stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Doop Bernardus van Kleef, in 1794 in Alkmaar getrouwd met Geertruij Ulrich

Gezocht de doopakte van Bernardus van Kleef, die 27-7-1794 in Alkmaar in de r.k. kerk (St. Matthias) en op het stadhuis trouwde met Geertruij Ulrich.

In 1800 verhuisde het echtpaar naar Emmeloord op het eiland Schokland, waar ze tijdens de stormramp van 4-2-1825 verdronken zijn.
Volgens het vaak onbetrouwbare Registre Civique van 1811 is de op Schokland wonende Bernardus van Kleef geboren op 17-4-1770.
Volgens zijn overlijdensakte was hij 52 jaar oud, zodat hij dan in 1772 of 1773 geboren zou moeten zijn. Een geboorteplaats wordt helaas niet vermeld.

Waarschijnlijk zijn zijn ouders: Martinus van Kleeff en Maria Nijhuizen.
Ene Maria Nijhuizen overleed namelijk op Schokland op 23-11-1807 als: "Maria, vidua Martini van Kleef, advena Alcmariensis". Afkomstig uit Alkmaar dus.
Ene Martinus van Kleeff overleed 22-11-1800 in Alkmaar. Hij was 55 jaar, nalatende 1 minderjarig kind, wonende op Zevenhuisen.
Dat komt mooi overeen met wat in een huwelijksbijlage uit 1825 van kleinzoon Martinus Bernardus van Kleef staat. Getuigen verklaarden toen dat diens grootvader van vaders zijde gewoond heeft in Alkmaar en daar ook is overleden "omstreeks den jaren 1800 of 1800 één".

Bruno A.J. Klappe

Te Amsterdam gedoopt :
kind: Bernardus
doopdatum: 18-04-1772
kerk: Mozes- en Aäronkerk
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: [van] Kleef, Martinus
moeder: Nieuwenhuijs, Maria
getuige: Nieuwenhuijs, Willem
getuige: Nieuwenhuijs, Geertruij
bronverwijzing: DTB 311, p.242(folio 121v), nr.16
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
scan : https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-LQ1W?mode=g&i=314


n.b. In de onderwerptitel staat een fout : Martinus i.p.v. Bernardus.

Willem Hak

En nog een broer van Bernardus, die dan vóór 22-11-1800 is overleden :

kind: Willem
doopdatum: 02-06-1769
kerk: Mozes- en Aäronkerk
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: [van] Kleef, Martinus
moeder: Nieuwenhuijs, Maria
getuige: Nieuwenhuijs, Willem
getuige: Nieuwenhuijs, Geertruij
bronverwijzing: DTB 311, p.210(folio 105v), nr.12

Willem Hak

inschrijvingsdatum: 11-12-1767 te Amsterdam
naam bruidegom: [van] Cleef, Martinus
naam bruid: Nieuwenhuijs, Maria
bronverwijzing: DTB 743, p.351
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
scan : https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-2P1D?mode=g&i=376
hij van Amsterdam, 24 jaar, geass. met zijn vader Jacobus van Cleef, zij van Amsterdam, 22 jaar, geass. met haar vader Willem Nieuwenhuijs


Toev. :
Een zus van Martinus :
kind: Maria Joanna
doopdatum: 23-10-1774
kerk: Mozes- en Aäronkerk
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: Walters, Joseph
moeder: [van] Cleef, Barbara
getuige: [van] Cleef, Martinus
getuige: Nieuwenhuijse, Maria
bronverwijzing: DTB 315, p.309, nr.1

inschrijvingsdatum: 03-11-1769
naam bruidegom: Walters, Joseph
naam bruid: [van] Cleef, Barbera
bronverwijzing: DTB 745, p.135
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
scan : https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-25LL?mode=g&i=69
zij van Amsterdam, 20 jaar, geass. met haar vader Jacobus van Cleef

Willem Hak

Beste Willem Hak: heel erg hartelijk bedankt voor het vinden van deze gegevens!
Ik had er alle vele malen naar gezocht, maar kon nooit iets vinden.
Geweldig dus!

Bruno A.J. Klappe

Nog een broer of halfbroer (?) van Martinus en Barbera :
kind: , Joannes Josephus
doopdatum: 19-03-1756
kerk: Mozes- en Aäronkerk
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: [van] Kleef, Jacobus
moeder: [van] Delft, Sophia
getuige: Sas, Antonius             [hij was getrouwd met Joanna [van] Delft, zie onderaan]
getuige: [van de] Grint, Catharina
bronverwijzing: DTB 311, p.57(folio 29), nr.6


kind: Joseph
doopdatum: 10-04-1770
kerk: Mozes- en Aäronkerk
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: Walters, Joseph
moeder: [van] Cleef, Barbara
getuige: Walters, Franciscus
getuige: [van] Delft, Feijtie
bronverwijzing: DTB 311, p.221(folio 111), nr.5

inschrijvingsdatum: 26-10-1753
naam bruidegom: Sas, Anthonij
naam bruid: [van] Delft, Johanna
bronverwijzing: DTB 733, p.134
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
scan : https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-R37B?mode=g&i=311
zij van Drunen, 30 jaar, ouders dood, geass. met haar zuster Cornelia van Delft.


(Doop van Geertruij Ulrich zie mijn bericht van 15:12 in dat onderwerp)

Willem Hak

Jacobus van Kleef huwt Sophia van Delft op 15-02-1739 te Drunen(NB). Jacobus afkomstig van Baardwijk en Sophia afkomstig van Drunen.

2 kinderen geboren te Baardwijk: Barbara op 27-08-1739 en Joannis 21-08-1740.

G.J. van Kleef

G.J. van Kleef

Ene Jacobus van Cleve wordt op 30.6.1709 in Baardwijk (RK) gedoopt als zoon van Van Cleve en Barbara van Girsberghen.

G.Karssenberg

Martinus van Cleve wordt op 21.2.1705 in Baardwijk gedoopt als zoon van Van Cleve en Barbara Lambertus van Girsbergen.

G.Karssenberg

Jan van Kleef en Barbara Lambrechts van Giersbergen huwen in Baardwijk op 17.1.1698.

G.Karssenberg

Martinus van Cleef, geboren 1705, huwt 06-02-1730 te Loon op Zand met Joanna Hendricus van der Vught, Martinus overlijdt te Loon op Zand op 19-06-1782

G.J. van Kleef

Minstens acht kinderen van Jan van Kleef en Barbara (Lambrechts) van Giersbergen - de achternamen met allerlei variaties:

In Baardwijk: Anna (22.2.1699 en 4.11.1707 en 7.10.1716), Laurentius (29.8.1700), Petrus (13.11.1702), Martinus (21.2.1705), Jacobus (30.6.1709) en Maria (7.10.1712).

G.Karssenberg

Klopt, heb ik ook.

G.J. van Kleef

Hartelijk dank, G.J. van Kleef en G. Karssenberg, voor uw bijdragen!

Martinus van Cleef, de man van Maria Nieuwenhuijs, moet omstreeks 1742-1743 in Amsterdam geboren zijn.
Zijn zus Barbara van Cleef, de vrouw van Joseph Walters, moet geboren zijn omstreeks 1748-1749 in Amsterdam.
Uit hun ondertrouwakten weten we ook dat hun vader Jacobus van Cleef is.
Waarschijnlijk dezelfde persoon als de in Baardwijk wonende Jacobus van Cleef, die 15-2-1739 in Drunen trouwde met Sophia van Delft.
Maar waar en wanneer zijn Martinus en Barbara dan geboren? Ik heb ze nog steeds niet gevonden,

Uit een schepenakte van de gemeente Baardwijk van 8-6-1747 maak ik op dat Jacobus van Cleef op dat moment nog in Baardwijk woont (en dus nog niet in Amsterdam):

"Compareerde voor d'ondergetijkende Schout en Scheepenen der Heerlijkhijt van Baerdwijk: Lauwrens, Peeter, Martinus en Jacobus van Cleef, inwoonderen alhier, meede tot ven Loon en Loevestijn, alle meerderjaerige cinderen van Jan van Cleef en Berbera van Giersbergen, alhier overleede, hebben te saemen, wettelijk ende erffelijk vertegen en getransporteerd aen en ten behoeven van Johan Vooght, in huwelijk hebbende Anna van Cleef, seekere 4/5 parte in een huijse, erf en hof, gelege op het Leege Ent, belent ten oosten Martinus Sprangers, ten westen Augustinus van der Staek, suijdwaerts Heere Straete, ten noorde 't clijne huijsje daer aen hoorende. Item 't voorz. clijn huijsje daer aen of agter leggende, belent ten oosten en westen als vooren, streckende van de erve en hof van 't voormelde eerste huijs, uijt den zuijde noordwaerts aen tot omtrent den binnenvoet van den dijk, soo verre den noosendrop van 't benoorde dak is, sijnde vrij goet, uijtgesondert 's Lants en dorps Lasten, Schouwe en andere nabuerlijke Laten en Sevitueten, als met regt daertoe ende daer over, naer Costume Locael zijn gehoorende, verclaerende sij comparanten in hunne voorz. qualitijd geen verder regt, actie of pretentie tot op ofte aen het getransporteerde meer te hebben, te behouden of te reserveeren, in eeniger wijse, maar die geheel en al aen de getransporteerde over te geven, en het selve te sullen vrijen en waeren als regt is, en alle 's Lants en dorps Lasten en ongelden te sullen afdoen, en bij betaelen tot den laeste december 1746, sullende den cooper de huere van meij 1747 tot meij naest comende van 1748 trecken en proffiteeren, van de beijde huijse voornoemt, alles onder verbant van de comparanten in opgemelde hunne qualitijd, persoon en goederen, ten sulke bedwange als naer regten. Ende is ons ondertijkende gebleeken, dat de voorz. Lasten, soo van 's Lants en dorpswegen sijn bij betaeld en voldaen. Aldus gedaen en gepasseert ten overstaen van d' ondergetijkende Schout en Scheepenen heeden binne Baerdwijk, den aghste junij 1747.
De cooppenn. bedraegen voor 4/5 parte de somma f. 240,--"

Bruno A.J. Klappe


Ook ik ben nog steeds op zoek naar de geboorten van Martinus en Barbara. In Loon op Zand en Drunen niets gevonden.

G.J. van Kleef
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!