijn. Mogelijk waren zijn ouders niet getrouwd ?

kind: , Dirck
doopdatum: 26-06-1716
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Janse, Dirck
moeder: Ridders, Claara
getuige: Leerebos, Harmen
getuige: Gerretse, Maricke
bronverwijzing: DTB 109, p.491(folio 246), nr.3
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24147109

Karen

Karen, Annemarie57 en G. Karssenberg: hartelijk dank voor de snelle en nuttige reactie!

Wat de doop van Jannetje de Leeuw betreft, is het probleem helemaal opgelost. (Ik was nooit op het idee gekomen om naar "De Leeuw" te zoeken als "de Lou".)

Voor de afkomst van Dirk Dirks is de door Karen gevonden doop op 26-06-1716 heel goed passend. Alleen blijft er onduidelijkheid over de status van zijn ouders. Als ze niet getrouwd waren, zou dan niet in het doopboek vermeld staan dat het kind "onwettig" was? Anderzijds zou als ze wel getrouwd waren, bij het huwelijk van Clara Ridder met Claas Balthasar vermeld zijn dat ze weduwe was. Dat blijft dus nog een raadsel.

Ik heb geprobeerd of het eventuele huwelijk van Dirk Dirks en Clara de Ridder in haar geboorteplaats Den Ham te vinden is, maar helaas gaan de doop- en trouwboeken van Den Ham niet ver genoeg terug.

Ik vond wel Clara Ridder's begraven, als Klara de Riddert, 7 juni 1724, St. Anthonis Kerkhof Amsterdam, passend bij het volgende huwelijk van Claas Balthasar.

 Nogmaals mijn dank en complimenten!

Nicolaas Mars

Den Ham kan "van alles" zijn. Niet alleen in Nederland - een keer of drie - maar ook in Duitsland (Hamm).

G.Karssenberg


Een "dubbel" huwelijk: Jan Dir(c)k Ridder, "van den ham", Boomstraat, ondertrouwt op 7.12.1714 in Amsterdam met Catharina Balthaser, van Amsterdam, 30 jaar (vader: Jan Balthaser). Image 391 van DTB 551.

G.Karssenberg
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!