stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Klooster Heul te Pijnacker en Joost Jansen van Schagen.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Is er op de “kaart” een Clapwijkscheweg???


Tegenwoordig Klapwijkseweg.
 

                                                                                 (klik op kaartjes voor groter formaat)

        
 Kadastrale kaart 1811-1832: verzamelplan Pijnacker,                                Google Maps, zie :  https://www.google.nl/.....
 Zuid Holland (MIN08164VK1),                                                                           Noordweg         - paars omcirkeld
 zie :  http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/.....                                                    Westlaan          - blauw omcirkeld
(Kloosterheulsche brug hierboven rood omcirkeld)                                       Oostlaan           - groen omcirkeld
                                                                                                                                Kerklaan/-weg - geel omcirkeld


Wittebols Lusthof zal dan het op de kadastrale kaart vermelde Buijte-lust zijn.

Willem Hak

Goededag,

In het archief van Heenvliet zijn wat aktes en te bekijken via de website van het streekarchief Voorne,Putten en Rozenburg.

Hier een voorbeeld:

deze akte is beschadigd.
Henric de la Haye, stadhouder van Heenvliet, eiser, contra Arien Jansz Schagen, schepen van Heenvliet, en zijn zoon Jacob Arentsz Schagen, beiden gedaagden. Jan Jansz Vinck heeft bij de stadhouder geklaagd, dat gedaagden van hem gezegd hebben, dat hij met zijn dienstmaagden, die nu getrouwd zijn, ‘vleeschel. conversatie’ zou hebben gehad. Een van hen heet Aechje Vasse en woont nog in zijn huis. Gedaagden moeten staande de vierschaar bewijs leveren.
Gedaagde ontkennen de aanklacht.

Henric de la Haye, stadhouder van Heenvliet, eiser, contra Jan Jansz Vinck, schepen van Heenvliet, gedaagde.
Gedaagde heeft op 27 juli j.l. bij de stadhouder er over geklaagd, dat Arien Jansz Schagen en Jacob Arentsz Schagen over hem gezegd hebben, dat hij staande het huwelijk met diverse dienstmaagden vleselijk zou hebben geconverseerd. Toen zij een kind verwachtten, zou hij ze hebben doen trouwen met hun tegenwoordige mannen. De derde, Aechje Vasse, zou hij hebben gepoogd te laten trouwen met voors. Jacob Arentsz Schagen.
Eiser eist, dat de gedaagde de aanklacht verifieert.
Jan Been voor de gedaagden vraagt en krijgt de zaak op schrift en tijd om te antwoorden. Jan Jansz Vinck wil, dat de zaak staande de vierschaar behandeld wordt.
Leenmannen houden de zaak 14 dagen aan.

Groeten,

 

Gert

VanRijn

Willem Hak, een geweldige bijdrage die kaarten. 

Hartelijk dank.

Ik weet nog steeds niet hoe ik kaarten etc moet uploaden....

FHD van Schagen

Ik weet nog steeds niet hoe ik kaarten etc moet uploaden....


Uploaden kan alleen met een plus- of premiumabonnement.
Wel kunnen afbeeldingen ingevoegd worden, die al op internet staan. Zie :  Hoe doe je dat, een foto of andere afbeelding opnemen .....

Willem Hak

Beste Gert vanRhijn, de eerste alinea /Akte is van 27-08-1638; de tweede van 27-07-1638.

Het gaat hier inderdaad om een broer van Reymbrant Jansz. Schagen, schepen van Heenvliet. In 1606 wordt een zoon Jan  gedoopt zoon van Arien Jansz en Soetgen Willems; met getuigen zijn oom en tante: Reynbrant Jansz tot Vlaardinge en Liessgen Jans tot Delfgouw.(Arch. NH Gem. Schipluiden, Kerkeraad 1, f.77: 10.12.1606)

1616: Moeder van het gezin schagen woonde bij haar zoon Adriaan in huis te Schipluiden; in 1619 moet zij zijn overleden.

In 1622-05-06 bij 'rechtdag' te Heenvliet.

In 1623 wonende te Heenvliet; ouders 

Heren van Heenvliet: 

1. 13-12-1625 transport

Jan Jansz Almonde, pp. voor de erfgenamen van Mariken Gerts zal(iger) en Ary Jansz Schagen, pp.voor de erfgenamen van Jacob Marcelisz, transporteren aan Jacob Jansz een boomgaardje met een huisje in de Nieustraat, dat Ary Jansz Schagen en Seger Cornelisz te bode gesteld hebben

 

2. 1626: Ary Jansz Schagen, vermeld als stadhouder van de baljuw van Heenvliet

 

3. 1625-1638, Ary Jansz Schagen, vermeld als schepen van Heenvliet 1625-1629, 1635, 1638.

 

4. 15-07-1630, transport

Arynoldus van der Vos, brouwer in de Buys, transporteert aan Jhr. Pieter van Vanevelt, pp. voor Johan Polyander, heer van Heenvliet, 42 gem. land met een woning, waarop tegenwoordig Ary Jansz Schagen woont, voor 14175 g(ulden).

 

1640: ( voorzover tot nu toe bekend 1996) het laatst genoemd bij inning van pacht van land van Bernisse (Kerk Rek. Heenvliet)

 

Wie weet er meer over deze Persoon?

FHD van Schagen

Beste Annemarie, 

In "OR en weeskamerarchief Schagen 1498-1819" vond ik diverse "Saskers' als fam.naam; op blz 365:

"Op huijden den sevensten Januarij 1569 verwilkuerde Jonge Pieter Remmentsz van ‟t Nieuwelant op te leggen 14 gulden verschenen gelt ende dat Aerian Pieter Saskers te ontfangen als crediteur sijnde in presentie van mij Joan Hubertsz (Actum 07-01-1569) "

Zou 'Remmentsz' in Reymbrant kunnen overgaan? Zou 'Aerian Saskers' in Arent Sassen kunnen overgaan?

FHD van Schagen

Allen dank voor jullie reacties;

Het zoeken naar verwantschappen rond de plaats Schagen gaat door;

In 'het westland' wordt de naam (van) Schagen ook geschreven als Schage, Schaegen, Schaghen en Scagen; alle met en zonder 'n'

 

Het probleem rond Klooster heul en Joost Jansen van Schagen is OPGELOST.

 

Dank voor alle reacties.

FHD van Schagen

Beste FHD,

naar aanleiding van je persoonlijke mail over Reijmbrandt Jansz, moet ik je het antwoord schuldig blijven.
Je hebt mij in januari, terwijl deze vraag liep, dus blijkbaar ook rechtstreeks benaderd, en die post is inmiddels uit mijn mailbox verdwenen.
Ik weet dus niet meer, waarover het gaat.

Het lijkt me verstandig, om je in het vervolg te beperken tot het forum om informatie uit te wisselen.
Dan gebeuren zulke dingen niet, en dan blijven de deelnemers aan het topic ook volledig op de hoogte.

vriendelijke groet, Jan

Jan Clavaux


Jan Clavaux; je meldt "vervallen" er zijn kennelijk 2 Jan Reimbtandt's in Schiedam.

 

Hier HAD je een verwijzing naar J. Heemskerk; kun je die reproduceren? In welke 'vertaling' van Heemskerk had  je iets gevonden over Jan Rembrandt de mogelijke vader van Rembrandt Jansz.?

FHD van SchagenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!