stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Voorouders gezocht van Clara Maria Lorisa Lebregtina Horeijs, geb. ca. 1802 Reede van Baltimore

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Gezocht naar de voorouders /stamboom van Clara Maria Lorisa Lebregtina Horeijs.

 

Geboren circa 1802 Reede van Baltimore.

 

B.v.d. Raymond Robert Huijer.

Roy Huijer

In haar akte van bekendheid in haar huwelijksbijlagen staat:

[...] Clara Maria Louisa Lebregtina Horeijs, buiten beroep, wonende in de Kaserne Oranje-Nassau, dochter van wijlen Nicolaas Horeijs en Maria Chatrina Scheffer, in de jare 1802 op de rheede van Baltimora is geboren, en dus den ouderdom van negentien jaren heeft bereikt, echter niet in staat is eene acte van geboorte te kunnen produceren uit hoofde dat zij onbewust is of zij te Baltimora in een register van geboorte is ingeschreven geworden, terwijl zij niet eerder is gedoopt geworden dan toen zij den ouderdom van zeventien jaren had bereikt. [...]

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-K39T-HX?i=2502&wc=MCLZ-XM9%3A341763001%2C349080701%3Fcc%3D2020117&cc=2020117​

 

Nicolaas Horeijs is overleden op 31 december 1820 in Amsterdam.
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-K39T-VP?i=2505&wc=MCLZ-XM9%3A341763001%2C349080701%3Fcc%3D2020117&cc=2020117

[...] het afsterven van Nicolaas Horeijs, overleden den 31 dec. [1820] [...] wonende Caserne Oranje-Nassau, kanton 2, en aldaar overleden, geboren alhier, sappeur bij 3e batt., 1(?) comp., 10 afdeling, nation. infanterie, gehuwd met Maria Catharina Scheffer. [...]
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-3Q97-MR?mode=g&i=217&wc=MCLH-22H%3A341651501%2C342895901%3Fcc%3D2020117&cc=2020117

Kasper Ludeman

kind: , Klaas
doopdatum: 17-04-1782
kerk: Noorderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Hooreijs, Klaas
moeder: Siewers, Antenettha
getuige: Siewers, Claas
getuige: Stoop, Swaantje
bronverwijzing: DTB 84, p.271(folio 136), nr.3

 

Den 24 september 1779, Puye
compareerden als vooren Claas Hooreys, van ampt Neuhaus, luthers, wed. Catharina Elizabeth Schiebeen, aan de Noordermarkt; Anthonetta Siewens, van Amst., gereformeert, oud 28 jaren, woont als voorn., oud. doot, geadst. met haar halve suster Matha Siewers. Hij vrouws doot goet ingebr[agt] en weeskamer voldaan den 24 september 1779. Haar edele grootachtbaren heeren burgemeesteren hebben aan W.A. Dobbrentz, bode, geordonneert dat deezen nevenstaande persoonen haar tweede en derde gebodt gelijk sullen hebben op aanstaande sondag, sijnde den 3 october 1779. [Getekend:] Claas Hooreys, Antenetta Siewers.

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-49ZZ-W?i=426&wc=SM9S-828%3A1293193204%2C382015502%2C382604001%3Fcc%3D2037985&cc=2037985

Kasper Ludeman

Goedenavond Kasper Ludeman heel hartelijk dank voor uw medewerking en hulp ,ik ben erg blij hiermee ,dezefamilie in elk geval,Clara Maria Loris Lebregtina

Horijs is de moeder van mijn Betovergrootvader,kan ik tenminste de stamboom verder uitbreiden en weet ik weer wat meer over mijn voorouders ,hartelijk dank hiervoor.

 

Groetjes,Roy Huijer.

Roy Huijer

Antenetta, dochter van Siewert Siewerths en Cornelia Hannes, is in de Eilandskerk in Amsterdam gedoopt op 9.4.1752 (DTB 116).

G.Karssenberg

Siewert Siewer(t)s huwde in elk geval drie keren: ondertrouw (I) op 29.3.1748 met Sara van den Brink (DTB 591), ot (II) op 7.11.1749 met Cornelia Hannis (DTB 593) en ot (III) op 10.10.1755 met Maria Vrugt (DTB 599)..

G.Karssenberg

Siewert Siewers, van Amsterdam, in de Langestraat, weduwnaar van Sara van den Brink, ondertrouwt op 7.11.1749 met Cornelia Hannis, van Rees, 31 jaar ( "nigt: Cornelia Hannis"). Afbeelding 48 van DTB 593.

G.Karssenberg

Afbeelding 97 van DTB 591: Ondertrouw in Amsterdam op 29.3.1748 van Siewert Siewerts, van Amsterdam, 24 jaar (vader: Siewert Wopkes) met Sara van den Brink, van Amsterdam, 23 jaar (vader: Claes van den Brink).

G.Karssenberg

Sieuwert Wopkes en Giertje Klaas ondertrouwen in Amsterdam op 17.3.1719 (DTB 555). Zij zijn beiden ook getuige bij de doop van hun kleindochter Antenetta op 9.4.1752 (zhb).

G.Karssenberg

Siwert is in de Noorderkerk in Amsterdam op 2.1.1724 gedoopt als zoon van Siwert Wopkes en Giertje Claasz. DTB 81.

G.Karssenberg

NVT

Hans

haar eerste man Cornelis Breuseker is overleden op 9 okt 1825
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-KWW7-N?i=2430&wc=MCLZ-FTL%3A341763001%2C349122201%3Fcc%3D2020117&cc=2020117

haar moeder Maria Catharina Scheffer is overleden op 1 jan 1830:
[...] het afsterven van Maria Catharina Scheffer, overleden den 1en jan [1830], oud 56 jaren, wonende op de Kadijk, en onder 't vervoer naar het binnengasthuis overleden, geboren te Gouda, weduwe van Nicolaas Horeijs [...]
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-37D5-L?i=309&wc=MCLH-2TB%3A341651501%2C343001601%3Fcc%3D2020117&cc=2020117

Kasper Ludeman

1782:

Kasper Ludeman

Geweldig ik heb alle gegevens opgeslagen,ik heb er heel veel aan en ik hecht er waarde aan,het behoort tot mijn stamboom.

 

Toppie Kasper.

 

Groetjes van nazaat van Clara Maria Louisa Lebregtina Horeijs.

Roy Huijer.

Roy Huijer


Graag gedaan.

Als je op delpher zoekt op 'Hooreys' dan zijn er nog een paar andere vermeldingen van schipper Claas Hooreys (sr.).

Kasper LudemanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!