stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Schoonevelt Buchner - herkomst naam + connectie Venezuela?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

"kon dat zomaar",  "was daar een reden voor" en "gebeurde dat vaker" ?

Ja, dat kon zo maar, want de regels van 1811 golden voor die tijd nog niet.
Je kon dus zo maar een achternaam geven aan je kind.
Sommige mensen voerden wel drie verschillende achternamen, maar niet allemaal tegelijk.
Als je ging verhuizen, nam je na de verhuizing soms een nieuwe naam.

In dit geval werd er een kindje volledig vernoemd naar de grootvader van moeders kant.
Volledig wil zeggen met voor- en achternaam.
Zo ontstonden er soms dubbele achternamen.
Als ze goed in het gehoor lagen beklijfden ze, zo niet dan gingen ze weer verloren.

Toen in 1811 de naam-wet van Napoleon van kracht werd, was het verplicht om de achternaam van de vader te nemen.
Wanneer die toevallig een dubbele achternaam had, of een samengestelde naam, dan bleef dat zo.
Voorbeelden:
-Bruins Slot
-Botter Fik
-Veldman Boer
-Uiterwijk Winkel
-"Stalmeijer genaamd Smid"
-"Balken ende"
-"An de weg"

De reden van een volledige vernoeming was een eerbetoon aan een grootvader of grootmoeder of kinderloos familielid.
Deze kreeg dan een zogenaamde "erfgenaam" en was daar natuurlijk apetrots op.
Het was dus ook een aardige poging om de erfenis te bemachtigen.

Deze vorm van naamgeving kwam vaak voor in het noorden van Nederland en Duitsland.
En de mensen die daar vandaan kwamen namen die gewoonte mee.
Dit volksgebruik ging nog oogluikend door tot 1840.
Men omzeilde het verbod door de tweede achternaam als extra voornaam te nemen.
Iedereen zal wel beseffen, dat "Nieuwenhuis" geen voornaam is, maar toch noemde men een kind "Nieuwenhuis Sempel".
Na 1840 werd toevoeging van een naam alleen nog goedgekeurd via een rekest aan de Koning. 
Door ontmoedigingsbeleid van de overheid, en middels een aantal beperkende wettelijke bepalingen,
is het gewoonterecht tot het geven van een afwijkende of extra naam toen vrijwel doodgesmoord.  

Mvrgr, 

henk elsinga

  • In de oorspronkelijk Rijsoordse/Barendrechtse familie Lagerwerf(f) ging de oudste, kleinste en welvarendste tak één generatie door als van der Zeegen Lagerwerff. Bij volgende generaties verviel de toegevoegde schoonfamilienaam van der Zeegen en werd het weer Lagerwerf.
  • Zoals Henk Elsinga meldt, gebeurde het wel om een uitstervende familie(tak) te eren en daardoor via een (mogelijke) erfenis te worden beloond.

Martin Jongkoen

De betekenis en de oorsprong:

Buchner (met of zonder Umlaut) is een naam die vrijwel in ieder Duits-sprekend gebied voorkwam en -komt.
Dus ook in Denemarken, Zweeds-Pommeren, Letland, Silezië en Oost en West-Pruissen.
De stam van deze naam is Buche (=beuk) of Buch (=boek), met de uitgang - ner
Topografische namen beginnende met Buch of Buche zijn er veel.
De kans dat ze onderling verwant zijn, is dus niet zo groot (43.370 scores op Familysearch).

Schonevelt (met varianten dubbel o en d of dt) komt minder vaak voor (5306 scores).
Deze naam kwam voor in Nederland, België en Duitsland, dus meerdere locaties
Een aardige locatie Schoonevelt ligt ten westen van De Wielingen en is bekend van twee zeeslagen.
Een interessante zoekslag kun je maken via de site van de VOC, zoekterm: Scho*nevel*
Als je zoekt op Schonfelt krijg je bijna 92.000 scores op Familysearch.

Mvrgr,  

henk elsinga

Wat zoekt iemand rond 1900 in Venezuela ?

Nederland bezat West-Indische kolonien, en die lagen vlakbij Venezuela.
Nederland bezat een uitgebreide handelsvloot van grote en kleine zeeschepen.
Amsterdam was één van de grote havenplaatsen van Nederland
Ik kan mij voorstellen dat er Amsterdamse jongelieden als matroos op een zeeschip naar Zuid-Amerika voeren.

Venezuela was een land, rijk aan grondstoffen, wat nog grotendeels ekonomisch ontwikkeld moest worden.
Denk maar aan de machtige Orinoco met zijn uitgebreide delta en zijn uitgestrekte achterland.
Voor het transporteren van de goederen was veel scheepsruimte nodig.
Nederland bevond zich in een voordelige positie, vanwege de stapelplaats-functie
en de mogelijkheden op de eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba. 
Nederland bezat ook veel historische en technische kennis van dit gebied in Zuid-Amerika.

Er was dus werk genoeg in Venezuela voor de jonge Buchner Schoonevelt.

Mvrgr,

henk elsinga

Egbert Schoonevelt en Aartje van de Eng ondertrouwen in Amsterdam op 8.12.1747 - DTB 591 - een "dubbel" huwelijk?

G.Karssenberg

Egbert Schoonevelt, van Deventer, 27 jaar, op de Singel, ondertrouwt in Amsterdam op 8.12.1747 (afbeelding 44) met Aartie van de Eng van "Nukerk", 31 jaar, op Cingel (vader: Lubbert Steven van de Eng tot Nikerk).

G.Karssenberg

Ik constateer een toenemend gebrek aan elementair burgerfatsoen bij nieuwe vraagstellers c.q. stelsters.
Dit is een schoolvoorbeeld van wat ik bedoel.
Leontine stelde een uitgebreide vraag.
Zij kreeg twintig antwoorden, waarvan sommige vrij uitgebreid.
We zijn nu drie maanden verder en een eenvoudig dankjewel kan er blijkbaar niet vanaf.

henk elsinga

Inderdaad en hoe hielpen ze vragensteller wel of niet verder. Door vragen wordt je wijs en door delen van die wijsheid komen anderen ook verder.

Martin Jongkoen


Hallo ,

Ik ben wel blij met de uitleg hoor, ik ben op zoek naar mijn voorouders met de naam Büchner met en zonder uumlaut.

Zag de uitleg van deze naam en dat is weer leuk om op mijn website te zetten ,dank je wel.

Gerie Woltering -Buchner

wolspitsPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!