stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Nederlanders van overzee in het 18e eeuw? Familie van der Zee


Profiel afbeelding

Hallo,

mijn vooroudster Trijntje Willems van der Zee werd op 25 februari 1773 in Sondel gedoopt. Haar ouders waren Willem Jacobs en Froukje Atses. Haar broer Atze is later ook "van der Zee" genoemd. Haar ouders werden getrouwd op 10 juni 1770 in Gaasterland. Hij woonde in Harich, zij in Balk. Froukjen Atses werd op  6 februari 1771 in Harich op belijdenis gedoopt. Nu heb ik het voorzichtig vermoeden, dat ze misschien van overzee kwamen. Een verwant had in het negentiende eeuw wel een vrouw uit Indonesie... maar is het mogelijk, dat Willem Jacobs en/of Froukje Atses van overzee kwamen?? Dat zou dan misschien de oorsprong van de naam "van der Zee" zijn. Ik vind ook in Nederland niets meer van deze familie

Bij voorbat dank!

Nico

Nico Voormanns

De naam Van der Zee kan ook aijn afgeleid van het beroep zeeman.

Gedoopt op belijdenis kan erop duiden dat ze doopsgezind waren  (volwassendoop). Het hoeft dus echt niet te betekenen dat ze uit het buitenland kwamen.

Annemarie57

naamsaanneming Atze van der Zee in 1811

Atze    Willems van der Zee    ingeschreven    1811    Balk    Inschrijving naamsaanneming 1811    
Scan gekoppeld aan de akte

           

Balk, Sondel, Oudemirdum, Nijemirdum, Mirns, Harich, Bakhuizen, Ruigahuizen, deel 1

 • Bron: Naamsaanneming 1811
 • Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
 • Datum: 1811
 • Plaats: Balk
 • Ingeschreven 

  Atze Willems van der Zee wonende te Bakhuizen

Renee2

Meertens Familienamen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Pouwels Bartholomeesz de la Mere, huw. Delft 1625, soldaat van de prins van Oranje; vader van Heijndrick Pouwels (Paulusz) de la Mere, ged. Delft 1634, op latere leeftijd Van der See (Zee), enz. [Encycl. Delft 1984, p 301].
• Veel naamdragers uit Joure en omgeving hebben de schipper Ruurd Heeres, ged. Jutrijp 1727, als voorouder. Zijn kinderen en kleinkinderen namen in 1812 in Joure de fn. Van der Zee aan [J. Tjaardstra, 'Genealogie Van der Zee', in: Genealogysk Jierboekje (1996)].
• Sjoerd van der Zee, geb./ged. Joure 1736, veerschipper ['Kwartierstaat Gorter', in: GN 16 (1961), p 126].
• Jan Eintes van der Zee, geb. Wierum 1783, verdronken te Pinkegat bij Ameland 1825 [Arjen J. Dijkstra, 'Aanvulling op de kwartierstaat van Antje van der Zee', in: De Sneuper 21 (2007) 81/1, p 8].
• Naamsaanneming Grouw 1811: Anske Jurres van der Zee (ovl. 1822) was oud-schipper en Durk van der Zee (tekent: van der See) was zijn broer [Hoekema-1975, p 277].
• Johannes Herres van der Zee, lid sedert 1812 [Faber-1994, p ?].
• ['Famyljewapens', in: Genealogysk Jierboek (2002), p 213].
• Zee, (van); van de(r) Zee: PlN ter Zee. Of naar de herkomst van de kust of de woonplaats aan zee. Ook huisnaam. 1370 Jhan van der See; 1428 Willem in de Zee, Willem achter Zee, Kortrijk (WF); 1634 Heijndrick Pouwels de la Mere = van der Zee/See, Delft (DM).   [WFZ]

 

Renee2

Geen idee of dit over dezelfde persoon gaat en is ook niet wat er gevraagd wordt, maar toch:

http://www.langsdeluts.nl/persoonsgegevens/Visser%20Johannes%20Harmens%201795.html

1839 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft de verkoop van huis en tuin ect te Wijckel, koopsom fl. 1600
- Trijntje Willems van der Zee, werkvrouw te Wijckel, weduwe van Gerardus Teekes Samplonius, verkoper
- Jelle Wiebes Harsma, huisman te Follega, gehuwd met Frouwkjen Gerardus Samplonius, verkoper
- Pieter Gerlofs Bestevaar, werkman te Oldeholtwolde, gehuwd met Foekjen Gerardus Samplonius, verkoper
- Grietje Gerardus Samplonius te Harich, gehuwd met Kerst Murks Kok, verkoper
- Janke Gerardus Samplonius te Wijckel, verkoper
- Willem Gerardus Samplonius, werkman te Wijckel, verkoper
- Johannes Harmens Visser, koopman te Balk, koper

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 14 d.d. 28 januari 1839

Chris Werensteijn

Of deze

https://groups.yahoo.com/neo/groups/Friesland-genealogy/conversations/messages/43380

Dopeling : GERARDUS
Vader : TEEKE WIENSENS
Moeder : FOEKJE WIEBES*
Gerardus trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 2 juli 1799 in Gaasterland
met *Trijntje
Willems van der Zee*. *Notitie bij het huwelijk van Gerardus en
Trijntje:* *Gaasterland,
huwelijken 1799
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 juni 1799
Man : Gerrardus Teekes afkomstig van Sondel
Vrouw : Trijntje Willems afkomstig van Warns
 

Gestandaardiseerde namen: GERARDUS TEEKES en TRIJNTJE
WILLEMS

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1799
Vermelding: Attestatie afgegeven op 21 mei 1799
Man : Gerardus Teekes afkomstig van Sondel
Vrouw : Trijntje Willems afkomstig van Warns

Gestandaardiseerde namen: GERARDUS TEEKES en TRIJNTJE
WILLEMS*
*7 Johannes Teakes (Teekes)*, geboren op dinsdag 22 juli 1777 in Balk.
*8 Grietje Teakes (Teekes)*, geboren op donderdag 18 maart 1858 in Sloten.
Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen: 21 of 22 Trouwde met Foekjen
Wijbes (11-08-1754) 22 of 23 Dochter Janke geboren (19-10-1755) 27 of
28 Dochter Joukjen geboren (22-12-1760) 31 of 32 Zoon Wijntjen
geboren (11-06-1764) 34 of 35 Zoon Wybe geboren (31-03-1767) 38 of 39
Dochter Ymkjen geboren (20-01-1771) 41 of 42 Zoon Gerardus Theekes
geboren (24-10-1774) 44 of 45 Zoon Johannes geboren (22-07-1777) 66
of 67 Zoon Gerardus Theekes trouwde met Trijntje Willems van der Zee (
02-07-1799) 67 of 68 Kleindochter Froukjen Gerardus geboren (01-07-1800
) 69 of 70 Kleindochter Foekjen Gerardus geboren (05-11-1802) 72 of 73
Kleinzoon Willem Gerardus geboren (1805) 73 of 74 Kleindochter Janke
Gerardus geboren (28-10-1806) 75 of 76 Kleindochter Grietje Gerardus
geboren (03-08-1808) 97 of 98 Kleinzoon Willem Gerardus trouwde met
Jantje Murks Kok (18-05-1830) 98 of 99 Achterkleindochter Trijntje
geboren (10-03-1831) 101 of 102 Achterkleindochter Grietje geboren (
19-01-1834) 103 of 104 Achterkleinzoon Atze Willems geboren (13-06-1836
) 106 of 107 Achterkleindochter Murkjen geboren (08-04-1839) 109 of 110
Achterkleinzoon Gerardus geboren (11-05-1842) 113 of 114
Achterkleindochter
Leentje geboren (09-09-1846) 114 of 115 Kleinzoon Willem Gerardus
overleden (16-02-1847) 125 of 126 Dochter Grietje geboren (18-03-1858
) (Geen overlijdens- of lijkbezorgingsdatum: overzicht afgebroken bij
geboorte laatste kind)

Chris Werensteijn

Bij mijn in IJmuiden woonde Auke van der Zee, (overleden) en was getrouwd met een dochter van Joop Hoogland.

Succes, Henk Berkhof

IJmuiden

Hendrik Roelof Berkhof

Buenos dìas, busco mas informaciòn de un antepasado frison, Yge yge, capitan de un barco, de sont, hizo varios viajes entre 1724 y 1735, su hijo Sireds Yges y su esposa Heije ottes, parece que aùn no habìan adoptado el apellido que en la generaciòn pròxima fue Blom, segùn tengo leìdo por esos años en frisia habìa unos 100 capitanes, me encantarìa saber mas de èl, mil gracias.

Andres Lazcano Garcia

you should have opened a new question, instead of adding yours to an unrelated topic...

you are referring to the Sound toll registers of Yge Yges in 1752 [here] and Sierd Yges Blom in 1765 [here], both from Hindeloopen.

Yges 1st marriage is with Gerbren Foddes om 17.02.1724 in Hindeloopen [here], his 2nd marriage, as a widower with Heye Sierds om 17.01.1730 in Hindeloopen [here] (please note: both aren't church weddings, but civil ones, which indicates one (or both) of the spouses is not of the reformed church). as I cannot find any baptism records, they may have been mennonites)

His son Sierd Yges marries in the reformed church with Heye Ottes on 17.01.1757 in Hindeloopen [here]

Peter B

 

Thank you very much for the valuable information and apologies, I did not notice that it was a forum related to another family, the father of Yges Yges Blom was called the same and his wife Claasjen Wybes married in 1683, is there any possibility of seeing the scanned image? Another question I have is when they adopt the last name Blom and if it has to do with the name of the Sierd Yges ship, thank you.

Andres Lazcano Garcia


@Andreas

Hindeloopen

 • Bron: Naamsaanneming 1811
 • Soort registratie: Naamsaanneming 1811 inschrijving
 • (Akte)datum: 1811
 • Plaats: Hindeloopen

Bijzonderheden:
Kind(eren): Sierd 15, Iege 11, Antje 14, Heije 10, Mary 8, Trin 6, Fedde 5, Geert 2

Renee2Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu