stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Adriaen van der Does, Leiden, ca. 1550.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Beste leden,

Ik ben bij enig onderzoek gestuit op voormoeder Geertgen Adriaensdr. van der Does, die te Leiden huwt op 25 juni 1580 met Willem Cornelisz van Duykenburch, die schipper was, en tevens "commandeur over de Hollandse schepen te Sluis" (ik vermoed tijdens de Opstand). Hij was een zoon van Cornelis Willemsz van Duykenburch en Barbara Adriaensdr. Vermeer, een zuster van de bekende Leidse burgemeester Pieter Adriaensz van der Werff.
 

Zij hebben de volgende kinderen:

  1. Willem Willemsz van Duijckenburg, schipper, geboren te Leiden. Hij is gehuwd (1) te Leiden op 13 januari 1606 met Aefgen Jacobs den Dubbelden. Hij is gehuwd (2) te Leiden op 26 januari 1640 met Cathalina Lus.
  2. Barbara Willems van Duykenburch, gehuwd te Leiden op 6 april 1612 met Dirck Jansz, schipper, uit Den Hove.
  3. Dirck Willemsz van Duykenburch, huistimmerman, gehuwd te Leiden op 4 mei 1618 met Aefgen Wouters, uit Schoonhoven.
  4. Jan Willemsz van Duijckenburg, schipper, gehuwd te Leiden op 13 januari 1617 met Lijsbeth Cornelisdr., uit Leiden, dochter van Aechtgen Jacobsdr.
  5. Marijtje Willems van Duykenburch, gehuwd te Leiden op 7 november 1619 met Pieter Dircksz van Leeuwen, notaris, (mijn voorouders, gegevens bekend).
  6. Aefje Willems van Duijckenburg.

Te Leiden tref ik een mogelijke broeder aan: Dirck Adriaensz van der Does, koperslager, die uit een huwelijk met Marijtgen Claes i.i.g. Adriaen, Claes, Catrijn, Maritgen en Neeltgen kreeg. 

Ervan uitgaande dat zij broeder en zuster zijn, hetgeen niet met zekerheid te zeggen is, zullen zij zo rond 1550 geboren zijn.
Ik ben vooral benieuwd naar de identiteit van hun vader. Er zijn alleen niet zoveel mensen die Adriaen van der Does heetten. Ik vind slechts mogelijke kandidaten uit de adellijke familie met die naam. Een voorbeeld is een Adriaen van der Does, gehuwd met Digna Goudt. Een ander voorbeeld zou Adriaen van der Does, overleden in 1563, te Leeuwenhorst, kunnen zijn, die zoon was van Adriaen Dircksz van der Does en Geertruijd van Remmerswael. Hoewel er connecties zijn tussen Geertgen Adriaensdr. van der Does en de Leidse bestuurslaag, is het mij zeer onwaarschijnlijk dat zij direct uit dit huwelijk stamt. Zij is ofwel een bastaarddochter, of haar vader is afkomstig uit een bastaardtak, of zij heeft niets te maken met deze familie.

Zijn u bronnen bekend die zouden kunnen leiden tot meer duidelijkheid omtrent deze kwestie?
 

vriendelijke groet,

Vincent van der Heijden

VvdHeijden

Het huwelijk van Adriaen Ariensz van der Does met jonkvrouw Dignum Corstiaens Goudt moet hebben plaatsgevonden zo rond het jaar 1510.
Adriaen was in ieder geval al overleden vóór 8-9-1543.
Dignum is begraven in Den Haag, waar het echtpaar woonde, op 5-3-1559.

Jan Clavaux

Dank,

Geertruijd en Dirck komen dus i.i.g niet van hem vandaan. Mochten zij uit bastaardij stammen, dan is de Adriaen, ontvanger te Leeuwenhorst, en overleden in 1563 op zich een betere kandidaat, ook gezien de naam van zijn moeder. Het zegt echter nog niets..

VvdHeijden

De tiende penning van Leiden over het jaar 1561 vermeldt ook een Adriaen Hendriksz van der Does, houtkoper op de Nicolaasgracht en enige van zijn vermoedelijke broers.
In de transcriptie is zijn achternaam overigens door de bewerker toegevoegd.
In de tiende penning van 1557 komt hij zonder achternaam voor "op de Rijn", met als buren voornamelijk houtzagers, houtkopers, en natuurlijk schippers.

De naam Van der Does was in Leiden en omgeving natuurlijk nogal populair, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Does

Jan Clavaux

Dat is een persoon die zeker zou kunnen.

Bij het huwelijk van Geertgen Adriaensdr. in 1580 is haar moeder (ongenoemd) getuige. Dit doet vermoeden dat zij één jaar later nog wel in leven kon zijn.
Inderdaad vind ik in de volkstelling van 1581, in folio 88 Geertgen Pietersdr., weduwe van Adriaen Hendricksz, timmerman. Tevens wonen in het huis nog Adriana, haar dochter, Griete Pietersdr., haar zuster, en Pieter Danielsz, een weeskind van Daniel [...]. Het zouden dezelfde kunnen zijn.

VvdHeijden

De in de Leidse Penning 1561 vermelde dus een Adriaen, Gysbert, Dirck en Jan van der Does die als vader een Hendrick van der Does kunnen hebben.

Opvallend is het bestaan van een Dirck van der Does, die burgemeester van Leiden was, zoon van Hendrick van der Does, schout van Leiden x Catharina de Vriese. Misschien is het wel diezelfde als bovenstaande Dirck. Alle vier betalen vrij hoge bedragen als belasting.
Zeg dat we te maken hebben met een broer van Adriaen Hendricksz, dan zou het een interessant feit zijn dat hij een broer zou kunnen zijn van een Leids burgemeester, terwijl zijn dochter met de neef van burgemeester Van der Werff huwt.

Maar dit blijft gissen. Zoals je zegt, er kunnen meerdere families naar de Does vernoemd zijn.

VvdHeijden

In de Grote Bewijzen B komt de volgende inschrijving voor gedateerd 27-06-1564: 
Dirck, Frans, Marytgen en Geertgen, kinderen van wylen Adriaen Heynricksz. houtcoper en 
Adriana Fransdr. 
Ghijsbrecht Henricksz. scheepmaker, Jan Heynricksz. backer en Pieter Adriaensz. zeemtouwer voogden.

Uitgaande van het vermoeden dat Adriaen, Jan, Gijsbrecht en Dirck uit de 10e penning broers zijn, komen in dit stukje dus drie van die broers overeen. Alleen, in de 10e penn. is Ghijbrecht schoenmaker, en hier scheepmaker... Transcriptiefoutje? Jan Heijndricksz van der Does was inderdaad bakker (zo staat hij in de volkstelling van 1581, maar zonder toenaam) en later korenkoper. 

Adriaentgen Fransdr staat als weduwe van Cornelis Havicksz in de volkstelling van 1581 (f.197) met Frans Adriaensz, haar zoon, en in hetzelfde huis Willem Cormnelisz sijn swager schipper, en Geertgen Ariensdr, sijn wijff.

Adriaentgen Franssen komt als wed. van Cornelis Havicksz nog voor in de huwelijkse voorwaarden van haar dochter Marijtgen met Claes Govertsz, waarbij ook haar broers Dirck en Frans Adriaensz haar bijstaan (25-01-1577 46/21 akte hier). Op 31-10-1585 (ONA Ldn 50/206v) is ze 69 jr oud. 

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Wat een mooie bron toch weer, die ik nog niet kende. Inderdaad, dit moeten ze wel zijn, want Adriana Fransdr. woont dus in bij haar dochter Geertgen. Het verdere voorgeslacht van Adriaen Heyndricksz laat ik nog maar even zitten.

VvdHeijden


Een Adriaen Hendriksz, timmerman, is vermeld in de Tiende Penning van 1544. Met 6 gulden zit hij in de middenmoot.

Jan Clavaux
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!