stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Wie is precies Antonius Bernardus Roegiers (uit Rotterdam)?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Antonius Bernardus Roegiers (uit Rotterdam) trouwt kerkelijk te Abcoude op 15 januari 1760, maar zou in ondertrouw zijn gegaan te Rotterdam op 29 december 1759 met Catharina Angelina van Eeckhout. Uit dit huwelijk zouden in Rotterdam 2 kinderen zijn geboren. Wie is nu precies bruidegom Roegiers? Bij voorbaat dank, Leo.

Leo Hendriks

Ondertrouw in Rotterdam op 29.12.1759 (Stadstrouw - RK): Anthonij Roegiers, wonend Rotterdam, met Catharina Angelina van Eekhout, wonend Amsterdam.

G.Karssenberg

Jan Clavaux

Amsterdam: inschrijvingsdatum:
28-12-1759
naam bruidegom:
Roegiers, Anthonij
naam bruid:
[van] Eeckhout, Catharina Angelina
bronverwijzing:
DTB 737, p.144
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.

Jan Clavaux

Anthonij Roegiers is 32 jaar (broer: Johannes Petrus Roegiers) en Catharina Angelina van Eeckhout is 20 jaar (vader: Simon van Eekhout). Zij woont "op de Oude Turfmark". Image 319.

G.Karssenberg

Ene Johannes Petrus Roegiers, wonend in Rotterdam, trouwt met Elisabeth Schatten, wonend Antwerpen - 23.5.1741 Rotterdam Stadstrouw.

G.Karssenberg

Pieter Rogiers en Anna Stam laten in Rotterdam (Leeuwenstraat RK) op 12.2.1711 hun zoon Joannes Petrus dopen en op 21.9.1723 hun zoon Antonius Hijacinthus.

G.Karssenberg

Misschien komt dit echtpaar in aanmerking als ouders?

Bruidegom Petrus Dominicus Rogiers , jongeman , van Antwerpen Bruid Anna Stam , jongedochter , van Brussel   Plaats Rotterdam Datum trouwen 13-05-1710  Datum ondertrouw 25-04-1710   Opmerkingen eijder 6 gld.   Bron DTB Rotterdam Stadstrouw

Dopeling Bernardus Roegiers Vader Pedro Roegiers Moeder Anna Stam Getuige Jan Peeter Roegiers   Maria Cloetens   Plaats Rotterdam Datum doop 02-12-1728     Bron DTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat Overledene Pedro Roegiers weduwnaar van Anna Stam   Plaats Rotterdam Datum begraven 03-03-1751   Opmerkingen overledene liet na 6 meerderjarige kinderen; Grote kerk eigen; 3½ uur luiden; Wijnhaven bij de Bezemmakersteeg   Bron DTB Rotterdam Begraven

Annemarie57

Met dank voor het bovenstaande dacht ik de volgende gegevens in onderstaand concept te kunnen plaatsen:                 

Concept-Parenteel van Petrus Dominicus Roegiers.

Generatie I

I.               Petrus Dominicus Roegiers, j.m. van Antwerpen, begraven te Rotterdam (overledene liet na 6 meerderjarige kinderen; Grote kerk eigen; 3½ uur luiden; Wijnhaven bij de Bezemmakersteeg Bron DTB Rotterdam) op 3 maart 1751, ondertrouw te Rotterdam op 25 april 1710, trouwt te Rotterdam bron: stadstrouw Rotterdam op 13 mei 1710 met Anna Stam, j.d. van Brussel, overleden vermoedelijk te Rotterdam vóór maart 1751.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen bekend:

1.              Johannes Petrus Roegiers, gedoopt te Rotterdam op 12 februari 1711, begraven te Rotterdam op 6 april 1772, volgt IIa.

2.              Antonius Hyacinthus Roegiers, gedoopt te Rotterdam op 21 september 1723 in de rk kerk aan de Leeuwenstraat.

3.              Antonius Bernardus Roegiers, gedoopt te Rotterdam op 2 december 1728, volgt IIb.

En vermoedelijk hoort hier onder nr. 4 de volgende persoon thuis (maar zijn doop en zijn ouders zijn nog niet gevonden!):

4.              Andreas Josephus Roegiers, ondertrouw (Maria ongeveer 27 jaar oud) te Rotterdam op 13 maart 1753 met Maria Theresia Bex uit Antwerpen, dochter van Pierre Herman Bex en Anna Thérèse Vermoelen, geboren in 1726, overleden (ongeveer 27 jaar oud) in 1753. De broer van Maria Theresia Bex, t.w. Joseph Charles Leonard Bex huwt op 6 mei 1760 te Abcoude met Isabella Simonsdr. Van Eeckhout, een zuster van Catharina Angelina van Eeckhout (zie onder IIb).  

Generatie II

 

IIa.            Johannes Petrus Roegiers, zoon van Petrus Dominicus Roegiers (I)] en Anna Stam, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 12 februari 1711, begraven te Rotterdam (DTB Rotterdam) op 6 april 1772 (overledene liet na 1 minderjarig kind en 2 meerderjarige kinderen; op de Punt; vervoert na Antwerpen), trouwt (ongeveer 30 jaar oud) te Rotterdam op 23 mei 1741( stadstrouw) met Elisabeth Schatten, komende uit Antwerpen.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters bekend:

1.              Maria Anna Johannes Roegiers, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 29 april 1742.

2.              Anna Theresia Johannes Roegiers, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 11 juli 1746 (getuigen: Anthonius van Munster en Isabella Josepha de Bruijn van Aalst), ondertrouw “aangetekend en getrouwd aan het huijs van de bruijd” op 6 april 1768, trouwt (ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam op 26 april 1768 (DTB Rotterdam trouw rk) met Nicolaus Bernard Hooghart, komende uit Amsterdam ten tijde van zijn huwelijk. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Uit het NoordHollands Archief het volgende: [2976. 125vo]: “5 augustus 1797. Hendrik Meyer, makelaar, als gemachtigde van Nicolaas Bernard Hooghart, won. te Antwerpen, verk. en transp. aan Pieter de Clercq junior, won. te Amsterdam, een buitenplaats, genaamd Beek en Hoff, met deszelfs herenhuizing, tuinmanswoning en verdere getimmerte daarop staande, met steiger en schuitenhuis, mitsgaders bepotingen en beplantingen en hetgeen daarin aard- en nagelvast is, groot omtrent twee morgen, liggende aan de westzijde van het Gein; verkocht te Amsterdam op 24 april 1787 (5.618,15 gulden)”.

 

IIb.            Antonius Bernardus Roegiers uit Rotterdam, zoon van Petrus Dominicus Roegiers (I) [blz. ] en Anna Stam, gedoopt te Rotterdam (DTB Rotterdam) op 2 december 1728 (getuigen: Jan Peter Roegiers en Maria Cloetens), ondertrouw te Rotterdam (stadstrouw op attestatie van Amsterdam in dato 28 Dec. 1759) (zie voor Amsterdam: DTB 737, p.144/PUI) op 29 december 1759, trouwt (resp. ongeveer 31 en 20 jaar oud) te Abcoude op 15 januari 1760 met Catharina Angelina van Eeckhout, dochter van Simon Jean van Eeckhout en Elisabeth Prauwels de Couvin, geboren op 13 september 1739, overleden (70 jaar oud) te Haarlem op 8 februari 1810.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen bekend:

1.              Anna Elisabeth Antonius Roegiers, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 9 december 1760 (getuigen: Simon van Eeckhout en Elisabeth Schatten).

2.              Elisabeth Anna Margaritha Roegiers, gedoopt te Rotterdamin de kerk aan de Leeuwenstraat op 21 juli 1766 (getuigen: Johannes Petrus Roegiers en Elisabeth Prauwels).

                 N.B. Internet heeft de volgende informatie over de rk kerk aan de Leeuwenstraat: “Dit was de beroemde in 1779 voltooide R.K. Kerk van de Heilige Rosalia aan de Leeuwenstraat, die daarom ook wel de "Leeuwenstraatse Kerk" werd genoemd. Dit bedehuis stond om zijn prachtige en rijke barokinterieur bekend als de mooiste schuilkerk die de Rooms Katholieken in Nederland bezaten. Het gebouw was geheel ingesloten door de woonhuizen van de Leeuwenstraat, het Rodezand, de Meent (oorspronkelijk hier de Vier Windenstraat) en de Weste Wagenstraat en vanaf de straat geheel onzichtbaar. In het begin was de kerk alleen via drie smalle toegangen te bereiken. Pas later, in 1935, bij de grote Meent-doorbraak naar de Coolsingel, waarbij vele oude huizen werden afgebroken, kwam de kerk meer in het gezicht en kreeg zij nieuwe betere ingangen aan de Leeuwenstraat en een nieuwe voorbouw aan het Rodezand. Daar zij als schuilkerk werd gebouwd, was haar uiterlijk zeer eenvoudig gehouden. Daarom kon meer aandacht worden besteed aan het interieur, dat des te mooier en rijker werd.”

 

Tot zover/8-11-2015

Leo Hendriks

Ik vond het volgende bij Rogiers x Stam:

 

Petrus Dominicus/Pedro/Pieter Rogiers/Rogier/Roegiers (Antwerpen - begr. 3 maart 1751 eigen, Grote kerk, Rotterdam), in de Walesteeg (1720), liet na 6 meerderjarige kinderen, Wijnhaven bij de Bezemmakersteeg (1751),
x (otr. 24 april 1710 Stadstrouw, Rotterdam/tr. 13 mei 1710 RK, Rotterdam)
Anna Stam (Brussel - begr. 23 augustus 1729 eigen, Grote kerk, Rotterdam), Wijnhaven bij Beesemakerssteeg (1729), liet na 8 minderjarige kinderen,


1. Joannes Petrus (*12 februari 1711 RK, Leeuwenstraat, Rotterdam, get. Jan Baptist Rogiers, Elisabeth Stevens - ),
2. Andreas Josephus (*11 november 1712 RK, Leeuwenstraat, Rotterdam, get. Andreas de Bruyn Van Aelst - ),
3. Anna Catharina (*2 juni 1714 RK, Leeuwenstraat, Rotterdam, get. Johan Niclaes Stam, Catharina Rogiers - begr. 26 oktober 1720 Rotterdam),
4. Maria Theresia (*13 maart 1717 RK, Leeuwenstraat, Rotterdam, get. Theresia de Bruyn Van Aelst - ),
5. Franciscus Dominicus (*5 maart 1720 RK, Leeuwenstraat, Rotterdam, get. Laurentius Bosschaerts, Isabella de Laat - ),
6. Jacobus Justinus (*12 april 1722 RK, Leeuwenstraat, Rotterdam, get. Franciscus Boon, Isabella Josepha de Bruyn Van Aelst - ),
7. Antonius Hyacinthus (*21 september 1723 RK, Leeuwenstraat, Rotterdam, get. Joannes Petrus Rogiers, Elisabeth Stevens - ),
8. Antonius Josephus (*21 januari 1726 RK, Leeuwenstraat, Rotterdam, get. Jan Rogiers - ),
9. Bernardus (*2 december 1728 RK, Leeuwenstraat, Rotterdam, get. Jan Peeter Roegiers, Maria Cloetens - ),

Kasper Ludeman

Verbluffend, en een compliment waard. Met dank voor de reactie, Leo.

Leo Hendriks

Aanvulling:

Overledene Anna Stam Huisvrouw van Pedro Rogiers   Plaats Rotterdam Datum begraven 23-08-1729   Opmerkingen overledene liet na 8 minderjarige kinderen; Grote kerk eijge; Wijnhaven b/ Beesemakerssteeg   Bron DTB Rotterdam Begraven Dopeling Antonius Josephus Rogiers Vader Petrus Rogiers Moeder Anna Stam Getuige Jan Rogiers   Plaats Rotterdam Datum doop 21-01-1726     Bron DTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat

Annemarie57

Dopeling Maria Theresia Vader Petrus Rogiers Moeder Anna Stam Getuige Jan Walpot   Theresia de Bruyn Van Aelst   Plaats Rotterdam Datum doop 13-03-1717     Bron DTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat

 

Dopeling Franciscus Dominicus Rogiers Vader Petrus Rogiers Moeder Anna Stam Getuige Laurentius Bosschaerts   Isabella de Laat   Plaats Rotterdam Datum doop 05-03-1720     Bron DTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat

Dopeling Jacobus Justinus Rogiers Vader Pedro Rogiers Moeder Anna Stam Getuige Franciscus Boon   Isabella Josepha de Bruijn Van Aelst   Plaats Rotterdam Datum doop 12-04-1722     Bron DTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat

Annemarie57


Kasper Ludeman had er zelfs zijn nachtrust voor opgeofferd, om van de familie Roegiers-Stam een compleet beeld te geven, met Annemarietje hebben we nog een bewijs extra in de pocket gekregen. Met dank, Leo. Hier volgt nog een update van de concept-parenteel.

CONCEPT-Parenteel van Petrus Dominicus Roegiers.

Generatie I

I.               Petrus Dominicus Roegiers j.m. van Antwerpen, woont in de Walesteeg (1720), Wijnhaven bij de Bezemmakersteeg (1751), begraven te Rotterdam (overledene liet na 6 meerderjarige kinderen; Grote kerk eigen; 3½ uur luiden; Wijnhaven bij de Bezemmakersteeg Bron DTB Rotterdam Begraven) op 3 maart 1751, ondertrouw te Rotterdam op 24 april 1710, trouwt te Rotterdam (bron: stadstrouw Rotterdam rk) op 13 mei 1710 met Anna Stam, j.d. van Brussel, overleden vermoedelijk te Rotterdam, begraven te Rotterdam in de Grote Kerk, zij liet 8 minderjarige kinderen na op 23 augustus 1729.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Johannes Petrus Roegiers, gedoopt te Rotterdam op 12 februari 1711, begraven te Rotterdam op 6 april 1772, volgt IIa.

2.              Andreas Josephus Roegiers, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 11 november 1712 (getuige: Andreas de Bruyn van Aelst), ondertrouw (resp. ongeveer 40 en ongeveer 27 jaar oud) te Rotterdam op 13 maart 1753 met Maria Theresia Bex uit Antwerpen, dochter van Pierre Herman Bex en Anna Thérèse Vermoelen, geboren in 1726, overleden (ongeveer 27 jaar oud) in 1753. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

3.              Anna Catharina Roegiers, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 2 juni 1714 (getuigen: Jan Nicolaas Stam en Catharina Roegiers), begraven te Rotterdam op 26 oktober 1720.

4.              Maria Theresia Roegiers, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 13 maart 1717 DTB Rotterdam (getuigen: Theresia de Bruyn van Aelst en Jan Walpot).

5.              Franciscus Dominicus Roegiers, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 5 maart 1720 (getuigen: Laurentius Bosschaerts en Isabella de Laet).

6.              Jacobus Justinus Roegiers, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 12 april 1722 DTB Rotterdam (getuigen: Franciscus Boon en Isabella Johanna de Bruyn van Aelst).

7.              Antonius Hyacinthus Roegiers, gedoopt te Rotterdam op 21 september 1723 in de rk kerk aan de Leeuwenstraat (getuigen: Johannes Petrus Roegiers en Elisabeth Stevens).

8.              Anthonius Josephus Roegiers, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 21 januari 1726 (getuige: Johannes Roegiers).

9.              Antonius Bernardus Roegiers, gedoopt te Rotterdam op 2 december 1728, volgt IIb.

Generatie II

IIa.            Johannes Petrus Roegiers, zoon van Petrus Dominicus Roegiers (I) en Anna Stam, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 12 februari 1711 (getuigen: Jan Baptist Roegiers en Elisabeth Stevens), begraven te Rotterdam (DTB Rotterdam op 6 april 1772 overledene liet na 1 minderjarig kind en 2 meerderjarige kinderen; op de Punt; vervoert na Antwerpen), trouwt (ongeveer 30 jaar oud) te Rotterdam op 23 mei 1741 stadstrouw met Elisabeth Schatten komende uit Antwerpen.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Maria Anna Johannes Roegiers, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 29 april 1742.

2.              Anna Theresia Johannes Roegiers, gedoopt te Rotterdam in de rk kerk aan de Leeuwenstraat op 11 juli 1746 (getuigen: Anthonius van Munster en Isabella Josepha de Bruijn van Aalst), ondertrouw aangetekend en getrouwd aan het huijs van de bruijd op 6 april 1768, trouwt (ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam op 26 april 1768 (DTB Rotterdam trouw rk) met Nicolaus Bernard Hooghart komende uit Amsterdam ten tijde van zijn huwelijk. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Uit het NoordHollands Archief het volgende: [2976. 125vo]: “5 augustus 1797. Hendrik Meyer, makelaar, als gemachtigde van Nicolaas Bernard Hooghart, won. te Antwerpen, verk. en transp. aan Pieter de Clercq junior, won. te Amsterdam, een buitenplaats, genaamd Beek en Hoff, met deszelfs herenhuizing, tuinmanswoning en verdere getimmerte daarop staande, met steiger en schuitenhuis, mitsgaders bepotingen en beplantingen en hetgeen daarin aard- en nagelvast is, groot omtrent twee morgen, liggende aan de westzijde van het Gein; verkocht te Amsterdam op 24 april 1787 (5.618,15 gulden)”.

 

IIb.            Antonius Bernardus Roegiers uit Rotterdam, zoon van Petrus Dominicus Roegiers (I) [blz. ] en Anna Stam, gedoopt te Rotterdam DTB Rotterdam op 2 december 1728 (getuigen: Jan Peter Roegiers en Maria Cloetens), ondertrouw te Rotterdam stadstrouw op attestatie van Amsterdam in dato 28 Dec. 1759 (zie voor Amsterdam: DTB 737, p.144/PUI) op 29 december 1759, trouwt (resp. ongeveer 31 en 20 jaar oud) te Abcoude op 15 januari 1760 met Catharina Angelina van Eeckhout, dochter van Simon Jean van Eeckhout en Elisabeth Prauwels de Couvin, geboren op 13 september 1739, overleden (70 jaar oud) te Haarlem op 8 februari 1810.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Anna Elisabeth Antonius Roegiers, gedoopt te Rotterdam Leeuwenstraat op 9 december 1760 (getuigen: Simon van Eeckhout en Elisabeth Schatten in 1741 gehuwd met Johannes Petrus Roegiers).

2.              Elisabeth Anna Margaritha Roegiers, gedoopt te Rotterdam Leeuwenstraat op 21 juli 1766 (getuigen: Johannes Petrus Roegiers en Elisabeth Prauwels).

tot zover/9 nov. 2015/Leo.

Leo HendriksPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!