stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Gezocht de huwelijksdatum van Jan(nes) Scholten/Schouten en Eesje(n) Gerrits Witteveen

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Jannes is gedoopt op 05-05-1726 in Epe, Eesje op 15-08-1728 in Oene. Hun kinderen zijn resp. 1751, 1753, 1755, 1757en 1761 gedoopt te Epe.

Heb al gezocht in de kerkboeken (zowel geref. als rk.) vanaf 1745 van Epe, Hattem, Heerde, Oene, Terwolde, Vaassen, Veessen, Voorst en Vorchten.

Jannes Jansen Scholten is een zoon van Jan Lamberts Scholten (ged. te Apeldoorn) en Maria Dirks van Bourgonje (ged. te Heerde-Bijsterbosch).

Eesje Gerrits Witteveen is een dochter van Gerrit Derksen Witteveen (ged. te Apeldoorn) en  Trijntjen Martens (ged. te Epe).

 

.

Dik Krijgsman

 

Hier staat ook nog de naam Bakker bij

Doopdatum:
 

00-10-1757

Doopplaats:
 

Epe

Dopeling:
 

Jannes Schouten Bakker

 

Jannes Bakker, Schouten

Moeder:
 

Eesje Gerrits Witteveen

 

Eesje Witteveen, Gerrits

Vader:
 

Jan Schouten Bakker

 

Jan Bakker, Schouten

Kerkelijke gemeente:
 

Epe

Toegangsnummer:
 

0176

Inventarisnummer:
 

662.4

Pagina:
 

142

Volgnummer op pagina:
 

8

Renee2

Hallo Renee2,

Ja dat klopt. Ik heb in alle genoemde plaatsen ook gezocht met de naam Bakker. Dit heeft helaas niets opgeleverd. Jannes Jansen Scholten is ook bekend onder de naam Schults(z) ook hieronder geen resultaat.

Er is een nog kleine kans dat Jannes en Eesje in Apeldoorn getrouwd zijn, omdat zowel de vader van Jannes als die van Eesje daar vandaan komen en het in verband met familie die daar nog woonde makkelijker was als ze daar trouwden. Via zoekakten.nl heb ik bij Apeldoorn gekeken. Helaas beginnen daar de kerkelijke huwelijksinschrijvingen pas in 1772. 

Vriendelijke groeten,

Dik

Dik Krijgsman

Op 5 (of 1?) april 1749 wordt er in Oene een Eesjen Gerrits als lidmaat aangenomen, deze vertrekt met attestatie naar Epe (bron).

Volgens de lijst van woningen, personen etc van 1749 woonde er in Epe een Jan Scholten, van beroep bakker, met zijn vrouw en een kind boven de 15 jaar (bron p.8 van 25)

Andre Jansen

Beste Andre,

dit is GROOTS! Ik krijg namelijk vlak na jou ook een mail binnen van een kennis die in de buurt van Epe woont die vandaag in het streekarchief Epe in het kerkenboek gezocht heeft, het volgende bericht:

In dit kerkenboek zitten tussen 1730 en 1771 hier en daar hiaten in de doop- en huwelijksinschrijvingen. In 1774 is er een inhaalronde geweest van de dopen die nog her en der in o.a. bijbels zijn gevonden. Voor trouwen is dit niet gebeurd.

Uit jouw gegevens blijkt dat Eesje Gerrits op 23-05-1749 is aangenomen als lidmaat van de kerk in Oene (waar zij ook gedoopt is) en met attestatie naar Epe vertrokken. Dit kan erop duiden dat zij rond deze datum met Jan Jansen Scholten te Epe getrouwd is, wat strookt met de geboorte van hun eerste kind Lambert op 5-5-1751 te Epe.

Verder dat van vader Jan Lamberts Scholten, waarvan drie kinderen bekend zijn, er twee overleden zijn voor of in 1734 en alleen zoon Jan in 1749 nog in leven was.

Geweldig bedankt!

Dik

Dik Krijgsman

Fijn dat je ermee geholpen bent.

Een detail: ik denk wel dat Eesje op 5 april (inmiddels opgezocht dat Paaszondag op 5 april viel) belijdenis heeft gedaan. Op de dag deden 4 mensen belijdenis staat er in de tekst; Eesje is de vierde persoon.

Andre Jansen

Eesje is op 15-8-1728 in Oene gedoopt. Rond april 1749 was zij ca. 21 jaar, wat destijds, geloof ik, zo'n beetje de leeftijd was om lidmaat van de kerk te worden en te trouwen.

Andre, nomaals bedankt,

Groeten, Dik.

Dik Krijgsman

Dik Krijgsman Hallo en Andrè

Willen jullie hier even naar kijken ik weet dat het niet altijd klopt op internet maar er staan wel dingen in die kloppen..Twee Huwelijken ?!

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-visscher/I85967.php  Twee huwelijken van Eesje...

Janny Bijsterveld

Dag Dik,

Was je op de hoogte van het feit dat Jannes 2x getrouwd was?

2e huwelijk 2-3-1764 Terwolde

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WK-17DZ?mode=g&i=276&cc=2038506

vr.gr. Anne

vries

Rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom, inventarisnummer 524,

Momberschapsverburgingen, boedelinventarissen en magescheiden, ambt Epe, 1764

66 Jannes Scholten, bakker & Eesjen Gerrits Witteveen Epe 20-1-1764

Janny Bijsterveld

Hallo Janny,

Hartelijk dank voor je bijdrage.

Jannes Jansen Scholten is twee keer getrouwd. De eerste keer met Eesje Gerrits Witteveen ca.1751 te Epe. De tweede keer na het overlijden van Eesje rond eind 1763 (zie de boedelscheiding van 20-1-1764 waar je naar verwees) met Stijntje Berents van de Eese op 2-3-1764 te Terwolde.

Een kennis is zo vriendelijk geweest om samen met de archivaris van het streekarchief het kerkenboek Ned. Herv. 1730-1771 van Epe door te spitten en hebben geen huwelijk tussen Jannes en Eesje gevonden. Er was echter een hiaat in de huwelijksinschrijvingen tussen 25 juli 1751 en 3 oktober 1751. Vermoedelijk zijn Jannes en Eesje (hoogzwanger van haar eerste kind Lambert, ged. 5-9-1751) in deze periode getrouwd.

In de stamboom Visser wordt een tweede huwelijk van Eesje vermeld met Lambert Scholten en hun zoon Lambert Lambertz. gedoopt op 5-9-1751 te Epe. Dit is niet juist. Dit kind Lambert komt niet voor in het kerkenboek van Epe 1730-1771, waar nogal wat hiaten zaten in de doopinschrijvingen, die in 1772 "gerepareerd" zijn a.d.h.v. overleveringen en aantekeningen in bijbels, enz. Bij deze gerepareerde inschrijving zijn Lambert's ouders abusievelijk vermeld als Lambert Scholten en Eesje Gerrits.

Dit valt als volgt te verklaren. Stel dat Eesje in 1751 niet met Jannes Scholten trouwde maar met Lambert Scholten dat moet Lambert voor de geboorte van het tweede kind van Eesje (Gerrit, ged. 17-6-1753 Epe, vader Jannes Scholten), voor 1753 overleden zijn.  In de periode na 3 oktober 1751 waren er geen hiaten in de huwelijksinschrijvingen en zou er tussen oktober 1751 en juni 1753 een huwelijk van Eesje Gerrits en Jannes Scholten ingeschreven moeten zijn, wat niet het geval is.

Vriendelijke groeten,

Dik

Dik Krijgsman

Hallo Anne,

Hartelijk dank voor je bijdrage.

Ja, het tweede huwelijk van Jannes was me al bekend. Mijn probleem was de "spraakverwarring" die was ontstaan doordat van het eerste kind van Eesje als vader Lambert Scholten genoemd werd en die van het tweede kind Jannes Scholten, wat suggereerde dat zij tussen ca. 1750 en 1753 twee keer getrouwd was, en ik geen inschrijvingen van deze huwelijken kon vinden.

Maar, met vereende krachten, waarvoor iedereen hartelijk dank, is het probleem toch maar weer mooi getackeld!

Vriendelijke groeten,

Dik

Dik Krijgsman

Hallo  Dik ,    hoe kom je op  Maria Dirks  van Bourgonje ; ik heb  Maria  Jans van Bourgonje , met als  ouders  Jan Jansen van Bourgonje  en  Catharina  Alberts  ; en dat klopt  prima   met  de  vernoeming van kinderen.

Vriendelijke  groet -  Albert Veldhuis

Albert Veldhuis Hzn

Hallo Albert,

Ik heb nog eens naar de trouwinschrijving van Maria Dirks (Epe trouwen Ned. Herv. 1675-1729 blz.108) gekeken en vrees dat ik inderdaad hartstikke fout zit en jij gelijk hebt.

Er staat: 09-07-1721 Jan Lamberts j.m. van den Beemte onder Apeldoorn met Maria Dirks van den Bijsterbosch wed.

Ik heb destijds aangenomen dat Jan uit de Beemte kwam en Maria uit Bijsterbosch. Bij de doopinschrivingen in Epe van de kinderen vond ik de naam Maria van Borgonjen en heb dit met elkaar gecombineerd.

Ik ga met je mee en hou het eveneens op Jan Lamberts Scholten met Maria Jans van Bourgonje.

Dank! en vriendelijke groet,

Dik.

Dik Krijgsman


Albert ik kom nog even terug op Jan Lamberts Scholten en Maria Jans van Bourgonje.

Onder Epe lidmaten N.H. 1675-1729 blz.56 vond ik volgende:

Inschrijving tot lidmaten te Epe op Pinksteren 1721: Jan Lamberts en zijn huisvrouw Maria Borgonje met attestatie van Amsterdam (?).

Opent dit nieuwe perspectieven?

(De toen 3 Pinksterdagen  vielen  op resp. 1, 2 en 3 Juni 1721).

Groet,

Dik

Dik KrijgsmanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!