stamboomforum

Forum logoGezochte namen in NL » Geslachten Heller, Vrolick en Valck (Doesburg en Zutphen, 16e en 17e eeuw)


Profiel afbeelding

ik heb zojuist wat nieuwe voorouders gevonden, maar ben uiteraard benieuwd of men nog aanvullingen en/of correcties heeft.

vr. gr.
Derk

1 Wendelina Heller, gedoopt Doesburg 15 oktober 1637, huwde Hummelo 21 april 1679 met Gerrit Planten. (nageslacht bekend)

2 Laurens Heller, overleden Doesburg in of rond februari 1667. Laurens Heller komt in verschillende processtukken voor (ORA Doesburg 1647-1661); scans of de originele aktes heb ik nog niet kunnen inzien. In 1648 verkopen Laurens Heller en Adolph Heller (met partners) een brouwerij, een half huis, halve inboedel, etc. aan Elisabeth van Wijhe, wed. van zwager Johan Holtendorp. Laurens Heller liet in 1644 en 1658 een kind begraven te Doesburg.
huwde met

3 Hester Vrolick, gedoopt Doesburg  december 1615, overleden na 1682 (vermeld als wed. Laurens Heller in ORA Doesburg)
uit dit huwelijk (o.a.?):
- Wendelina, zie nr 1
- Jacobus Heller, gedoopt Doesburg 30 juli 1651
- Sophie Heller, gedoopt Doesburg 2 september 1653
- Derick Heller, gedoopt 17 juli 1657

4 N.N. Heller. Mogelijk: Hans Heller, overleden kort voor of in 1617 (ORA Doesburg, rentebrief van 15 daalders per jaar uit de stadsweide, genaamd die Start, voor de onmondige kinderen van wijlen Hans Heller, ten laste van de stad Doesburg, 1617). Daarnaast lijkt sprake van een relatie tot Wendela Schaep, die in 1637 voorkomt cum suis (nl. Adolph Heller, Laurents Heller, Johan Holtendorp en Johan van Gemen). In ieder geval waren kinderen van N.N. Heller:
- Laurens Heller, zie nr. 2
- Adolph Heller, leenman van Keppel (1670), overleden Doesburg in of rond november 1675. Komt voor in verschillende aktes ORA Doesburg, waarvan orginelen of scans nog niet ingezien. Adolph Heller komt eveneens verschillende malen voor in het 'Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen' (auteurs Mr. J.J.S. Baron Sloet en Dr. J.S. van Veen). Hij liet in 1656 een dochter begraven te Doesburg. Hij huwde voor 1648 met Swaen van Haegen, overleden Doesburg eveneens in of rond november 1675. Ik vermoed dat Swaen van Haegen identiek is aan Swena van Haegen, in 1636 weduwe van Johan ten Bergh en dochter van Aelbert van Haegen en Gerberich van Reness. 
Adolph Heller was vader van Albertus Heller die gehuwd was met Margaretha ten Bergh.
- Wendele Heller, overleden Doesburg 1636, huwde voor 1627 met Jan ten Holtendorp, brouwer te Doesburg (1637). Uit dit huwelijk werden tenminste 5 kinderen geboren (1627, 1628, 1631, 1632, 1634). Jan ten Holtendorp hertrouwde als weduwnaar met voornoemde Elisabeth Hermansdr. van Wijhe.

6 Harmen Vrolick, rentmeester te Doesburg (1628/1629, inventaris ORA Doesburg), overleden aldaar 1644.
huwde voor 1613 met
7 Sophia van der Heyde, overleden Doesburg 1640
Uit dit huwelijk (o.a.? doopboek Doesburg begint in 1613):
- Jacob Vrolick, gedoopt Doesburg oktober 1613 (get. Willem Willemsen, Jan van Santhen en Aertgen van Hartmigs)
- Hester Vrolick, zie nr. 3
- Sara Vrolick, gedoopt Doesburg  juli 1619
- Catharina Vrolick, gedoopt Doesburg december 1621
- Geertruid Vrolick, gedoopt Doesburg januari 1624
- Christina Vrolick, gedoopt Doesburg 10 oktober 1627.

volgende generaties o.a. blijkens verpondingsnummer 330 te Zutphen (kadastr. nr. 1057, huis in Korte Hofstraat):
12 Jacob Vrolick, waarschijnlijk afkomstig uit Doesburg, kramer te Zutphen (1607, bron: meertens instituut), overleden Zutphen tussen september 1613 en 31 juli 1622.
huwde Doesburg 1576 met
13 Maria Valck, overleden na 1 mei 1626. 
eigenaren huis in de Korte Hofstraat afkomstig uit de familie Valck

24 waarschijnlijk Hermen Vrolick, te Doesburg
huwde met
25 waarschijnlijk Mechteld N.N.
uit dit huwelijk werd(en) geboren:
- Nicolaes Vrolick, huwde Doesburg 1564 (huw. voorw. 1 mei 1563) met  Jenneke Cupers (zuster van Henrick Cupers)
- waarschijnlijk Jacob Vrolick, zie nr. 12

26 Evert Valck, kocht in 1570 met echtgenote Anna een huis in de Korte Hofstraat te Zutphen. 12 maart 1605 postuum vermeld als naastligger in de Korte Hofstraat als 'wijlen Everdt Valck Derricks'
huwde voor 1570 met
27 Anna N.N.
uit dit huwelijk:
- Maria Valck, zie nr. 13
- Christina Valck, overleden (kort?) voor 31 juli 1622, huwde met Warner ten Cnouve, overleden voor 2 mei 1603.

52 Derrick Valck, leefde halverwege zestiende eeuw.

Bronnen:
inventaris op ORA Doesburg
Regionaal Archief Zutphen, Historisch Kadaster Zutphen deel II
index trouwen Doesburg 1552-1585, zoekakten.nl
DTB Doesburg, geldersarchief.nl
Mr. J.J.S. Baron Sloet en Dr. J.S. van Veen, 'Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen' (digitale versie)

Het is mij bekend dat er een oud-regentengeslacht Valck heeft geleefd te Zutphen. Ook de voornaam Evert komt in die familie / tak? voor. Het is mij echter nog niet gelukt aansluiting te vinden met bovengenoemde familie Valck. 

Ik ben benieuwd of iemand nog interessante informatie weet te achterhalen!

Uitgeschreven lid

Het patroniem van Evert duidt op een vader Derrick. Wellicht deze?

 

Verpondingsnummer onbekend
Verpondingsnummer*
Kadastraal nummer 1747
Straatnaam Pulsbroeck
Datering akte 20-03-1565
Object
Huisnaam
Verkoper
Koper
Hypotheeknemer Willem Valck, wedr. Guede en kinderen
Hypotheekgever
Belending 1 Louwermans hof
Belending 2 Johan Glaesmaeckers hof
Belending achter graven tussen deze hof en die van Middeldarp
Belasting
Bron
Opmerkingen Afgelost 12 maart 1623 door Johanna van Ouwen, wed. Derrick Valck

 

Derrick was dan mogelijk ee zoon van hypotheeknemer Willem?

Annemarie57

Maar er was ook een Evert Valck Willemsz:

927 Onderhandse akte van schuldbekentenis, groot 78 daalders, ten laste van Jacob van
Heckeren aan Evert Valck Wyllemss, richter tot Zutphen, en diens vrouw Gerken van
der Marsche, 1579. Met dorsale aantekening betreffende de aflossing door Joest van
Heckeren, 1582.
1 stuk

Annemarie57

Hi Annemarie,
ja dat klopt. Er zijn twee verschillende takken Valck in Zutphen, maar weet niet hoe die op elkaar aansluiten. Daar ben ik benieuwd naar.
gr.
Derk

Uitgeschreven lid

Als die Derrick een zoon was van hypotheeknemer Willem dan was Evert Valck Willemsz wellicht een broer?

Dan kan Evert Valck Derricksz vernoemd zijn geweest naar zijn  oom....... Je zou eens kunnen kijken of dat theoretisch mogelijk is.

Annemarie57

Hi Annemarie, dank je voor de push om toch ook de andere tak in kaart te brengen. Dat heeft toch wat opgeleverd gelukkig! Hierbij de gegevens die ik heb gevonden betreffende de oudste generaties Valck. De bronnen zijn dezelfde als boven. Aanvullingen en correcties uiteraard van harte welkom. Mijn interesse heeft uiteraard vooral het voorgeslacht Maria Vrolick-Valck. Bij aanvullingen/correcties zal ik het onderstaande aanpassen.

I Derick Valck / Vallick, verkocht 17 juni 1522 samen met echtgenote Wendelle een 1/6e aandeel van een huis in de 'Nyestat ad. Mosmarckte' (Baggeroord) te Zutphen. Dit huis behoorde eerder toe aan wijlen Harmsen ther Haevick.
Derick en Wendelle waren ouders van:

II Evert Valck, overleden voor 3 januari 1549. Zijn weduwe Deele bleek in 1549-1555 (gedeeltelijk) eigenaresse te zijn van voornoemd pand.
Evert en Deele waren ouders van:
1) Willem Valck, volgt III-a
2) waarschijnlijk Derick Valck, volgt III-b

III-a Willem Valck, gegoed in de Bredestraat (Houtmarkt) te Zutphen (verpondingsnummer 658), overleden tussen 5 maart 1566 en 7 februari 1590, huwde met vermoedelijk 1e: Anna N.N., huwde 2e: Gude Weerts, overleden voor 7 februari 1565.
uit het huwelijk van Willem en Anna werd geboren:
1) Nicola Valck, kocht in 1545 de helft van haar ouderlijk huis in de Bredestraat (verpondingsnummer 658)
uit het huwelijk van Willem en Gude werden geboren:
2) Evert Valck, volgt IV-a
3) waarschijnlijk Christina Valck, zij verkocht in 1601 het voornoemde huis in de Bredestraat te Zutphen (verpondingsnummer 658), huwde 1e Herman Broyer, huwde 2e: Hans Lodewicks, veltscheerder van kapitein Goosen van der Lawick
4) waarschijnlijk Derrick Valck, volgt IV-b
5) Arrys Valck, volgt IV-c

III-b Derick Valck, van hem ben ik geen vermeldingen tegen gekomen behalve het patroniem van zijn zoon.
Derick Valck was vader van:
1) Evert Valck, volgt IV-d

IV-a Evert Willems Valck, kocht samen met zijn echtgenote Gerthken op 19 mei 1570 een huis in de Bredestraat (verpondingsnummer 655). Op 18 december 1579 verkochten zij dit huis aan Aeltgen van der Maese, weduwe van Thomas Schimmelpenninck. In 1584 was Evert Valck eigenaar/bewoner van het huis 'Die Clock' in de Lange Hofstraat. Dit huis behoorde voordien toe aan Henrick van der Maese (onder- en overrentmeester van Zutphen).
Evert Willems Valck was gehuwd met Geertruid/Gertkhen van der Maese. Zij was hoogstwaarschijnlijk een zuster van Aeltgen Schimmelpenninck-van der Maese en daarmee een dochter van voornoemde Henrick van der Maese en Derica Hoeberdinck.
Uit het huwelijk van Evert en Geertuid/Gertken werd tenminste geboren:
1) Hendrick Valck, volgt V-a

IV-b Derrick Valck, overleden tussen 1 april 1619 en 7 januari 1630. Hij was gegoed in de Rodetorenstraat te Zutphen (door koop 1613, verpondingsnummer 926) en in Oudewand (door koop 1613, verpondingsnummer 394). Hij was gehuwd met Johanna van Ouwen. Zij was in 1631 mede-erfgenaam van Margaretha van der Capellen. In 1630 bleek zij gegoed in de Rodetorenstraat en in 1639 kocht zij een huis en hof in Polsbroek (Hogestraatje) te Zutphen.
Uit het huwelijk van Derrick en Johanna werd tenminste geboren:
1) Willem Valck, gegoed in de Rodetorenstraat  (verpondingsnummer 925) en in de Vleeshouwerstraat (Raadhuissteeg) (1646 door koop, verpondingsnummer 1067).

IV-c Arrys Valck, kocht samen met echtgenote Anna 22 april 1589 een huis in de Kuiperstraat te Zutphen (verpondingsnummer 1029). In 1610 werd dit huis verkocht door Johan en Willem Valck en (hun broer?) Willem Buecker. Arrys Valck overleed voor 29 maart 1606 (mogelijk in 1592). Arrys Valck huwde met Anna Buecker, dochter van Johan Buecker en Gertken ter Stege van Suchtelen.
Uit het huwelijk van Arrys en Anna werden (tenminste) geboren:
1) Johan Valck
2) Willem Valck, volgt V-b 

IV-d Evert (Derricks) Valck, kocht 9 oktober 1570 met echtgenote Anna een huis in de Korte Hofstraat (verpondingsnummer 330). Evert Valck overleed voor 12 maart 1605.
Uit het huwelijk van Evert en Anna werden (tenminste) geboren:
1) Maria Valck, overleden na 1 mei 1626, huwde Doesburg 1576 met Jacob Vrolick, kramer te Zutphen, overleden tussen 1613 en 1622.
2) Christina Valck / Stientgen Valck, overleden voor 31 juli 1622, huwde met Warner ten Cnouve, overleden voor 2 mei 1603.

V-a Hendrick Valck, overleden Zutphen 1604, huwde met Dorothea Bremers, overleden na 7 augustus 1633. Hieruit uitgebreid nageslacht wat hier niet besproken wordt. Haar achterkleindochter Dorothea Valck (1664-1712) huwde met Frans Jansz. (1661-1730), uit wie het andere geslacht Valck.

V-b Willem Valck, raadsvriend te Zutphen (1635), overleden 26 maart 1658, huwde met Maria Berentsen, dochter van Balthasar Berentsen en Maria ter Loe. Uit dit huwelijk nageslacht, waaronder een kleindochter Anna Mechteld Valck die huwde met Herman Jan Roelinck (1658-1706)

Mogelijk is deze familie Valck verwant aan het onderstaande geslacht Valck/Valcke/die Valcke/Valke/Valk uit Doetinchem:

I Henrick die Valcke, schepen van Doetinchem (1426, 1428 en 1439), vermeld 1399-1442. Schonk 25 januari 1442 een stuk land onder Dichteren aan het gasthuis te Doetinchem. Hij was gehuwd met Wendel, die in 1399 en 1402 werd beleend met het goed Ten Winckel in de buurschap Wijnbergen (Zutphens leen).
Uit het huwelijk van Henrick en Wendel werden (tenminste?) geboren:
1) Johan Valcke, volgt II
2) Wendel Valcke, werd in 1421 beleend met het goed Lebbink / Lebbync (leen van het heerschap van Vorden). Zij huwde met Wessel Romer.

II Johan Valcke / Johan die Valke, overleden voor of in 1429. 
Johan was vader van tenminste:
- Wendele Valcke, beleend met voornoemd goed Ten Winckel 1429 en 1465, overleden voor of in 1501, huwde tussen 1429 en 1440 met Reyner Lonys / Reyner Loenys, waarschijnlijk zoon van Johan Lonys / Johan Loenys, schepen van Doetinchem (1439). 

Nog niet te plaatsen Valck'en in Zutphen e.o.:

*) Berndt Valck, overleden voor 5 december 1603, huwde 1e N.N., huwde 2e: Christine Peters / Stine Peters, overleden na 25 januari 1609. Christine Peters woonde in 1603 als weduwe in Barlheze en verkocht 1/4e aandeel van dit huis in 1609. (verpondingsnummer 807)
Uit het huwelijk van Berndt en N.N.:
- Wendele Valck (enige dochter van Berndt Valck)

*) I Henric Valcke, huwde met Gertrude van Langen, dochter van Bernd van Langen en Adelheid van Hemstede. Uit dit huwelijk werd geboren tenminste:
II Bernd Valcke, huwde met Anna van Baren. Uit dit huwelijk werd tenminste geboren:
III Herman Valcke, heer van Veenhuys bij Rheine, overleden circa 1586, huwde in 1542 met Johanna Maria Schele, overleden 1586, dochter van Sweder Schele en Anna van Welvelde. Uit dit huwelijk werd tenminste geboren:
IV Sophia Valcke, huwde in 1586 met Balthasar Ripperda, heer van Witwert en Delfzijl, overleden Tjamsweer 29 december 1616.
 

Uitgeschreven lid


Beste Derk,

Je schrijft ten aanzien van Gerrit Planten en Wendel(ina) Heller dat het nageslacht bekend is. Ik ben bezig met de genealogie Planten en ken van dit echtpaar 1 kind: Hermina Planten, geb. Varsseveld ca. 1680, tr. ald. 1703 Johan Beckink, voogd van Wisch, zn.v. Willem Becking en Aleida.

Ik ben benieuwd of jij meer nageslacht hebt?

Bert FinkePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!