stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Anthoni van den Heuvel (Amsterdam ca. 1592-Den Haag 1640), 8e gouverneur van Ambon

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Ik heb zojuist een stukje geschreven over het leven van mijn voorvader Anthoni van den Heuvel. (http://www.derkjordaan.com/over-de-tong-gaan-de-v-o-c-carriere-van-dr-anthoni-van-den-heuvel/). Daarvoor heb ik uiteraard zijn gezin nageplozen, echter heb nog een paar vraagtekens waar jullie mij misschien mee kunnen helpen. 

- wat is er van het gezin Jacobus van den Heuvel x Cornelia van Triest geworden? Behalve dat hij samen met de broers Willem en Henrico Muylman schepen heeft uitgerust in de jaren '40 van de zeventiende eeuw, is mij niets over hen bekend.
- de afkomst van de beide vrouwen van Anthoni van den Heuvel (Janneken Lauwers/Janneken Laurens van den Broecke en Anna van Mackum/Anna Hendriksdr. Visschers)
- is er meer bekend over Herman Pouwels (-na 1587)
- idem over de broers Egghert en Jacob Pouwels
- Anthoni van den Heuvel was sinds 1623 stadssecretaris van Monnickendam. Is daar meer over bekend?

vr. gr.
Derk
 

 

Genealogie van het geslacht Van den Heuvel

I

Herman Pouwels

vermeld als getuige bij de ondertrouw van diens zoon te Amsterdam 7 november 1587. Huwde met N.N.

II

Pouwels Harmens,

geboren circa 1561, wonende op de Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam (1587), koopman en biersteker (1592) aldaar, overleden Amsterdam in 1602.
huwde (ondertrouw 7 november 1587) met 

Annetgen Hyncken (alias Hinckaert, Hencken, Hinken, Huncken), 

geboren circa 1565, wonende in het huis ‘De Gulden Clock’ in de Warmoesstraat te Amsterdam (1587), bij haar ondertrouw geassisteerd door haar nicht Aeltgen Horswinckel, overleden Amsterdam in 1602, dochter van Egghert Hyncken (Hencken) (-1567) en Beatris Benningh (-1567) en adoptiefdochter van haar oom Evert Horswinckel.

Uit dit huwelijk (tenminste) drie zonen geboren:

a) Egghert Pouwels, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12 maart 1589 (getuige: Metken Hencken?)

b) Jacob Pouwels, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 2 januari 1592 (getuige: Lysbeth Jacobs)

c) Anthoni Pouwels, volgt III

III

Dr. Anthoni van den Heuvel (alias Anthoni Pouwels van den Heuvel, 1610),

geboren Amsterdam circa 1592 (doop niet gevonden), gepromoveerd aan de Sorbonne in Parijs tot Doctor utriusque Iuris 1610, achtereenvolgens advocaat, stadssecretaris van Monnickendam, advocaat-fiscaal van Oost-Indie (1628-1630 en 1631-1634), gouverneur van Ambon 1634-1635, raad in dienst van koning Karel I van Engeland bij de British East-India Company 1639, procurator Iuris Civilis te Den Haag, overleden Den Haag 26 december 1640, begraven in de Kloosterkerk aldaar.

huwde 1e (ondertrouw Amsterdam 21 augustus 1610, ondertrouw Amersfoort 25 augustus 1610) Amersfoort 27 september 1610 met 

Janneken Lauwers (alias Janneken Laurens van den Broecke, postuum 1629).

huwde 2e Batavia 28 januari 1629 met 

Anna (Hendricksdr.) Visschers (alias Anna van Mackum, 1629), overleden Heerenveen 27 maart 1645, weduwe van Jan de Coster (opperkoopman in dienst der V.O.C.).

Uit het eerste huwelijk werden (tenminste) geboren:

a) Jacob van den Heuvel, volgt IVa

b) Pouwels van den Heuvel, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 23 april 1615 (getuigen: burgemeester Cornelis Benningh en (Baefgen?) Joannesdr.)

Uit het tweede huwelijk werd (tenminste) geboren:

c) Anthonius van den Heuvel, volgt IVb

IVa

Jacob van den Heuvel (alias Jacob van den Heuvel Benningh, 1652), 

geboren circa 1614 (doop niet gevonden), koopman op Oost-Indie in compagnie met de broers Willem en Henrico Muylman.

huwde (ondertrouw Amsterdam 21 april 1640) met

Cornelia van Triest

geboren Amsterdam circa 1618 (doop niet gevonden), dochter van Barent van Triest en N.N.

Uit dit huwelijk werden (tenminste) geboren:

a) Barent van den Heuvel, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 18 december 1642 (getuige: Mary Stevens)

b) Anthony van den Heuvel, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 7 augustus 1650 (getuigen: Jan Quadt en Cornelia van …)

c) Sophia van den Heuvel Benningh, gedoopt Amsterdam 26 juni 1652 (getuige: Annetje Cornelis)

IVb

Anthonius van den Heuvel

geboren tussen 1629 en 1640, notaris te Heerenveen, overleden aldaar 4 juni 1694.

huwde 1 februari 1663 met 

Christina van Stellingwerf,

geboren circa 1645, overleden 21 juni 1711, dochter van Ds. Phocaeus Joachimi Stellingwerf en Antje Regneri Hachtingius.

Uit dit huwelijk werden geboren:

a) Pauvel van den Heuvel, gedoopt Heerenveen 27 januari 1665

b) Johannes van den Heuvel, volgt V

c) Anthonius van den Heuvel, gedoopt Heerenveen 20 juni 1675

V

Dr. Johannes van den Heuvel

geboren Heerenveen 17 juni 1666, gedoopt aldaar 20 juni 1666 (“tijdens een dank-, bede- en vierdag ter gelegenheid van overwinning op de Engelsen”), advocaat voor het Hof van Friesland, overleden 13 mei 1718, begraven te Heerenveen.

huwde Leeuwarden 27 september 1696 met 

Gesina Haagswolt, gedoopt Steenwijk 9 december 1666, overleden Beers in februari 1755, begraven te Oosterwierum (bijzetting te Heerenveen was niet mogelijk vanwege de winter), dochter van Wouterus Haagswolt en Geertruy Tolling.

Uit dit huwelijk werden geboren:

a) Christina van den Heuvel, gedoopt Leeuwarden 27 augustus 1697, overleden 25 juni 1760, huwde Oosterwierum 25 september 1718 met Mr. Johan Willem Petraeus, gedoopt Leeuwarden (R.K. par. Nieuwestad) 4 september 1693, advocaat Hof van Friesland en secretaris der grietenij Baarderadeel 1723-1733, eigenaar van de Unia-State te Beers, overleden aldaar 24 februari 1733, zoon van Dr. Petrus Hendricus Petraeus en Gratiana Florentina van Loo.

Zij is de overgrootmoeder van Christina Schaafsma-Petraeus (1807-1849), de grootmoeder van mijn overgrootmoeder C.H.H. Aalders-Schaafsma

b) Anthonides van den Heuvel, gedoopt Leeuwarden 9 september 1703

c) Wouterus van den Heuvel, gedoopt Leeuwarden 31 deceber 1704

d) Geertruid van den Heuvel, gedoopt Leeuwarden 17 oktober 1706, begraven aldaar 15 april 1733, huwde Leeuwarden (Grote Kerk) 2 maart 1727 met Dr. Bernardus Johannes Swalue, gedoopt Leeuwarden 29 juli 1703, advocaat Hof van Friesland, lid vroedschap en burgemeester van Leeuwarden, begraven aldaar 29 maart 1751, zoon van Dr. Bernhardus Swalue en Hester de Lespierre. Hij hertrouwde Stavoren 16 december 1736 met Alida Binkes.

Derk Jordaan

In de "Transportakten" van Amsterdam wordt op 6.5.1588 de verkoop gemeld door Harman Pouwels van een huis en erf belend het Ververssteegje aan de noordzijde - Oude Zijdsvoorburgwal.

G.Karssenberg

dank voor de tip. Vermoedelijk dezelfde inderdaad, maar misschien een ander Herman Paulusz. Maar staat genoteerd, dank. 
gr.
Derk

Derk Jordaan

Bij Poorters 1531-1652:

 

inschrijvingsdatum: 04-01-1558

naam: Pouwelsz, Harman

beroep: Schoenmaker

plaats in bron: Zwarte Sluys

plaats: Zwartsluis

bronverwijzing: Archief 5014, inv.nr.26, p.28vo

Archief van Burgemeesters: stadsrekeningen
Poorterboeken voor 1655: NL-SAA-30563701

Kasper Ludeman

Ivm met die transportake van 1588:

Bij de ondertrouw van 1587 staat ook "woonen(de) op de Oudezijts Voorburghwall".

Kasper Ludeman

hi Kasper, 

ja Pouwels Harmens woonde inderdaad (ook) op de Oudezijds Voorburgwal. Dank voor het poorterschap.

gr,
Derk

Derk Jordaan

De Ververssteeg heette vroeger ook wel Blauververssteeg of Blauwehandsteeg of Blaauwlakensteeg.

Vraag in "Google" eens naar "Blaauwlakensteeg" - en er komt een schat aan informatie naar buiten.

G.Karssenberg

Nog gedoopt 31 jan 1644 Noorderkerk:
"Jacob van den Holwele, Cornelia Barents, Neeltjen Eeverts, Antoni"
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QK-V3DH?wc=SM9H-MJS%3A1293193204%2C382015502%2C382186001%3Fcc%3D2037985&cc=2037985

De 2e getuige in 1650 heet zo te zien: Cornelia van d[e/er] Cruis (echtgenote van Jan Quaet).
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-QSC1?wc=SM9S-927%3A1293193204%2C382015502%2C382039401%3Fcc%3D2037985&cc=2037985

Kasper Ludeman

Dank voor de tip! Dit klinkt nu wel heel interessant aangezien de Blauwlakensteeg uitkwam bij Warmoesstraat 145, 'De Gulden Clock', waar in 1587 de echtgenote Pouwels Harmens woonde. Ik ga nu meer uitzoeken over dit huis :-)

Derk Jordaan

En Kasper, dank je! Super!

Derk Jordaan

De ouders van Cornelia van Triest zijn, denk ik:

Barent Cornelisz [van Triest]
x Lijsbeth Cornelis
Neeltje (~6 maart 1618 NG, Nieuwe Kerk, 40/1
Janneken (~20 december 1620 NG, Nieuwe Kerk, 40/110
Willemtje (~24 april 1622 NG, Nieuwe Kerk, 40/167
Willemken (~8 juni 1625 NG, Nieuwe Kerk, 40/305
Aefje (~29 juni 1628 NG, Oude Kerk, 6/209
Sara (~19 augustus 1629 NG, Nieuwe Kerk, 41/37

Namelijk in 1651 ondertrouwt een Eva Barends van Triest van 22 (met Mathijs Schel/Seel), bij de doop van een kind ook genaamd Aefje van Triest. Bij haar ondertrouw geassisteerd met Cornelia van Heuvel.
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-Z7S5?wc=SM9S-L2S%3A1293193204%2C382015502%2C382369401%3Fcc%3D2037985&cc=2037985

Kasper Ludeman

Vraag in "Google" naar: "Ververssteeg" Amsterdam - en volg: "Download verhaal....... " - met foto's van ex- en interieur van Warmoesstraat 145.

G.Karssenberg


Kasper, fantastisch! Mooie aanvulling. En Karssenberg, dank voor de tip, maar over dat huis heb ik al veel gevonden. Ik kan mij voorstellen dat jullie niet het hele verhaal gaan lezen, maar over De Gulden Clock heb ik genoeg gevonden (incl interieur en exterieur)
Ik vind de huizen van "Harmen Pouwels" nog interessant; een of meerdere Harmen Pouwels komen tussen 1583 en 1588 maar liefst 6 keer voor als koper of verkoper van een huis in Amsterdam; daardoor houd ik een slag om de arm of er niet meerdere mensen met die voornaam/patroniem in Amsterdam leefde... Voor een schoenmaker heeft hij het wel heel erg goed gedaan dan. Maar de kopen en verkopen zijn mij bekend.

Ik hoop dat jullie ook de ouders van een van de twee echtgenotes van Dr. Anthoni van den Heuvel kunnen vinden of wat er van die kinderen van Van den Heuvel-van Triest is geworden ;-)

Derk JordaanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!