stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Houbingius-Couvroir-Van Nijeveen (16e eeuw, prov. Groningen)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

in het boek "Effigies et vitae Academiae Groningae & Omlandiae" van Nicolai staat het volgende genoteerd over Geertruit Borgesius-Houbingius (-na 1667):

“Zijn moeder, een vruchtbare wijnstok gelijk, is een treffelijke dame, die door Gods genade nog in leven is, Gertrude Houbingh, dochter van de Weleerwaarde Hendrik Houbing, vroeger rector van de school in Appingedam en daarna predikant in het dorp ’t Sandt, wiens vrouw Anna Couvroirs uit Antwerpen, vroeger gehuwd was met de heer Arnold van Nijeveen, Dr. in de medicijnen.”

Deze informatie - over de herkomst van Anna Couvroirs en haar eerdere huwelijk - was mij onbekend. Nu zou ik graag meer willen weten over de herkomst van Anna Couvroirs en haar eerste echtgenoot. Mogelijk is zij na de inname van Antwerpen door de hertog van Alva in 1585 gevlucht, maar toch niet alleen als vrouw zijnde? Zijn er meer Couvroirs gesignaleert in de noordelijke Nederlanden na de inname van Antwerpen? De med. doct. Arnold van Nijeveen heb ik nergens anders aangetroffen dan in het boek. Wellicht heeft hij zelf niet de achternaam Van Nijeveen gedragen, maar diens nakomelingen.

Ben benieuwd of iemand verder komt met Anna Couvroirs en de "mysterieuze" Dr. Arnold van Nijeveen.

gr
Derk

Fragment Anna Couvroirs:

Anna Couvroirs, geboren Antwerpen (circa 1570, schatting), overleden 't Zandt 25 december 1631.
huwde 1e Med. Dr. Arnold van Nijeveen
huwde 2e (voor 1590, schatting wegens geboorte zoon Arnoldus) Ds. Henricus Houbingius, geboren circa 1568, rector der Latijnse School te Appingedam en predikant te 't Zandt, overleden aldaar 12 maart 1639, zoon van (onbekend).
Uit haar eerste huwelijk mogelijk:

1 Dr. Hugo van Nijeveen, geboren circa 1589, J.U.D., raadsheer te Groningen, overleden circa 1645, huwde Groningen 1622 met Jantyen Eissinghe, dochter van Sicco Eissinghe en Maria Cnoll. Uit dit huwelijk een zoon Arnoldus van Nijeveen (1626-1683)

Uit haar tweede huwelijk:
2 Arnoldus Houbingius, geboren Appingedam circa 1590, predikant te Wirdum, overleden aldaar 1621, huwde 1620 met Grietje Drews.
3 Geertruit Houbingius, overleden na 12 augustus 1667, huwde 1616 met Ds. Joachimus Borgesius (1585-na 1663), etc. etc.
4 Aaltjen Houbingius, huwde 1624 met Ds. Theodorus Johannes a Lengel, predikant te Harsthuizen 1624- en te Godlinze (1635)

 

Derk Jordaan

niet wat je vraagt

Registratie: 24-05-1657 Bruidegom Arnoldus van Nijeveen, jonker en hoveling tot Eenrum, Peterburen, Westernieland en op de Ruigewaard tot Grijpskerk, amptman Bruid Helena Elisabet Losecaet - Bron Doop- en trouwboek 1634-1801 Kerkelijke gemeente - Loppersum
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 264, folio 139v            

Renee

Volgens grafschrift in de kerk op 't Zandt is Anna overleden op 27.12.1621 (Zie ‘Groninger Gedenkwaardigheden’ van A. Pathuis, 1977, blz. 790, nr. 4362:
IN 'T JAER 1621, DEN 27 DECEMBER, IS IN DEN HERE GERUSTET VROW ANNA COUVROIRS, HUISVROUW VAN DN. HENRICO HOUBINGIUS, PASTOR OP 'T ZANDT, ENDE LEIT HIER BEGRAVEN.

Wapen: Drie rennende eenden.

Chris van Dijkum

In mijn bestand zit een (jonkheer) Mr. Huijg van Nijeveen, doctor in de medicijnen, vermeld in de Tiende Penning van Den Haag in 1561, en wonend op het Zuideinde, destijds buiten de stad (nu Wagenstraat). Hij bezat daar 23 ramen (waar lakenwerkers hun laken op droogden), die hij verkocht in 1564. Na dat jaar is hij nog als belender vermeld, maar dat is geen garantie, dat hij toen nog leefde. Hij was gehuwd met Machteld Herweijer, en had voor zover mij bekend twee dochters, maar theoretisch zou hij meer kinderen gehad kunnen hebben, die mij niet bekend zijn, waaronder dus Arnold. Machteld werd vanaf 1586 als zijn weduwe vermeld.

Mocht hij interessant zijn voor je onderzoek, dan hoor ik het wel.

Jan Clavaux

Beste Chris van Dijkum,

hartelijk dank voor de correctie. Ook de beschrijving van het familiewapen was mij onbekend. Top!

Renee, dank je voor je input. Mijn vraagtekens staan in het teken van het gezin Van Nijeveen-Couvroirs.

Jan Clavaux, super! Deze  Huijg van Nijeveen is reuze interessant, de achternaam Van Nijeveen komt niet veel voor en de voornaam Huijg in die combinatie is dan ook zeker typisch. Heb je informatie over de dochters, wellicht kan dat helpen. Mogelijk is de Dr. Arnold van Nijeveen (gehuwd met Anna Couvroirs) dus afkomstig uit Den Haag.

gr.
Derk

Derk Jordaan

In Antwerpen komt de naam Couvroirs niet voor in die tijd, Wel de spellingswijze Couvreur (tussen 1562 en 1582).

In de haagse archiefstukken uit de 16e eeuw komt de naam Couvriers etc voor zover mij bekend (90%) niet voor.

Jan Clavaux

Van de (naamloze) dochters van Huijg van Nijveen, weet ik alleen maar, dat er één gehuwd was met Thomas Cassiopijn, rentmeester van de exploiten, en de ander met Pieter van Moyalen, omdat beiden in 1599 het huis aan het Zuideinde verkochten, dat gekomen was van hun schoonmoeder Mechtelt Herweijer.

Jan Clavaux

dank voor de tip, Couvreur. Ik ga eens wat puzzelen met die naam; net vind ik een Gratiaen Couvreur die in 1604 in Amsterdam trouwde; hij was 40 jaar oud en ook afkomstig uit Antwerpen. Wat ik daarover vind, zal ik hieronder plaatsen. Ondertussen houd ik mij uiteraard aanbevolen voor meer tips over het voorgeslacht Van Nijeveen x Couvroirs/Couvreur (?)

Derk Jordaan

Zijn die Thomas Cassiopijn en N.N. van Nijeveen toevallig de ouders van Dominicus Cassiopijn die met Eva van Zandwijk was gehuwd? Die heb ik in mijn bestand

Derk Jordaan

Hij lijkt mij eerder een zoon van Dominicus. Die overleed namelijk tussen 1558 en 1564. Een kleinzoon van Thomas Cassiopijn dus, gehuwd met Maria Domisse, en op zijn beurt een zoon van Sanchio. Als ik me niet vergis.

Jan Clavaux

het volgende heb ik gevonden over het geslacht Couvreur uit Antwerpen:

I Anthonis/Anthoine Couvreur, geboren Belle/Bailleul (Vlaanderen), vermeld als koopman te Antwerpen 1563, koopman in compagnie met de Engelsman Thomas Molinet te Brugge (1563), genoemd "un amateur des beaux-artes" en bekende van de Mechelse kunstschilder Jean/Hans Bol (1572), vermeld als boekbinder te Antwerpen en in 1585 als gewezen kapitein; waarschijnlijk na val van Antwerpen in 1585 gevlucht naar de noordelijke Nederlanden.
zijn echtgenote is onbekend. 
Vader van (doordat zijn zoon Gratiaen voorkomt met het patroniem Thonisz. en afkomstig is uit Antwerpen):
a) Gratiaen Couvreur, volgt II
b) vermoedelijk Susanne Couvreur, overleden voor 1611, huwde met Isaac Garnier, afkomstig uit Yperen en in 1611 suikerbakker te Amsterdam. Hij hertrouwde met de weduwe van Gratiaen Thonisz. Couvreur.

II Gratiaen (Thonisz.) Couvreur, geboren Antwerpen circa 1564 (40 jaar oud bij ondertrouw), suikerbakker te Amsterdam (1604), overleden 1609/1610 (tenminste 1,5 jaar voor 1611 blijkens ondertrouw Lysbeth Jans en Isaac Garnier). 
Huwde (ondertrouw  Amsterdam 11 september 1604) met Lysbeth Jans van Tolhuys, geboren circa 1576. Zij hertrouwde als weduwe (ondertrouw Amsterdam 18 juni 1611) met Isaac Garnier. Deze Isaac Garnier was afkomstig uit Yperen en eveneens suikerbakker te Amsterdam. Hij kocht 25 mei 1630 een huis in de Koningsdwarsstraat te Amsterdam.

in 1574 woonde ook een Ysbrant Couvreur in Antwerpen. Mogelijk behoort Anna Couvroirs (gehuwd met 1e Van Nijeveen en 2e Houbingius) tot deze familie.

Jan, ik kon Dominicus van Cassiopijn inderdaad niet goed plaatsen qua tijd. Ik ga kijken of ik die link kan bevestigen. 

PS bronnen voor bovenstaand fragment:
stadsarchief.amsterdam.nl (ondertrouw, transportakten)
Louis Gilliodts-van Severen, "Cartulaire de l'ancienne estaple des Bruges"
J.P. van Niekerk, "The development of the principles of insurance law (etc."
Antwerpsch Archievenblad, volume 6
J.P. van der Kellen, "Le Peintre-Graveur Hollandais et Flamand"
(fantastisch die digitalisering van boeken, een goudmijntje)

 

Derk Jordaan

Mr Huijg van Nijeveen kocht het betreffende huis in 1556. Hij moet zijn overleden rond 1566. In dat jaar zijn zijn nagelaten dochters vermeld, Baertge, 11 jaar, en Dorothee, 16 jaar.
Andere kinderen zijn niet vermeld, zodat hij een verkeerd spoor zou kunnen zijn.

Voor Antwerpen, zie ook http://www.ping.be/~ma479346/fonds_plaisier.htm (keuzemenu per periode bovenaan de pagina)

Jan Clavaux

Ja we moeten nog een slag om de arm houden; desalniettemin vermoed ik wel een verwantschap (misschien niet vader zoon).

overigens heb ik nog een paar vraagtekens over het geslacht Houbingius/Houbinck/Hobingius. Is er een verwantschap tussen Henricus Houbingius (ca. 1568-1639), student Herborn 1593 "als Henricus Hobingius, Frisius", rector der Latijnse school te Appingedam en Dr. Johannes Hobingius (-1546), doctor in de artium medicaeque rei, rector der Latijnse school te Alkmaar. Deze laatste had in ieder geval een zoon die in 1546 drie medische werken schonk aan de librije. Dr. Johannes Hobingius was overigens afkomstig uit Wezel.

Een ander persoon past wellicht ook in de stamboom en dat is Mechtele Houbings, huwde 1e voor 1625 met N.N. Lisinck, huwde 2e Groningen 1625 met Philippus Solbach. Haar zoon Johan Solbach (ca. 1630-1674) huwde in 1665 met een stiefkleinkind van Arnoldus Houbingius (de gewezen predikant te Wirdum). Zou deze Mechtele Houbings ook een dochter zijn van Henricus Houbingius en Anna Couvroirs?
Over deze Arnoldus nog een aanvulling: “1618 Arnoldus Houbingius, heeft 1621, den dienst verlaten, en is tot eene burgerlyke bedieninge overgegaan, dog is aller politijke digniteiten a Synode onwaardig verklaart.” (C. Adam, Naamlyste der predikanten in de provincie van stadt Groningen en ommelanden…”).

Derk Jordaan

Registratie: 11-11-1620 Bruidegom Arnoldus Houbinck Bruid Grietijen Drews - Bron Ondertrouwboek 1611-1623 Kerkelijke gemeente - Groningen
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 159, folio 65a            

Registratie: 25-04-1630 Bruidegom Jan Solbach, pardwerwarker Bruid Anne Jansen, weduwe van Jan Drewes - Bron Ondertrouwboek 1623-1636 Kerkelijke gemeente - Groningen
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 160, folio 306            

Renee


Weet je dat er bij de Groninger archieven meer is te vinden over Houbingh?

http://www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?q=houbing*

joke andriessen
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!