stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Gouds NH-Lidmaat 27/09/1709 Job Janse Jonkhart of Jonkhoen in 't Clooster achter 't Tuchthuis

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Onlangs heb ik nogmaals de Goudse NH-Lidmatenboeken doorgeploegd op vermeldingen van vooral leden uit de familie Jongkoen/Jon(c)khoen/Jonghoen. Vanaf 1702 wordt die familienaam geleidelijk aan gebruikt voor 4 zonen van Jan Franszen alias Jean Francoiszn Poulet (Gouda 1647 - Gouda 1715) x Gouda NH 1670 Neeltien Hobben (ca. 1647 - Gouda 1730).

Voor de politierechter wordt Neeltien Hobben op 20/10/1681 (éénmalig?) aangeduid als vrouw van Jan Breur, terwijl zoon Job in 1714 als pijpmakersbaas Job Janbroerssoon wordt aangeduid. Op 24/03/1719 wordt Job voor de politierechter aangeduid als Job Jonckhaan. N.B.: Mogelijk is Breur/Broer een beroepsaanduiding, t.w. Brouwer.

Jan Franszens huwelijk uit 1670 (In 't Clooster achter 't Tuchthuijs/Groeneweg) is de oudste vermelding bij de St. Janskerk. Voor 1670 en vanaf 1643 slechts vermeldingen bij de Goudse Waalse Kerk. NH-Lidmaatinschrijvingen heb ik tot nu toe niet voor zijn 4 zonen aangetroffen.

Nu tref ik echter in de periode 1638 - 1709 (KA62) op blz. 223 de volgende NH-Lidmaatsinschrijving aan:

  • 27/09/1709 Job Janse Jonkhart - in 't Clooster achter 't Tuchthuijs

De familienaam Jonkhart komt ook/eerder voor, maar géén doop van een Job met vader Jan. Onder begravenen t/m 1811 komt de naam evenmin voor.

Vraag: Is er (nog) meer zekerheid te verkrijgen, dat met Jonkhart feitelijk wordt bedoeld Jonkhoen?

Martin Jongkoen

27/09/1709 Job Janse Jonkhart - in 't Clooster achter 't Tuchthuijs

van deze persoon kan ik alleen dopen vinden onder de familienaam Jonghoen

Job Jansze Jonghoen x Maria Jans van der Munk

-Hoeda, 28 dec 1710, meter Lijsbeth Franszen Alijkas

-Sijna, 5 mrt 1713, get Sijna Jans de Munnick

-Oeda, 24 jan 1717, get Sijna Jans van der Munk

-Hendrik, 27 aug 1719, get Elisabeth Jans van der Poort, moeder heet Maria Jansz

In hoeverre Jonghoen een vergissing is betwijfel ik. Anders zou het niet viermaal voorkomen bij de dopen van zijn kinderen

jan achterberg

Hallo Jan,

De dopen zijn mij bekend, maar in de periode 1702 - 1730 wordt de familienaam nog niet altijd in de DTB-boeken gebruikt en zoals ik aangeef is Job in 1714 (Janbroerssoon - Gildeboek) en 1719 (Jonckhaan - Politierechter) anders aangeduid. In 1725 wordt neef Pieter gedoopt onder Hoen (NH-Doopboek).

Martin Jongkoen

  • Tussen 1702 – 1719 laten Job en zijn echtgenote 11 kinderen dopen en die dopen worden verricht onder Jonckhoen, Jans(e/z)n, Jonkhoen en Jonkhoorn (1719).
  • Hun eerste kind Neeltje is ook det eerste kind, dat onder vernederlandste familienaam wordt gedoopt. Zij wordt pas op 57-jarige leeftijd 1e Kerstdag 1759 als Goudse NH-Lidmaat Neeltie Jonghoen huisvrouw van Jan de Jong aan de Boogen ingeschreven.
  • Haar broer pijpmakersbaas Jan Jobze Jonkhoen (Gouda 1704 - Gouda 1767) in 't Clooster achter 't Tuchthuijs al ruim 31 jaren eerder, t.w. Pasen 1728. Zijn tante Elisabeth Jansse Poort huisvrouw van Willem Jansz Jongehoen was hem voor, t.w. Kerstmis 1717,
  • Vreemd genoeg komt in de uitgetypte index op de NH-lidmatenboeken de familienaam helemaal niet voor.

Martin Jongkoen

in de periode 1702 - 1730 wordt de familienaam nog niet altijd in de DTB-boeken gebruikt

Zie: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-SDKN?i=587&wc=SMMP-C68%3A1292923701%2C345835401%2C346444601%3Fcc%3D2037907&cc=2037907 ,zie scan 588.

Gerrit Arijsense Jonckhart, jm op de nieuwe haven met Trijntie Franse Heneman ,jd op de Klijwegsteeg, beijde van Gouda, getrout den 27 sept 1705

Vreemd genoeg komt in de uitgetypte index op de NH-lidmatenboeken de familienaam helemaal niet voor.

In de door jouw vermeldde index komen vier Jonkhart/Jonkherts voor, pag 572

22 juli, 07.28 hrs--aanvulling

Sorry, pag 572 is de trouwindex. Dat de NH lidmaten geen vroegere vermelding bevatten is mogelijk, als zij nog lidmaat waren van de Waalse kerk. Naar mate het gebruik van frans als dagelijkse taal afnam en zeker bij hun kinderen, voelde men zich meer  thuis in een nederlands talige kerk

jan achterberg

  • Verband met andere vermeldingen onder de familienaam Jonkhart heb ik tot nu toe niet kunnen vaststellen.
  • Er is een aantal eerdere NH-Lidmaatinschrijvingen (1675 - 1683) onder het patroniem Fransz (1e Nederlandse generatie: 1644 - 1659), die betrekking kunnen hebben op vrouwelijke leden uit de familie Jongkoen-Jon(c)khoen-Jong(e)hoen-Jansz-Fransz-Poolen-Po(u/l)le(t)-Poulain.
  • De meest duidelijke/zekere is: 1e Kerstdag 1682 Lowisie Franss mede aldaar in 't Clooster achter 't Tuchthuijs. Zij is bij afwezigheid van de vader als enige bij de NH-Kerk in 1653 gedoopt als Louwisie (Louise) Poolen. 
  • In 1656 wordt onder de nodige druk van het Gemeentebestuur mandemaker Hobbe Hendrikx - vanaf 1670 schoonvader van haar broer J(e)an (1647 - 1715) - door het kerkbestuur benoemd tot Koster van de St Janskerk. Wel onder verplichting, dat Hobbe en echtgenote (H)Oed(e/a) Joppen NH-Lidmaat werden.

Martin Jongkoen


sorry verkeerd geplaatste reaktie. gerelateerde vraag loopt hier

Peter S2Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!