stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Eliezabeth Johanna (van) Guldener, gehuwd met Lucas Seidel (1760-1827), burgemeester van Schokland.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Gevraagd: waar en wanneer werd Eliezabeth Johanna (van) Guldener / Guldenaar gedoopt, en waar en wanneer trouwde zij met de in Vollenhove geboren Lucas Seidel (1760-1827), de latere burgemeester van Schokland?

Toen ze op 27-6-1841 op Schokland stierf was ze ca. 78 jaar oud, dus ze zou geboren moeten zijn omstreeks 1763.
Haar ouders zijn Casimir Frederik van Guldener en Jacomina van Tijen, die 23-1-1754 in Beulakke trouwden. In het geref. trouwboek aldaar staat:

"Den 23 Jan. sijn alhier op vertoonde attestatie van Vollenhove dat aldaar de gewoone huwelijksproclamatien onverhindert afgekondigt waren gecopuleert: Casimir Frederick van Guldener, Wagtmeester in het Regiment Dragonders van den Generaal majoor Massouw, in garnizoen leggende te Mastrigt, en Jacomina van Teien, burger dogter te Vollenhove, welker zoon buiten egt reeds door haar verwekt zijnde, ter zelver tijd voort naar de huwelijksbevestiging insgelijks gedoopt is."

Kinderen van Casimir Frederik van Guldener en Jacomina van Tijen zijn:

1. Hartwich Hendrik van Guldener, ger. ged. 23-1-1754 te Beulakke (de vader is dan wagt-meester in het Regiement Dragonders van den generael Majoor Massouw, in guarnesoen leggende te Mastricht)

2. Wouter Hendrik van Guldener, ged. 15-9-1754 in Vollenhove (de vader is dan wachtmeester onder 't Regiment Dragonders van de Generaal Major Masou);

3. Cornelis Albertus van Guldener, ger. ged. 20-3-1757 in Vollenhove (de vader is dan wachtmeester onder 't regiment dragonders van Generaal Major Masou);

4. Anna Maria van Guldener, Luthers ged. 17-8-1759 in Bergen op Zoom (de vader is dan wachtmeester in het regiment Von Ditfordt);

5. Nicolaus Antoni van Guldener, Luthers ged. 23-6-1761 in Bergen op Zoom.

6. Eliezabeth Johanna van Guldener, geb. ca. 1763.

Eliezabeth Johanna (van) Guldener en Lucas Seidel moeten vóór 1785 getrouwd zijn, want op 2-1-1785 wordt hun dochter Dirkje geref. gedoopt in Vollenhove, waar zij dan wonen.

Bruno A.J. Klappe

Dit zijn de verblijfsplaatsen van het regiment

Regiment Dragonders (Nassau/Ditfourth) Maastricht 1753 - 1757 CR688b
Regiment Dragonders (Nassau/Ditfourth) Namen 1756 - 1757 CR688b
Regiment Dragonders (Ditfourth) Breda 1757 - 1760 CR688b
Regiment Dragonders (Ditfourth) Bergen op Zoom 1760 - 1763 CR688b
Regiment Dragonders (Ditfourth) Maastricht 1763 - 1767 CR688b
Regiment Dragonders (Ditfourth) Namen 1763 - 1767 CR688b

Frank Fransz

carolina

Als ze in Vollenhove zijn getrouwd (wat aannemelijk is), zul je hun huwelijk niet vinden.

- Vollenhove, trouwen NG 1665-1685, 1791-1795 (488, originelen nrs. 597 en 598)
     Er is een hiaat van juni 1672 tot februari 1673 en van juni 1685 tot aug. 1791.

vr.gr. Anne 

vries

Hartelijk dank, Carolina, voor het vinden van de doopakte waar ik al zolang naar zocht!
En hartelijk dank, Frank Fransz, voor de verblijfplaatsen van het regiment!

Bruno A.J. Klappe

Elisabeth Johanna van Guldenaar werd aangenomen als lidmaat van de geref. kerk te Vollenhove op 20-3-1782.
Lucas Seijdel werd aangenomen als lidmaat van de geref. kerk te Vollenhove op 26-3-1782.
Zij woonden in begin 1782 dus al in Vollenhove, maar waarschijnlijk waren ze toen nog niet getrouwd, want Elisabeth was toen pas 18 jaar.
Gezien de doop van hun (eerste) kind op 2-1-1785 zullen Lucas Seidel / Seijdel en Elisabeth Johanna (van) Guldener / Guldenaar dus waarschijnlijk in 1783 of 1784 getrouwd zijn, maar waar en wanneer?
Dat zal wel in Vollenhove geweest zijn, maar zoals Anne Vries al meldde, is dat niet meer na te gaan omdat de de trouwboeken van die plaats niet meer compleet zijn.

Bruno A.J. Klappe

·  Everhard Philip Seidel jr. werd geboren op 8-8-1788 te Vollenhove als zoon van Lucas Seidel (1760-1827), schout van Schokland (1793-1804), en Elisabeth Johanna van Guldener (....-1841). Hij woonde in het latere hotel Seidel te Vollenhove, en overleed op 12-12-1873 te Vollenhove.

De naam Seidel is sinds 1749 verbonden aan Vollenhove. Toen solliciteerde een Duitse muzikant bij de Dragonders, gelegerd op het Oldehuis, maar werd uiteindelijk schout van Schokland. Zijn kleinzoon had ook die functie. Op hoge leeftijd kreeg hij de erefunctie kastelein. Een achterkleinzoon werd koffiehuishouder en 'echte' kastelein in het Raadhuis van Vollenhove. Tot 1948 deelde Restaurant Seidel het gebouw met de gemeente. Vanaf 1956 is het geen Seidel meer die er de scepter - of liever: pollepel - zwaait. De naam blijft echter, en is inmiddels in binnen- en buitenland gerenommeerd.

Martin Jongkoen

Dat wist ik al, Martin.
Dat stukje op de site van de Schokkervereniging schreef ik namelijk zelf.
Maar toch bedankt voor het meedenken!

Bruno A.J. Klappe


Uit Met een ducaat en een dubbeltje. (aanklikken) blijkt, dat men toen (1966) ook niet uit de huwelijksdatum kwam:

De zoon van Eberhard Philip Seidel.

LUCAS SEIDEL (1760'-1827).

Het- vierde kind van Eberhard Philip Seidel en Derkje Brummelbos was Lucas. De eerste maal dat Lucas Seidel in het nieuws kwam Was op 6 januari 1760, want toen werd zijn naam in het doopboek van Vollenhove geschreven. 76)

Het leven van Lucas Seidel is in twee perioden te verdelen, t.w.: de Vollenhoofse tijd en de Schokker tijd.

De Vollenhoofse periode,

Over de jonge jeugd van Lucas is niets anders bekend dan dat hij 17 jaar was toen zijn moeder overleed.

Op 22-jarige leeftijd (26 maart 1782) werd hij als lidrnaat aangenomen van de Nederl. Herv. Gemeente te Vollenhove. 77)

Als opleiding heeft hij waarschijnlijk weg- en waterbouwkunde genoten. Bijna tegelijkertijd met zijn aanneming als lidrnaat, werd Elisabeth Johanna van Guldener als lidmaat aangenomen. Dat was op 20 maart 1782 te Vollenhove. 78)

Waarschijrrlijk trouwden Lucas en Elisabeth Johanna ongeveer 2 jaren daarna, want op 2 januari 1785 werd hun eerste kind - Dirkje - geboren.

Martin JongkoenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!